Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Árpád-kor története

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Árpád-kor története"— Előadás másolata:

1 Az Árpád-kor története

2 I. Szent István ( ) Géza fejedelem: primogenitúrát követi és fiát jelöli utódjául István a somogyi területek urával, az Árpád-házi Koppánnyal küzdött meg ( seniorátus elve). Koppány holttestét felnégyelték Veszprém, Győr és Esztergom váraira tűzték ki, a negyediket az erdélyi gyulának küldte.

3 Szent István ( ) A keresztény királyság megalapításához koronát kért II. Szilveszter pápától ( abroncs korona) Később az erdélyi Gyulát majd a Maros vidék urát Ajtonyt győzte le.

4 Egyházszervezet és vármegyék

5 Egyházszervező munkája
Tíz püspökséget alapított, Esztergom és Kalocsa érseki rangot kapott Tized vagy dézsma fizetés kötelezővé tétele az egyház ellátására Törvényeiben szabályozta a templomba járás rendjét és a templom építést Bencés apátságokat is alapított, a legfontosabb Pannonhalma lett

6 Királyi vármegyék Bizonytalan az eredete
Legfontosabb tisztségviselője az ispán volt akit az uralkodó nevezett ki Székhelye a királyi vár volt, amit az ispán irányított (bíráskodás,adószedés és a vármegye haderejének vezetése) A vármegyei szervezetet a királyi udvar bírája, a nádorispán vezette A királyi várakban és a vármegyék székhelyén várnépek és várkatonák szolgáltak

7 Az udvar felépítése

8 Külpolitika Békésnek mondható a külpolitikája Német orientáció
Bizánccal is jó viszonyra törekedett II.Konrád frank király 1030-ban benyomult hazánkba de az éhség visszafordította

9 Törvényei és az Intelmek
Intelmeket fiához Imre herceghez írta Két törvénykönyv: az I körül, a II között íródott

10 Trónutódlás Imre herceg 1031-ben tragikus módon meghalt
A család örökösödési rendje szerint Vazul követhette volna. A pogánysághoz kötődött, ezért István alkalmatlanná tette az uralkodásra, fiai elmenekültek az országból Orseoló Pétert jelölte utódjának

11 Orseoló Péter ( , ) Péter nem tudott jó kapcsolatot kiépíteni a főurakkal, mivel sok idegennel vette körül magát. Személyiségét is nehezen viselték. Aba Sámuelt hívták meg a trónra, Péter III. Henrikhez menekült

12 Az Árpád-ház családfája

13 Orseoló Péter és Aba Sámuel (1041-1044)
III. Henrik segítséget nyújtott Péternek és a ménfői csatában legyőzték Aba Sámuelt. Hűbéri esküt tett III.Henriknek Nem változtatott stílusán így megint fellázadtak ellene Hazahívták Vazul fiait Pogánylázadás

14 I. András ( ) A pogányokkal időlegesen megegyezett, de miután megszerezte a trónt leszámolt velük Béla hazahívása, a ducatus felállítása III.Henrik támadásai: 1051 és 1052 Tiszavárkonyi jelenet után Béla Lengyelországba menekült

15 I. Béla ( ) Haddal támadt testvérére, akit legyőzött így ő lépett trónra. 1061: második pogánylázadás, vezetője Vata fia János András fia, Salamon német segítséggel akarta átvenni a hatalmat. dömösi baleset

16 Salamon ( ) és Géza ( ) Győrben megegyezett Béla gyermekeivel. Átengedte nekik a ducatust. Egy ideig béke van de a trónviszályok ismét kiújultak. A belharcok nyertese Géza lett I. Géza koronát kapott Dukász Mihálytól

17 Szent László (1077-1095) Küzdelmek Salamonnal
Az invesztitúra háborúkban a pápához csatlakozott 1083: az első szentté avatások Magyarországon. Szent István, Szent Imre és Szent Gellért

18 László külpolitikája

19 László törvényei Három törvénykönyv fűződik nevéhez
Magántulajdon védelme Tíz dénár feletti érték ellopását halállal büntették Vándormozgalom visszafogása

20 Szent László

21 Könyves Kálmán (1095-1116) Belháborúk Álmossal Megszünteti ducatust
Álmost és kisfiát megvakítatta Törvénykönyvei: enyhébb büntetések, a lábasjószágok ellopása után járt halálbüntetés

22 Kálmán hódításai Horvátország után a part menti városokat, Dalmáciát kezdte el hódítani Az első keresztes hadjárat átvonulása Magyarországon

23 Trónviszályok kora II. Vak Béla uralmát véres események jellemezték
Fiatalon meghalt a fia követte a trónon, II. Géza II.Géza halála után trónharcok következtek melyekbe beleavatkozott Manuel császár

24 III.Béla ( ) Bizáncban nevelkedett, de miután Manuelnek fia született elesett a tróntól A magyar nemesség nehezen fogadta el, féltek a bizánci befolyástól Kancellária létrehozása

25 III. Béla Fejlődő mezőgazdaság és állattenyésztés
Hospesek érkezése a XII. századtól: szászok, vallonok, olaszok, franciák. Regálék megjelenése

26 II. András ( ) III.Béla idősebb fiára Imrére hagyta az országot, másik fiára tetemes vagyont hagyott hogy vezessen egy hadjáratot a Szent Földre Imre király ig uralkodott. Állandó harc jellemezte kettőjük viszonyát, királyi birtokokat adományoztak

27 II. András Új berendezkedés: birokadományozás mérték nélkül
Regálék a kieső jövedelmek pótlására Pénzváltás évente: pénzrontással Tárnokmester Idegenek az országos főméltóságokban: Gertrúdis meggyilkolása

28 II. András 1222-ben az ország egésze elégedetlen volt vele
Az Imre párti főurak vezetésével az Aranybulla kiadására kényszeríttették az elégedetlenek 31 cikkely, 11 a serviensekkel foglalkozik Ellenállási záradék

29 IV. Béla ( ) Uralma elején vissza akarta állítani nagyapja korának állapotait A nemesek szembefordultak vele Juliánus barát útjai Magna Hungáriába: hír a mongolokról

30 Tatárjárás

31 Az utolsó Árpád-házi királyok kora
Második honalapítás: kunok-jászok betelepítése, várfalak építése, a főurakkal jó kapcsolat kiépítése, új szövetségesek Társadalom átalakulása: familiaritás, jobbágyság kialakulása, bárok, nemesek Nemesi vármegye kialakulása: 1232 zalai serviensek oklevele

32 Az utolsó Árpád-házi királyok
IV. Kun László III. András , az „utolsó aranyágacska”, a tartományurak hatalmának megnövekedése Halálával kihalt az Árpád-ház férfi ága

33 Kultúra

34 Kultúra

35 Vége


Letölteni ppt "Az Árpád-kor története"

Hasonló előadás


Google Hirdetések