Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Versenyképes Gazdaság – Versenyképes Szakképzés Az MKIK megnövekedett szerepvállalása a szakképzésben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Versenyképes Gazdaság – Versenyképes Szakképzés Az MKIK megnövekedett szerepvállalása a szakképzésben."— Előadás másolata:

1 Versenyképes Gazdaság – Versenyképes Szakképzés Az MKIK megnövekedett szerepvállalása a szakképzésben

2

3

4 Forrás: KSH

5  Szakmai és vizsgakövetelmények gondozása, karbantartása  Központi programok felülvizsgálata  Szakmai vizsgák vizsgatételeinek, azok értékelési útmutatójának kidolgozása  Szakmai záróvizsgára vizsgaelnöki delegálás  Szintvizsgák szervezése, koordinálása  SZKTV, WorldSkills, EuroSkills szakmai versenyek szervezése  Közreműködés a pályaválasztási és tanácsadási rendszerben A Kormány−Kamara szakképzési keretmegállapodása 125 szakmában: 2010. november 11.

6 1. Gyakorlati óraszámok növelése, a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés szerepének jelentős növelése, a magyar szakképzés gyakorlatorientáltságának fokozása 2. A szakmai záróvizsgáztatásban a szakma elsajátításához tartozó kulcskompetenciák értékelésének és mérésének előtérbe helyezése, szakmai záróvizsga idejének csökkentése 3. Az OKJ rendszer egyszerűsítése, ésszerűsítése olyan formában, hogy a felhasználói szféra számára átlátható, használatra alkalmas legyen. A szakmai tartalmak modernizálása, új technikák, eljárások beépítése a követelményrendszerbe 4. A gazdálkodó szervezetek érdekeltségének és képzési hajlandóságának növelése a tanulók gyakorlati képzésében. Szakképzés vonzerejének növelése, a munka világába történő átmenet erősítése. Tanulók és gazdálkodók számának növelése Fő aktivitási területek

7 • Gyakorlati óraszámok 50%-os növelése, a gazdasági igények szerinti tartalom, nyári gyakorlat óraszámának növelése • Szakmai záróvizsga idejének csökkentése: maximum 2 nap; maximum 4 vizsgafeladat/modul • Modulok számának korlátozása: maximum 6 modul/szakképesítés • Szakmai tartalomfejlesztés: új technikák, technológiák beépítése Modulok tartalmában való duplikációk, átfedések megszüntetése • Kompetenciák számának csökkentése, szakmai kulcs- és cselekvési kompetenciák hangsúlyozása • Új központiprogram-struktúra: helyi tantervi részletességgel való kidolgozás Szakmai fejlesztőmunka eredményei

8 Az ISZIIR interaktív fóruma: http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=foru m&pager_limit=&order=&turn=&page=1 Az MKIK által kifejlesztett szakképesítések: szvk-k, központi programok elérhetők voltak 2011. április 28-tól http://www.mkik.hu/index.php?id=5036 Országos konzultációs fórumrendszer  Partnerek bevonása, megnyerése  Gazdaság közvetlen részvétele: 181 fejlesztő szakértő, amelyből 106 fő a gazdaságot képviselte  Érdemi beleszólás lehetősége: 40 szakmai szervezet  4 ezer gazdálkodó, 660 szakképző iskola véleménye

9 A korszerűsített OKJ és az átdolgozott szakképesítések jogszabályi bevezetése 2011. április 28. 48 szakképesítés átdolgozott szakmai és vizsga- követelményének, valamint központi programjának átadása a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2011. július 18. 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet − új OKJ (hatályos 2011. VII. 26-tól) 2011. augusztus 25. 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet az új szakmai és vizsgakövetelményekről (hatályos 2011. VIII. 28-tól) 2011. augusztus 29.: Központi programok az NSZFI honlapján

10 A korszerűsített OKJ és az átdolgozott szakképesítések 48 szakképesítés 3-as szintű 35 db 5-ös szintű 13 db Megszüntetésre, illetve beépítésre került 5 db Új szakképesítés2 db Régi Új 46 szakképesítés 3-as szintű 34 db 5-ös szintű 12 db

11 A korszerűsített OKJ és az átdolgozott szakképesítések jogszabályi bevezetése 4 féle képzési lehetőség 2011. szeptember 1-től: Előrehozott (3 éves ):új szvk szerint régi szvk szerint 2+2 formában :új szvk szerint régi szvk szerint Iskolarendszerben összesen 28 szakképesítésben

12 A korszerűsített OKJ és az átdolgozott szakképesítések jogszabályi bevezetése  2 féle képzési lehetőség 2011. szeptember 1-től: 12 szakképesítésben érettségire épülő: új szvk szerint régi szvk szerint  Felnőttképzésben 6 szakképesítés

13 Kimutatás a Kamara által kifejlesztett tanügyi dokumentumokra 2011-ben beiskolázott tanulók létszámáról Képzési időTanulók száma 2+28550 3 éves2188 Összesen10738

14  Iskolák és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése  Lemorzsolódás csökkenése, tanulók jobb elhelyezkedése  Nem lesz több éven keresztül párhuzamos képzési forma  Kevesebb modul, egyszerűbb a „tantárgyiasítás”: (46 szakmában 271-ról 203-ra csökkent a modulok száma)  Gyakorlatorientált, felhasználóbarát központi programok A kamara által kifejlesztett tanügyi dokumentumok bevezetésének előnyei

15 Az OKJ felülvizsgálata, továbbfejlesztése  Jelentős Eu - s fejlesztések eredményeként alakult ki  Hármas elv továbbra is érvényes: modulrendszer, kompetencia elvűség, gyakorlatorientáltság  A rendszer nem lett egyszerűbb, átláthatóbb: 429 alap szakképesítés, 1301 kimenet, 2734 modul  Cél: egyszerűbb, átláthatóbb, átjárhatóbb, felhasználóbarát, a foglakoztatást jobban támogató keretrendszer  Problémák: Elágazások túlburjánzása, rész szakképesítések munkaerő-piaci relevanciája, ráépülések túlzott specializációja  2012. szeptembertől kerettantervi rendszer, 8 osztályra épülő 3 éves szakmunkásképzés, szakközépiskolai képzés újra pozícionálása, FSZ képzés új rendszere: Kompatibilis OKJ

16 Az OKJ felülvizsgálata, továbbfejlesztése  Szakmailag megalapozott és vállalható keretrendszer kialakítása, amelynek eredményeként jelentősen csökken az OKJ  Fejlesztési koncepció, rendező elvek mentén az új OKJ keret- rendszer kialakítása az MKIK szakmai koordinálásával  NGM irányítása mellett komoly partnerség a szakképesítéseket felügyelő minisztériumokkal (14 államtitkárság) és szakmai szervezetekkel (250 szakmai szervezet)  Szűrési feltételek, adatbázisok kialakítása, indikátorok  Szélesebb alapozású, tudásbázisú, konvertálható ismereteket tartalmazó szakmarendszer az iskolai rendszerben egy szakképesítés több munkakör ellátását biztosítsa  Rész szakképesítések, elágazások, ráépülések újradefiniálása

17 Az OKJ felülvizsgálata, továbbfejlesztése  Rész szakképesítés: Az alap szakképesítésnek tartalmaznia kell minden modult, amit a rész szakképesítés tartalmaz, de horizontális szempontok (10 ezer fő speciális szakiskolában)  Elágazások kitisztítása: csak ott ahol tényleges funkciója van, Szabályozott, hatósági szakképesítések átgondolása  Életpálya modell, zsákutcás jelleg megszüntetése, egymásra épülő szakmarendszer, szintek egymásra épülő rendszere, felülről és alulról történő expanzió  Szakközépiskolai képzés beillesztése az OKJ-ba, FSZ képzés kive- zetése  Felnőttképzés beillesztése a rendszerbe, 300 órás limit, előírt óraszám meghatározása

18 A német és a magyar duális szakmunkásképzés Német - döntően vállalati képzés - gyakorlati óraszám 4000 óra - munkaviszony a meghatározó - tanulószerződés 90-95% - 210 tanítási-munkanap / év - szakmai elmélet vállalatnál - 9 osztályos általános iskola - közismereti óraszám 480 - egységes szakmakép - gazdaság önfinanszírozó Magyar - fele részben vállalati - gyakorlati óraszám 1900 óra - tanulói és munkaviszony - tanulószerződés 55% - 180 tanítási-munkanap / év - szakmai elmélet iskolában - 8 osztályos általános iskola - közismereti óraszám 960 - moduláris képzési rendszer - gazdaság: szakképzési adó

19 Teljes képzési idő: 3552 óra/3 év Közismereti, közéleti és életvezetési program és testnevelés Szakmai ismeretek (elmélet+gyakorlat ) 959 óra 2593 óra Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat 690 óra 1903 (1603+nyári gyakorlat (140+160) 27% 73%

20 A gyakorlati óraszámok növekedése szakmánként

21 Gazdálkodók érdekeltségének növelése a gyakorlati képzésben gazdálkodók számának növelése Cél: gazdálkodók számának növelése 9 ezerről 20 ezerre 9 ezerről 20 ezerre Eszközök:  Adminisztratív terhek csökkentése  Egyszerűbb finanszírozási rendszer  Törvényi szabályozás módosítása

22 A képzési hajlandóságot leginkább befolyásoló tényezők a jelenleg képzők körében bonyolult, időigényes adminisztráció éves visszatérítés esetén jelentős az előfinanszírozás költségeink nem térülnek meg alacsony a gyakorlati órák száma sok a munkafegyelmi probléma a tanulók elméleti és gyakorlati előképzettsége nem megfelelő sok a tanulói hiányzás az átalánydíjas elszámolás esetén alacsony az elszámolható összeg nincs elég tanuló MKIK felmérés 2011.

23 Kamarai szakképzési feladatok a törvényi változások tükrében  A tanulószerződés intézményrendszerének megerősítése: A jogok és kötelességek egyensúlya, munkaalapú társadalom Kamara felelősségvállalása nő: tanulószerződés ellenjegyzése A képzőhelyek szigorúbb ellenőrzése: szankcionálás Szigorúan szabályozott eljárásrendek, határidők Mesterképzettség minimum feltételként támasztása  Együttműködési megállapodások szabályozása: A kamara szerepének erősödése, nyilvántartásba vétel

24 Kamarai szakképzési feladatok a törvényi változások tükrében  A szakmai záróvizsgáztatásban a gazdaság szerepvállalása továbbra is érvényesülni fog  A szintvizsgáztatás feladatköre megváltozik  Az RFKB-k helyett MFKB-k jönnek létre: Az MFKB-k elnöki és munkaszervezeti feladatainak ellátása Szakmaszerkezeti kormánydöntés fenntartókra lebontva Állami finanszírozás e döntések szerint történik

25 Kamarai szakképzési feladatok a törvényi változások tükrében  A szakképzési hozzájárulásban várható változások: A gazdálkodók gyakorlati képzése, mint fő prioritás Szakmacsoportonkénti differenciált fejkvóta rendszer: Gyakorlat−elmélet arányaAnyagigény Eszközigényesség Hiány-szakképesítésOktatóigényesség Jelentős adminisztráció csökkentés, havi elszámolás A saját dolgozók képzési rendszere új struktúrában: TÁMOP A decentralizált szakképzési alap szerepe növekszik: MFKB

26 Tanulók pénzbeli juttatása Az új rendszerben:  70%-os gyakorlati képzési időarány  92 eFt/hó minimálbér  30%-os járulékos kötelezettség esetén: 1 hónapra: 92 eFt x 0,15 x 1,2 x 1,3 = 21 528 Ft 1 hónapra: 92 eFt x 0,15 x 1,2 x 1,3 = 21 528 Ft 12 hónapra: 21 528 Ft x 12 hó = 258 336 Ft 12 hónapra: 21 528 Ft x 12 hó = 258 336 Ft A jelenlegi rendszerben: 1 hónapra: 78 eFt x 0,23 x 1,27 = 22 784 Ft 1 hónapra: 78 eFt x 0,23 x 1,27 = 22 784 Ft 12 hónapra: 22 784 Ft x 12 hó = 273 406 Ft 12 hónapra: 22 784 Ft x 12 hó = 273 406 Ft

27 Egyéb költségekre fennmaradó összeg  440 eFt/fő/év alapnormatíva esetén: 440 000 Ft – 258 336 Ft = 241 280 Ft 440 000 Ft – 258 336 Ft = 241 280 Ft (minimálbér 262%-a)  a legalacsonyabb – 290 eFt/fő/év – szakmacsoportos normatíva esetén: 290 000 Ft – 258 336 Ft = 91 280 Ft 290 000 Ft – 258 336 Ft = 91 280 Ft (minimálbér 99%-a) 27

28 Kamarai feladatok a törvényi változások tükrében  A Felsőoktatási szakképzés újra pozícionálása: A felsőoktatás szerves részévé válik: nem lesz az OKJ-ban Felsőoktatási intézmény adja ki, államilag elismert felsőfokú szakképzettség, de nem diploma: ISCED 5.5, EQF 5 Kreditbeszámítás lehetősége: 30-60 helyett 30-120 kredit Képzési kimeneti követelmény (szvk) miniszteri rendeletben, képzési programot felsőoktatási intézmény adja ki Gyakorlatorientáltság, felsőoktatás szolgáló leánya Versenyhelyzet a szakközépiskolai és technikus képzéssel

29 Köszönöm a figyelmet!

30

31

32


Letölteni ppt "Versenyképes Gazdaság – Versenyképes Szakképzés Az MKIK megnövekedett szerepvállalása a szakképzésben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések