Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ MLBKT BENCHMARKING TAGOZAT BEMUTATKOZÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ MLBKT BENCHMARKING TAGOZAT BEMUTATKOZÁSA"— Előadás másolata:

1 AZ MLBKT BENCHMARKING TAGOZAT BEMUTATKOZÁSA
Karika Attila TVK Nyrt. back office vezető, (logisztikai operációs terület) az MLBKT Benchmarking Tagozat vezetője BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

2 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!
MLBKT BMT Tartalomjegyzék MLBKT Benchmarking Tagozat (MLBKT BMT) megalakításának története ii. Tagozati munka célja A közösen kidolgozott szakmai munka témakörei iv. Szakterületek vezetése és munkája Tagozat eddigi munkája Tagozat Tagjai BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

3 i. Megalakulás története BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!
MLBKT BMT i. Megalakulás története 2005. május 25.: Az alapítási szándék felvetése az INDUSTRIA 2005 keretében megrendezett szakmai fórumon után. Többszöri egyeztetés az illetékesekkel, azaz MLBKT ügyvezetőjével és a tagozatok működéséért felelős elnökségi taggal. A benchmarking tagozati munka meghirdetése a 13. kongresszuson. Az illetékesek tájékoztatása az érdeklődőkről. Szakmai újságcikk és felhívás az MLBKT Logisztikai Híradójában. További felhívások megjelentetése az MLBKT elektronikus csatornáink keresztül. A tagozati munkára jelentkezőkről jelentés az illetékeseknek. Az alakuló ülés megszervezésének engedélyeztetése. : Alakuló ülés megtartása és dokumentálása. A beterjesztett tagozatalapítási anyag Elnökségi jóváhagyása. BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

4 ii. Tagozati munka célja BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!
MLBKT BMT ii. Tagozati munka célja A tagozat olyan szolgáltató szervezet, ami a Tagok igénye alapján szerveződik és végzi szakmai munkáját. A Tagok állapítják meg a feldolgozandó szakmai területeket és a feldolgozás formáját is. A tagozat célja, hogy a Tagok által lefedett logisztikai területekre egy alkalmazható eszközt kínáljon a hatékonyság - kiválóság fejlesztése érdekében, az alkalmazott logisztikai módszerek és az adatok, illetve a teljesítmények összehasonlítása révén. A tagozati munka lényege, hogy a logisztikai területeken tevékenykedő szakértők és vezetők részére, eszközt nyújtson a szakmai problémák megoldására, eredményeik és módszereik összehasonlítására, illetve hatékonyságuk javítására. HOGYAN ÉRHETŐEK EL EZEK A CÉLOK? A Tagok által végzett közös munka eredményeképpen, a Tagok által felvetett problémás vagy felülvizsgálandó témák közös feldolgozása révén, a Tagok szakmai tudásának és tapasztalatainak egyesítésével. BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

5 iii. Szakmai munka témakörei BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!
MLBKT BMT iii. Szakmai munka témakörei Logisztika területen a Tagok által alkalmazott gyakorlati módszerek feldolgozása. A logisztikai központosítottság mértékének és hatékonyságának vizsgálata, hol sikeres a centralizált és a decentralizált logisztika. Az alap tevékenységi kör meghatározási módszere, kiszervezés – beszervezés. Alkalmazott szállítási módszerek, technológiák vizsgálata. Logisztikai informatika vizsgálata, sikeres interface történetek. Benchmarking adatbázis felállításának és működtetési szabályának kidolgozása és beterjesztése. Logisztikai szakirodalom, szakmai anyagok összegyűjtése és feldolgozása a vizsgált gyakorlati témakörökkel kapcsolatban. Logisztikai oktatásban való szerepvállalás. BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

6 iv. Szakterületek vezetése és munkája BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!
MLBKT BMT iv. Szakterületek vezetése és munkája A megjelölt szakterületek párhuzamosan végezhetik munkájukat, a Tagok nem kötelező jelleggel működnek együtt, de valaki több területben is dolgozhat, illetve vállalása szerint mindenki lehet szakterületi vezető. A szakterületeken a vezetők kezdeményezik, előkészítik, koordinálják és összefogják az adott szakmai munkát. A szakterületi vezetők önállóan publikálhatnak és prezentálhatnak a terület által elvégzett munkával kapcsolatban, a Tagozat pedig keretet és együttműködő Tagokat biztosít a szakmai munka elvégezhetőségéhez. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének gyakorlatias jellegű logisztikai szakmai munkában vagy jelenleg megoldandó vizsgálandó szakmai problémájuk van! BMT TAGOZAT TAGOK SZAKT. VEZETŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

7 v. Tagozat eddigi munkája 5/1 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!
MLBKT BMT v. Tagozat eddigi munkája 5/1 Együttműködési Megállapodás került aláírásra a Tomori Pál Főiskola és az MLBKT között (várjuk más oktatási intézmények jelentkezését, csatlakozását is!), a Tagozatban folyó szakmai munka feltételeinek, szabályozott keretek közötti biztosítása érdekében. Gyakorlati cél, hogy a Tagozatban végzett munkába bevonásra kerüljenek a logisztikai képzésben résztvevő hallgatók, a tagozat munkájához a vonatkozó elméleti háttér kutatása és a hallgatók számára részfeladatok kiadhatósága érdekében. További cél a logisztikai oktatás mind elméleti, mind gyakorlati segítése. A hallgatók támogatása pl. szakdolgozatokra történő felkészítésekben, gyakorlati helyek biztosításában, konzulensi támogatásban. Cégek részéről gyakorlati órák tartása meghívott előadóként. Várjuk együttműködési szándékú cégek jelentkezését is! Dr. Bányai Kornél ROCKWOOL HUNGARY KFT, igazgató az MLBKT BMT oktatási szakterület vezető BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

8 v. Tagozat eddigi munkája 5/2 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!
MLBKT BMT v. Tagozat eddigi munkája 5/2 Gyakorlati szempontból összegzésre fog kerülni a Tagozat Tagjai által, az informatikai rendszerekkel kapcsolatban szerzett tapasztalatok, az alábbi területeken: az alkalmazott ERP rendszerek vizsgálata a fenntarthatóság korlátai és továbbalkalmazás előnyeinek bemutatására, a tenderezésben választható módszereket illetően, a nagy nemzetközi és a kis informatikai cégek tipikus különbségei, előnyök és hátrányok összegzése, kiemelve felkészültségüket a speciális logisztikai terület kiszolgálására, az új ERP rendszer bevezetési nehézségei, a sikeres és sikertelen interface tapasztalatok összegzése. Baricza Zoltán KOLOMAN KFT, logisztikai- és beszerzési vezető, az MLBKT BMT informatikai szakterület vezető BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

9 v. Tagozat eddigi munkája 5/3 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!
MLBKT BMT v. Tagozat eddigi munkája 5/3 Az alkalmazott szállítási módszerek és technológiák vizsgálata kezdődött el a szállításra történő előkészítés (pl. csomagolás, egységképzés, azonosítás, rakományrögzítés), a szállítás szervezés (pl. szállítási mód és fuvarozó kiválasztás, járat tervezés, km optimalizálás) és a leggyakrabban előforduló szállítási problémák területeire vonatkozólag. A vizsgálati módszer kidolgozása folyamatban van a vállalatok szállítási technológiái szempontjából fontos kategorizálási rendszerre, a vizsgálandó folyamat elemek definiálására és a folyamat elemenkénti összehasonlítandó jellemzők meghatározása területén. Szalma Péter DÉMÁSZ Nyrt, logisztikai osztályvezető, az MLBKT BMT szállítási szakterület vezető BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

10 v. Tagozat eddigi munkája 5/4 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!
MLBKT BMT v. Tagozat eddigi munkája 5/4 A Tagozat megfogalmazott céljaival összhangban létre kívánunk hozni egy támogató rendszert a logisztikai piac szereplői számára, amely szándékunk szerint segítheti a kapcsolatfelvételt a szolgáltatás keresleti oldala és a logisztikai szolgáltatók között. A logisztikai szolgáltatókról begyűjtött információk alapján strukturált és különböző szempontok szerint minősített adatbázist tervezünk létrehozni a Tagok által ismert és lefedett logisztikai szolgáltatási területekre. Felhasználó szakmai célterületek: vállalatok vezetői, stratégiai, operatív és végrehajtó szint, logisztikai szolgáltatók, vállalkozók és vállalkozások. Pap Sándor Magyar Telekom Nyrt. Ellátásmenedzsment igazgatóhelyettes MLBKT BMT szolgáltatások szakterület vezető BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

11 v. Tagozat eddigi munkája 5/5 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!
MLBKT BMT v. Tagozat eddigi munkája 5/5 Tagozati céglátogatás történt a TVK tiszaújvárosi telephelyén án. Megtekintésre került a TVK logisztikai rendszere, a konténerek kezelése, a tömbös és a magasállványos raktárak, a kiszerelő sorok működése, illetve bemutatásra került a TVK telephelye és az alkalmazott logisztikai jelentési rendszer. Elkezdődött a tagozaton belüli optimális raktárkészlet nagyság meghatározás és az optimális készletösszetételei vizsgálat alkalmazott módszereinek feldolgozása. Felelős: Karika Attila. Az elvégzett munka eredményeinek publikálása területenként különböző módon fog megtörténni. Kettős cél elérése került meghatározásra. Az egyik cél az, hogy tájékoztatást adjanak a szakterületek az elvégzett munkáról a témákat, az alkalmazott módszereket és bizonyos eredményeket érintően, de emellett cél az is, hogy legyenek olyan részletes eredmények, amit csak a Tagozat Tagjai ismerhetnek meg. Tervezetten ezért és a vizsgálatok „megrendelhetőségéért” érdemes BMT Tagnak lenni. BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

12 BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!
MLBKT BMT vi. A Tagozat Tagjai NÉV CÉG BEOSZTÁS BELÉPÉS 1 BÁNYAI KORNÉL DR. ROCKWOOL HUNGARY KFT COUNTRY DIRECTOR 2 BARANYI BÉLA DÉMÁSZ NYRT ELLÁTÁSI KÖZPONT VEZETŐ 3 BARICZA ZOLTÁN KOLOMAN KFT GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTÉS VEZETŐ 4 BORBÁS PÉTER ISTVÁN BUDAPEST CORVINUS EGYETEM HALLGATÓ 5 DÁVID BÉLA HUNGRANA KFT BESZERZÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS VEZETŐ 6 FARNADI RICHÁRD OBO BETTERMANN H. KFT LOGISZTIKAI VEZETŐ 7 FOGARASI MÁRTA DEOG KFT MARKETING VEZETŐ 8 FÜLÖP ZSOLT DELOG KFT. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 9 HERGYÓ ZSOLT BBRAUN CSOPORT 10 HERNÁDI LAJOS GAZDASÁGI VEZETŐ 11 HÍR JÓZSEF GYULA HUNGARORAK KFT ÜGYVEZETŐ PARTNER 12 KARIKA ATTILA TVK NYRT BACK OFFICE VEZETŐ 13 KISSNÉ DÉZSI ERIKA LOGISZTIKAI MENEDZSMENT VEZETŐ 14 KOCH BÁLINT BUSZESZ ZRT ANYAGGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMELÉSI VEZETŐ 15 KRASZNA ATTILA BP-I MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR 16 MAGYARI ÉVA EVINET CONSULTING KFT VEZETŐ TANÁCSADÓ 17 NAGY FERENC HM FEJLESZTÉSI ÉS LOGISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG KIEMELT FŐTISZT 18 PAP SÁNDOR MAGYAR TELEKOM NYRT IGAZGATÓ HELYETTES 19 SUGÁR PÉTER DR. SALGGLAS ZRT LOGISZTIKAI IGAZGATÓ 21 SZALMA PÉTER LOGISZTIKAI OSZTÁLYVEZETŐ 22 SZŰCS EDINA BP-I MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 23 TÁTRAI ANNA DR. BGF KÜLKER. FŐISKOLAI KAR SZAKÁG VEZETŐ 24 ZELEI JÁNOS BESZERZÉSI OSZTÁLYVEZETŐ BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!

13 Az MLBKT Benchmarking Tagozat nevében köszönöm a figyelmet!
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Tagozatunk Tagjai közzé! BENCHMARKING A GYAKORLAT TÜKRE!


Letölteni ppt "AZ MLBKT BENCHMARKING TAGOZAT BEMUTATKOZÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések