Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Teremtés vagy evolúció ??? Csemegi Károly Könyvtár C s o n g r á d 2010. 05. 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Teremtés vagy evolúció ??? Csemegi Károly Könyvtár C s o n g r á d 2010. 05. 22."— Előadás másolata:

1 Teremtés vagy evolúció ??? Csemegi Károly Könyvtár C s o n g r á d 2010. 05. 22.

2 1. Mi a teremtés és evolúció körvonala? 2. Van-e a teremtés és evolúció között különbség?

3 Csábító elképzelések (kicsi kortól így neveljük a gyerekeket) Dínók, ősember, sejtelmes kövületek, mamut csontok Az összekeverés!

4 A majomtól az emberig: - felegyenesedés (két lábon járás) - eszközhasználat (a kéz és az ujjak szerepe) - agykoponya méretének megváltozása - beszéd és eszközkészítés Materialista elképzelések

5

6

7 Létrejött az evolúció csúcsa az ember: - filogenetikai törzsfa legfejlettebb faja az ember - fejlődési folyamat csúcsa az ember - A szubjektum, amellyel kapcsolatban van az objektummal - Az ember köznapi és tudományos megismerésre képes - Érzéki észlelés jellemzi - Elvont gondolkodásra, empirikus és teoretikus gondolkodásra képes - Az ember eljuthat az igazság megismerésére - Az ember számára a világ megismerhető Materialista elképzelések

8 Az evolúció módszerei, fő faktorai: A rendelkezésre álló anyagból Nagyon hosszú idő alatt Véletlen által (csak az anyag önmozgása) Mutáció által Szelekció által ( a legalkalmazkodóbb túlélése ) Izoláció által Az anyag önszerveződése által  : Teremtő nélkül, akarat nélkül, terv nélkül, cél nélkül = ezért értelem nélkül! Materialista magyarázat

9 A Könyvek Könyve a Biblia alapvetően más magyarázatot ad a világ és az élet keletkezésére, így az ember keletkezésére, mindennapi életére is! Középpontban a TEREMTŐ Isten áll! - A magyarázat eltér a materialista nézettől, az Isten kijelentésén alapul ( ez viszont objektív valóság )! - A Biblia hitelessége kulcs kérdés: 2Tim. 3: 16: „ A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” 2Péter 1: 21: „Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” Bibliai magyarázat

10 A teremtés Bibliai rendje: 1Mózes 1. Bibliai magyarázat

11 A teremtés módszerei, fő faktorai: 1. A semmiből (creatio ex nihilo) 2. Spontán módon 3. Erő által 4. Ige által 5. Bölcsesség által 6. Akarat által 7. Jézus elvei, lényege által  : Tervezés és kivitelezés által, határozott céllal, ezért értelmes módon! Bibliai magyarázat 1. Rendelkezésre álló anyagból 2. Nagyon hosszú idő alatt 3. Véletlen által 4. Mutáció által 5. Szelekció által 6. Izoláció által 7. Az anyag önszerveződése által

12 A Biblia teremtési alapelvei nincsenek a természeti törvényeknek alárendelve, ezért lényegük csak hit által érthető meg. Teremtési faktorok Biblia-i helyekkel alátámasztva: Isten Igéje által (Zsolt 33: 6, Jn. 1: 1-4, Zsid. 11: 3) Isten ereje által (Jer. 10: 12) Isten bölcsessége által (Zsolt 104: 24, Péld 3: 19 „értelem”, Kol. 2: 3 „bölcsesség, értelem”) Isteni akarat szerint (1 Móz. 1: 26, vének Jel. 4: 11) Isten fia által (Jn. 1: 1-4, Jn. 1: 10, Zsid. 1: 2/b) Jézus lénye szerint (Mt.11: 29, Jn.10: 11, Jn.14: 27) Alapanyag nélkül (Zsid. 11: 3) Időfaktor nélkül (Zsolt. 33: 9)

13 Természettudományos tankönyv-e a Biblia? A jó* evolóciója ???? * „És látá Isten hogy ez jó.” * „És látá Isten hogy ez jó.”

14 Mi a jó ??? A Biblia is ismeri a jó fogalmát: pl. - a teremtés során - Jézusról szólóan - a megváltást illetően Hétköznapi értelemben szeretjük a szót használni: pl. jó ez vagy az!

15 Az evolúció során a „jó” fogalma ismeretlen! 1. A kifejlődés: nem megfelelő, jobb és még jobb megol- dásokat ismer, amelyek bizonyos idő után továbbfejlődnek. 2. Az evolúció során sohasem mondhatjuk: „hogy valami jó”. 3. A jó vagy tökéletes az evolúciós elmélet végét jelentené (Darwin). Az evolúció során célszerű események vannak!

16 Az evolúció egyik alapdogmája a célszerűség Csak az fejlődik tovább ami célszerű! A „sok célszerű” kiválogatásában az evolúció a rendteremtő tényező (szelekció).

17 Jó és Célszerű ellentmondása

18 Tegyük fel a szemüvegét és nézzünk szét a természetben Jó - Célszerű

19 C é l s z e r ű s z é p s é g ? Mi ebben a célszerű? Ez jó és tökéletes!

20 Vödrös orchidea Cortyanthus speciosa

21 a m ű k ö d é s Mi ebben a célszerű?? Ez jó és tökéletes!

22 Hogyan képzelhető el az előző elmés rendszer fokozatos kifejlődése? (csúzda, fürdő, menekülő nyílás, közben beporzás és elölről ugyanez) Ha egy kis részfeladat ebben a rendszerben nem működik, a növény kipusztul, mert nincs megtermékenyítés, nincs utód. Orchideát porzó rovarok élete és a megporzás

23 Orchis insectifera L. Légybangó

24 Luxus mintázat! (pikkelyek) Túlinformáció! (interferencia) Mi ebben a szépségben a célszerű??

25 PÓKHÁLÓSLEPKEPÓKHÁLÓSLEPKE tavaszi nyári a két nemzedék Araschnia levana Oka a megvilágítási idő

26 Mi a jónak a célszerűsége? (Felragyogtatni Isten teremtő szeretetét!) Véletlenül (Monod) vagy vakon (Dawkins) jött létre?

27 „A szelekció az egyetlen rendteremtő erő” (J. Huxley) A csíkozás álcázás vagy figyelemkeltés? Miért csíkos a zebra?

28 juhar tölgy gyertyán Miért karéjos és fűrészes?

29 A bemutatott példáknak nem a célszerűsége, hanem a jósága, tökéletessége a feltűnő !

30 Az élőlények megjelenési sokfélesége messze túlmutat azon, ami a túléléshez szükséges (célszerűség). A „célnélküli” jellegzetességekben a Teremtő bensőségessége (1), az egyén fontossága (2) és a szépség ajándéka (3) jelenik meg. MIÉRT?

31 Protestáns Teremtéskutató Kör = PTK Cserháti Mátyás, biológus Dr. Szilágy Imre, vegyészmérnök www.kezdetek.hu Email: info@kezdetek.huinfo@kezdetek.hu Célunk: Olyan tudományos kutatás, népszerűsítés, amely a Teremtőt dicsőíti. A tudomány ismert, modern módszereivel dolgozunk. Azokra a kutatási területekre összpontosítunk, ahol a vizsgált vagy megfigyelt események és a Biblia kijelentése harmóniában vannak.

32 „ A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél. Benne az Istennek képe leírva vagyon.” (Vörösmarty Mihály) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Teremtés vagy evolúció ??? Csemegi Károly Könyvtár C s o n g r á d 2010. 05. 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések