Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szaktanácsadás 2015/2016 Készítette: Szabó Klára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szaktanácsadás 2015/2016 Készítette: Szabó Klára."— Előadás másolata:

1 Szaktanácsadás 2015/2016 Készítette: Szabó Klára

2 Változások Törvényi változások OFI Oktatási Hivatal feladatai
48/2012-es EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról 20/2012-es EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 326/2013 Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról OFI KLIKK Ped. intézetek Educatio NKft Oktatási Hivatal feladatai POK-ok létrehozása

3 Intézményrendszer fejlesztése
2015. április 1-jétől az Oktatási Hivatalba került pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály Pedagógiai Oktatási Központok (POK) Szaktanácsadók Köznevelési intézmények Köznevelési intézmény fenntartók

4 A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerének változásai
Oktatási Hivatal közreműködik pedagógiai-szakmai szolgáltatások országos szakmai irányításában biztosítja és megszervezi a szakmai szolgáltatásokat vezeti a szakmai névjegyzéket és ellátja az ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat

5 Cél: A pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerszintű biztosítása
egységes elvek éves munkatervek éves, féléves intézményi igényfelmérésre átlátható szervezés foglalkoztatás igazodása a helyi és az országos elvárásokhoz, igényekhez tanulói eredményesség növelése

6 Oktatási Hivatal POK KPSZTI
A pedagógiai oktatási központok (OH-POK) – a Hivatal önálló szervezeti egységei, amelyek ellátják a Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatait (állami intézményekben) hatósági feladatokat is ellátnak

7 Pedagógiai-szakmai szolgáltatások
pedagógiai értékelés szaktanácsadás, tantárgygondozás a pedagógiai tájékoztatás tanügy-igazgatási szolgáltatás a pedagógusok képzésének továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat” lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

8 Szaktanácsadás nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése pedagógiai dokumentumok elemzése, készítése, alkalmazásának segítése pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység segítése nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítés egyéni szakmai tanácsadás köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása

9 Szaktanácsadói feladatok
Egyéni fejlesztő célú szaktanácsadás Intézményi szintű feladatok Tájékoztatók Dokumentumok elemzése Mérés-értékelés Fejlesztési terv készítése Munkaközösségek munkájának segítése Tankönyvbemutatók Bemutatóórák / -foglalkozások Önértékelés Szakmai – módszertani tanácsok

10 Szaktanácsadói feladatok
Pedagógiai intézeti feladatok Versenyek szervezése Szakmai napok szervezése, aktív részvétel Előadás tartása, műhelyfoglalkozás vezetése Programszervezés pedagógusok számára Tantárgygondozói feladatok Igényfelmérés Mérés-értékelési feladatok Nemzetiségi intézmények támogatása Jó gyakorlatok gyűjtése

11 Szaktanácsadói feladatok
Saját intézményben végzett feladatok Önértékelés – tartalmi kérdések Dokumentumelemzés, -készítés Mentori feladatok Munkaközösség támogatása Versenyszervezés, -lebonyolítás Részvétel képzéseken, továbbképzéseken OH-nak végzett feladatok POK megbízások teljesítése – előzetes egyeztetés

12 Nem szaktanácsadói feladatok
Szerződés alapján végzett munkák érettségiztetés, érettségi ügyelet érettségi elnöki feladatok érettségi dolgozatok javítása versenyszervezés, -lebonyolítás Beosztással járó feladatok tanulmányi kirándulás tanulók felkészítése, kísérése korrepetálás ünnepély szervezése Egyetemi tanulmányok

13 Szaktanácsadók munkaideje
legfeljebb heti 18 óra neveléssel-oktatással / 25 óra neveléssel lekötött munkaidő 1 szaktanácsadói nap legfeljebb 25 tanítási napon pedagógiai-szakmai szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátása

14 Feladatok beosztása intézményi igényfelmérés (4 alkalom)
kapcsolattartás, támogató tevékenység, munkaközösségek segítése, bemutatóórák, stb. (10 alkalom) KPSZTI-től kapott feladatok (4 alkalom) saját intézményben végzett tevékenység (6 alkalom) szaktanácsadói feladatokra felkészítő továbbképzéseken közreműködés előadóként POK-tól, OH-tól kapott feladat kapott feladat

15 A 25 alkalmon túli feladatok
+ részvétel képzéseken, továbbképzéseken, műhelynapokon, OH-s rendezvényeken törvények, dokumentumok tanulmányozása felkészülés online kapcsolattartás

16 Igazolások Egyéni látogatás dokumentációja
Teljesítési igazolás (eredeti) – megbízótól (intézmény, pedagógiai intézet, saját intézmény, OH, POK) + jelenléti ív (pedagógusok) vagy produktum Jó gyakorlatok - Iskolatáska Tanúsítvány másolata Jelenléti ív másolata (aláírással, pecséttel) Orvosi igazolás (eredeti)

17 Tervezett műhelynapok
Tanfelügyelet, minősítés Önértékelés Kommunikáció Mérés-értékelés Kiemelt figyelmet igénylő tanulók segítése Lemorzsolódással fenyegetett tanulók támogatása Jó gyakorlatok

18 Szervezési feladatok Féléves terv – egyeztetés után Jelezni:
Saját feladatvállalás Intézményi igények (intézmény neve, település, OM azonosító) saját feladatvégzés KPSZTI-től várt segítség

19 Eredményes munkát kívánok!


Letölteni ppt "Szaktanácsadás 2015/2016 Készítette: Szabó Klára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések