Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RÓZSASZENTMÁRTON Lélekszám: 2003 fő Költségvetés: 388 MFt

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RÓZSASZENTMÁRTON Lélekszám: 2003 fő Költségvetés: 388 MFt"— Előadás másolata:

1

2 RÓZSASZENTMÁRTON - 2013 Lélekszám: 2003 fő Költségvetés: 388 MFt
Intézmények: Polgármesteri Hivatal Idősek Otthona Óvoda Védőnői szolgálat Művelődési Ház és Könyvtár

3 BERUHÁZÁSOK 2004 - Idősek Otthona építése – 138 MFt
Ivóvízminőség javító beruházás – 50 MFt Önálló szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztelep – 946 MFt Csapadékvíz elvezető hálózat és árapasztó záportározó – 356 MFt Utak, járdák aszfaltozása, buszöblözet kialakítása – 105 MFt októberében kezdődik az Egészségház építése – 90 MFt

4 „Gyermekeink helyes nevelése olyannyira kötelességünk és érdekünk, olyannyira tőlük függ a nemzet java és boldogulása, hogy nagyon szeretném, ha mindenki megszívlelné, s nagy, igen nagy ügyet vetne rá.” John Locke: Gondolatok a nevelésről

5 1990- Helyi önkormányzatok meghatározó szerepe a közoktatás fenntartásában kistelepülések törekvése saját iskolafenntartásra önkormányzati rendszer szétaprózódott jövedelemtermelő képességek között óriási különbségek oktatás eltérő színvonalú az egyes településeken

6 1990- az állam a feladatellátás költségigényét egységesnek feltételezte állami normatívát biztosított a fenntartóknak az önkormányzatok feladatellátásának költsége eltérő nagyságú az iskolafenntartás költségeinek pótlása az önkormányzatok saját forrását terhelte

7 1997- finanszírozás rendszere változott
tanulócsoportok maximális és ajánlott létszáma meghatározásra került iskolaépületek fenntartási kiadásai emelkedtek osztályok száma nem csökkent az egyetlen iskola megtartása politikai kérdéssé vált

8 Az önkormányzatok közoktatási célú központi költségvetési támogatása a támogatások formája szerint, folyó áron (Mrd Ft) és a központi költségvetési támogatások aránya (%) (általános iskolára vonatkozóan) Év Folyó önkormányzati oktatási kiadás (Mrd Ft) Költségvetési támogatás (normatív támogatások és központosított előirányzatok) Központi támogatások aránya (%) 1991 123 72,5 59 1992 154 86,9 56 1993 182 97,7 54 1994 217 96,4 44 1995 236 93,2 39 1996 263 143,9 55 1997 321 178,0 1998 371 201,5 1999 419 231,4 2000 449 279,2 62 2001 516 310,9 60 2002 633 350,8 2003 776 466,4 2004 794 490,8 2005 853 461,8 2006 885 437,8 49 2007 463,5 52 2008 906 468,6 2009 873 461,1 53

9 2002- 2003- 50%-os pedagógus béremelés állami finanszírozással
a béremelés költségeit nem viseli az állam az önkormányzati saját bevételt felemészti az iskola fenntartása szigorú, költségtakarékos gazdálkodás

10 2005- normatív hozzájárulás csökkenő tendenciájú
átengedett egyéb bevételek csökkentek közalkalmazottak közül kikerülő önkormányzati képviselők hatékony érdekérvényesítő képessége cél: fenntartási költségek csökkentése

11 Általános iskolai oktatás
A közoktatási alapnormatívák összege az általános iskolai oktatásban 2004–2011 (tanuló/év/ezer Ft Oktatási szint Évfolyam 2004 2005* 2006 2007** 2008** 2009** 2010** 2011** Általános iskolai oktatás 1. 193 204–214 204 145,7 145,1 134,3 2. 182,7 3. 147,3 136,3 4. 221,7 220,8 155,6 5. 202 212–222 212 171,3 170,7 157,9 6. 197,0 7. 224,9 194,8 180,2 8. 224,0

12 2007- közoktatás-teljesítménymutató bevezetése újabb kényszerhelyzet
saját iskolafenntartó társulás létrehozása vagy Integrálódás a többcélú kistérségi társulásba

13 Év Állandó lakosok Általános iskolások 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rózsaszentmárton község állandó lakossága és az általános iskolások száma (fő) Év Állandó lakosok Általános iskolások 2002 2073 147 2003 2074 127 2004 2067 121 2005 2079 125 2006 2078 134 2007 2053 136

14 Nevelési-oktatási intézményfenntartók (db) 2002-2010
Évek/ Fenntartó típusa Önkormányzat Önkormányzati (fenntartói) társulás Többcélú kistérségi társulás 2002 2 409 170 2003 2 007 356 2004 1 986 374 2005 1 934 455 1 2006 1 787 502 14 2007 1 701 541 34 2008 1 301 542 44 2009 1 088 613 52 2010 1 046 593 54

15 A kistelepülések általános iskoláit érintő kiegészítő normatívák 2000–2009 (Ft/fő/év)
A bejáró gyerekek támogatása Az intézmény­fenntartó társulás támogatása A kistelepülések támogatása, ha a település lakossága: 1100 fő alatt 1500 fő alatt 1100–2999 fő 1500–3000 fő 3001–3499 fő 2000 14 000 20 000 46 000 24 000 12 000 2001 2002 2003 22 500 33 900 2004 25 000 36 400 50 000 12 500 2005 45 000 2006 15 000 2007 2008 2009 42 800

16 Intézményfenntartó társulás megalakításának előkészítése
tanulmányutak önkormányzati partner keresése társulás feltétele: gesztori szerepkör közoktatási törvény kényszerítő ereje társult önkormányzatok érdeke a társulás létrehozása

17 Rózsaszentmárton és Szücsi község gyermeklétszáma a 2006/2007
Rózsaszentmárton és Szücsi község gyermeklétszáma a 2006/2007. tanévben (fő) Évfolyam Rózsaszentmárton iskola gyermeklétszám Szücsi iskola gyermeklétszám Közoktatási törvény szerinti létszám 1. 15 13 21 2. 3. 17 4. 18 10 5. 23 6. 22 19 7. 8.

18 Intézményfenntartó társulás megalakításának előkészítése
pedagógusok, szülők ellenérzésének leküzdése lakossági fórumok tartása oktatási szakértők igénybevétele Közös cél megfogalmazása: többletbevétel szakos ellátottság javítása gyermekek utaztatásának elkerülése pedagógus munkahelyek megőrzése

19 Társulási megállapodás – Alapító Okirat
4 tagintézmény – 2 iskola, 2 óvoda szakmai és szervezeti autonómiája pénzügyi-gazdasági feladatok költségvetés elfogadása igazgató kinevezése normatíva különbözet biztosítása meg kellett tanulni együttgondolkodni

20 Rózsaszentmárton község Önkormányzat oktatás finanszírozása 2007-2012
Év Önk. működési kiadásai (eFt) Általános iskola kiadásai (eFt) Normatíva kiegészítő normatívával együtt (eFt) Ált. Iskola működési bevétel (eFt) Önk. hozzájárulás (eFt) Önk. hozzájárulás mértéke (%) Önk. hozzájárulás mértéke az önk. működési költségvetési kiadásához képest (%) 2007 76.879 33.461 4.412 39.006 50,7 15,8 2008 74.483 30.697 3.689 40.097 53,8 10,8 2009 69.558 32.334 7.704 29.520 42,4 8 2010 75.480 34.410 8.246 32.824 43,4 9 2011 74.708 31.791 6.269 36.684 49,1 11 2012 79.536 33.031 6.617 39.888 50,1 14,6

21 Az intézményfenntartó társulás mérlege
2012. december – megszűntetés 2013. KLIK fenntartás Eredmények: plusz bevétel megszerzése szakos ellátottság javítása gyermekek nem utaztak minden pedagógus munkahely megmaradt partneri együttműködés, tapasztalatszerzés

22 2013- általános iskolai nevelés oktatás megszervezése nem kötelező önkormányzati feladat 3000 fő alatti önkormányzat vállalhatja az iskola működtetését egyházi fenntartás lehetősége működtetés átadása a KLIK részére

23 2013- Összegzés: erőn felüli önkormányzati fenntartás
folyamatos alkalmazkodás a megváltozott jogszabályi környezethez Állami fenntartás: szolgáltatások egységesebb igénybevétele hátrányok leküzdése

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Sipos Jánosné Rózsaszentmárton község polgármestere tel.:


Letölteni ppt "RÓZSASZENTMÁRTON Lélekszám: 2003 fő Költségvetés: 388 MFt"

Hasonló előadás


Google Hirdetések