Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával"— Előadás másolata:

1 Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Szöveg Babai Dániel: A Csípő-halom fajlistája (Joó 2004) Fotó: Erdei-Gulyás Gabriella és Erdei-Gulyás Ferenc - Origo Web Team HQL 2010 Kft.

2 Pusztai cickafark Achillea collina Mezei varfű Knautia arvensis Mezei cickafark Achillea setacea

3 Réti ecsetpázsit Alopecurus pratensis

4 Karcsú fényperje Koeleria cristata Párlófű Agrimonia eupatoria Bársonyos árvacsalán Lamium amplexicaule Taréjos búzafű Agropyron pectiniforme Piros árvacsalán Lamium purpureum

5 Közönséges ínfű Ajuga genevensis Gumós lednek Lathyrus tuberosus Büdös zsázsa Lepidium draba Lúdfű Arabidopsis thaliana Felemás zsázsa Lepidium perfoliatum Franciaperje Arrhenatherum elatius Szarvaskerep Lotus corniculatus

6 Fehér üröm Artemisia absinthium Sárkerep lucerna Medicago falcata Sziki üröm Artemisia santonicum Komlós lucerna Medicago lupulina Puha rozsnok Bromus mollis Ernyős sárma Ornithogalum umbellatum Útszéli bogáncs Carduus acanthoides Macskahere Phlomis tuberosa Korai sás

7 Carex praecox Keserűgyökér Picris hieracioides Keskenylevelű sás Carex stenophylla Hasznos földitömjén Pimpinella saxifraga Réti imola Centaurea pannonica Lándzsás útifű Plantago lanceolata

8 Apró nefelejcs Myosotis stricta Pásztortáska Capsella bursa-pastoris

9

10 Békamadárhúr Cerastium semidecandrum Karcsú perje Poa angustifolia Mezei szulák Convolvulus arvensis Sziki pozdor Podospermum canum Apró keresztfű Cruciata pedemontana Ezüstpimpó Potentilla argentea

11 Vadmurok Daucus carota Villás boglárka Ranunculus pedatus Tarackbúza Elymus repens Ragadós mécsvirág Silene viscosa Gerelyes gémorr Erodium ciconium Szúrós csorbóka Sonchus asper Bürökgémorr Erodium cicutarium

12 Fehér tisztesfű Stachys germanica Ködvirág Erophila verna Sziki here Trifolium angulatum Mezei iringó Eryngium campestre Herehurafű Trifolium arvense Farkaskutyatej Euphorbia cyparissias Réti here Trifolium pratense

13 Jávorka-csenkesz Festuca javorkae Sávos here Trifolium striatum Veresnadrág csenkesz Festuca pseudovina Salátagalambbegy Valerianella locusta Pusztai csenkesz Festuca rupicola Vasfű Verbena officinalis

14 Vékony csenkesz Festuca valesiaca Szöszös ökörfarkkóró Verbascum phlomoides Ragadós galaj Galium aparine Mezei veronika Veronica arvensis Közönséges galaj Galium mollugo Lecsepült veronika Veronica prostrata Tejoltó galaj Galium verum

15 Ujjaslevelű veronika Veronica triphyllos Apró gólyaorr Geranium pusillum Vetési bükköny Vicia angustifolia Olocsán csillaghúr Holosteum umbellatum Borzas bükköny Vicia hirsuta Lyukaslevelű orbáncfű Hypericum perforatum Négymagvú bükköny Vicia tetrasperma

16 Felhasznált irodalom Barczi A. 2003: Data for the botanical and pedological surveys of the Hungarian kurgans (Great Hungarian Plain, Hortobágy). Thaiszia 13: Barczi A., Penksza K., Czinkota I., Néráth M : A study of connections between certain phytoecological indicators and soil characteristics in the case of Tihany peninsula. Acta Bot. Hung. 40: 3-21. Barczi A., Penksza K., Joó K., Czinkota I., Grónás V. 2000: Dél-tiszántúli gyepek talajtani és növénytani összefüggéseinek vizsgálata. Acta Biol. Debrecenica 11: 188. Barczi A., Joó K. 2003: A hortobágyi Csípő-halom morfológiai és talajtani elemzése. Földrajzi Értesítő 52: Barczi A., Penksza K., Joó K. 2004: Alföldi kunhalmok talaj-növény összefüggés-vizsgálata. In: Tóth A. (szerk.) 2004: A kunhalmokról más szemmel. Kisújszállás – Debrecen, pp Bodrogközy Gy., Horváth I. 1969: Production examinations on plant associations of grass-lands with solonetz soil I. Effect of climatic and soilfactors on dry matter, carbohydrate and nitrogen contents of Artemisio-Festucetum pseudovinae. Acta Biol. Szeged 15: Isépy T., Csontos P. 1997: Comparison of 24 grassland communities in the Carpathian Basin with emphasis on their role in nature conservation. In: Tóth E., Horváth R. (eds.) Proc. of the „Research, Conservation, Management” conference, Aggtelek, Hungary, May 1-5, 1996, pp Jakucs P. 1972: Dynamische Verbindung der Walder und Rasen. Akadémiai Kiadó, Budapest. Joó K. 2001: Kalandozás a dél-tiszántúli kunhalmokon. Természet Világa Természettudományi Közlöny 132 (4): Joó K. 2003: Kunhalomkutatások (Adatok a Csípő-halom flórájához és vegetációjához). Tájökológiai Lapok 1 (1): Joó K., Barczi A. 2001: Halomsírok, határhalmok, lakódombok: a kunhalmok. Földgömb 19: Kispál Z. 2004: A mindszenti és szentesi kunhalmok természetvédelmi-botanikai vizsgálata. In: Tóth A. (szerk.) 2004: A kunhalmokról más szemmel. Kisújszállás – Debrecen, pp

17 Felhasznált irodalom Kovács M. 1966: Die Wirkung der geomorphologischen mikroklimatischen und bodenfaktoren auf die Entwicklung des Standortes der azidophilen Walder im Mátra-Gebirge. Acta Bot. Hung. 12: Kovács M. 1970: Transektuntersuchung der gradienten der ökologischen Heterogenität in kontakten Gesellschaften, Bodenfaktoren und horizontale Zonation. Acta Bot. Hung. 16: Magyar P. 1928: Adatok a Hortobágy növényszociológiai és geobotanikai viszonyaihoz. (Beiträge zu den pflanzenphysiologischen und geobotanischen Verhältnissen der Hortobágy-Steppe). Erd. Kísérl. 30: Rajkai K. 1978: A talaj vízgazdálkodása és a természetes vegetáció közötti kölcsönhatás vizsgálata a Szilas-patak árterén. Agrokémia és Talajtan 27(1-2): Szabolcs I., Várallyay Gy., Mélyvölgyi J. 1978: Az újszentmargitai talajok és a táj ökológiája. Agrokémia és Talajtan 27(1-2): 1-30. Tóth A. (szerk.) 1999: Kunhalmok. Alföldkutatásért Alapítvány kiadványa, Kisújszállás, 77 pp. Tóth A., Tóth Cs. 2004: A kunhalom-program általános tapasztalatai. In: Tóth A. (szerk.) 2004: A kunhalmokról más szemmel. Kisújszállás – Debrecen, pp Tóth Cs. 2004: A kunhalmok geomorfológiai és tereptani viszonyainak vizsgálata a Hortobágy, a Hajdúság és a Nagykunság térségében. In: Tóth A. (szerk.) 2004: A kunhalmokról más szemmel. Kisújszállás – Debrecen, pp Tóth T., Rajkai K. 1994: Soil and plant correlations in a solonetzic grassland. Soil Science 157(4): Vona M., Penksza K. 2004: A szentesi Kántor-halom vegetációjának változása és ennek összefüggése a talaj vízháztartásával. Tájökológiai Lapok 2 (2): BEDE Á. 2008: Szentes halmai. Szentes 110 pp. SZELEKOVSZKY L. 1999: Békés megye kunhalmai. Békéscsaba 90 pp. TÓTH A. 2004: A kunhalom-kérdésről. In: TÓTH A. (szerk.) 2004: A kunhalmokról más szemmel. Kisújszállás – Debrecen, pp Szerző: Babai Dániel Fotó: Origo Web Team HQL 2010 Kft. Szerkesztette: Erdei-Gulyás Gabriella


Letölteni ppt "Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával"

Hasonló előadás


Google Hirdetések