Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KIR - a kutatás szemszögéből Dr. Fehérvári Anikó Budapest 2013. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KIR - a kutatás szemszögéből Dr. Fehérvári Anikó Budapest 2013. február."— Előadás másolata:

1 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KIR - a kutatás szemszögéből Dr. Fehérvári Anikó Budapest 2013. február 27.

2 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tényekre alapozott döntés • Napjainkban felértékelődött a tényekre, a tudományos bizonyítékokra alapozott döntés, melynek oka a hatékonyabb elszámoltathatóság. • A különböző gazdasági ágazatokban eltérő időben jelent meg az adatok felértékelődése, az oktatás nem az elsők között volt. Az elmúlt néhány évben azonban az oktatáspolitikában is kiemelt trend a tényekre alapozott döntéshozatal.

3 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Aktorok és célok  Fenntartó: –Törvényességet ellenőriz.  Oktatáspolitika: –Beavatkozási pontokat keres. –Nemzetközi adatokat szolgáltat.  Kutató: –Társadalmi-gazdasági összefüggéseket vizsgál. – Nemzetközi összehasonlításokat végez.

4 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Mi a KIR és mire jó?  A KIR egy hatalmas adatrendszer (tankönyvjegyzék, intézménytörzs adatok, KIR- STAT – ‘októberi statisztikák’, KIFIR), melynek célja a hazai tanügyigazgatás kiszolgálása, DE! más szempontoknak is meg kell felelni  Biztosítani kell az idősoros, összehasonlítható, megbízható adatsorokat.  Biztosítani kell a nemzetközi szervezetek számára a megfelelő minőségű adatszolgáltatást (Eurostat, OECD)

5 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Mi van a KIR-STAT-ban?  Intézményi, feladat-ellátási hely szerinti adatok, tanulói adatok, szakképzési adatok, SNI adatok, logopédiai szakszolgálat adatai, nevelési tanácsadó adatai, szakértői bizottságok adatai, művészeti oktatás adatai (ez valójában 9 adatbázis) –Intézményi adatok: székhely és telephely adatok, létszámadatok: összesített tanulói és pedagógus adatok, nevelő és oktatómunkát segítők adatai, tárgyi felszereltségre vonatkozó adatok (osztálytermek, csoportszobák száma, ICT eszközök)

6 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Példa a KIR-ből kinyerhető adatsorokra A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 2011/2012-ben

7 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Példa a KIR-ből kinyerhető adatsorokra 2.

8 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KIR Adatbázisok erősségei - gyengeségei  Tényeket közöl az oktatás szereplői számára  Folyamatok, tendenciák nyomon követése  Átláthatóság és elszámoltathatóság elősegítése  Bonyolult adatstruktúra, csak a hozzáértők tudják kezelni (pl. KIR-STAT)  Túl sok adatot tartalmaz, adatok értelmezhetőségének problémája  Adatbázisok összekapcsolása sok esetben problémás (pl. milyen szintű adatokat tart nyilván – intézmény, feladat-ellátási hely, tanulói – definíciós problémák az adatbázisok között)

9 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Adatbázisok: lehetőségek - veszélyek  Példa: Az iskolák eredményessége egyre nagyobb nyilvánosságot kap –Pozitívum: a szülők/családok információt kapnak, az iskolák elhelyezhetik magukat a többi iskolához képest –Negatívum: a rangsorok felerősítik a szelekciós mechanizmusokat, sérül a hozzáférés esélye

10 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Példa  A kutatások Angliában és Franciaországban is azt mutatják, hogy a leginformáltabb középosztálybeli szülők körében a listák publikálása felerősítette azt a tendenciát, hogy gyermekeiket a listán elől álló iskolákba vigyék. Ezáltal mindkét országban felerősödtek az iskolák közötti különbségek.  Az iskolák zöme nem elégedett az iskolalistákkal, mondván, az adatok túl nyersek, nem adnak valódi információt az iskolán belül zajló pedagógiai munkáról.

11 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Jelenlegi tendenciák - egyéni szintű adatok  Tanulói szintű adatok: TANYI, OKM, érettségi adatbázis, felvi adatbázis, KIFIR  Pedagógus szintű adatok: PENYI  Adatbázisok összekapcsolásának lehetősége

12 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Példa az egyéni szintű adatkezelésre: No Child Left Behind (NCLB)  Komplex program az USA közoktatásának megújítására, 2001-es tv. -> 2012/2013-ra világos célokat határoz meg (12 év!!)  Sztenderdizált tanulói mérések az iskola hatékonyságának egyik mérőeszköze  A program része a pedagógusok minősítése is HOUSSE (high, objective, uniform state standard of evaluation)  Szankcionálja a sorozatosan rosszul teljesítő iskolákat (öt év után teljes szerkezeti átalakulást kezdeményezhet a fenntartó)

13 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Egyéni adatok összefűzése  Tanulási utak követése (oktatási/nevelési alrendszerek összekapcsolása – óvoda – közoktatás – felsőoktatás – LLL)  Pályakövetés (oktatási adatbázisok összekapcsolása más adatbázisokkal, pl. társadalombiztosítás vagy adó)

14 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Lemorzsolódás vizsgálata - TANYI  A tanulói nyilvántartás dinamikus adatbázis  Statikus adatbázis létrehozása – pillanatfelvétel a rendszer egy adott állapotáról Indikátor: Az iskolarendszerből kimaradók száma aránya korévenként 7-24 éves kor Azon tanulók száma, akiknek tanulói jogviszonyát „megszűntnek” illetve „szünetelőnek” jelentették, korévenként és nemek szerint. Azon tanköteles tanulók száma (korévenként), akiknek egy adott tanévben (szeptember 1-e és a következő év szeptember 1-e között) megszűnt a tanulói jogviszonya, és (a referencia időpontig – október 31-ig) nem szereztek középfokú képesítést.

15 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 TANYI problémák  Adatfeltöltési problémák: teljes körűség biztosítása nem volt megoldott egy adott időpontra  Adatok megbízhatósága: feltöltés minősége nem volt megfelelő  Az azonosító száma elveszett, ha kilépett a rendszerből  Adathiány szankciója  Új adatlap készítése, mely növeli a megbízhatóságot  Az azonosító hosszú távú

16 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 OFI tervezett fejlesztések és szolgáltatások  Adatbázisok összekapcsolhatóságának módszertani elemzése  Felhasználóbarát adatcsomagok készítése kutatóknak, tankerületi és önkormányzati szakértőknek  Video és infografikai szolgáltatások az adatok képi megjelenítése (pl. lemorzsolódás)  Online adatbázisok elérhetővé tétele az OFI honlapján (OFI adatfelvételeiből származó kutatói adatbázisok nyilvánossá tétele)

17 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Fehérvári Anikó aniko.fehervari@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KIR - a kutatás szemszögéből Dr. Fehérvári Anikó Budapest 2013. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések