Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Köztársaság Rendőrsége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Köztársaság Rendőrsége"— Előadás másolata:

1 A Magyar Köztársaság Rendőrsége

2 A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA szakmai konferencia
2010. február 22. A rendőrség évi áldozatsegítő és áldozatvédelmi tevékenységének beszámolója

3 Új rendőrségi norma IRM rendeletből, ORFK utasításból adódó rendőrségi feladatok oktatása központi és helyi szinten megtörtént; Ügyeletes tisztek, tiszthelyettesek képzése folyamatos; A kezdő állomány részére a normából adódó feladatok megismerését célzó továbbképzések szervezése folyamatos; Állomány együttműködése az IH megyei áldozatsegítő szolgálatával gördülékeny, zökkenő mentes 50/2008.(OT.29.) számú utasítás célja: hogy az áldozatvédelem, áldozatsegítés össz-rendőri szemléletté váljon, hogy nyomatékot kapjon az az elvárás, mely szerint, valamennyi rendőr intézkedése során különös figyelmet kell fordítson a sérelmet szenvedettre és környezetére, a potenciális áldozati kör védelmére, hogy rögzítésre kerüljenek azon speciális intézkedések, melyek révén az áldozati magatartások feltérképezhetőek, és azokból -meghatározott szempontrendszer szerint – bűnelhárító intézkedéseket lehessen végrehajtani

4 Ismertté vált - regisztrált bűncselekmények száma:
Bűnügyi helyzet Ismertté vált - regisztrált bűncselekmények száma: 2008 év év Ismertté vált elkövetők száma: 2008 év – év – Ismertté vált sértettek száma: 2008 év – év – Létszámadatok ( ) 2008.december 31-ig ismertté vált bűncselekmények, január 1-től regisztrált (befejezett nyomozások) bűncselekmények; korábbi évekkel való összevetés téves következtetésekre ad okot. Romló gazdasági helyzet, ezzel összefüggő társadalmi változások, életszínvonal csökkenés, munkanélküliség emelkedése hozzájárult a létbizonytalanság fokozódásához: újfajta bűnelkövetési módok, bűnözési formák megjelenését eredményezte. Jellemző tendencia a személy és vagyon elleni bűncselekmények erőszakosabbá válása. Rendőrség állományán belüli erőteljes fluktuáció (nyugdíjba vonulás) érezhető volt a bűncselekmények megelőzésében, felderítés eredményességében.

5 Ismertté vált - regisztrált bűncselekmények száma
Bűnügyi helyzet Ismertté vált - regisztrált bűncselekmények száma 2009. év – 1079/nap összes /nap Budapest 285 Komárom-Esztergom 12 665 34 Baranya 13 981 38 Nógrád 6 138 16 Bács-Kiskun 14 545 39 Pest 36 656 100 Békés 10 631 29 Somogy 13 091 35 Borsod-Abaúj-Z. 24 428 66 Szabolcs-Szatmár-Bereg 20 036 54 Csongrád 15 835 43 Szolnok 14 252 Fejér 15 612 42 Tolna 7 616 20 Győr-Moson-S. 13 875 Vas 7 045 19 Hajdú-Bihar 33 123 90 Veszprém 10 285 28 Heves 10 416 Zala 8 946 24 2008.december 31-ig ismertté vált bűncselekmények, január 1-től regisztrált (befejezett nyomozások) bűncselekmények; korábbi évekkel való összevetés téves következtetésekre ad okot. Romló gazdasági helyzet, ezzel összefüggő társadalmi változások, életszínvonal csökkenés, munkanélküliség emelkedése hozzájárult a létbizonytalanság fokozódásához: újfajta bűnelkövetési módok, bűnözési formák megjelenését eredményezte. Jellemző tendencia a személy és vagyon elleni bűncselekmények erőszakosabbá válása. Rendőrség állományán belüli erőteljes fluktuáció (nyugdíjba vonulás) érezhető volt a bűncselekmények megelőzésében, felderítés eredményességében.

6 Elkövetők, elkövetési magatartások jellemzői
Jellemzően év közötti férfiak; Nők megjelenése erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények elkövetőjeként; Tendencia a személy és vagyon elleni bűncselekmények erőszakosabbá válása; Emelkedett az alkohol és kábítószer szerepe a bűnelkövetésben; Az elkövetők több mint 80%-a a sértett szűk környezetéből kerül ki. Férfiak jellemzően azonos neműek sérelmére követnek el főként vagyon elleni bűncselekményt; Női elkövetők jellemzően: zseblopásnál, besurranásos lopásnál, családon belüli erőszakos cselekményeknél; Ismertté vált bcs-k zöme vagyon ellen irányul (lopás, betöréses lopás legnagyobb számban), szakszerű, tapasztalattal rendelkező elkövetők aránya egyre nő ezen bűncselekményeknél; Személy elleni, erőszakos bcs-k hátterében gyakran vélt vagy valós sérelmek, nézeteltérések, konfliktushelyzetek állnak; Elkövetők mindig az alaklom adta lehetőséget, az áldozatok figyelmetlenségét, megtéveszthetőségét, fizikai állapotát használták ki;

7 Új vagy gyakori elkövetési módszerek
Mobiltelefon feltöltő-kártyával elkövetett csalások; Számítógép felhasználása a bűncselekmények elkövetésében; ATM lopások; Hitelezési csalások; „Csicskáztatás” Mobil feltöltő kártya: az elkövető felhívja a sértettet telefonon azzal, hogy nagyobb pénzösszeget nyert, amelyet csak abban az esetben kap meg, ha vásárol valamennyi értékben feltöltő kártyát, amelyek összege később a számláján jóváírásra kerül. A sértett a nyeremény reményében megvásárolja a kártyákat, majd annak sorszámait az elkövetőnek bediktálja. A sértett a nyereményt természetesen nem kapja meg, az elkövető a saját telefonjára tölti fel a kártyákon lévő összeget; Számítógép: ismerősöket, barátokat nyilvántartó közösségi portálokon (IWIW, MY VIP) a személyes adatokkal való visszaélések, a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel történő visszaélések egy része, illetve az „internetes vásárok” során elkövetett csalások; Internetes csalások: A leggyakrabban ismétlődő eseteknél a hirdetők az általuk használt internetes oldalon (Tesz-Vesz, Vatera) licitálásra kínálnak fel olyan vagyontárgyakat, melyekkel sohasem rendelkeztek; Interneten történő adatlopás: Ingyenesen letölthető vírusirtó programhoz kémprogram van társítva; Állatkínzás felvétele és NET- re való feltétele; ATM: az elkövetők nagyméretű gépkocsi felhasználásával kísérlik meg a pénzkiadó automatát eltulajdonítani a benne található nagy mennyiségű pénzzel, Hitelezési csalás:olyan személyek tettek feljelentést gépjárművük eltulajdonítása miatt, akik korábban hitelt vettek fel a gépkocsi megvásárlásakor, csak időközben azt nem tudták fizetni. Másik esetben hamis iratok felhasználásával vettek hitelre gépjárművet, majd az ilyen autóra hamis tartalmú feljelentéseket tettek azok eltulajdonítása miatt. Vagy hamis feljelentés tétele betörés, rablás miatt: hitel nemfizetését rendőrségi feljelentéssel próbálták kivédeni; „Csicskáztatás”: Az elkövetők „fogságban” tartottak és bűncselekmények elkövetésére kényszerítettek 6 magyar állampolgárt. A „csicska”-ként fogvatartott személyekre állandó megfigyeléssel, kíséréssel, rendszeres, fizikai bántalmazással, éheztetéssel, az alapvető higiénés feltételek megvonásával hatottak. Közülük elsősorban a nők a két bűncselekmény elkövetése közötti időszakot házimunkával töltötték

8 A sértetté válás okai kiszolgáltatottság, függő viszony, védekezésre képtelen állapot, óvatosság hiánya, gondatlanság, a szükséges vagyonvédelem elmulasztása, felelőtlenség, figyelmetlenség, hosszabb ideje tartó konfliktushelyzet, a környezet közömbössége, testi sértések esetében alkoholos befolyásoltság miatti agresszív, provokáló magatartás, a fiatal korosztály tagjainál a hivalkodó magatartás.

9 Áldozatok jogainak érvényesülése
Sértetti jogok érvényesülésének folyamatos ellenőrzése; Büntetőeljárási-személyiségi-adatvédelmi jogok tiszteletben tartása; Szakszerű panaszfelvétel; Jogokról, kötelezettségekről való tájékoztatás; Áldozatsegítés lehetőségeire való figyelemfelhívás, igazolás kiadása, tájékoztató átadása; Sajtóban megjelent információk. Ellenőrzés: Szakirányítás, parancsnoki revíziók kiemelt feladatát képezi; Jogok: ezen jogok biztosítottsága összefügg az áldozatok eljárás során tanúsított együttműködésével (iratmegismerés, felvilágosítás kérés, iratokból másolatkérés, polgári jogi igény, indítvány, észrevétel, jogorvoslat, anyanyelv használata, jelenléti jog, védőhöz való jog; Adatvédelem: írásban nyilatkozik adatai zárt vagy nyílt kezeléséről; Panaszfelvétel, meghallgatás: szakszerűen, kultúrált körülmények között, áldozat kíméletével, személyiségi jogok tiszteletben tartásával, erre a célra kialakított irodában; Többszintű tájékoztatás: Robotzsaru- Neo Rendszer jegyzőkönyveiben rögzítésre kerül; Sajtó: kiemelt figyelmet kap, hogy a nyilvánosságra hozott információk ne sértsék a sértettek, hozzátartozóik magánéletét, emberi méltóságát, adatvédelmi, személyiségi jogait

10 A tett prevenciós intézkedések
Akciók megtervezése, kivitelezése Média igénybevétele Rendezvényeken történő megjelenés, bűnmegelőzési programok bevezetése, Bűnmegelőzési kisfilmek vetítése, kiadványok, szóróanyagok megjelentetése, Biztonságra nevelő iskolai programok, előadások tartása, Internetes szűrőprogram (Biztonságos Böngészés) támogatása Konferenciák, képzések szervezése. Akciók az aktuális bűnügyi helyzetre tekintettel, külön intézkedési tervek alapján, Média kínálta tájékoztatási lehetőségek, Rendezvényeken történő megjelenés, Bűnmegelőzési programok bevezetése, Bűnmegelőzési kisfilmek vetítése, Kiadványok, szóróanyagok megjelentetése, Biztonságra nevelő iskolai programok, előadások tartása, Felvilágosító előadások tartása nyugdíjas klubokban, Internetes szűrőprogram (Biztonságos Böngészés) támogatása Együttműködés állami, önkormányzati, civil szervekkel, polgárőrséggel, Konferenciák, képzések szervezése.

11 Együttműködések IH Áldozatsegítő Szolgálatával Önkormányzatokkal
Civil szervezetekkel, Polgárőrséggel Egyházakkal Jelzőrendszer tagjaival 2010. „A lakossági bizalom erősítésének éve” IH Áldozatsegítő Szolgálat: Áldozatsegítés céljából db igazolás lett kiállítva a rendőrség részéről az Áldozatsegítő Szolgálat részére; Az IRM IH Áldozatsegítő Szolgálatával együttműködünk az áldozatsegítő intézmények és civil szervezetek közötti információáramlás és az együttműködés hatékonyságának növelését célzó modellprojekt (TÁMOP II.) megvalósításában. Kísérleti projekt: Az ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály együttműködve az IH Áldozatsegítő Szolgálatával szeptember 01 – december 31. között Budapesten, Békés és Vas megyében a súlyos, erőszakos bűncselekményt elszenvedett áldozati körrel való kapcsolatfelvételt célzó kísérleti programot vezetett be. A kapcsolatfelvétel maradéktalan végrehajtásának elősegítésére fenti megyékben a Robotzsaru-Neo Integrált Ügyviteli és Ügyfeldolgozó Rendszerben (meghatározott bűncselekményi körben) a feljelentési, bejelentési, tanúkihallgatási jegyzőkönyvek kiegészítésre kerültek az adatvédelmi biztos által jóváhagyott iratmintával. Ebben az áldozat arról nyilatkozott a feljelentés megtételekor, hogy személyes adatai kiadhatók-e az áldozatsegítő szolgálatnak segítségnyújtás céljából. A kísérleti projekt nem hozta meg a tőle várt eredményt, így annak országos szintre történő kiterjesztése nem valósult meg. Kísérleti projekt eredménye: 1.) Vas megye: 121 eljárás/hozzájárulás 34/nemleges 17 2.) Békés megye: 245 eljárás/ hozzájárulás 35/ nemleges 116 3.) Budapest: 391 eljárás/ hozzájárulás 119/ nemleges 29 Civil szervezetek: A civil szervezetekkel való együttműködés alapvető célja, hogy a tevékenységek koordinálásával a lakosság életminőségét javító szolgáltató rendszer teremtődjön meg. Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület: előkészítettük a Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület valamint az ORFK között kötendő Együttműködési Megállapodást. Egyházak: A központi és területi szervek bűnmegelőzési osztályai személyes találkozó keretében felvették a kapcsolatot a történelmi egyházak vezetőivel az idősek védelme érdekében. Az elmúlt év hasonló időszakában tartott éves értekezleten 2009-et „A közterületi biztonság éve”-ként jelöltük meg. 2010. évet Rendőrségünk „A lakossági bizalom erősítésének évé”-nek nyilvánította. E jelmondat megvalósítása szervezetünk és valamennyi a közbiztonság javításában érdekelt és velünk együttműködő szervezet és polgár közös gondolkodását és együttmunkálkodását feltételezi.

12 Németh Ágnes r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Németh Ágnes r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály


Letölteni ppt "A Magyar Köztársaság Rendőrsége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések