Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Várnagyné Környei Éva – NAV KEM Bevallási Osztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Várnagyné Környei Éva – NAV KEM Bevallási Osztály"— Előadás másolata:

1 Várnagyné Környei Éva – NAV KEM Bevallási Osztály
A ’T1041-es és ’08-as bevallás kitöltése során felmerülő gyakori hibák és ezek egyezőségének vizsgálata bevallási oldalról Várnagyné Környei Éva – NAV KEM Bevallási Osztály

2 A bevallások és adatlapok jelentősége
Adatszolgáltatás Nullás bevallás/Ny jelű adatlap SZJA tervezetek Csak az adatszolgáltatásokból lehet átadni adatot, SZJA tervezetet készíteni!

3 A ’08 jelű bevallás feldolgozási folyamatába épített összefüggés vizsgálatok (M090/M091/M092 hibakód) Az Art. alapján a ’08, ’58, ’08INT, ’53, ’43 (és korábban a ’08E) bevallásokból történő adatszolgáltatás Központi nyugdíjbiztosítási szerv részére: a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz, valamint a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátások jogszerűségének vizsgálatához szükséges adatok. Az egészségbiztosítási szerv részére: az egészségbiztosítási ellátások utólagos ellenőrzéséhez szükséges adatok. A rehabilitációs hatóság részére: a rehabilitációs hatóság által folyósított ellátások utólagos ellenőrzéséhez szükséges adatok. A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére: az álláskeresési támogatások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint a munkaügyi ellenőrzés elősegítéséhez és a munkajogviszonyok jogszerűségének ellenőrzéséhez szükséges adatok.

4 Nullás bevallások ≠ NY jelű űrlap
Az ellátást megállapító szervek részére átadásra kerül a magánszemély természetes azonosítói, adóazonosító jele a foglalkoztató megnevezése és adószáma biztosításban töltött idő (személyes közreműködés időtartama) foglalkoztatás minősége kód a járulékalap (nulla összeggel) Nem történik adatszolgáltatás az ellátást megállapító szervek felé. ’58 jelű bevallás évtől nem helyettesíthető nyilatkozattal.

5 Személyijövedelemadó-bevallási tervezetek

6 ’T1041-’08 összefüggésének vizsgálata
Teljességvizsgálat nyitott ’T1041 alapján (klasszikus) Van nyitott ’T1041-es Nincs benyújtott ’08  Van benyújtott ’08  Eddig csak a nyitott ’T1041 alapján történt a teljességvizsgálat. Az új módszerrel már azt is figyelemmel tudjuk kísérni, hogy a benyújtott ’08-asban lejelentett magánszemélyre vonatkozóan van-e nyitott ’T1041-es. ’08-as bevallás feldolgozási folyamatába épített Van benyújtott ’08-as Nincs nyitott ’T1041  Van nyitott ’T1041  Bevallásban feltüntetett jogviszony formával egyező 

7 Jelenleg nem veti össze a rendszer a vizsgálat során
Eddigi tapasztalatok 2007. előtt létesített és azóta sem módosított jogviszonyok, megbízási díj, revizori (R funkció kódú) bevallások ✓ (bejelentések Ø), a biztosítási jogviszonnyal nem érintett foglalkoztatás minősége kódok. Jelenleg nem veti össze a rendszer a vizsgálat során A tervek szerint a revizori bevallásokhoz is fog kapcsolódni biztosítotti bejelentés, mely áttöltésre kerül a társszervek felé.

8 A ’08 jelű bevallás feldolgozási folyamatába épített összefüggés vizsgálatok (M090 hibakód)
M090: 20, 23, 71, 72, 80, 40, 15, 46, 82, 25, 42, 47, 24, 44 foglalkoztatás minősége kódokra

9 A ’08 jelű bevallás feldolgozási folyamatába épített összefüggés vizsgálatok (M091 hibakód)
M091: 63, 19, 172, 174, 100, 101, 73, 173, 70, 90, 190, 84, 64, 68, 69, 91, 89, 88, 77, 104, 105 foglalkoztatás minősége kódokra

10 A ’08 jelű bevallás feldolgozási folyamatába épített összefüggés vizsgálatok (M092 hibakód)
M092: 30, 35, 37, 39, 34, 75, foglalkoztatás minősége kódokra

11 A bevallás hibái ellenére hibátlanként feldolgozásra kerül.
A ’08 jelű bevallás feldolgozási folyamatába épített összefüggés vizsgálatok (M090/M091/M092 hibakód) A bevallás hibái ellenére hibátlanként feldolgozásra kerül. Az eltérésekről történő automatikus értesítés a augusztus havi bevallási időszaktól kezdődően történik szeptember 6-tól. A hibátlanként történő feldolgozás ellenére a rendszer által figyelemmel van kísérve, hogy megtörténik-e a javítás. Amennyiben ezek a hibák több hónapon keresztül nincsenek javítva, az ellenőrzési szakterülethez kerül.

12 M090/M091/M092 hibakód értesítő levél minta
Csak ’T1041-’08 összevetéséből adódó hiba esetén.

13 ’08 összevont levélminta
Vegyes hiba: ’T1041-’08 összevetése, egyéb hiba.

14 Valamennyi (M090, M091, M092, M009, M226) hibakód esetén
ÜCC-re felhívni a figyelmet!!

15 Teljesített bevallások utólagos „teljeskörűség-vizsgálata”
Van ’T1041 jelű bejelentés, de nincs ’08M jelű bevallás. A NAV rendelkezésére álló bejelentő lapok alapján. Az adózói értesítések automatizáltan kerülnek kiküldésre.

16 Mintalevél „Utólagos” teljességvizsgálat: van nyitott jogviszony – nincs bevallás.

17 Gyakorlati példák, típushibák
Az eltérések várható okai elírás (pl. jogviszony kezdő dátuma) nem megfelelő jogviszony lezárás (módosítás) kijelentés elmulasztása nyugdíjas státuszra váltás nem megfelelő jogviszony elbírálás Jogviszonynak megfelelő bejelentés és bevallás!

18 Alap bevallás/ Általános hibák
Összefüggés-vizsgálaton túli,’08 kitöltése során előforduló egyéb típushibák Szükség esetén a TAJ szám igénylést mielőbb el kell indítani, mert e nélkül a bevallás nem dolgozható fel. A társszervek felé történő adatátadáskor a bizonylat „egy csomagként” működik, tehát amíg akár csak egy hibás tétel is van rajta, nem lehetséges az átadása. Tanulószerződéssel foglalkoztatott diákok esetében – 46-os alkalmazás kód – az M-04-es lapot nem kell kitölteni, mert az nem adóköteles jövedelem. (Van jövedelem – nincs levont adó, hibaágra kerül a bizonylat.) Általánosságban elmondható: Van jövedelem és nincs olyan kedvezmény, ami azt „kinullázná”, lennie kell levont adóelőlegnek! M lap első oldal (E) rész: csak abban az esetben kell feltüntetni adószámot, ha olyan társas vállalkozóról van szó, aki több társaságban rendelkezik tagi jogviszonnyal, és itt jelzi, hogy melyik az a társas vállalkozás, ahol biztosítottként szerepel. (Heti 40 órában munkaviszonyosként nem kell kitölteni!) Amennyiben ténylegesen máshol biztosított, akkor nem elég itt jelezni, hanem az M-08 lapot ki kell tölteni a megfelelő alkalmazáskóddal. 99 vállalkozói kódú (adószámos magánszemély) nem alanya a szakképzési hozzájárulásnak, tehát az A oldalt nem töltse! Alap bevallás/ Általános hibák

19 Alap bevallás/ Általános hibák
Összefüggés-vizsgálaton túli,’08 kitöltése során előforduló egyéb típushibák EVA-s adózók nem a ’08-as bevalláson vallják a szakképzési hozzájárulást, itt nem tölthetik az A oldalt! KIVA-s adózók esetében még nulla értékkel se kerüljenek kitöltésre a szakképzési hozzájárulásra és szociális hozzájárulásra vonatkozó mezők. (Nem alanyai ezen adónemeknek.) KATA adózónál fontos, hogy az M lapon társas vállalkozói jogviszonyra vonatkozó alkalmazáskód (30, 35, 37, 39, 34, 53) nem szerepelhet. A szakképzési hozzájárulás elszámolási időszakban benyújtott bevallásoknál (december, átalakulás, végelszámolás, megszűnés, szünetelés) gyakran hibásan kerül kiszámolásra az alap az előzmény időszakra. Fontos, hogy az esetlegesen benyújtott önellenőrző bizonylatok is bele legyenek számolva! Az elszámolást követően benyújtott önellenőrzések könyvelése a szakképzési hozzájárulás tekintetében úgy történik, hogy az önellenőrzési mellékleten feltüntetett különbözet előjelhelyesen felkönyvelődik az önellenőrzés esedékességével, majd az éves elszámolás esedékességével ellentételeződik (vagyis „kinullázódik”). Amennyiben változik az éves elszámolás, akkor ezt a különbözetet a december hónapról szóló bevallás önellenőrzésével kell rendezni! A rehabilitációs kártya után járó szociális hozzájárulás kedvezményt részmunkaidős foglalkoztatott esetén arányosítani kell (M-12 lap). Alap bevallás/ Általános hibák

20 Helyesbítés/ Önellenőrzés
Összefüggés-vizsgálaton túli,’08 kitöltése során előforduló egyéb típushibák Benyújtáskor elegendő csak azt az M lapot hozzáfűzni, amelynél eltérés van. Abban az esetben viszont, ha minden M lap csatolásra kerül, akkor minden M lap elejére kell a H jelölés. Amennyiben az A-01-01, A lapokon eredetileg szerepelt adat, akkor a módosító bevalláson is fel kell ezeket a lapokat tölteni adattal a cég egészére vonatkozóan (akár van benne változás, akár nincs). Gyakori probléma az önellenőrzési melléklet hibás kitöltése a különbözetek számolása tekintetében (mind a főlapon, mind a magánszemélyes lapoknál). Adóazonosító jel elírásakor helyesbítést kell benyújtani (mivel ez folyószámla különbözetet nem eredményez). Az eredetileg feltüntetett helytelen adatokkal ki kell tölteni az M lap elejét H és T jelöléssel – értékadat nélkül –, valamint nyitni egy újabb M lapot, amire felvezeti a jó adóazonosító jellel a magánszemélyt H jelöléssel és jó értékadatokkal. Helyesbítés/ Önellenőrzés

21 NAV által kiértesített, hibás bevallás javítása
Összefüggés-vizsgálaton túli,’08 kitöltése során előforduló egyéb típushibák Hibás bevallásra küldött javító bizonylat (alap/helyesbítés/önellenőrzés) küldésekor, mindig a teljes állományt kell megismételni, mivel a rendszer teljes adatcserét végez. Amennyiben az eredeti bizonylaton több magánszemély is szerepelt, a javító bizonylaton pedig csak egy-két fő, akkor a továbbiakban már csak az ő adataik fognak szerepelni. Mindig a hibaágon lévő bevallás vonalkódját kell feltüntetni. Előfordul, hogy – többszöri javítás esetén – a megelőző javító bevallás vonalkódja kerül feltüntetésre, mely által az eredeti bizonylat továbbra is hibás marad. A javítással érintett bevallás jellegére ügyelni kell. Az A lap első oldal (C) részében a „Bevallás jellege” kód egyezzen meg a javító bizonylattal érintett bevallás jellegével (alap esetén: nincs kitöltés, önellenőrzés esetén: O, helyesbítés esetén: H). NAV által kiértesített, hibás bevallás javítása

22 Rendezvényünkkel kapcsolatban – amennyiben módjukban áll –, kérjük szíves pozitív/negatív visszajelzésüket a címre!

23 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Várnagyné Környei Éva – NAV KEM Bevallási Osztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések