Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mentalizáció a személyközpontú pszichoterápiában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mentalizáció a személyközpontú pszichoterápiában"— Előadás másolata:

1 Mentalizáció a személyközpontú pszichoterápiában

2 Előadásom tartalma Mi is az a mentalizáció? Miért jó a mentalizáció?
A mentalizáció hibái Hogyan alakul ki? Kötődéselmélet Borderline személyiségzavar Fónagy által kidolgozott MBT Személyközpontú terápia Különbségek, hasonlóságok, konklúzió

3 Definíció Mentalizáció alatt azt a képességet, tevékenységet értjük, mely során a saját vagy mások mentális állapotaira irányítjuk a figyelmünket, és a megfigyelt mentális állapotokat felhasználjuk a saját vagy másik viselkedésének megértésben, magyarázatában, és a döntéshozatalban.

4 A fogalom története A mentalizációs zavart Utah Frith és John Morton az autizmus pszichológiai leírásában alkalmazták először. Peter Fonagy és Mary Target a mentalizálást a traumákkal kapcsolatos fejlődési pszichopatológia területére terjesztették ki, különös tekintettel a borderline személyiségzavarra. Igazolt a mentalizációra alapuló pszichoterápia hatékonysága a Borderline személyiségzavar kezelésében. Jelenleg a mentalizálás kiterjesztése folyik a különféle diagnózisokra, terápiás irányzatokra és modalitásokra.

5 Mit mentalizálunk? Bármely (saját vagy a másik elméjében) lezajló folyamatot, például: – szükségleteket – vágyakat – szándékokat, terveket – érzéseket – gondolatokat – hiedelmeket – hallucinációkat

6 ijedt dühös

7 ijedt dühös

8 Rokon fogalmak • tudatolvasás? • gondolatolvasás? • metakogníció?
• reflektív funkcionálás,? • mindfulness? • empátia? • érzelmi intelligencia? • belátás?

9 Miért fontos mentalizálni?
Evolúciós szempontból, a túlélést meghatározó, szelekciós nyomás volt arra, hogy figyelmünket folyamatosan a másikra irányítsuk és szándékaikat, jelzéseiket figyeljük. Interperszonális kapcsolatok

10

11

12 Pszichológiai egészség
„..azon a dialektikán múlik, ahogy a történetet kialakítja..” „A történet mesélője érzelmileg nem távolodik el attól amit mond, s az érzelmek sem árasztják el annyira, hogy a dialógus minden szegletét formátlan módon kitöltsék..”

13 Pszichoanalitikus gyökerek
Frusztráció: Várakozás Nincs anyamell ezért elképzelünk egyet (Holmes 2006) A mentalizálás tehát egy felfüggesztett cselekvés , más szóval a szünet gomb megnyomása

14 A mentalizáció szintjei
Implicit mentalizálás: automatikus Motoros empátia: A másik személy arckifejezéseinek, hangszínének, testtartásának és mozgásának automatikus utánzása és szinkronizálása Tükör neuron: Egy cselekvés végrehajtásakor és megfigyelésekor is aktiválódik (Carr,Jacobini et al., 2003) Explicit mentalizálás: akaratlagos, tudatos, reflektált, a mentális tartalmak tudatosítása

15

16 A mentalizáció szintjei
Implicit mentalizálás: automatikus Motoros empátia: A másik személy arckifejezéseinek, hangszínének, testtartásának és mozgásának automatikus utánzása és szinkronizálása Tükör neuron: Egy cselekvés végrehajtásakor és megfigyelésekor is aktiválódik (Carr,Jacobini et al., 2003) Explicit mentalizálás: akaratlagos, tudatos, reflektált, a mentális tartalmak tudatosítása

17 Explicit mentalizáció
A figyelem feszített kontrollját követeli meg Stressz gátolja Nézőpont váltás szükséges

18 Mentalizációs hibák Mentalizációs deficit: szándék tulajdonít- ás hiánya (autizmus) Pszichopátia Prementalizációs módok:

19 Autizmus Specifikus zavar, amelynél a mentalizációs képességek veleszületett deficitjét feltételezik (Frith et al. 1991). Az autimusban megfigyelhető „elmevakság” (Baron-Cohen 1995), azaz mentalizációs deficit fő jellemzői: – szociális ingerekre – szemkontaktus – az érzelmi kapcsolatfelvétel – kölcsönös tevékenységek – nyelvtanulás – szerepjátéko, imaginatív tevékenységek – személyes névmások (én, te) nem megfelelő használata Zöld szekrény, kék szekrény

20 Pszichopátia Jó elmeolvasó képesség Nincs empátia

21 Alexythymia Az alexythymiában szenvedő személyek jellegzetes mentalizációs zavara: az érzelemmel járó fiziológiai állapot és annak szubjektív átélésének szétkapcsolása, azaz egy adott érzelemmel járó testi állapotot nehezen tudnak érzelemként azonosítani (Stone és Nielson, 2001).

22 Érzelmek mentalizációja
Nem a dolgok zavarják az embereket, hanem ahogy megítélik a dolgokat. Az érzelem szubjektív részvétel a világban, egyfajta kognitív megbirkózás a világgal. Adaptív érték: segítenek jól eltalálni a dolgokat, intuíció.

23 Mentalizálás érzelmek közepette
Gondolkodunk az érzésről, miközben érezzük Megnyomjuk az állj gombot Aporetikus, formálatlan érzelmek (nem tudjuk mit érzünk): alapvető érzelmek (félelem, harag, szomorúság, undor, szeretet) keverékei

24 Hogyan alakul ki a mentalizáció?
Anyám azt gondolja, hogy létezem, tehát létezem

25 Hogyan alakul ki a mentalizáció?
Az anyának jeleznie kell, hogy nem a saját érzéseit mutatja, hanem azt, hogy tisztában van a baba belső állapotaival: Tükrözés Jelölés mintha-ként

26 Interpeszolális-intraperszonális
A csecsemő tehát az elsődleges kötődési kapcsolat keretein belül fedezi fel saját affektusait, oly módon, hogy internalizálja a gondozó jelölt érzelmeit.

27 Kötődési stílusok Biztonságos kötődés (megélt biztonság) Bizonytalan
elkerülő kötődés ambivalens kötődés dezorganizált kötődés

28 Gyermeki mentalizáció
Szülői mentalizáció Gyermeki mentalizáció Biztonságos kötődés

29 A kötődés módja generációról generációra továbbadódik.
A biztonságos is, és a bizonytalan is. A kötődés biztonságát a szüleihez biztonságosan kötődő anya képessége határozza meg.

30 Érzelemtükrözés kudarca
Nem képes jelölni Veszélyes, hogy a érzelmem ragadós Jelölt de pontatlan Idegen belső élmény

31 Mentalizációt aláássa:
Gyermek önjellemzését hamisnak tartják Véleményét érvénytelennek Gondolatát vágyát elutasítják Beszámolóját kritizálják, büntetik Problémás viselkedését normálisnak tekintik

32 Kötődési trauma Bántalmazás Elhanyagolás Fizikai Sexuális Pszichés
Kognitív Érzelmi

33 Rémisztő lenne tisztában lenni a bántalmazó elméjével
Kötődési trauma Bántalmazás Rémisztő lenne tisztában lenni a bántalmazó elméjével

34 Következményei A traumatizált személy bizalom és biztonságos kötődés nélkül éli le az életét Felnőtt kapcsolatában újrajátssza a gyermekkori kötődési traumát

35 Borderline személyiségzavar
Az érzelem szabályozás zavar: érzelmi válaszai maladaptívak vagy nincs válasz vagy túl intenzív, pl: elhagyástól való félelem Figyelem zavara : nem képes az interperszonális kapcsolatokban figyelni, nem képesek átgondolni, hogy a partner mit érez Társas kogníció zavara (túlreagálás, csökkent empátia)

36 Mentalization based therapy:MBT
Borderline személyiségzavar kezelésére kidolgozott terápia

37 MBT célja Elősegítése annak, hogy a kliens képes legyen mentalizálni
Önmagát Másokat Kapcsolatokat

38 Mentalizált érzelem A mentalizált érzelemnek adaptív előnye van Aki nem emlékezik, az újrajátssza

39 Prementalizációs módok:
Pszichoekvivalencia Tettetés Teleologikus mód

40 Pszichés ekvivalencia
A fantáziát valóságnak éli meg (kvázi pszichotikus tüneteknek tűnhetnek), meg van győződve igazáról Drámaivá és kockázatossá teszi a kapcsolatokat

41 Tettető mód Gondolja de nem érzi Elidegendés

42 Teleologikus mód Mentális állapotok cselekvésben fejeződnek ki . Pl: érzelmi fájdalom=falcolás Gyengéd érzelem=ölelés

43 A pszichoterápia aktiválja a kötődési rendszert, biztonságos alapokra helyezett érzelmeket biztosít azzal, hogy azt az érzést nyújtja, hogy „megértettek engem”

44 Aszimmetrikus mentalizáció

45 A mentalizáció művészete
Mindig a megfelelő szinten tartani a feszültséget, azaz: Se túl hideg, se túl forró (Fogyasztható)

46 A mentalizáció mentalizációt szül
Interaktív folyamat: Hol a saját elménket mentalizáljuk (KONGRUENCIEA), Hol a kliens elméjét mentalizáljuk (EMPÁTIA)

47 Áttétel az MBT-ben Figyelem a páciens terapeuta kapcsolaton van?- IGEN
Ezt a kapcsolatot a múltbéli viselkedés tudattalan ismétlődéseként magyarázzuk?-NEM Az áttételt arra használjuk, hogy megnézzük, hogy milyen a kliens elméje itt és most. Arra bíztatjuk, hogy gondolkozzon azon a kapcsolaton, amiben éppen benne van.

48 Hogyan csináljá(u)k? Érdeklődő, kíváncsi, semmit sem tudok attitűd
Szilárd alapok az élményeknek Sem túl közeli, sem túl távoli kapcsolódás Egyszerűség, lényegre törés A páciens élményének elfogadása Tükrözés és jelölés Gondolatok közlése a klienssel A félreértések megismerésére való törekvés Aktív kutatása annak, hogy a thta miként járulhatott a kliens ellenséges reakciójához Munka az áttétellel az itt és most-ban Egyensúly a páciens saját és más mentális állapotainak fenntartására A kliens bíztatása, hogy több szempontból vizsgáljon meg egy interakciót Kapcsolatok struktúrájával nem folyamatával való munka A páciens megalapozatlan feltételezéseinek kifogásolása Nincsenek hosszú csöndek

49 Személyközpontú pszichoterápia Feltétel nélküli elfogadás Empátia
Kongruencia

50 Hogyan csináljá(u)k? Érdeklődő, kíváncsi, semmit sem tudok attitűd
Szilárd alapok az élményeknek Sem túl közeli, sem túl távoli kapcsolódás Egyszerűség, lényegre törés A páciens élményének elfogadása Tükrözés és jelölés Gondolatok közlése a klienssel A félreértések megismerésére való törekvés Aktív kutatása annak, hogy a thta miként járulhatott a kliens ellenséges reakciójához Munka az áttétellel az itt és most-ban Egyensúly a páciens saját és más mentális állapotainak fenntartására A kliens bíztatása, hogy több szempontból vizsgáljon meg egy interakciót Kapcsolatok struktúrájával, a nem folyamatával való munka A páciens megalapozatlan feltételezéseinek kifogásolása Nincsenek hosszú csöndek

51 A mentalizáció alapú és személyközpontú pszichoterápia közti különbségek
Nagyobb tudatosság Direktívebb Több kognitív elem Diagnosztikus tudás

52 Feltétel nélküli elfogadás
Tudatosság Kongruencia Empátia Mentalizáció


Letölteni ppt "Mentalizáció a személyközpontú pszichoterápiában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések