Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az e-learning fogalma. E-learning Számítógéppel megvalósított tanítás-tanulás Off-line és On-line megoldások Multimédiás tartalom Önellenőrző kérdések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az e-learning fogalma. E-learning Számítógéppel megvalósított tanítás-tanulás Off-line és On-line megoldások Multimédiás tartalom Önellenőrző kérdések."— Előadás másolata:

1 Az e-learning fogalma

2 E-learning Számítógéppel megvalósított tanítás-tanulás Off-line és On-line megoldások Multimédiás tartalom Önellenőrző kérdések Feladatok Tutorok Számítógépes záró értékelés, vizsga

3 Az e-learning jelentősége napjainkban (1) Számítógépek teljeskörű elterjedése –PC –Laptop –Táblagép –okostelefon Az szélessávú internet bevezetése országszerte Hely- és idő függetlenség Multimédiás tartalmak elérhetősége (YouTube) Elérhető „szerzői rendszerek” (SCORM)

4 Az e-learning jelentősége napjainkban (2) A didaktika fejlődése –Tanulásirányítás –Tervezés és szervezés –Individualizált tanulás –LLL –Mérésmódszertani fejlődés, új technikák –Ellenőrzés, értékelés jelentősége Önellenőrző és „modulzáró” feladatok Tutorok

5 Az e-learning jelentősége napjainkban (3) E-learning tananyag fejlesztési metodika –Módszertan kidolgozása –Team munka Szerzők E-learning módszertani szakértők, segítők Lektor digitalizáló E-learning tananyag fejlesztési metodika Az iskolán kívüli tanulás igényének megnövekedése

6 Az e-learning jelentősége napjainkban (4) Számítógépes záró értékelés, vizsga

7 A virtuális és az elektronikus környezetek jellemzői

8 Virtuális Tanulási Környezet (VTK) Internetes oktatási és tanulási eszközök halmaza SW rendszer: –a tanulók és az oktatók együttműködését, –a tartalom beépítését és a –folyamat követését segíti. Integrált, on-line tanulási környezetet biztosít (tartalombeépítés, kommunikációs lehetőségek, értékelés, a diákok aktivitásának követése)

9 A VTK-k felhasználási területei Teljes kurzusok megvalósítása a távoktatásban résztvevő diákok számára A hagyományost kiegészítő tartalom és támogatás rendelkezésre bocsátása A kommunikációs lehetőségek kibővítése Az internet/intranet révén nagyobb rugalmasság biztosítása

10 VTK funkciók Szabályozott hozzáférés A diákok aktivitásának követése Források és anyagok Kommunikáció Kapcsolatok Egyedi igények szerinti beállítási lehetőség

11 Az elektronikus tananyagok szerepe a hagyományos oktatásban

12 Számítógéppel támogatott Multimédia rugalmas d digitális tárolás t tanulási stílusok és interaktivitások változatossága h hardver és szoftver szabályok biztosítják a különböző rendszerek kompatibilitását Mellette szóló érvek: Ellene szóló érvek: k kifejlesztés költséges és hosszadalmas s szabványok még kialakulóban vannak e eszközhöz való hozzájutás még korlátozott

13 Mikor alkalmazzuk?   teljes képzésre vonatkozóan, amikor nagy mennyiségű információt, adatokat tárolnak a számítógépen  tanfolyamokon, amelyek egyszerre különböző taneszközöket igényelnek  a nagy tárolási kapacitás befogadja a bonyolult programokat, amelyek igazodnak az egyéni tanulási stílushoz, szokásokhoz

14 Az elektronikus tananyagfejlesztés folyamata A tananyag  tartalmának kiválasztása, összeállítása (content design) (content design)  szövegének megformálása (text-design) (text-design)  elektronikus (HTML) tagolásának, hivatkozásrendszerének megtervezése hivatkozásrendszerének megtervezése (hipertext design) (hipertext design)  Kép- és hangelemeinek kiválasztása, illesztése (multimédia design) (multimédia design)

15 A számítógéppel segített tanulás tervezése

16 Tervezési szempontok A kurzushoz és a külön értékelhető tananyag- elemekhez szabályozott hozzáférést kell biztosítani. A VTK lehetővé teszi a diákok virtuális osztályokba való szervezését. A tanulóknak egyéni, egyedi igényekre szabott munkaterülettel kell rendelkezniük. A kurzusok tartalmát modulokba és leckékbe vagy témákba rendezzük el.

17 Az elektronikus tananyagfejlesztés cél- és követelményrendszere Didaktikai célkitűzések és feladatok

18 Kiindulási előfeltételek Egyéni tanulásra szánt vagy keretrendszerbe integrált Hagyományos, könyv/jegyzet alapú fejlesztés Tanulásirányítás, önellenőrzés Tisztán e-learninges implementáció Multimédiás oktatócsomag továbbfejlesztéseként Új témában, új alapokon

19 Az e-learning tananyag fejlesztésének célkitűzései A tananyag tartalmának újragondolása Mérhető, teljesítményekben, kompetenciákban megfogalmazható célok Motiváló tanulásirányítás biztosítása A célokhoz igazodó értékelés megvalósulása

20 Az e-learninges tananyagokkal szemben támasztott követelmények

21 „Off-line” (pl. DVD) Mérhető, teljesítményekben, kompetenciákban megfogalmazható célok Részletes tanulásirányítási útmutató („egyéni”, differenciált tanulás) A tananyag e-learning célú strukturálása (kis tanulási egységek, összefoglaló fejezetek) Multimédiás tartalom (képek, fázisábrák, videók, flash animációk)

22 Leckénkénti és modulonkénti önellenőrző (zárt, automatikus javítású) kérdéssorok Fogalmak, törvények stb. magyarázata („hypertext”) Forrás (link) gyűjtemény

23 A „COEDU” típusú megoldás Globális tanulásirányítási útmutató (a kurzus elkezdéséhez, a virtuális térben való tájékozódáshoz) A tananyag e-learning célú strukturálása (Kurzus, modul, lecke) Leckénkénti önellenőrző (zárt) kérdéssorok Modulonként „modulzáró” tesztek szerkesztése Tutori támogatás (egyéni- és körlevelek, fórum, modulzáró tesztek javítása, visszacsatolás)

24 Fórum, chat, belső levelezés „On-line” vizsgák Fogalmak, törvények stb. magyarázata („hypertext”) Forrás (link) gyűjtemény

25 A „MOODLE” megoldás

26 Fórumok rendszerének kialakítása (Hírfórum, Általános Fórum) Előre föltöltött Moodle-specifikus és technikai segédanyagok Tanulásirányítási útmutató A tananyag VTK célú strukturálása (témák vagy hetek szerinti felosztás)

27 Tanári prezentációk „blended learning” esetén Feladatok kiadása, határidők A teljes kurzusra vonatkozó tevékenység- statisztikák Tutori értékelések (szöveges, fájlcsere, pontozás)

28 Tanulásirányítási útmutatás Operacionalizált képzési célok, követelmények meghatározása A kurzus előfeltételei, szükséges előképzettség Javasolt feldolgozási ütemezés, időráfordítás A kurzus feldolgozásával kapcsolatos gyakorlati és technikai információk

29 A tanulók aktivitásának követése A tanulók tevékenységei és elért eredményei A tutorok számára folyamatos visszacsatolás –a tanulók irányítása, vezetése és ellenőrzése –kísérő anyagok és feladatok rugalmas, adaptív rendelkezésre bocsátása

30 A tanulók előrehaladásának rögzítése Az egyes tanulók esetében belépési időpontjaikat, az on-line idejük hosszúságát, milyen tartalmat olvastak el és milyen gyakorisággal, a kitöltött értékeléseket, a tevékenységek időpontjával együtt.

31 Tanítás-tanulás módszertani követelmények

32 Források és tanulásirányítás Az on-line tanuláshoz, beleértve a forrásokhoz való hozzáférést, értékelést és irányítást is, támogatásra van szükség (A tutor szerepe). A tanulási források vagy egyénileg kifejlesztettek vagy professzionális, megvásárolt anyagok lehetnek. A tanulóknak figyelemmel kell lenniük a rugalmasan, adaptívan változó tananyagtartalomra

33 Források és tanulásirányítás (folyt.) Folyamatos tutori támogatással a tanulók egyénileg is differenciált, változó tanulási útvonalakon haladhatnak A tanulók a tanulásirányító útmutatóban javasolt „mérföldkövek” elérésénél önellenőrző feladatokat oldanak meg (automatikus értékelés) A tananyagnak olyan értékelési opciót is biztosítani kell (teszteket és a nyílt szöveges válaszadást), amelyet a tutorok értékelnek.

34 Kommunikáció A tanuló, a tutor és a tanulást támogató más szakemberek közötti kommunikációra vonatkozik. Fajtái: email, fórumok vagy vita csoportok és chat szobák

35 Kapcsolatok A rendszer iskolán belüli és külső adminisztratív rendszerekhez is kapcsolódhasson. A VTK könnyen integrálható legyen a tanulmányi rendszerrel. A hallgatói adatokhoz a felhatalmazott tutorok és ügyintézők problémamentesen hozzáférjenek (olvasás, írás, módosítás).

36 Egyéni igények A VTK legyen testreszabható: a felhasználói interfész legyen egyéni igények szerint alakítható. Megjelenési és formai elemei (az iskola standard színei, emblémája) könnyen újratervezhetőek legyenek. Lehetőség legyen a helyi („házi”) szabványoknak megfelelő kurzus sablonok létrehozására is.

37 Távoktatás  a nyitott tanulás azon formája, ahol a tanulókat és a tutorokat földrajzi távolság választja el  tanfolyam  tanuló / hallgató  tutor / tanár  multimédia Egy képzési modul fontosabb elemei:

38 A hagyományos távoktatás hátrányai  Tanár-diák kapcsolat hiányzik  Nincs hatékony kooperáció  Merev, a jegyzet, CD-rom anyagára hagyatkozik  Költséges a tartalmi fejlesztés

39 A számítógéppel segített távoktatás előnyei   az időpont és a hely független, szabadon válaszható  egyénre szabott tanulási forma, azaz a tanuló saját tempójában dolgozza fel az ismeretanyagot  a gazdag multimédia alkalmazás könnyíti a tanulást


Letölteni ppt "Az e-learning fogalma. E-learning Számítógéppel megvalósított tanítás-tanulás Off-line és On-line megoldások Multimédiás tartalom Önellenőrző kérdések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések