Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Hatékonyság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Hatékonyság."— Előadás másolata:

1 Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Hatékonyság.
A MÁV Csoport stratégiai programja „A szolgáltató vasút” MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

2 MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Magyarország a hazai pályavasúti infrastruktúra finanszírozása terén maradt el az EU-s elvárásoktól Európai Unió elvárásai a tagállamokkal szemben Megtett lépések Magyarország részéről 1 A vasút működési és szervezeti átalakításának befejezése, felkészülés a piaci versenyre A vasút átalakítása folyamatban van, a verseny beindult az árufuvarozás terén, a gazdasági helyzet nehezíti az új piaci szereplők megjelenését, a nemzetközi személyszállítás tekintetében a piacnyitás január 2 A közösségi vasúti jogszabályok átültetése és alkalmazása: államtól elkülönülő menedzsment és finanszírozás, stabil pénzügyi háttér megteremtése, alapvető tevékenységek különválasztása (pl. kapacitás-elosztás, díjszabás), számviteli elkülönítés (91/440/EGK) árufuvarozási piac teljes megnyitása január 1-től, nemzetközi személyszállítás liberalizálása január 1-től (91/440/EGK módosításai) közszolgáltatás tényleges költségeinek megtérítése a nemzeti és regionális közlekedési hatóságok által, ésszerű nyereséget figyelembe vevő közszolgáltatási szerződések megkötése révén (1370/2007/EK) a tagállamok által a szükséges intézkedések megtétele a nemzeti vasúti infrastruktúra fejlesztése érdekében, szerződés esetén rögzítésre kerül a pályahálózat-működtető számára finanszírozást biztosító fizetési konstrukció (91/440/EGK, 2001/14/EK) Az alapvető tevékenységek különválasztása és a számviteli elkülönítés megtörtént, a kapacitás-elosztást független szervezet végzi (VPE), az eseti megbízások kezelése az EU eljárás miatt felülvizsgálandó A MÁV-START Zrt. a közlekedési tárcával – pénzügyminiszteri ellenjegyzés mellett – megkötötte a évi közszolgáltatási szerződést, melynek záradéka rögzíti a közszolgáltatásért járó állami költségtérítést Transzparens finanszírozás és stabil pénzügyi háttér még nem alakult ki teljes körűen, még nincs az uniós elvárás szerinti pályaműködtetői szerződés – amely 3-5 éves időtartamra meghatározza az állam és az infrastruktúra-vasút jogait, ill. kötelezettségeit, beleértve az állami szerepvállalás mértékét is Ellenőrző szerv és nemzeti biztonsági hatóság létrehozása a vasúti piac felügyeletére, ill. a biztonsági feladatok ellátására a tényleges függetlenség biztosításával A vasúti piacfelügyeleti (NKH) és biztonsági (KBSZ) szervezet megalakult a szükséges igazgatási kapacitással 3 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

3 A vasút részarányának növelése gazdaságpolitikai célkitűzés
A közlekedésfejlesztési célrendszer néhány eleme 2020-ig Alágazati munkamegosztás: Személyszállítás: Egyéni közút 65% Közforgalmú közút 15% Vasút 15% Légi közlekedés 5% Áruszállítás: Közút 67% Vasút 20% Belvízi hajózás 8% Csővezetékes szállítás 5% Városi közlekedés: Egyéni közlekedés 50% Közforgalmú közlekedés 50% Fejlesztés-finanszírozás: Főként Európai uniós források Kiegészítő forrás a gazdaság növekedéséből származó hazai finanszírozás Vasútfejlesztési célrendszer 2020-ig Fenntartható vasúti közlekedés min km-es hálózat Vasútállomások és településközpontok közötti közlekedés javítása Iparvágány-kiágazás megépítése ipari tevékenység esetén 10 km-res körzetben Utazási sebesség, tengelyterhelés növelése 80,120,200 km/óra; 25 tonna Törzshálózati paraméterek javítása (villamosítás, kétvágányúsítás) Eljutási idő az egyéni közlekedéssel versenyképes Ütemes menetrend a teljes hálózaton 60 perc távolsági; 30 perc előváros Utas és adott utazás egyedi elektronikus azonosítása Teljes körű azonosítás Menetrendhez, vonalhálózathoz igazodó járműállomány 8 éves átlagéletkor Vasúti személyszállítási teljesítmény növelése az 1988-as szint+5% utkm Éves elszállított árumennyiség növelése 50 millió tonna/év 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

4 Állami szerepvállalás a hazai vasúti szektorban
Közszolgáltatások összehangolása Közszolgáltatási szerződések rendszerének kialakítása Tarifapolitika átalakítása Fejlesztések összehangolása, EU pályázatok összehangolása Társadalmi költségek figyelembe vétele ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Tulajdonosi jogok gyakorlása Közszolgáltatások megrendelése Tulajdoni viszonyok rendezése MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. Kincstári vagyon használatba adása SZOLGÁLTATÁSI SZINT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Közszolgáltatások finanszírozása Társadalompolitikai kedvezmények nyújtása TARIFA ESZKÖZÖK ÁLLAGMEGÓVÁSA KÖLTSÉGTÉRÍTÉS KEDVEZMÉNYEK Szabályrendszer egyszerűsítése Kiszámítható finanszírozás Vasútfejlesztési források biztosítása NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Piacfelügyelet Piacszabályozás Üzemi szabályozás NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT. Nemzeti infrastruktúra fejlesztése PHD VASÚTI PÁLYAKAPACITÁS-ELOSZTÓ KFT. Vasúti kapacitás-elosztás Menetrend készítés A vasút versenyképességét növelő pályahasználati díjrendszer kialakítása A MÁV STRATÉGIAI MOZGÁSTERE 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

5 MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
A MÁV Csoport állandó negatív üzleti eredménye miatt nem képződött belső forrás a szolgáltatási szint növelésére A MÁV Csoport fedezetlen működési költsége KÖVETKEZTETÉS A külső forrásbevonási kényszer jelentős adósságszolgálati terhet ró a vállalatcsoportra A veszteséges gazdálkodás a tőkehelyzet romlásához vezet, a vállalat ciklikus tőkejuttatásra szorul A hitelalapú beruházások visszafogására van szükség az eladósodottság magas szintje következtében A fenntartható működés feltétele a pozitív üzleti eredmény elérése és a költségkímélő forrásbevonás A MÁV Csoport beruházási hitelállományának alakulása ** * Hosszú lejáratú hitelek **Nem tartalmaz EU-s beruházást a 2008.,2009. évekre 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

6 MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Gördülőállomány beruházások között (~140 Mrd Ft) EMU = Electric multiple unit DMU = Diesel multiple unit 25 + (25) Bombardier TRAXX mozdony Beruházás: 79,6 M € = 20 Mrd HUF Stadler FLIRT EMU Beruházás: 286,2 M € = 72 Mrd HUF 10 Bombardier TALENT EMU Beruházás: 11,5 Mrd HUF 3 Siemens DESIRO DMU Beruházás: 2,8 Mrd HUF 300 használt DB személykocsi Beruházás: 6,8 Mrd HUF EMU, IC, Bhv kocsi felújítás Beruházás: 9,4 Mrd HUF Egyéb (Bz DMU, mozdony felújítás) Beruházás: 12 Mrd HUF 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

7 MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
101 Slovakia E 69 30 Austria Slovenia E 71 RIJEKA Croatia Romania E 85 ATHINIA 1 E 50 Ukraine MOSKVA BRATISLAVA E 56 BUCURESTI 120A 70 100 100 A 40 41 150 120 5 17 16 10 20 29 42 84 82 92 140 155 26A 71 60 8 BUDAPEST 90 25 BOBA KOPER ORADEA KOSICE ZALALÖVŐ GYŐR HEGYESHALOM CEGLÉD HIDASNÉMETI SZOLNOK GYOMA BÉKÉSCSABA LŐKÖSHÁZA ÚJSZÁSZ KOMÁROM NAGYKÁTA FELSŐZSOLCA MEZŐTÚR TISZATENYŐ MISKOLC NYÍREGYHÁZA DEBRECEN SZEGED KISKUNFÉLEGYHÁZA EU költségvetési időszak vasútfejlesztési projektjei EIB finanszírozású projektekkel kiegészítve - - ISPA/Kohéziós Alap EIB hitel Összesen: Átadott 307 M EUR Folyamatban 466,5 M EUR 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

8 STRATÉGIAI CÉLRENDSZER 2011-2030
A MÁV Csoport növekvő piaci teljesítmény mellett a hazai közlekedés meghatározó szereplője marad KÜLDETÉS JÖVŐKÉP ÉRTÉKEK A társadalom közlekedési és a gazdaság szállítási igényeinek költséghatékony, környezettudatos kielégítése Hozzájárulás Magyarország versenyképességének növeléséhez A hazai közlekedési szektor meghatározó szereplője A liberalizált vasúti piac kihívásaira felkészült közszolgáltató Az áruszállítás versenyképes kiszolgálója Megbízható munkaadó Kiterjedt szolgáltatási méret és hálózati infrastruktúra Országosan megszervezett hálózat Tapasztalt munkaerő, egyedi tudásbázis Tradíció STRATÉGIA STRATÉGIAI CÉLRENDSZER Domináns szerepvállalás a közösségi közlekedésben Az erőforrások és fejlesztések koncentrálása a kiemelt vasúti szolgáltatási szegmensekre Integrált szolgáltatásokból eredő előnyök kihasználása Költséghatékony közszolgáltatás nyújtása Az alaptevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatási körben új üzleti lehetőségek feltárása Vasútpiaci szegmensekre épülő piacorientált működés Kiszámítható, tervezhető állami kapcsolatok kialakítása Egységes, áttekinthető struktúrájú, változóképes vállalatcsoport kialakítása Partnerség előtérbe helyezése az üzleti és társadalmi kapcsolatokban A MÁV személyszállítási piaci részarány növelése 15%-ra Személyszállítási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó minőségi paraméterek javítása +15% Tehervonati vonatkilométer teljesítmény növelése +50% Csoportszintű működési hatékonyság javítása (korrigált fajlagos működési költség/vonatkm) -20% A közszolgáltatásokon kívüli üzleti bevételek növelése +50% Kedvező baleseti statisztika fenntartása 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

9 Üzleti és szegmens szintű stratégia
A piacorientált működés által jelentősen javítjuk a szolgáltatási színvonalat CAPEX 2030-ig - Mrd Ft Üzleti és szegmens szintű stratégia CÉLMUTATÓK 1 149 Utasigényeken alapuló kínálati menetrend Részvétel a közösségi közlekedés összehangolásában a menetrend, a működés és a fejlesztés területén Korszerű, összehangolt és versenyképes tarifakínálat A jegyértékesítés és ellenőrzés korszerűsítése Az utastájékoztatás rendszerének fejlesztése Közbiztonság fokozása A szolgáltatási kínálatnak megfelelő járműfejlesztés és üzemeltetés Marketing potenciál javítása Utazáshoz kapcsolódó kényelmi szolgáltatások bővítése Utaskilométer Vonatgyakoriság Eljutási idők Közszolg. szerz. minőségi paramétereinek javítása Járműkomfort Értékesítési csatornák Állomási szolgáltatásminőség Biztonság CAPEX allokáció 23,6 % CAPEX/Összes CAPEX 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

10 MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Budapest elővárosában csökken a menetidő és növekszik a vonatgyakoriság Szob 0:56 Vác 2030. évi célállapot Párkány Komárom 0:42 0:58 1:20 Esztergom Hatvan Piliscsaba Veresegyház 0:60 0:43 0:30 Tatabánya Belső gyűrű perces vonatgyakoriság 0:50 0:30 Gödöllő Bp. Külső gyűrű perces vonatgyakoriság Sülysáp 0:40 Monor 0:38 Martonvásár 0:25 0:30 Százhalombatta 0:30 Ócsa 0:25 Délegyháza Székesfehérvár Cegléd Szolnok 0:50 0:60 1:20 0:60 Lajosmizse 0:60 Kunszentmiklós-Tass 0:60 Dunaújváros 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

11 MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
A távolsági szegmensben csökkennek az eljutási idők 2040. évi célállapot Miskolc Szerencs 1:24 Eger Bécs 1:30 1:10 Pozsony Salgótarján 1:26 1:18 Füzesabony 2:06 Nyíregyháza Hatvan Sopron Komárom 0:55 1:25 Budapest 1:40 Fertőszentmiklós Győr 0:40 Debrecen Répcelak Tatabánya Szombathely 1:40 Veszprém Ajka Püspökladány 0:50 Szolnok B.füred B.kenese 0:20 Székesfehérvár Cegléd 0:50 Tapolca Keszthely Badacsony Zalaszentiván 1:20 Kecskemét 0:50 1:58 Fonyód 0:50 Sárbogárd Siófok Békéscsaba Zalaegerszeg 1:50 Nagykanizsa 1:27 Kiskunfélegyháza Kaposvár Budapestről 1 1,5 2 órán belül vasúton elérhető települések 1:35 Dombóvár 1:10 Szekszárd Szeged 1:28 Szentlőrinc 1:30 Baja Pécs Tervezett vonatgyakoriság: 60 perc 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

12 Emelkedik a járműkomfort minden szolgáltatási szegmensben
Az utazás sajátosságaihoz illeszkedő, korszerű, tiszta vonatokkal javítjuk személyszállítási szolgáltatásainkat Megnevezés Budapest előváros Távolsági Regionális Nemzetközi Minőségi távolsági Interregionális Járműtípus Alacsony padlószintű motorvonat Több áramnemű részben szerelvény, részben motorvonat, fekvő és hálókocsik A gazdasági optimum szerint szerelvény, vagy motorvonat, a határon túli IC esetén a szomszéd pályavasúton közlekedtethető Középtávon a jelenlegi személykocsik teljes kifutásáig személykocsis Motorvonat Sebesség 160 km/h 200 km/h 2020-ig 160 km/h, utána 200 km/h km/h illetve. 160 km/h 120 km/h Ülőhely Egységenként 200 és 350 ülőhely Igénytől függően férőhelyig Három kocsi-osztályon eltérő férőhely ülőhely Vezeték nélküli internet X 230V-os hozzáférés férőhelyenként Helybiztosítás Fedélzeti catering Járműbeszerzés (db) 108 motorvonat 429 személykocsi, 60 IC motorvonat 165 motorvonat Mozdonybeszerzés (db) 237 villamos mozdony, 118 dízel mozdony 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

13 Jelentősen javulnak a kommunikációs csatornák az utasok tájékoztatása érdekében
Az újszerű és releváns információk minél szélesebb körben biztosítottak lesznek állomási, fedélzeti, internetes és mobil tájékoztatási felületek segítségével az utazás megtervezéshez és az utazás közbeni információátadáshoz Megvalósul az integrált közösségi közlekedési rendszerrel kapcsolatos teljes körű utastájékoztatás Állomási információs pontok Jármű audiovizuális rendszerek Internetes menetrend – jegyvásárlás – valósidejű közlekedési információk Valósidejű közlekedési információk mobil eszközökre 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

14 Üzleti és szegmens szintű stratégia
Az infrastruktúra beruházások hozzájárulnak a szolgáltatási színvonal emeléséhez CAPEX 2030-ig - Mrd Ft Üzleti és szegmens szintű stratégia CÉLMUTATÓK Áruszállítási vonatkilométer Eljutási idők Tengelyterhelés Sebességkorlátozás Zavarszám Menetrendszerűség Vevőelégedettség (közszolg.) Állomási szolgáltatásminőség Biztonság 3 720 Az infrastruktúra műszaki állapotának stabilizálása Menetrend alapú fejlesztés A jövőbeli szállítási igényeket szolgáló pályainfrastruktúra kialakítása Intermodális pályaudvarok, állomások fejlesztése Budapesti és agglomerációs vasúti közlekedés fejlesztése A vasúti áruszállítás feltételeinek javítása Áru és vagyonbiztonság magas szintű kialakítása CAPEX allokáció 76,3 % CAPEX/Összes CAPEX 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

15 2007-2013 EU költségvetési időszak vasútfejlesztési projektjei
KOSICE MOSKVA - - E 50 Ukraine Közlekedés Operatív Program 2. prioritás Közlekedés Operatív Program 4. prioritás Közlekedés Operatív Program 5. prioritás 90 92 100 MISKOLC 84 Austria Slovakia BRATISLAVA HEGYESHALOM 70 80 NYÍREGYHÁZA VÁC 1 ESZTERGOM 16 GYŐR 71 8 2 DEBRECEN 1 82 BUDAPEST 10 PÜSPÖKLADÁNY 120A 5 CELLDÖMÖLK 101 100 30A SZÁZHALOMBATTA 100 A SZOLNOK BOBA 20 SZÉKESFEHÉRVÁR CEGLÉD Romania 29 GYOMA ORADEA 140 ZALALÖVŐ 120 25 30 17 26A KISKUNFÉLEGYHÁZA BÉKÉSCSABA KOPER 40 Slovenia 150 140 60 DOMBÓVÁR 155 LŐKÖSHÁZA 41 40 SZEGED KELEBIA GYÉKÉNYES BUCURESTI E 69 RIJEKA E 71 PÉCS Croatia E 85 ATHINIA Serbia 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

16 MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
A távolsági szegmensben javulnak a pályaparaméterek Miskolc Szerencs 2040. évi célállapot Eger Bécs Pozsony Salgótarján Füzesabony Nyíregyháza Hatvan Sopron Komárom Budapest Fertőszentmiklós Győr Tatabánya Debrecen Répcelak Szombathely Veszprém Ajka Püspökladány Szolnok B.füred B.kenese Székesfehérvár Cegléd Tapolca Dunaújváros Keszthely Badacsony Zalaszentiván Kecskemét Fonyód Sárbogárd Zalaegerszeg Siófok Békéscsaba Nagykanizsa Kiskunfélegyháza Kaposvár Dombóvár Szekszárd Szeged Szentlőrinc Baja Pécs Egy-/kétvágányú pálya 80/100/120/140/160/200/ km/h pályasebességgel Vasútvonal elsősorban áruszállítási igény céljából fejlesztve Budapestet elkerülő V0 vasútvonal 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

17 Megújulnak a vasútállomások, bővülnek az állomási szolgáltatások
2030. évi célállapot Miskolc Szerencs Salgótarján Eger Bécs Pozsony Gyöngyös Füzesabony Nyíregyháza Szob Mosonmagyaróvár Esztergom Vác Hatvan Sopron Bicske Budapest Győr Gödöllő 1:40 Tatabánya Debrecen Szombathely Veszprém Újszász Szolnok Püspökladány Székesfehérvár Cegléd Tapolca Keszthely Balatonfüred Dunaújváros Kecskemét Zalaegerszeg Siófok Sárbogárd Békéscsaba Nagykanizsa Kiskunfélegyháza Kaposvár Dombóvár Szekszárd Szeged Pécs Emelt szintű szolgáltatás Komplex szolgáltatás 2011. február

18 MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
A vasúti szolgáltatások bővítését célzó infrastruktúra beruházások lehetőségei Jelentős GDP hatás! FERIHEGY (FEREX) KÖRVASÚT (S Bahn) FERIHEGYI GYORSVASÚT 2007: megnyert TEN-T PROJEKT pályázat Tartalom: megvalósíthatósági tanulmány 6M € (3+3M € hazai önrész) Pályázat visszamondva Becsült építési költség: 30 MrdFt Tartalom: Bp. Keleti pu. – Ferihegyi Repülőtér Vonalhossz: 18,5 km Menetidő: 23 perc 25 kV;50 Hz villamos vontatás ELŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (NIF Zrt., BKSZ Kht.) 2008: Megvalósíthatósági tanulmány ütem ( ): 775 MrdFt (220 Mrd Ft jármű) - Fejpályaudvari hálózatszerkezet fejlesztés II. ütem ( ): 390 MrdFt Belső körvasút III. ütem ( ): 270 MrdFt É-D-i regionális gyorsvasút IV. ütem ( ): 240 MrdFt - Bp.-Kelenföld Bp.-Nyugati összekötő alagút Bp. Keleti Ferihegy 2 Ferihegy 1 Szerepkör: BERUHÁZÓ és/vagy ÜZEMELTETŐ és/vagy OPERÁTOR FEJPÁLYAUDVARI FEJLESZTÉSEK Tanulmánytervek (keleti, nyugati, déli) elkészültek , el van fogadva Nyugati időszakban tervezve Keleti időszakban tervezve Déli - kerületi szabályozási terv módosítása folyamatban van, ingatlanfejlesztési program készül A MAGYARORSZÁGI NAGYSEBESSÉGŰ HÁLÓZAT AKTUALIZÁLÁSA (OTrT felülvizsgálat 2006) Alkalmazott tervezési paraméterek: Sebesség: 300 km/h Kétvágányú kiépítés Személy- és áruszállításra alkalmas pálya Becsatlakozási lehetőség csomópontokon Minimális pályaívsugár: R=5000 m Túlemelés: 120 mm Oldalgyorsulás: 0,65 m/sec2 FEJPÁLYAUDVAROK GYORSVASÚT Jelentős GDP hatás! 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

19 CAPEX forrásallokáció – Mrd Ft
A MÁV Csoport stabilizálja pénzügyi helyzetét CAPEX 2030-ig - Mrd Ft Pénzügyi stratégia CÉLMUTATÓK Források finanszírozási költsége Saját tőke / Jegyzett tőke Külső források aránya Eladósodottság Indokolt költségtérítés Likviditás Hitelminősítés Összesen: 5 775 Hosszú távú személyszállítási közszolgáltatási szerződés Pályaműködtetési közszolgáltatási szerződés megkötése Tőkehelyzet erősítése EU források teljes körű felhasználása Pénzintézeti források széleskörű bevonása Önkormányzattal közös finanszírozás Pénzügyi folyamatok csoportszintű kezelése Likviditás javítása Adósságkonszolidáció Külső tőkebevonás CAPEX forrásallokáció – Mrd Ft 125 450 450 975 3775 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

20 MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Köszönöm a figyelmet! 2011. február MÁV Magyar Államvasutak Zrt.


Letölteni ppt "Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Hatékonyság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések