Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mondat szintagmatikus szerkezete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mondat szintagmatikus szerkezete"— Előadás másolata:

1 A mondat szintagmatikus szerkezete
Összeállította: Dóber Valéria

2 A szintagma fogalma A szavaknál nagyobb, a mondatnál kisebb egységei nyelvünknek a szintagmák, szószerkezetek Mindig két alapszófajú szó (főnév, melléknév, számnév, igenév) kapcsolata A szószerkezet szavai között valamilyen nyelvtani kapcsolat van, amelyet különféle nyelvi eszközökkel (ragokkal, névutókkal, jelekkel, kötőszavakkal,szórenddel, intonációs eszközökkel) fejezünk ki

3 A szintagma fajtái Nyelvtani viszony alapján 3-féle típus:
1. Hozzárendelő szószerkezet 2. Alárendelő szószerkezet 3. Mellérendelő szószerkezet

4 Hozzárendelő szószerkezet = predikatív szószerkezet
Két tagja az alany és állítmány Egyenrangú főmondatrészek Példa: a lányok futnak Az állítmány lehet: 1. igei, 2.névszói, 3.névszói - igei Az alany lehet: 1. határozott, 2. határozatlan (valaki, többes szám 3. személyű igealak) 3. általános (ember, minden, mindenki, bárki, az ige E/2, T/ 1,2,3, személyű alakjai)

5 Példamondatok Igei állítmány Névszói állítmány Névszói- igei áll.
Határozott alany Határozatlan alany Általános alany Nem használ a szó Nehéz a vizsga A szó fegyver legyen A barátom okos Valaki lát. Kopognak. Az ember mindig tanul. Mindenki rohan.

6 Az alárendelő szószerkezet
Alaptagból (fölérendelt tag) és bővítményből (meghatározó tag) épül fel A bővítmény alá van rendelve az alaptagnak Elnevezése: a meghatározó tagról Az alaptag és a bővítmény közötti viszony alapján az alárendelő szószerkezet fajtái a következők:

7 Az alárendelő szószerkezet fajtái
1. alanyos szószerkezet a fiú említette (szó); Az anya mondotta (szavak); 2. tárgyas szószerkezet kenyeret süt; tévét néz; falat fest; 3. határozós szószerkezet játszik a tollal; fut a ház mellett; 4. jelzős szószerkezet jó film; apám hite; sok üzenet;

8 Példák az alárendelő szószerkezetre
Nagyon harsány / fok- mérték határozós szószerkezet/ alaptag: harsány / meghatározó tag / nagyon Három betű / Mennyiségjelzős alárendelő szószerkezet /alaptag: betű / meghatározó tag / három

9 A mellérendelő szószerkezet
Tagjai között valamilyen logikai viszony van, gyakran felsorolások tagjai E szerint lehet: kapcsolatos (se vége, se hossza) ellentétes (jó, de hangos), választó (most vagy soha), magyarázó (eredményes, ugyanis kitartó), következtető (szorgalmas, ezért sikeres) Tagjai egyenrangúak, egy harmadik mondatrészt bővítenek azonos módon

10 Egy példamondat elemzése
Két sündisznó aprózza óvatos lépéseit az erdőben. sündisznó – aprózza hozzárendelő szószerkezet Lépéseit – aprózza tárgyas alárendelő szintagma Az erdőben – aprózza helyhatározós alárendelő szintagma Óvatos – lépéseit minőségjelzős alárendelő szintagma Két sündisznó mennyiségjelzős alárendelő szintagma


Letölteni ppt "A mondat szintagmatikus szerkezete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések