Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adottságok tényszerű megfogalmazása 4.6. előadás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adottságok tényszerű megfogalmazása 4.6. előadás"— Előadás másolata:

1 Adottságok tényszerű megfogalmazása 4.6. előadás

2 A tényszerűség fogalma
konkrét tényeket tartalmazzon ne csak elveket és véleményeket fogalmazzanak meg Segít a folyamatban való elhelyezése a tevékenységnek, gyakorlatnak 5W + 1H

3 5 W + 1 H MIT What MIÉRT Why MIKOR When HOGYAN How HOL Where KI Who

4 TÉNYSZERŰ VÁLASZ 2.B/1 Hogyan, milyen eljárás során fogalmazta meg az intézmény a Pedagógiai Programjában a küldetését, a jövőképét és a pedagógiai értékrendjét? Az intézmény dolgozói és vezetése először 1999-ben egy, a tantestület egészére kiterjedő 30 órás minőségügyi továbbképzés keretében fogalmazták meg az iskola küldetését és jövőképét, amelyet a Pedagógiai Program 2001-es felülvizsgálata során öntöttek a mai formájába. A küldetés és jövőkép meghatározása tantestületi értekezleten csoportmunkában (munkaközösségenként) történt oly módon, hogy minden vezető a saját csoportjában dolgozott. A csoportok álláspontját egy-egy képviselő mutatta be, a végleges változatot a tantestület konszenzussal fogadta el.

5 NEM TÉNYSZERŰ VÁLASZ 2.B/1 Hogyan, milyen eljárás során fogalmazta meg az intézmény a Pedagógiai Programjában a küldetését, a jövőképét és a pedagógiai értékrendjét? A pedagógiai programban meghatározott alapelvek szerint megfogalmaztuk az intézmény küldetését, jövőképét és hosszabb távú terveit, amelyek szerint a legfőbb értékeink: kommunikáció, döntésképesség, alkotóképesség, testi- lelki egészség, erkölcs.

6 TÉNYSZERŰ, vagy NEM? 1. 1.a.4) A vezetés miként vesz részt a szervezeti kultúra intézményi szempontból jelentős elemeinek azonosításában, értékelésében és fejlesztésében? Mind formális, mind informális információs csatornákon folyamatos adatgyűjtés történik, (az adatok elemzése után megtörténik az azonosítás) melyeket a vezetőség folyamatosan értékel, és a vezetői értekezleteken fejlesztési irányokat jelöl ki.

7 TÉNYSZERŰ, vagy NEM? 2. 2.c.5) Hogyan mérik fel és értékelik az intézményben a Pedagógiai Program, az Intézményi Minőségirányítási Program ismeretét, tudatos használatát a munkatársak körében? Nem mérjük a PP és az IMIP ismeretét és tudatos használatát.

8 TÉNYSZERŰ, vagy NEM? 3. 3.e.6) Az intézményben hogyan növelik a munkatársak tudatosságát az egészségvédelem, a környezetvédelem, a biztonságos munkavégzés és a társadalmi felelősségvállalás területén? Évi rendszerességgel mennek munkatársaink egészségügyi szűrésre, továbbá havi mentálhigiénés foglalkozásunk is elérhető kollégáinknak. A környezetvédelem Pedagógiai Programunk egyik célkitűzése, melyet az Éves munkatervben rögzített feladatok ellátásával teljesítünk (pl.: papír- és elemgyűjtés). A biztonságos munkavégzés tekintetében évente szervezünk műhelymunkát a gyakorlati oktatóinknak, de a részvétel sajnos elég alacsony. Vendéglátóipari iskola lévén gyakran előfordul, hogy a közeli idősek otthonának lakóit vendégeljük meg, melynek során tanulóink főznek és szolgálják ki a vendégeinket.

9 TÉNYSZERŰ, vagy NEM? 4. 4.a.5) Hogyan alakították ki követelményrendszerüket, értékelési eljárásukat a legfontosabb beszállítókkal kapcsolatban? A gazdaságvezető kigyűjtötte az intézményi beszerzéseket, a beszerzések felelőseivel összegyűjtötte azokat a kritériumokat, amelyeket az intézmény értékesít. Ezt rögzítette egy beszerzési szabályzatban, melyet az igazgató hagyott jóvá. A beszállítók értékelését évente (rendszerint a tanév zárásakor), az említett eljárásban megfogalmazott szempontrendszer szerint végzi a vezetőség. Az iskola 2002 óta rendelkezik beszerzési szabályzattal.

10 Tényszerű válasz: ÖSSZEFOGLALÁS
a gyakorlat bemutatásánál kitér a Ki, Mit, Mikor, Hol, Hogyan, Miért kérdésekre az adott alkritériumra vonatkozik nem elveket, célokat, szándékokat közöl, hanem konkrét gyakorlatot valós információkon, gyakorlatban végzett tevékenységeken alapul

11 Kérdések

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Adottságok tényszerű megfogalmazása 4.6. előadás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések