Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szent István országa. A hatalom megszerzése  István harca a hatalomért  Géza kijelölt utódja  szakít a szenioratus intézményével  Primogenitura.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szent István országa. A hatalom megszerzése  István harca a hatalomért  Géza kijelölt utódja  szakít a szenioratus intézményével  Primogenitura."— Előadás másolata:

1 Szent István országa

2

3

4

5

6 A hatalom megszerzése  István harca a hatalomért  Géza kijelölt utódja  szakít a szenioratus intézményével  Primogenitura  főemberek István mellé állítása  lázadás a régi rendet hívei Koppányt akarják  (Szenioratus), Koppány meg a trónt  998 Veszprém csata  német lovagok  legyőzi a lázadókat  Koppány testét 4 helyen teszik ki (Veszprém, Győr, Gyulafehérvár, Fehérvár). Koppány lefejezése a Képes Krónika miniatúrájában

7  1000 v. 1001  II. Szilveszter pápa (  a császár)  de még csak címben ura az országnak  Ellenfelei  Erdély ura, Sarolt testvére Gyula  1003  (a Bizánc kegyeltje),  Maros-vidék ura, Ajtony  1028  végleg (bizánci keresztény)  Hatalma teljes  Nekiláthat az egyházi hatalom, és a központi igazgatás létrehozásának A hatalom megszilárdítása ifjabb Gyula legyőzése

8

9  Az egyházszervezet kialakulása:  Koronázás  joga lett egyház szervezésére, félig - meddig pap (apostoli király)  2 érsekség (Esztergom, Kalocsa)  8 püspökség (Veszprém, Pécs, Győr, Vác, Eger, Várad, Csanád, Gyulafehérvár)  Esztergomi érsek a magyar egyház feje, csak ő koronázhat  Nagy szerepük volt a térítőknek (Szt. Adalbert, Szt. Gellért, Szt. Anasztáz - első érsek)  5 bencés apátságok  Kötelezővé teszi a templomba járást (böjt, gyónás), + 10 falu/1 templom  Az egyházi hatalom alapja  tized, birtokadományozások  kiépülnek az egyházi nagybirtokok  De még nem tűnnek el teljesen a pogány szertartások Az egyházszervezet Az egyházszervezet Püspöksüveg

10 István egyházszervezete

11 Az első magyar bencés apátság Szent Márton hegyén (ma Pannonhalma)

12 Tarnaszentmária Csaroda Öskű Velemér Mánfa

13  központi igazgatás létrehozása  A királyi birtokok megszervezése, irányítása (kb. 44 megye)  Megyék élén  ispánok, király híve  jövedelem 1/3 az övé  igazgatási, bíráskodási, katonai jogkör  megye több vár - élükön várispán (külön van várispán és megyésispán)  Udvari birtokok:  A királyi udvar szükségleteiről gondoskodtak  Megyénként átlagosan 2-3 udvarház volt,  udvarnokispán  A várak lakói:  várjobbágyok: vezetők, a katonáskodással foglalkoztak (tizedekbe szervezték őket  funkciók illetve rangok)  Várnépek: dolgozók, termény és munkaszolgáltatás  Ispán hatalma a megyében élő szabadok birtokaira is kiterjed (igazgatás, bíráskodás)  A király a legnagyobb birtokos (patrimoniális királyság) A királyi vármegyerendszer létrehozása

14

15

16 A visegrádi ispánsági vár

17  Kormányzás  A király egy személyben dönt  kikéri tanácsadói, a királyi tanács véleményét  A tanácsot a király nevezi ki  A tanács emberei  Az esztergomi érsek, főpapok, ispánok  Nádor:  a király helyettese,  ispánok felettese,  a legfőbb bíró,  a királyi magánbirtokok irányítója  Törvénykezés, törvénykönyvei  első 1001 k., második 1030 után  keresztény, feudális rend védelme   a pogány szokásokat,  a közrend, (magántulajdon) lopás büntetése Szent István törvényei az admonti kódex első lapján István szignója Kormányzás, törvények

18  Felső réteg:  régi vezető réteg hatalma  helyükbe  ispánok, udvari főtisztviselők, főpapok kerültek  régi vezető réteg királyhű tagjai, a német lovagok  Középréteg:  katonai kíséret tagjai (miles),  várjobbágyok, szolgálat fejében birtok (feudum szerű)  Köznép:  nagycsalád vagyonközössége   A családfő kiszakad és a középrétegbe emelkedik  Az új kiscsaládok megmaradtak a faluközösségben  de egy vár vagy úri birtok dolgozói lettek, (közeledik a fogoly eredetű cselédekhez)  alávetett réteg  szolgák, rabszolgák Társadalom

19

20  Ipar, kereskedelem:  kézműipar (szövés - fonás, fazekasság)  Kivitel: ló, hal, gabona, prém, bor, rabszolga  Behozatal: selyem, posztó, fűszer, ékszer, fegyver  A kereskedelmet segíteti az István által kiadott ezüstpénz Gazdaság István dénárja István arany-pénzének elő és hátlapja

21 Szent István gazdasága

22  Külpolitika:  Jó viszony az NRCs-vel (II. Henrik a sógora)  uralkodásának második felében aktív külpolitika  A lengyel Boleszló támadását kivédi (1014)  Erdélyt védi a besenyő támadások ellen (1017)  Részt vesz Bulgária meghódí- tásában (Baszileiosz, 1018)  1030 II. Konrád (NRCs)  támadása, István visszaveri Külpolitika

23

24  Trónöröklés  Imre  utód  királyi nevelésben részesül, „István király intelmei Imre herceghez”,  Imre vadászbaleset áldozata lett  Vazul a trónörökös, de megvakíttatja,  fiai (András, Béla, Levente) elmenekülnek  Nővére fiát, Orseolo Pétert jelöli utódjául (velencei dózse fia)  Vérrokonai tehát nem voltak, egyedül marad.  Utolsó éveiben súlyos betegség is gyötörte.  1038. augusztus 15-én hal meg  Székesfehérváron temetik el. Trónöröklés gondja Trónöröklés gondja           Imre temetése, Vazul megvakíttatása


Letölteni ppt "Szent István országa. A hatalom megszerzése  István harca a hatalomért  Géza kijelölt utódja  szakít a szenioratus intézményével  Primogenitura."

Hasonló előadás


Google Hirdetések