Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nephrologia globalizált világunkban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nephrologia globalizált világunkban"— Előadás másolata:

1 A nephrologia globalizált világunkban
Prof. Dr. Rosivall László egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézet, Budapest

2 Tartalom: érzelmi és logikai felvezetés a két fogalom definíciója és jelentése a jövő

3 Globalizált reformok:
Nincs új a nap alatt

4 Gaius Petronius Pontius Nigrinus
Consul 37 AD and Governor of Aegyptus “We trained very hard, but it seemed that every time we were beginning to form into teams, we would be reorganized. I was to learn later in life that we tend to meet any new situation by reorganizing – and a wonderful method it can be for creating the illusion of progress while producing confusion, inefficiency and demoralization.” „…ha csapattá kezdtünk válni, mindig újjászerveztek… az átalakítás egy csodálatos módszer arra, hogy a fejlődés látszatát keltsük, miközben konfúziót, a hatékonyság megszűnését és demoralizációt idézünk elő.”

5 Pl.: … ahol többen halnak meg, azt majd nyilvánosságra hozzuk és
„Elmaradt rendszerváltások … a nem piaci szektorban számos olyan alrendszert találunk, amely jórészt változatlanul a korábbi viszonyok szerint működik. Ilyen a felsőoktatási, az akadémiai vagy az egészségügyi alrendszer is. Már az is jórészt posztszocialista sajátosság, hogy ezeket az alrendszereket külön szokás kezelni a piactól. A világ fejlettebb részének sok országában fel sem merül, hogy a felsőoktatás, a tudomány, de különösen az egészségügy (nephrologia!) ne piaci szerveződésű legyen. Nálunk most jutott odáig a rendszerváltozás, hogy a felsőoktatás, a tudomány és az egészségügy eddigi redisztributív gazdasági integrációja megkérdőjeleződik.” Polónyi István: Az Akadémia diszkrét bája, Beszélő; október, 11/10 Félrevezető, pontatlan fogalmazás; mert valóban van egészségipar (gyógyszer, segédeszköz, hotel, stb.), ahol érvényesülnek – helyesen – a piaci törvények, de az fel sem merülhet, hogy a betegellátásban szabad verseny legyen. Pl.: … ahol többen halnak meg, azt majd nyilvánosságra hozzuk és oda nem megy a beteg…

6 Mi a globalizáció?

7 Globális: valaminek az egészére, az összességére kiterjedő
Ady: Harc a Nagyúrral "Megöl a disznófejű Nagyúr, Éreztem, megöl, ha hagyom, Vigyorgott rám és ült meredten: Az aranyon ült, az aranyon, Éreztem, megöl, ha hagyom." Globális: valaminek az egészére, az összességére kiterjedő (Magyar Értelmező Szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980) Globalizáció: nincs egységes definíció Lehet: - diktatórikus, demokratikus - kulturális, politikai, gazdasági, egészségügyi,stb. - szűk hatalmi csoport erőszakos terjeszkedése - Földet befedő szolgáltató hálózat Mi az ellentéte: - globalitások lokalitások (egész rész) vagy - globalizáció univerzalizáció (egész más egész)

8 egy csoport zsarnoksága?!
„templom, parlament, kínpad: megannyi színpad; s mert minden célban ott van, ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban; mint víz a medret, követed és teremted; kémlelődsz ki e körből? ő néz rád a tükörből, ő les, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben foglár; dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik velődig; eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt,” Ilyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról Globalizáció: egy csoport zsarnoksága?! Hol globalizáció van, ott globalizáció van…

9 Mi a nephrologia és annak helyes globalizációja?

10 prevenció hypertonologia rehabilitáció diabetologia pszichonephrologia
kardionephrologia vesegyógyászat transzplantáció dialízis nephrologia - vesetan sejt elemek mitokondriumok csatornák transzporterek ligandok membránok gének, stb. egységek nephron glomerulus tubulus intersticium sejtek epithel endothel podocyta perycita mezangium, stb. teljes szerv

11 A magyar vesetan és globalizációja
Nephrologia hazai terjeszkedése, globalizációja: - Korányitól a Debreceni Napokig (Hőgyes Endre, Korányi Sándor, Gömöri Pál, Bálint Péter, Hársing László, Takács Lajos, stb.) A magyar nephrologia nemzetközi terjeszkedése: - EDTA Kongresszus Budapesten (1986) - EKRA - alapító tagság - Budapest Nephrology School (a világ első ISN, illetve ERA - EDTA CME kurzusa, MVA) - ISN-COMGAN tagság - ERA - EDTA vezetőségi tagság - IFKF alapító tagság - World Kidney Day - MVA

12 Dialízis – globalizáció
- nemzetközi hálózatok - nemzetközi holiday- dialízis - nemzetközi guide –line, standard Előnyök, hátrányok, veszélyek: harc/verseny – profit / beteg – üzlet/szakma Tőlünk is függ!

13 Transzplantáció – globalizáció
nemzetközi hálózati szervszolgálat, együttműködés nemzetközi globális vizsgálatok, stb. Mi a teendő? Csak legyen, maradjon: orvos, illetve ”ember az embertelenségben” és kiáltson „másért”!

14 A hasznos globalizáció?!
Kutatás: - konzorciumok, világprojektek, EU-pályázatok Oktatás: nemzetközi PhD, Európai Kutatási Térség (ERA), illetve a bolognai folyamat eredményeként Európai Felsőoktatási Térség (EHEA) graduális, posztgraduális és oktatói mobilitás Információ – tudás – globalizált hozzáférhetőség: - nephrologiai internet újságok, website-ok, kommunikáció Hátrány: a rendszerben rejlő diktatúra lehetősége

15 MI BAJ. És pénzed soha sincs, Csodálatos
MI BAJ? És pénzed soha sincs, Csodálatos! Pedig még vized is Aranyat hoz. Rosz gazda vagy, szegény Jó nemzetem, Gazdálkodásodat Nem szeretem. Kivánod ami nincs, S nem kapható, S mid van, kezed között Olvad mint hó. Ha ezt is eladod, Jó éjszakát, Nincs isten, aki le Tekintsen rád. JÓSLAT A verseny nyilt, a nemzet él, Ha egy jobb tagja sem henyél, Jut ember és kéz, munka, vér; Mi volna az, mit el nem ér? Mit a müvészet, tudomány Csodásat, üdvöst hagy nyomán, Adjuk meg e hazának azt A hervadatlan szép tavaszt. Vagy nincs erőnk? Az nem lehet: Ártunk egymásnak eleget. Lesz költő, szónok és vezér, És tudomány, mely eget ér; Fut, fárad a sok idegen. Miért? hogy tápja meglegyen, S mi tőlük várjuk a csodát Fölékesítni e hazát? Vörösmarty

16 Mi lesz a jövő?! Van-e, lesz-e más is? Van-e, lesz-e választási
lehetőség? 2. A vezetés diktatúrája miatt változtathatatlannak hisszük a rendszert?! Történelmi példák a nem várt hirtelen változásokra, irányváltásokra Ady: A Tűz csiholója Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. Ez a világ nem testálódott Tegnaphoz húzó, rongy pulyáknak: Legkülömb ember, aki bátor S csak egy külömb van, aki: bátrabb. S aki mást akar, mint mi most van, Kényes bőrét gyáván nem óvja: Mint ős-ősére ütött Isten: A fölséges Tűz csiholója.

17 Amartya Sen Új gondolatok, irányok: Nobel-díjas (1998)
indiai közgazdász

18 Amartya Sen sokat tett egy olyan, a megszokottól merőben eltérő
gazdaság-felfogás elismertetéséért, amelynek középpontjában nem a piac, hanem az ember áll. „ A fejlődés lényege, hogy választási lehetőségek nyílnak meg az ember előtt. Ezek közül a legfontosabbak: a hosszú és egészséges élet, a tanulás, valamint a tisztességes életszínvonal elérésének lehetősége”. „… a piacgazdaság csak eszköz a globális jólét megteremtéséhez. Értékek nélkül a kapitalizmus nem lesz életképes. „1979-ben Kína szabadabb utat adott a magántulajdonnak a mezőgazdaságban és az iparban, ezáltal a termelékenység ugrásszerűen növekedett. Ugyanakkor az egészségügyet is átalakították. Egyik napról a másikra az emberek 70%-a orvosi ellátás nélkül maradt. Ennek következtében Kínában azóta alig emelkedett a várható élettartam.” „A szabadság a piacok szabadságában merül ki. Annak esélyét, hogy az emberek a szabad piac részesei legyenek, csakis az állam teremtheti meg, amely gondoskodik az egészségügyről, az oktatásról, a biztonságról, a polgárok választási lehetőségeiről.”

19 Lélektan, gazdaság, döntések, haladás…
Daniel Kahneman Nobel-díjas (2002) amerikai pszichológus behavioral finance”: optimizmus és a döntések Homo oeconomicus vs. Homo sapiens hivatkozik Adam Smith-re (1776)

20 Adam Smith angol közgazdász (1776) „A haladás valóban a lelkesedés
és az öröm állapota minden egyes társadalmi osztály számára. A stagnálás megbénít, a hanyatlás kilátástalanná tesz.”

21 Muhammad Yunus Nobel-békedíjas (2006) bangladesi bozót bankár:
- „a hitelnek általános emberi joggá kell válnia” egyéni kölcsön, közösségi együttműködés, kontrol, felelősség Mindenki kövesse a maga útját, mely a helyi adottságoknak optimálisan megfelel és így járuljon hozzá a globális fejlődéshez

22 „Üzenet” Alapelv: közösség / társadalom = közmegegyezés
az együttélésre, fejlődésre Kérdések: El lehet-e képzelni közmegegyezést abban, hogy az igazságszolgáltatás, az oktatás és a betegellátás üzleti alapon működjék?! Kinek az érdeke lehet az, hogy az alapvető társadalmi jogokat üzletté változtassa?!


Letölteni ppt "A nephrologia globalizált világunkban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések