Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázatok, támogatások Az alábbi diák rövid áttekintést adnak az elérhető pályázatokról, támogatásokról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázatok, támogatások Az alábbi diák rövid áttekintést adnak az elérhető pályázatokról, támogatásokról."— Előadás másolata:

1 Pályázatok, támogatások Az alábbi diák rövid áttekintést adnak az elérhető pályázatokról, támogatásokról.

2 Pályázati rendszerek bemutatása Új Széchenyi-terv(ÚSZT) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)  Vállalkozásfejlesztési Program  Foglalkoztatási program  Zöldgazdaság-fejlesztés program  Tudomány-innováció program  Gyógyító Magyarország-gészség program  Közlekedésfejlesztési program.  ÚMVP I. tengely  ÚMVP II. tengely  ÚMVP III. tengely  ÚMVP IV. tengely  Halászati Operatív program

3 Új Széchenyi-terv  Magyarország versenyképességének javítása, tíz év alatt egymillió új munkahely teremtése hét kitörési pont mentén.  A kiírások társadalmi vitája január 31-én zárult. Ezt követően, február 10-én 77 pályázat jelent meg közel 510 milliárd forint keretösszeggel. A pályázatok hat fejlesztési programon belül érhetőek el. A kiírásokra március 1-jétől lehet benyújtani projektötleteket.

4 1.Vállalkozásfejlesztési Program 16 pályázat jelent meg 147 milliárd forintot meghaladó keretösszeggel. Többek között mikrovállalkozások fejlesztésére, vállalati klaszterek támogatására, technológia fejlesztésre és munkahelyi képzésekre lehet pályázati támogatást igényelni. Néhány fontosabb, a térséget érintő pályázati kiírás:  Mikrovállalkozások fejlesztése  Mikro-kis és középvállalkozások technológia fejlesztése  Új Széchenyi hitelprogramok

5 ÚSZT Mikrovállalkozások fejlesztése A Felső-Bácskában Baja,Bácsalmás, Jánoshalma és Mélykút település mikrovállalkozásai pályázhatnak! Igénybe vehető: • Ingatlan beruházásokra (vásárlás, építés, felújítás, bővítés) • Eszközbeszerzésre • Informatikai fejlesztésekre • 10% önerő mellett visszatérítendő és vissza nem térítendő forrást biztosít • Részletes feltételek: www.palyazat.bacsalmasilapok.hu www.palyazat.bacsalmasilapok.hu

6 2.Foglalkoztatási Program Az Új Széchenyi Terv egyik fontos célja a foglalkoztatás növekedésének elősegítése. 60 milliárd forinttal támogathatóak azon kiemelt projektötletek, melyek a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságát javítják. Fontosabb pályázati kiírás:  Mikro-kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

7 ÚSZT Mikro-kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása MPA-2011 Pályázhatnak:  gazdasági társaságok, vállalatok, állami vállalatok, szövetkezetek, egyéni vállalkozások, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei.  feltétel, hogy legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesítsen új munkahelyet a beruházás szerinti telephelyen  Támogatható tevékenységek:új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, immateriális javak beszerzésével kapcsolatos költségek, új épület, épületrész építésének költségei.  A támogatás mértéke a kiegészítő támogatásokkal együtt elérheti a 2.200.000 Ft-ot/ új munkahely  Részletes feltételek:  www.palyazat.bacsalmasilapok.huwww.palyazat.bacsalmasilapok.hu

8 3.Zöldgazdaság-fejlesztés Program A pályázati lehetőségek tárháza igen széles. Épületenergetikai fejlesztésekre, települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzésére, megújuló energiafelhasználás növelésére, vagy a távhő-szektor energetikai korszerűsítésére is lehet majd pályázni. Összesen 15 kiírás jelent meg közel 120 milliárd forint keretösszeggel. Fontosabb pályázati kiírások: • Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva • Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek

9 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Pályázhatnak :, költségvetési szervek és intézményeik(85%), nonprofit szervezetek(60%), mikro és kisvállalat(LHH térségben60%), középvállalat(LHH térségben60%) Projektből megvalósítható:  Utólagos hőszigetelés  Külső nyílászáró-csere  Hővisszanyerő szellőzés létesítése  Napkollektorok, napelemek alkalmazása  Biomassza felhasználása  Geotermális energia hasznosítása  Hőszivattyú alkalmazása  Részletes információ: www.palyazat.bacsalmasilapok.hu

10 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek Pályázhatnak: vállalkozások, költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit szervezetek,egyéb gazdasági szervezetek Támogatható tevékenységek: • A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása • Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojektek • Középületek komplex környezetbarát átalakítása • Fenntartható életmóddal kapcsolatos nonprofit információs központok fejlesztése • Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése (védjegy, piac terület kialakítása) • Részletes feltételek: www.palyazat.bacsalmasilapok.hu

11 4.Tudomány-Innováció Program A program 72 milliárd forintot meghaladó kerete lehetőséget biztosít vállalatok komplex technológiájának támogatására, képzés- és tartalomfejlesztésre, innovációs eredmények hasznosításának támogatására (kkv-k részére), a felsőoktatás minőségének javítására, valamint az akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatására.

12 5.Gyógyító Magyarország – Egészség Program 23 pályázat jelent meg 31,1 milliárd forintot meghaladó keretösszeggel. Turisztikai, valamint egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozására és fejlesztésére lehet majd pályázni. Fontosabb projektek: • Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 6 régióban

13 ÚSZT Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi régióban Pályázhatnak : gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, non-profit gazdasági társaságok  A pályázat célja, hogy meglévő vagy új turisztikai szolgáltatások bevezetésével növekedjen a turisták és a helyi lakosság életminősége.  A támogatás mértéke: 65% (a tanyasi és falusi turizmus ebből a kiírásból nem támogatható, azokra az UMVP és a Leader nyújt lehetőséget lásd. későbbi diákon) Részletesen: www. palyazat.bacsalmasilapok.hu

14 6.Közlekedésfejlesztési Program Logisztikai központok és szolgáltatások, kerékpárforgalmi hálózatok, településeket összekötő utak, 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére, közúti elérhetőség javítására, közutak rekonstrukciójára is lehetőség nyílik. A most megjelent felhívások keretösszege közel 75 milliárd forint. Fontosabb projektek: • Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a régióban • Kerékpár-út hálózat fejlesztése • Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése

15 UMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer-feldolgozásban (mezőgazdasági, élelmiszeripari és infrastrukturális beruházások, szaktanácsadás, minőségi rendszerekben való részvétel, valamint termelői csoportok támogatása) Várható támogatási kiírások:  Kertészet korszerűsítése ( 2011.11.15.-2011.12.15.)  Kertészeti ültetvénytelepítés(2011.06.15-2011.07.15)  Öntözés, mellorizáció üzemi és közösségi fejlesztése(2011.07.01-2011.07.31)  Mezőgazdasági termékek értéknövelése(2011.11.15-2011.12.15)

16 II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek figyelembe vételével. (Erdészet, agrár- környezetvédelem, NATURA 2000, állajólét támogatása)

17 III. tengely A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása (mikrovállalkozások létrehozása, falusi turizmus, vidéki örökség megőrzése, falumegújítás, vidéki szolgáltatások nyújtása) Várható pályázati kiírások:  Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása  Turisztikai tevékenységek ösztönzése

18 III. tengely ÚMVP Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (2011.05.01-2011.05.31)  Támogatás célja:  A vidéki térségekben alapított új, illetve működő mikro-vállalkozások beruházásainak és műszaki-technológiai fejlesztéseinek támogatása, annak érdekében, hogy a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség fejlődjön. A program fontos eleme a régi munkahelyek megtartása, újak létrehozása és a gazdasági szerkezet átalakításának elősegítése.  Támogatható tevékenységek:  Gép és technológia beszerzése  Építés, épületgépészet-kialakítás,- felújítás és korszerűsítés, és ingatlanhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés  Projektek előkészítését segítő tanácsadói szolgáltatások igénybevétele  Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése Részletes feltételek: palyazat.bacsalmasilapok.hu

19 III. tengely ÚMVPTurisztikai tevékenységekösztönzése (2011.05.012011.05.31.) Az intézkedés célja: A helyi turisztikai szolgáltatások bővítése és minőségének fejlesztése révén a települések vendégfogadó-képességének és egyéni arculatának erősítése. A mezőgazdasági termelés és helyi értékesítés összekapcsolása a falvak turisztikai kínálatával, a falusi értékek megőrzése és hasznosítása. Minőségi szolgáltatásokat nyújtó falusi szálláshelyek létrehozása, a már működő szálláshelyek és szolgáltatások felújítása, korszerűsítése és fejlesztése, valamint a piacra jutás segítése a marketing fejlesztésével. Az intézkedés célja továbbá a térség turisztikai vállalkozások, szolgáltatók együttműködésének támogatása, az ehhez szükséges informatikai fejlesztések, minősítési, minőségbiztosítási szabványok bevezetésének ösztönzése. Részletes feltételek: www.palyazat.bacsalmasilapok.hu

20 IV. tengely  Leader Pályázatok ÚMVP IV. tengely  Megnyitás dátuma: 2011.06.30. Zárás dátuma: 2011.07.30.  Leader pályázatok Cél: A helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése

21 Leader-Életminőség javítása Várható pályázati kiírások (még nem végleges)  A vidéki lakosság életminőségének javítása érdekében a civil szervezetek önkéntes munkájának segítése beleértve a kapcsolódó infrastrukturális környezet feljavítását is  Települési rendezvények, sportrendezvények támogatása  Erdőtelepítés és fásítás a művelés alól kivont területeken 

22 Leader-Helyi gazdaság fejlesztése Várható pályázati kiírások( még nem végleges)  Szabadföldi és fóliás kertészeti tevékenységhez, újszerű termesztési módszerek alkalmazásához szükséges beruházások, valamint a mezőgazdasági betakarításokat követő (post-harvest) műveletek végzéséhez szükséges eszközbeszerzések  Helyi termékek előállításának, továbbfejlesztésének, értékesítésének, promóciójának támogatása  Kis kapacitású állati termék feldolgozás eszközrendszerének beszerzése a helyi termék alőállításához és forgalmazásához  Közösségi célú bemutatóhely létrehozása a megújuló és alternatív energiák alkalmazására és felhasználására  Mikrovállalkozások eszközbeszerzése 1200 Euró alatt  Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása vállalkozási tevékenység folytatása céljából

23 Leader-Helyi turizmus fejlesztése Várható pályázati kiírások (még nem végleges)  Lovas- fogathajtó rendezvényekhez kapcsolódó  fejlesztések  Falusi szálláshely, vendéglátóhely kialakítása, felújítása

24 Leader- Bácskai identitás fejlesztése Bácskai hagyományos kézműves, kortárs képző- és iparművészet támogatása, kiállítások, tárlatok, rendezvények szervezése

25 Licskó Mária 06-70-4294796 licskomarcsi@freemail.hu


Letölteni ppt "Pályázatok, támogatások Az alábbi diák rövid áttekintést adnak az elérhető pályázatokról, támogatásokról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések