Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Fővárosi Önkormányzat szerepe az önkormányzati közbeszerzések koordinálásában, döntéshozatali mechanizmusa, a fejlődés irányai dr. Barna Orsolya Közbeszerzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Fővárosi Önkormányzat szerepe az önkormányzati közbeszerzések koordinálásában, döntéshozatali mechanizmusa, a fejlődés irányai dr. Barna Orsolya Közbeszerzési."— Előadás másolata:

1 A Fővárosi Önkormányzat szerepe az önkormányzati közbeszerzések koordinálásában, döntéshozatali mechanizmusa, a fejlődés irányai dr. Barna Orsolya Közbeszerzési Ügyosztály vezetője

2 Fővárosi Önkormányzat szerepe, jelentősége a közbeszerzések terén • Országos szinten az egyik legjelentősebb ajánlatkérő • Szándéka szerint modellértékű az önkormányzati szférában, ehhez kapcsolódóan számos kezdeményezés: E-segédlet készítése, zöld közbeszerzési szabályzat, közszolgáltatások E-segédlet készítése, zöld közbeszerzési szabályzat, közszolgáltatások

3 Önkormányzati közbeszerzési szabályzat • Belső intézkedés formájában • Hatály kérdése – intézményekhez való viszony • Közbeszerzések tervezése • Anyagi fedezet vizsgálata • Folyamatszabályozás • Egybeszámítás kérdésköre • Közbeszerzések ellenőrzése • Felelősség szabályozása

4 Fővárosi Önkormányzat közbeszerzéseinek folyamata - az eljárás lefolytatója - • Főszabályként: Közbeszerzési Ügyosztály 2005. május 1. óta • Egyes építési – közlekedési, közmű - beruházások esetén: ágazatszakmai ügyosztályok

5 Fővárosi Önkormányzat közbeszerzéseinek folyamata - döntéshozó - • Főszabályként: Közbeszerzési Bizottság • Közgyűlés

6 Fővárosi Önkormányzat közbeszerzéseinek folyamata - hivatalos közbeszerzési tanácsadó - • Belső hivatalos tanácsadó: Közbeszerzési Ügyosztály névjegyzékbe vett munkatársai • Külső hivatalos tanácsadó: közbeszerzés útján

7 Fővárosi Önkormányzat közbeszerzéseinek folyamata - eljárás jogorvoslat esetén - • Közbeszerzési Ügyosztály szerepe • Ellenőrzés fontossága • Fokozott odafigyelés már az eljárások lefolytatása során: határidők, írásbeliség, alapelvek

8

9 Tendenciák: • Egységesítés az eljárások terén • Dokumentációminták • Közösségi/hazai bírósági gyakorlat figyelemmel kisérése, nyilvántartása • Zöld szempontok érvényesítése • Szakmai segítségnyújtás • E-Segédlet

10 Budapest Főváros Önkormányzatának Zöld Közbeszerzési Szabályzata • Modell-értékű önkormányzati kezdeményezés • Cél: a már eddig is alkalmazott környezetvédelmi szempontok szélesebb körben történő alkalmazása

11 Környezetbarát építési módszerek preferálása a beszerzések során Környezetbarát építési módszerek preferálása a beszerzések során

12 Energiatakarékos megoldások alkalmazása az irodatechnikai beszerzésekkor Energiatakarékos megoldások alkalmazása az irodatechnikai beszerzésekkor

13 Irodaszerek, fénymásolók, nyomtatók esetén a káros ózon kibocsátás minimalizálása, takarékos energiafelhasználás, újratölthetőség megkövetelése Irodaszerek, fénymásolók, nyomtatók esetén a káros ózon kibocsátás minimalizálása, takarékos energiafelhasználás, újratölthetőség megkövetelése

14 A műanyag hulladékok csökkentése érdekében cserélhető betéttel ellátott termékek (tollak, üvegek, patronok, stb.) beszerzése A műanyag hulladékok csökkentése érdekében cserélhető betéttel ellátott termékek (tollak, üvegek, patronok, stb.) beszerzése

15 Közvilágításnál energia-takarékos, hosszú élettartamú világítótestek beszerzése Közvilágításnál energia-takarékos, hosszú élettartamú világítótestek beszerzése

16 Ökocimkével rendelkező termékek beszerzésének preferálása Ökocimkével rendelkező termékek beszerzésének preferálása

17 Távlati cél: • A közösségi célkitűzésekkel összhangban a fővárosi beszerzések legalább 40%-nál környezetvédelmi szempontok hangsúlyos figyelembevétele • Követendő példa mutatása más önkormányzatoknak, illetve a budapesti polgároknak

18 Problémás közbeszerzések az önkormányzati gyakorlatban

19 Az egybeszámítás kérdésköre • Szűk értelmezés: CPV-kódok alapján • Tág értelmezés: amit csak lehet, egybe számít • Középutas megoldás: közbeszerzés tárgya alapján. Külön számítás: ha szakmailag indokolt – Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális határozatai

20 Önkormányzati biztos beszerzése • Ellentmondás a Kbt. és az Áht. között • Magyar állampolgárság követelménye  -  Nemzeti elbánás alapelve

21 Közszolgáltatás és közbeszerzési jog összefüggései

22 Szolgáltatás megrendelése: AJÁNLATKÉRŐ AJÁNLATTEVŐ szolgáltatás teljesítése ellenszolgáltatás tejesítése

23 Közszolgáltatás nyújtása: AJÁNLATKÉRŐ KÖZÜZEM (quasi ajánlattevő) közszolgáltatás megrendelése + Forrás biztosítása közszolgáltatás tejesítése LAKOSSÁG lakossági kifizetés

24 2/A. § (1) Nem minősül a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerződésnek az a megállapodás, amelyet • a) a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő és az olyan, százszázalékos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy • b) a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítéséből származik. A szerződés teljesítéséből származik a szerződés alapján harmadik személyek részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg.

25 Kbt. 2/A. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak akkor is, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdálkodó szervezetben a tagsági jogot megtestesítő üzletrész, illetve részvény több, a 22. § (1) bekezdése szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet közös tulajdonában van; ebben az esetben jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolják.

26 2/A. § hatálya: • Kiterjed minden beszerzési tárgyra!

27 A kizárólagos jog lehetőségei: • Jogszabályban, vagy közigazgatási határozatban nyújtható Kbt. 29. § (2) bekezdés h) pontja – értelmezési probléma

28 Kizárólagos jog hatálya: • Csak szolgáltatás nyújtására terjed ki, a többi beszerzési tárgyra nem! • Kbt. 28.§-nak jelentősége: „Ha a szerződés több - egymással szükségszerűen összefüggő - közbeszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni.”

29 Közvetlen szerződéskötés esetén: • Állami támogatások vizsgálata • Bizottsági határozat és keretszabály

30 E-Segédlet • Közösségi és hazai jogforrások • Szabályzatok • Fontosabb közbeszerzési jogesetek • KT tájékoztatóinak, ajánlásainak feldolgozása • Kbt. kommentálása • Közszolgáltatások

31 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A Fővárosi Önkormányzat szerepe az önkormányzati közbeszerzések koordinálásában, döntéshozatali mechanizmusa, a fejlődés irányai dr. Barna Orsolya Közbeszerzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések