Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaposvári Egyetem Ifjúságsegítő képzés Kátai Gábor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaposvári Egyetem Ifjúságsegítő képzés Kátai Gábor"— Előadás másolata:

1 Kaposvári Egyetem Ifjúságsegítő képzés 2006. Kátai Gábor
Ifjúságpolitika - A fiatalok, mint erőforrás – Magyarország – Európa Tanács indikátorok Kaposvári Egyetem Ifjúságsegítő képzés 2006. Kátai Gábor

2 KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika 2006. - Kátai Gábor -
Menetrend – (2) Bevezetés az ifjúságpolitikába, alapok – (4) Európa Tanács indikátorok – országos elemzése (elmélet és konkrétumok) h-16h – (4) Európa Tanács indikátorok – megyei, helyi elemzés (elmélet és konkrétumok) 10.27?– (4) Egyes indikátorok kibontása – nemzetközi összehasonlítás; tipológia h-16h – (4) Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés – prezentáció és konkrét vizsgálat (DDRISZI részvételével) – (4) Ifjúságsegítő helye, szerepe az ifjúságpolitikai környezetben (önkormányzat, önkormányzati intézmény, NGO, ifjúsági együttműködések) – források KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

3 Ifjúságpolitika szintjei
Helyi-térségi Megyei-regionális (Eurorégió) Nemzeti (országos, a nemzet egészére irányuló) – ezt vizsgáljuk ma Európai (Európa Tanács, Európai Unió) ENSZ Ifjúságpolitika nemzeti hatáskör – nincs kötelező EU politika KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

4 Az Európa Tanács indikátorai
Európa Tanács – Európai Unió A Tanács az egyes tagországok ifjúságpolitikájának összehasonlíthatósága, miatt 11 indikátort állapított meg. Áttekintése gyors képet ad egy ország (de más szint) ifjúságpolitikai mutatóiról KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

5 KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika 2006. - Kátai Gábor -
Indikátorok Nem-formális oktatás Ifjúsági képzések Ifjúsági törvény Ifjúsági költségvetés Ifjúsági információ Többszintű politika Ifjúságkutatás Ifjúsági részvétel Minisztériumok közötti együttműködés Innováció Ifjúsági tanácsadó testületek KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

6 Indikátorok részletesen
Mit jelent? Mit mér? Nem-formális oktatás Vannak-e olyan képzések, oktatási folyamatok, melyek eredményeként a fiatalok képesek aktív társadalmi részvételre, „hasznos” állampolgárságra? Ifjúsági képzések Léteznek-e az ifjúsági fejlesztő folyamatokhoz szükséges képzések, szakképzett képzők? Ifjúsági törvény Aktív ifjúságpolitikához szükséges jogszabályi környezet, mely bevonja a fiatalok szervezeteit. Ifjúsági költségvetés Léteznek-e, és ha igen, kiszámíthatóak-e az ifjúsági források. (alacsony érdekérvényesítő erő) Ifjúsági információ A fiatalokkal kapcsolatos kormányzati információkat és az egyéb információkat biztosítani kell a fiatalok számára. Speciális információs szükségletek. KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

7 Indikátorok részletesen
Mit jelent? Mit mér? Többszintű politika Nemcsak a központi kormányzat szintjén - alsóbb igazgatási szinteken (helyben) Ifjúságkutatás Az ifjúságpolitikának ifjúságkutatáson kell alapulnia. (életkörülmények, szervezetek, intézkedések) Ifjúsági részvétel Sarokkő, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a társadalom alakításában (co-menedzsment) Minisztériumok együttműködése Átfogó és dinamikus ifjúságpolitika csak a ágazatok együttműködésével lehetséges. (kabinet, board) Innováció Támogatnia kell az új ötleteket, kreatív megoldásokat, a kreatív fiatalokat. Tanácsadó testületek A partnerség jegyében a hatalomnak és a fiatalok szervezeteinek együtt kell működniük KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

8 Indikátorok – Magyar(ország)
Megfeleltetés Nem-formális oktatás Formális – iskolarendszerű hagyományos módszerekkel; Nem-formális – mérhető pedagógiai programmal; jellemzően tréning(ek), stb. – adhat végzettséget Informális – nehezen mérhető, jellemzően spontán Képzések, tréningek – NGO (non-governmental organization), pályázati kiírások Ifjúsági képzések F: ifjúságsegítő (szakember, nem „fiatalok”) N-f: Országos, regionális, helyi (Mobilitás, NGO-k, nemzetközi – ) I: – részvétel ifjúsági szervezetekben/projektekben Képzők – jelenleg nincs minősítés a non-profit szektorban KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

9 Indikátorok – Magyar(ország)
Megfeleltetés Ifjúsági törvény (jogszabályi környezet) A fiatalokról szóló tv., jogszabály Intézményrendszerről, állami feladatokról Nem kifejezetten ifjúsági, de támogatja 1971. évi IV. tv. 1995. évi LXIV-es tv.; OM: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány; Mobilitás 2005. Törvény az önkéntességről; 2/1999-es rendelet (ISM) – RISZI, RIT, Kutatás 2001 (1.-2.); 2003 (2.-1.); 2005 (2.) KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

10 Indikátorok – Magyar(ország)
Megfeleltetés Ifjúsági költségvetés 2006-ban 2.1 Mrd forint + Mobilitás + BEIK (1.3 Mrd – GYIA; 0.4 – kötött feladatok; 0.4 – ifjúságpolitika fejlesztése) 2006-ban 0.7 Mrd forint – Ifjúság Megyei Alapok; Helyi alapok EGT; Norvég Alap – adbszorpciós (?) képesség szerint NCA, Operatív Programok Egyéb minisztériumi forrásból – nem ez az irány (BM – önkormányzati feladatok (ref., info., érdekképviselet; NKÖM – Közösségi terek; GM – Turisztikai célelőirányzat) KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

11 Indikátorok – Magyar(ország)
Megfeleltetés Ifjúsági információ Speciális informálási, informálódási szükséglet Kik adják?: Ifjúsági információs és tanácsadó irodák (HAYICO) ; teleházak; infopontok; Helyi Ifjúsági Szolgáltató Irodák Mit adnak?: Információ és tanácsadás Internet elég? – Teleházak DD 2.5% - fiatalok Tudják-e használni a fiatalok?: Információ dekódolása – tanácsadó (ifjúsági szakember) KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

12 Indikátorok – Magyar(ország)
Megfeleltetés Többszintű politika Országos: Miniszter, apparátus, háttérintézmény, O.GY. Bizottság, pénzügyi forrás Regionális: „nincs régió”, de Regionális Ifjúsági Tanács, Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák Megyei: Megyei alelnök, Bizottsági elnök, tanácsos, ifjúsági alap, HISZI (csak megyei jogú városok!) Helyi: alpolgármester?, bizottság?, ifjúsági referens?, forrás? Koherencia, szakmai alapok/ív – ifjúsági törvény Ki a szakember? – „nem is olyan rég voltam fiatal…” KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

13 Indikátorok – Magyar(ország)
Megfeleltetés Ifjúságkutatás Nemzeti Ifjúságkutató Intézet – Ifjúságkutató Iroda: Országos: Ifjúság 2000 (addig?); Ifjúság 2004; Nemzeti: Mozaik 2001 Fiatalok élethelyzetét tárja fel – tendenciákat Helyi-térségi: néhány – legtöbb település nem tervez (forrást ítélik reménytelennek) RISZI-k: Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés – fiatalok, önkormányzatok, NGO-k, források, teendők Európai együttműködés: Eurostat Intézkedések – Veszélyes? Bonyolult? Forrásigényes? KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

14 Indikátorok – Magyar(ország)
Megfeleltetés Ifjúsági részvétel A részvétel bővebb fogalom, mint a co-management! Országos: GYIA csak, párbeszédrendszer megszűnt, új nincs Nemzeti: Magyar Ifjúsági Konferencia – minden „régió” – Nincs nagyon kivel „párbeszélni” – küldetése labilis Regionális: Regionális Ifjúsági Tanács Helyi-térségi: GYIÖK, Ifjúsági Fórum, Ifjúsági kerekasztal, Részvétel: választásokon, DÖK-HÖK, alternatív (kerékpáros felvonulás, stb.) KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

15 Indikátorok – Magyar(ország)
Megfeleltetés Minisztériumok együttműködése Van Miniszter ICSSZEM (GYISM, ISM), koordinációért felelős – miniszteri statútum Pályázati kiírások vannak – közös politika nincs Pl.: Nyári táborok – szaktáborok Innováció Korlátozottan támogatjuk. Beállt pályázati struktúrák, beállt megoldások a „felnőtt” oldalon. Korlátozott innováció a fiatalok, szakemberek oldalán. Tanácsadó testületek GYIA, MIK, RIT Nemzeti Ifjúsági Tanács nincs KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

16 Magyar ifjúságpolitika fejlődése
KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

17 Magyar ifjúsági intézményrendszer (K.P.)
KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

18 Ajánlat, javaslat, feladat
Ifjúság 2000 – gyorsjelentés, tanulmánykötet Ifjúság 2004 – gyorsjelentés (HU, ENG) Mozaik 2001 – tanulmánykötet – regionális ifjúsági helyzetelemzés Keresés a neten kulcsszavakra!( szabad, minisztériumi oldalak, települési oldalak, adatbázisok – fiatalok, ifjúság – számosság, megközelítés) 10 link egyenként öt soros saját véleménnyel KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -

19 KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika 2006. - Kátai Gábor -
Elérhetőségek Kátai Gábor Mobilitás – hálózati igazgató KE Ifjúságsegítő - Ifjúságpolitika Kátai Gábor -


Letölteni ppt "Kaposvári Egyetem Ifjúságsegítő képzés Kátai Gábor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések