Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„pap vagy te mindörökké”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„pap vagy te mindörökké”"— Előadás másolata:

1 „pap vagy te mindörökké”
A PAPSÁG és az EGYHÁZI REND SZENTSÉGE

2 Papjaink lehetnek egyházmegyések vagy szerzetesek

3 1. Fokozat – diakónus (szerpap)
Papságra készülő diakónus (cölebsz) Állandó diakónus (nős is lehet)

4 2. Fokozat – presbiter (áldozópap)

5 3. Fokozat – püspök (episzkoposz)

6 papszentelés

7 papszentelés

8 püspökszentelés

9 püspökszentelés

10 püspökszentelés

11 püspökszentelés

12 püspökszentelés

13 a pap szolgálati helyei
Plébános: igehirdetés, evangelizáció a társadalomeltávolodottak és keresők pasztorációja.ban, katolikus nevelés, ökumené, Családlátogatás, támogatás és kiigazítás, betegek, szegények, menekültek, házastársak, egyesületek, együttműködés a püspökkel. Kötelessége: keresztelés, szent kenet, esketés, temetés, keresztkút megáldása, vasárnapi mise káplán: a plébános segítője templomigazgató: nem plébániai rangú templom plébániai kormányzó: nem véglegesített plébános

14 Esperes: a plébánosok területi adminisztratív
Esperes: a plébánosok területi adminisztratív segítője, a lelkipásztori munka összehango- lója, személyes ügyek felügyelője és továbbképzések megszervezője Lelkész: egyetemi, kórház, katonai, iskolai Egyéb: professzor, újságíró, intézményvezető Központi szolgálatban (aulista): helynök, titkár, szertartó, irodavezető Szemináriumi elöljáró: rektor, prefektus (fegyelmi –tanulmányi vezető), spirituális (lelki igazgató)

15 Kanonok: a püspöki tanácsadó testület (káptalan) papja
Kanonok: a püspöki tanácsadó testület (káptalan) papja. A káptalan vezetője a nagyprépost.

16 a püspök jelképei (insigna)

17 Megyéspüspök: saját jogán van kormányzó + megszentelő + tanító hatalma
Segédpüspök: püspöki szentségi hatalommal és bizonyos ráruházott kormányzati hatalommal bír Érsek: az egyháztartomány vezetője, „alatta” a szuffragáneus egyházmegyékkel

18 Bíboros: a pápa által kinevezett (kreált) püspök (ritkán pap), aki 80 év alatt pápaválasztó
Pápa: a „megkeresztelt férfi”, aki elfogadja a választást Apostoli kormányzó: püspök vagy pap de nem a saját egyházmegyéjeként kormányozza. Papként semmi körülmények között nem szentelhet Nuncius: pápai követ, aki érseki rangban a diplomáciai testület tiszteletbeli feje is

19 Püspökök

20 Az érsek (főpüspök) több (3-5) egyházmegye tiszteletbeli elöljárója Magyarországon 4 helyen (Esztergom, Kalocsa, Eger, Veszprém) A pallium a pápával való szeretetegység kifejezője.

21 A bíboros (kardinális)
A pápaválasztó testület (konklávé) tagjai Rendszerint püspök, de ritkán lehet pap is A bíbor színe a vértanúságra utal Vatikáni vezető, kuriális bíboros(prefektus), vagy „vidéki” bíboros

22 A P Á P A A pápa Jézus Krisztus földi helytartója
Az Egyház látható feje Szent Péter utóda Nyugat pátriárkája Itália prímása Isten szolgáinak a szolgája „servus servorum Dei” Róma püspöke

23 Prépost, apát: egy szerzetesrend egy házának/monostorának/tartományának/ egészének választott vezetője. Tartományfőnök ill. rendfőnök (monsignore)

24 Püspöki kitüntetések: (monsignore)
püspöki/érseki tanácsos. címzetes prépost/apát: a történelem során megszűnt tényleges hely-javadalom rangja-titulusa megőrződött és kitüntető címként adományozható. tiszteletbeli kanonok: valós káptalani tagsággal nem járó, kitüntető cím.

25 Pápai kitüntetések papoknak: (monsignore)
pápai káplán pápai prelátus apostoli protonotárius

26 Nagy Szent Gergely Rend
Legfőbb Krisztusi-rend Aranysarkantyús Rend Nagy Szent Gergely Rend Világiaknak adományozható pápai kitüntetések Piusz Rend


Letölteni ppt "„pap vagy te mindörökké”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések