Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fókuszban a vontatási tevékenység hatékonyságjavítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fókuszban a vontatási tevékenység hatékonyságjavítása"— Előadás másolata:

1 Fókuszban a vontatási tevékenység hatékonyságjavítása
Zsákay László György vezérigazgató IX. Vasútgépész Napok Eger,

2 A vállalat kialakulása
2007. október 10-én 20 millió forintos alaptőkével megalakult a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Alapítói a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt.. A Társaság tényleges tevékenységét január 1-jén kezdte meg. A Társaság teljes feltőkésítése megtörtént. 2008. január 1-én a szabad, hitelekkel nem terhelt eszközállomány (23,8 Mrd Ft) 2008. május 1-én az állami kezességvállalású hitelekkel terhelt mozdonyok (45,9 Mrd Ft) a Magyar Kormány döntése alapján, a Pénzügyminisztérium vonatkozó engedélye birtokában kerülnek a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-hez.

3 Stratégiai célrendszer
Piacaink megvédése és azok közvetlen környezetében való bővülés A vasúti személyszállítási közszolgáltatás teljes körű kiszolgálása. Meghatározó szerep az árutovábbítási piacon. Rugalmas hozzájárulás az állomási tolatási tevékenységhez. A Pályavasút mint legnagyobb megrendelő?

4 A közszolgáltatási finanszírozás stabilitásának támogatása.
A stratégia pillérei A közszolgáltatási finanszírozás stabilitásának támogatása. Az értékesítés növelése. A működési hatékonyság javítása. A szolgáltatási színvonal növelése.

5 Járműállomány (2008. január-június átlag)
Járművek Járműállomány (2008. január-június átlag) Mozdonytípus Állomásított állomány (db) Üzemképes állomány (db) Üzemkészség (%) Vonali villamosmozdony 400 335,8 84,4 Vonali dízelmozdony 183 132,8 80,0 Tolató villamosmozdony 60 42,3 70,5 Tolató dízelmozdony 286 188,1 84,7 Átállító (M62 széles) 8 6,9 86,3 Villamos motorvonatok* 61 48,1 78,9 Dízel motorvonatok* 350 236,2 71,1 Összes mozdony 937 705,9 82,7 Összes motorvonat 411 284,3 72,3 * MÁV-START irányítású járművek

6 A mozdonygazdálkodási stratégia célja
között: a MÁV-tól örökölt járműpark tisztítása, átrendezése, a továbblépés lehetőségének előkészítése (kimozdulás a holtpontról), a reális fejlesztési koncepció kidolgozása, a megvalósítás előkészítése. között: a járműpark fejlesztése korszerűsítésekkel, új járművek beszerzésével; cél: 2015-re közép-európai viszonylatban versenyképes összetételű és állapotú eszközpark kialakítása. Egységes XXI. századi követelményű munkahelyi feltételek biztosítása, légkondicionált, zaj- és vibrációcsillapított, ergonómiailag megfelelő, biztonságos és kényelmes vezetőállású mozdonyokkal.

7 A mozdonygazdálkodási stratégia alapelvei
A járműtípusok, altípusok számának csökkentése (28 g7-11). A járműállomány homogenizálása. Új járművek rendszerbe állítása. A járműgazdálkodás hatékonyságának növelése.

8 Mozdonysorozatok 2008. 2020. Vonali villamos mozdony 6 sorozat
V , V , V63-000, V63-100, 1047 3-6 sorozat V , V , (V63), 1047, 1048 /1049 új mozdony Vonali dízelmozdony (M , M /CAT M /MTU M62-000, M62-300/CAT M62-300/MTU,) 2 sorozat M M /M 45 (új mozdony) Tolatómozdony 14 sorozat M28, M31, M32, M40-000, M40-213, M40-300/ M43 M44-000, M44-400, M M MTU/CAT, M MTU/CAT M V46 2-3 sorozat M MTU/CAT, M Összesen: 28 7-11

9 Mozdonykoncepció Dízel mozdonyok
Töredéksorozatok csökkentése (M40, M32, M28, M31), megszüntetése, közforgalomból kivonása, értékesítési csatornák megnyitása, értékesítése. Fenntartásból kivont járművek azonnali selejtezése, vagy értékesítése (stratégiai tartalék fődarabok visszanyerése és értékesítése). Nem remotorizált járművek továbbüzemelésének felülvizsgálata. Korszerűsítésre alkalmas dízel mozdonysorozatok kijelölése. Remotorizálható és remotorizált járművek továbbüzemelésének tervezése. A korszerűsítések műszaki tartalmának felülvizsgálata.

10 Mozdonykoncepció Villamos mozdonyok
Fenntartásból kivont, túlüzemelt mozdonyok selejtezése, (stratégiai tartalék fődarabok visszanyerése és értékesítése). V46 és V63 sorozatú villamos mozdonykorszerűsítések (piacvezérelt) műszaki tartalmának kidolgozása. További új mozdonyok beszerzése és üzembe helyezése. Piacképességet megőrző és üzleti célú fejlesztések (MFB, ETCS, GSM-R,).

11 A mozdonygazdálkodási stratégia fő feladatai
Mozdonysorozatok üzemeltetési és karbantartási költségének elemzése, LCC számítással a gazdaságossági sorrend meghatározása. Mozdonysorozatok értékelése vontatási piaci alkalmassági szempontok szerint. Gazdaságosan üzemben tartható sorozatnagyság alapján (min mozdony/sorozat) a kivonandó típusok meghatározása. Típusszűkítés, előnyök - hátrányok elemzése. Hosszú távú járműbeszerzési politika kidolgozása (vétel, bérlés stb.).

12 Új villamos mozdonyok beszerzése
A MÁV Zrt. Alapítója szeptember 18-án kelt 16./2008 (IX. 18.) számú határozatában jóváhagyta, hogy a „25+25 db villamos mozdony beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a befejező tárgyalásokat követően a Társaság eredményt hirdessen.

13 Új villamos mozdonyok beszerzése
Az új mozdonyok üzemkészsége 10 %-kal magasabb a V43-as sorozaténál. Az új mozdonyok vontatási energiahatékonysága nagyobb teljesítményük ellenére kb. 20 %-kal kedvezőbb a V43-as sorozaténál. Az új mozdonyok karbantartási igénye jelentősen alacsonyabb az elavult V43-asokénál. Az új mozdonyok a közel 150 M Ft/db értékű nagyjavításra esedékes V43-as mozdonyokat váltanak ki, de jóval magasabb tudásszinttel. A kiváltott V43-as mozdonyok alkatrészeit és cseredarabjait – mintegy donorként – a még üzemelő V43-as mozdonyokhoz fel tudjuk használni, így a V43-asok későbbi felújítási költsége csökkenthető.

14 Mozdonyvezetői produktív munkaidő növelése
A VTIR-rel várhatóan befolyásolható értékek A VTIR-rel várhatóan nem befolyásolható értékek

15 A vontatási energia költségeinek csökkentése
A gázolaj és villamosenergia fogyasztásának mérése. A villamosenergia elszámolás felülvizsgálata. Az energiahordozók beszerzési árának csökkentése. A menetrenden kívüli megállások visszaszorítása. Mozdonyvezetői tanácsadó rendszer.

16 A mozdonyvezetők részére mobil berendezések kerülnek beszerzésre.
A mozdonyvezetői fel- és lejelentkezés adminisztrációs folyamatának korszerűsítése A mozdonyvezetők hasznos munkaidejének növelése a mozdonyvezetői fel- és lejelentkezés adminisztrációs folyamatának korszerűsítésével. A mozdonyvezetők részére mobil berendezések kerülnek beszerzésre. A mozdonyvezetőink nem a felvigyázói irodában jelentkeznek fel, kezdik meg munkájukat, hanem közvetlenül a munkavégzés helyén, a mozdonyon. A mobil megoldások kifejlesztése és a szükséges informatikai háttér kidolgozása a normarendszer átalakítását és az improduktív mozdonyvezetői időfelhasználás jelentős csökkentését teszi lehetővé.

17 A mozdonyvezető képzés átalakítása
Stratégiai fontosságú, hogy a mozdonyvezetők képzése gazdaságosan történjen, és a felmerülő költségek finanszírozására további forrásokat találjunk. Súlyponti kérdések: képzési rendszer az intézményi rendszer képzés alatti foglalkoztatás. Mindhárom elemet törvényi és hatósági rendelkezések sora szabályozza.

18 A mozdonyvezető képzés átalakítása
Finanszírozás: szakképzési hozzájárulás EU források Strukturális átalakítás: a képzés idejének csökkentése a képzés átminősítése (OKJ vagy iskolarendszerű képzés) képzés alatti alternatív foglalkoztatás

19 Vontatás tervezés és irányítási rendszer mozdonyfedélzeti berendezés
és a mozdonyfedélzeti berendezés

20 Megrendelések fogadása, megrendelések elfogadásának visszaigazolása.
Elvárt funkciók Megrendelések fogadása, megrendelések elfogadásának visszaigazolása. Megrendelésekhez kapcsolódó menetrendi, szerelvényfordulók feldolgozása. Mozdonyfordulók, szerelvényfordulók informatikai előállítása. Munkaidő beosztás és szolgálati rend előállítása. Mozdonyvezetői munkaidő elszámolás. Szolgáltatási tevékenység irányítása. Vontatási teljesítmények részletes és hiteles mérése, teljesítési és megrendelési adatok összekapcsolása.

21 Hatások Belső hatások Javul a rendszer átláthatósága
Javul a tervezés hatékonysága Eszközpark kapacitáskihasználtsága javul Humánerőforrás hatékonysága javul, produktivitás növekszik Folyamatoptimalizáció, fejlődés/fejlesztések további lehetőségét elősegítik az integrált irányítási rendszerek Külső hatások Javul a szolgáltatások minősége Fokozza a vevői megelégedettséget A rendszer a saját működéshez kapcsolódó funkciókon túl alkalmas lehet: Utastájékoztatás tény adatokkal való ellátása Egyéb utazó személyzet szolgálat tervezése Alállomási terhelések figyelése FOR adatellátás tény adatokkal Vagyonvédelmi feladatok

22 Eredményhatás 2008. terv 2009. terv 2010. terv
Mozdonyfedélzeti berendezés 378 662 1 825 Vontatás tervező és irányító rendszer 273 1 023 2 296 Eredményhatás összesen 651 1 685 4 121 Összehasonlító áron és bázisszintű teljesítmény mellett a két akció eredményhatása (millió Ft)

23 MB.rail Vontatás tervezés és irányítás (rendszeráttekintés) VONTAT2
Megrendelői modul Ügyfelek megrendelései Személyzet IHIR GIR MB.rail Mozdonyvezetői Információs Rendszer Szolgálat- tervezés Személyzet- fordulók Munkaidő beosztás tervezés Menetrend Napi jármű- forduló sorok Bérelszámolás és menetteljesítmény Heti jármű- fordulók Hosszú távú fordulók Jármű irányítás ORACLE adatbázis Karbantartás Fedélzeti berendezések (GPS)

24 Járműfordulók A folyamat első lépése a járművek napi tevékenységének tervezése. Ebben a fázisban a vonatok sorrendjének meghatározása mellett az üzemi mozgások, fékpróbák, előfűtések és karbantartási idők is rögzítésre kerülnek.

25 Szolgálattervezés A mozdonyvezető tevékenységének tervezése a már elkészült járműforduló alapján történik. Minden olyan időelemet tartalmaz amit a jogszabályok előírnak. A rendszer az egyes szolgálatok hatékonyságát számolja.

26 Irányítás A tervek megvalósulását az irányítói modulban lehet követni.
Látható, hogy járműveink merre járnak, ki dolgozik rajta. A közlekedő vonatok menetrendszerűségét állomási bontásban láthatjuk. Valamennyi járművünkről naprakész információk.

27 A Mozdony Fedélzeti Berendezés hatásvázlata.
A mozdonyon keletkezett adatok Internet kapcsolaton keresztül egy szerveren tárolásra kerülnek. Az így keletkezett adatbázisból mentigazolvány, kontrolling értékelések, stb, készülnek.


Letölteni ppt "Fókuszban a vontatási tevékenység hatékonyságjavítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések