Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A közösségi szolgálat Dr. Kaposi József Budapest, 2014. január 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A közösségi szolgálat Dr. Kaposi József Budapest, 2014. január 17."— Előadás másolata:

1 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A közösségi szolgálat Dr. Kaposi József Budapest, 2014. január 17.

2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az előadás kérdései •Miért jó és hasznos a közösségi szolgálat? •Mely területeket foglal magába? •Mi a jogszabályi háttere? •Hogyan és mivel segíti az OFI ezt a munkát? •Melyek az iskolák fontosabb feladatai? •Mit mutatnak a külföldi tapasztalatok? •Mi a pedagógiai haszna?

3 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Miért jó és hasznos? GDP

4 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSz) jogi háttere Nemzeti köznevelési törvény (Nkt. 4.§ (13.) 6.§ (4.) 97.§ 2.)  „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele a közösségi szolgálat végzésének igazolása, melyet először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.” Az Nkt. végrehajtási rendelete (20/2012. EMMI rendelet 133.§ 1–9.)  A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (5-40-5)

5 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A program elvei I. •A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia. •A kölcsönösség elve: nyitott és elfogadó a diák azzal a személlyel szemben, akivel kapcsolatba lép, egyenrangú félként kezeli és nem leereszkedően. Az adok-kapok kölcsönössége így tud megvalósulni. • A változatosság elve: lehetőség szerint több (legalább három) tevékenységből tevődjön össze az 50 óra, ugyanakkor ennek nagyobb része rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épüljön. •Az arányosság elve: olyan szervezetnél, amelynek az illető diák tagja, vagy olyan – akár iskolán belüli – tevékenységi kör esetében, amelyet egyébként is végezne a tanuló, a tevékenység csak részben minősül szolgálatnak, és a végzett feladat önmagában nem számolható el, csak ha aktív egyéni feladattal is kiegészül.

6 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A program elvei II. •A részrehajlás-ellenesség elve: rokonoknál egyáltalán nem lehet végezni a közösségi szolgálatot. •Az együttműködés elve: a fogadó szervezetnél, illetve az iskolában a közösségi szolgálat kapcsán partneri viszony szükséges. •A helyi közösség erősítésének elve: a tevékenység vagy az iskola környezetében néhány kilométeres körzetben, vagy a lakóhely környezetében kell, hogy megvalósuljon a helyi közösség javára. •Szabad választás elve: a diákok választják ki az általuk végzendő tevékenységeket a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján.

7 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSz) területei a) egészségügyi, b) szociális és jótékonysági, c) oktatási, d) kulturális és közösségi, e) környezet- és természetvédelmi, f) katasztrófavédelmi, g) szabadidős tevékenységek szervezése óvodások, SNI-s tanulók és idős emberek számára

8 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kölcsönösség, felelősségvállalás Egészségügyi és szociális terület

9 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Oktatás, kultúra, környezet- és természetvédelem Egymás támogatása, arányosság elve

10 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Katasztrófavédelem Pályaorientáció, önkéntesség

11 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Óvoda, SNI, idősek Részrehajlás-ellenesség, Generációk közti kapcsolat

12 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatai az IKSz programban –Közösségi Szolgálat Portál –GYIK, módszertani ajánlás –Pályázat, jó gyakorlatok –Tanártovábbképzés

13 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Közösségi Szolgálat Portál www.kozossegi.ofi.hu www.kozossegi.ofi.hu

14 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Módszertani ajánlás I. Az elindulásnál segítségünkre lehetnek az alábbiak: •tanulók ötletei, pedagógusi kör ötletei, tapasztalatai, az intézmény arculata; •szülők ötletei, tapasztalatai; •korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte; •önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei. http://www.onkentescentrumok.huhttp://www.onkentescentrumok.hu, http://onkormanyzat.lap.huhttp://onkormanyzat.lap.hu Fontos, hogy a tanulók maguk választhassák ki a végzett tevékenységeket! Hasznos lehet börze szervezése, ahol a fogadó szervezetek megjelennek klienseikkel és a diákok ismerkedhetnek a választási lehetőségeikkel – koordinátor, fogadóintézmények. Ajánlott feladatok – lehetséges közreműködők: •a tanulók, szülők tájékoztatása a lehetőségekről – koordinátor, osztályfőnök, •a részletek tisztázása, megállapodás a fogadó intézményekkel – koordinátor, •a felkészítés, érzékenyítés, a diákok egyéni céljainak kiválasztása – koordinátor, •az egyes feladatokhoz megfelelő óraszám hozzárendelése – koordinátor, •regisztráció, illetve saját profil kialakítása a portálon (www.kozossegi.ofi.hu) – koordinátor, intézményvezetés.www.kozossegi.ofi.hu

15 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Módszertani ajánlás II. Kitűzhető célok: •a szociális, társadalmi érzékenyítés elősegítése az egyénben (lehetőleg párban vagy csoportosan), •tanár-diák-szülő viszony javítása, •pályaválasztásra való felkészülés, •az agresszió csökkenése, •az osztályközösség erősítése, •az iskolai keretek között rosszul teljesítők számára kitörési lehetőség biztosítása, •a tanuláshoz való viszony javítása, •életstratégia kialakítása, önismeret fejlesztésének ösztönzése, •állampolgári elkötelezettség javítása, •a végzett tevékenységek tantervhez illesztése

16 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „Segítő diákok”pályázat A pályázat célja A pályázat kategóriái •„A” kategória: A középiskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített 2-4 perces film, videóklip. •„B” kategória: A középiskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programot koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program 2-3 oldalnyi szöveges-képes ismertetése. •A pályázat eredményhirdetésére január 27-én kerül sor.

17 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tanártovábbképzés •60 órás (az OFI fejlesztése) •2013/14-es tanév második felében •A résztvevők számára ingyenes •Gyakorlatorientált módon (terepgyakorlat közvetlen élményekkel) •Érzékenyítés •Interaktív felkészítés •Önkéntességre nevelés •Országosan az Educatio Kft. szervezésében

18 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az iskola szervezési feladatai A tanulók tájékoztatása • a lehetőségekről, • a helyekről, • a tevékenységekről. Szempont: szabad választás. A szülők tájékoztatása • a lehetőségekről, • a lebonyolítás menetéről. Szempont: motiváció, bevonás. A jogszabályi szempontok érvényesítése Pl. egy alkalommal maximálisan háromórányi tevékenység végezhető.

19 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jó pedagógiai célok kitűzése •Például a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban –a diákok ismerjék meg, miként élnek a gyerekek; –tapasztalják meg, miért szomorúak, mivel lehet őket felvidítani; –próbálják elérni azt, hogy várják őket és fontosak legyenek számukra; –törekedjenek tudatosan megélni saját érzéseiket a tevékenység egyes fázisai során.

20 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az IKSz helyi irányítása A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős: •a diákok felkészítésért – fogadó intézmények •a pedagógiai feldolgozásért – szülő, osztályfőnök •a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért – önkormányzat, Pedagógiai Intézet •adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért – fogadó szervezet, iskolatitkár, kolléga, idősebb diákok •a diákok bevonásáért a folyamat egészébe – osztályfőnök •a tevékenységek elismeréséért – iskolavezetés, szponzor •az együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért – fogadó szervezet, szülők

21 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Hogyan tud segíteni az önkormányzat? Az Önkormányzat, mint 1. közvetítő 2. fogadó •Együttműködési megállapodások támogatása; •Informatikai támogatottság (aktuális kínálati lista) Intézmények, civil szervezetek Iskola IKSz és önkormányzat

22 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Informatikai támogatottság Tájékozódhat az aktuális programokról Regisztrálja a tanulót a kiválasztott programra A szervező pedagógus: Jelentkezési lap, szülői beleegyező nyilatkozat: a honlapról letölthető Visszaigazol, felkészíti a tanulót A beérkezési sorrend alapján visszaigazolást kap az elfogadásról Tanulónként részletes összesítő tábla letölthető a honlapról •Személyre szóló azonosítót, jelszót kap A fogadó szervezet által küldött teljesítési igazolás és egy értékelő lap: a honlapról letölthető Jó gyakorlat Fővárosi önkormányzat IKSZ támogatása

23 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Külföldi tapasztalatok, ajánlások A közösségi szolgálat diákokra gyakorolt hatása Az attitűdformálásában kimutatható eredmények: •az önismeret fejlődése, •iskolához és tanuláshoz való viszony javulása, •állampolgári elkötelezettség felismerése, •szociális érzékenység fejlődése, •tanulmányi eredményesség. A NYLC ajánlásai •az IKSz helyi programokat érdemes az iskolai tantervbe integrálni, •a közösségi szolgálat értelmes feladatokból álljon, •fontos a reflexió, •legyen sokszínű, •vegye tekintetbe a fiatalok véleményét, •legyen hangsúly a partnerségen, •fontos a mérés-értékelés, •az időt és az intenzitást hangolják a feladathoz, a helyi igényekhez. Journal of Experiential Education, 2011 Christine I. Celio, Joseph Durlak, Allison Dymnicki: A Meta-analysis of the Impact of Service-Learning on Students USA. National Youth Leadership Council: http://www.nylc.org/

24 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az IKSz pedagógiai haszna •Élmények szerzése az iskola falain kívül •Szociális, társadalmi érzékenyítés •A tanár-diák-szülő kapcsolat újraértelmezése •A tanuláshoz való viszony javulása •Az agresszió csökkenése •Életstratégia, önismeret fejlesztése

25 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köszönöm a figyelmet! Kapcsolat: www.kozossegi.ofi.hu https://facebook.com/kozossegi.szolgalat kozossegi.szolgalat@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A közösségi szolgálat Dr. Kaposi József Budapest, 2014. január 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések