Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

És bemutatja :.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "És bemutatja :."— Előadás másolata:

1 és bemutatja :

2 Árpád-házi hös?királyok
Jobb, hogy vége? Írta és rendezte: Kelemen Tomi Árpád-házi hös?királyok

3 Az előadás menete Árpád-ház kialakulása, honfoglalás
A királyok részletes bemutatása Összefoglalás, kitekintés DEFINÍCIÓK

4 Főhősök

5 CSALÁD TRÓNRA LÉPÉS BELPOLITIKA KÜLPOLITIKA MEGÍTÉLÉS ÉRDEKESSÉGEK
FŐHŐS SÉMA CSALÁD TRÓNRA LÉPÉS BELPOLITIKA KÜLPOLITIKA MEGÍTÉLÉS ÉRDEKESSÉGEK

6 A régi szép idők Attila – Csaba – Ed – Ügyek – Előd – Álmos
Honfoglalás V. századi népvándorlás Uraltól indul (Magna Hungaria) Levédia, majd Etelköz 881-től az első pannóniai harcok 895-ben véglegesen elindul a nép 907-ben zárul a honfoglalás (Pozsonyi csata) Árpád – Zolta – Falicsi – Taksony – Géza

7 Kapcsolódó mondák Álmos nem járt Pannóniában Vérszerződés
Szakrális gyilkosság Az ok kétes: Tehetség Csatavesztés Lejárt megbízatás Vérszerződés Árpád és a vezérek Kölcsönös tisztelet Szakrális = természetfeletti; vagyis feláldozták

8 Főhősök

9 Szent István /Jedi/ Családja Géza, Sarolt 2 lánytestvér
Vajk  995: Adalbert Istvánná kereszteli 996: frigy Gizellával Fiúgyermekei Ottó és Henrik (Imre)

10 Szent István /Jedi/ Trónra lépése 997-1000: fejedelem
Harcok Koppánnyal Szeniorátus, levirátus, primogenitúra Külföldi segítség Nyugati elismertség  KERESZTÉNYSÉG  II. Szilveszter Esztergom primogenitura – elsőszülöttségi jog öröklési rendje szeniorátus - nagycsalád legidősebb férfi tagjának öröklését biztosító öröklési-utódlási elv levirátus – az özvegyet a legidősebb ffi veszi feleségül

11 Szent István /Jedi/ Belpolitika
Cél: keresztény hatalom megszilárdítása leszámolás Egyházszervezet Püspökségek, földadományok, törvények Vármegyerendszer Frank minta, élén ispán Törvények I. és II. törvénykönyv

12 Szent István /Jedi/ Külpolitika Megítélése Cél: biztonság Házasítások
Ő + Gizella, lánytesó1 + Aba Sámuel, lánytesó2 + Orseolo Ottó Megítélése Államalapító szent király, pozitív, erőskezű, igazságos, bölcs, makulátlan  JEDI

13 Szent István /Jedi/ Kapcsolódó érdekességek Intelmek A pápa látomása
A Szent Korona útja Megfélemlítések, eljárások Szent Jobb Egész kar volt Széthordták Mária Terézia vásárolta vissza 1771-ben ereklye – fontos történelmi eseményekkel, személyekkel kapcsolatos földi maradványokat, tárgyakat jelent

14 Mellékszereplők Orseolo Péter, Aba Sámuel, I. András, I. Béla, Salamon, I. Géza Kapcsolódó sztorik: I. Béla halála Trón-szakadás 3 féle elképzelés

15 Főhősök

16 Szent László /Varázsló/
1046 – 1095 Családja I. Béla, Richeza lengyel hercegnő Bátyja I. Géza 1078. frigy Rheinfeldi Adelhaiddal 3 lánya, egyikük Szent Piroska

17 Szent László /Varázsló/
Trónra lépése 1074. segít bátyjának Salamont legyőzni Roppant népszerű 1077. Géza meghal Pápai támogatással trónra lép Invesztitúra harcokban a pápa mellett állt invesztitúra – valamely tisztségbe v. birtokba való beiktatás, itt: püspök-beiktatás

18 Szent László /Varázsló/
Belpolitikája Cél: hatalom megszilárdítása, szigorúbb törvénykezés 1077. III. törvénykönyv Magántulajdon védelme II. törvénykönyv: borzasztó szigor 1092. I. törvénykönyv Egyház támogatása Szentté avatások

19 Szent László /Varázsló/
Külpolitikája: Invesztitúra harcok Lovagkirály  Horvátország Szentté avatások Külföldi hadjáratok Megítélése Pozitív karakter, tehetséges, túlságosan keménykezű, csodatevő  VARÁZSLÓ

20 Szent László /Varázsló/
Kapcsolódó érdekességek Legendák Szent László-legenda, Szent László füve, tordai hasadék, különleges képességek, Szent László kútja, oroszországi varázslat, halála utáni dolgok, tatárok ellen Óriás termetű Testrészei, eszközei ereklyeként őrizve

21 Főhősök

22 Könyves Kálmán /Hobbit/
1074 – 1116 Család I. Géza, Loozi Zsófia belga hercegnő Két felesége: Buzilla és Eufémia Gyermekei: Zsófia, István, László és Borisz Trónra lépése: Papi karrier… Trónharcok Álmossal

23 Könyves Kálmán /Hobbit/
Belpolitika Cél: törvények ésszerűsítése 5 törvénykönyv Magántulajdon védelme  enyhít Birtokvisszavétel Hadsereg „reform” Pogányüldözés Folytatódó harcok Álmossal

24 Könyves Kálmán /Hobbit/
Külpolitika Keresztesek 1096, átvonulnak Magyarországon Konfliktusok, Boullion Gottfried Hódítások Kijevi állam ügyeibe avatkozik Dalmát városok megszerzése (Trau, Zára, Spalato) Megítélése Pozitív, enyhít, nincs veszély, békés, művelt, ronda  HOBBIT Keresztes háborúk – pápa által szentesített hadjáratok a Szentföld megszerzésére a muszlimoktól

25 Könyves Kálmán /Hobbit/
Kapcsolódó érdekességek Házasság Eufémiával A boszorkány mizéria 57. tc: Strigák márpedig nem léteznek, róluk többet szó se essék! 60. tc: A bűbájosokat a főesperes meg az ispán emberei keressék fel és vigyék törvény eleibe Kálmán gyűrűje… 2005-ben került a Magyar Nemzeti Múzeumba striga – pogány csodatevőnők, lidércek, kik éjszaka állat alakját öltik, és ijesztgetik a népet

26 Mellékszereplők II. István, II. Vak Béla, II. Géza, III. István, III. Béla, Imre, III. László Kapcsolódó sztorik Béla megvakíttatása László uralkodása

27 Főhősök

28 II. András /Robot/ 1177 – 1235 Család
III. Béla, Chatillon Anna antiókhiai hercegnő Bátyja Imre király Feleségei: Gertrúd, Jolán és Beatrix Gyermekei: Mária, Béla, Szt. Erzsébet, Kálmán és András; Jolán; István

29 II. András /Robot/ Trónra lépése: Belpolitikája 1188. Halics trónján
1196-ban Imre ül a trónra; Horvátország! 1205. Lászlót elűzve trónra lép Belpolitikája Ellenlábasok Gertrúd miatt Aranybulla /1222/ Andreanum /1224/ Andreanum – az erdélyi szászság kiváltságlevele, biztosítja a szászok szokás- és egyéb jogait, cserébe a szászok katonával „fizettek”

30 II. András Aranybulla 1222. május 29.
31 cikkely, 11 a szerviensekkel foglalkozik Alapvető nemesi jogok Évszázadokig meghatározó 1231. első módosítás Egyház {1351. Nagy Lajos legfőbb módosítása (ősiség, kilenced)}

31 II. András /Robot/ Külpolitika Megítélés 1211. Német Lovagrend (1225)
Halicsban próbálkozások V. keresztes hadjárat vezetője Megítélés Aranybulla miatt pozitív, ám hatalma csökken, folyamatos befolyás alatt, mások irányítják  ROBOT lovagrend – a lovagi életforma szerint élő nemesi fegyveresek előkelő szervezete

32 II. András /Robot/ Kapcsolódó érdekességek Furcsa törvények
Aranybulla „böszmeségei” XXII. Tc: a király disznairól: nemes földjén az ő akaratja ellen a király disznai ne legeljenek XXVII. Tc: a nyestbőr adóról: a nyestbőr adót szokás szerint fizessék Gertrúd boszorkánysága Bánk Bán

33 Főhősök

34 IV. Béla /Game-boy/ 1206 – 1270 Család Trónra lépése:
II. András, Gertúd Felesége Laszkarisz Mária Gyerekek: Kunigunda, Margit, Anna, Katalin, Erzsébet, Konstancia, Jolán, István, Margit, Béla Trónra lépése: Jogos trónörökösként gond nélkül

35 IV. Béla /Game-boy/ Belpolitika
Cél: erős hatalom  birtokvisszavételek  bárói ellenállás Julianus híre  kunok be! Vereckei-hágó  Tatárjárás Tomaj Dénest legyőzik Béla elmenekül (!) /Trau várába/ Kötönyt megölik  kun pusztítás 1242-től cél: újjáépítés Kővárak (Visegrád), birtokok el, betelepítések 1265, Isaszeg: kikap fiától, Istvántól kunok – 40ezer fős pogány nép, uralkodójuk Kötöny király tatárok – keletről érkező, nomád mongol népcsoport

36 IV. Béla /Game-boy/ Külpolitika Megítélése Kapcsolódó érdekességek
A tróger Badenberg Frigyes Oroszok felé házasítások ‘50-es évek: csehek elleni harcok Megítélése Kettős, újjáépítés +, gyávaság –, nehéz időkben távol, jó alkotó érzék  Game-boy Kapcsolódó érdekességek Julianus barát története Margit-legenda

37 Mellékszereplők V. István, IV. Kun László, III. András
Kapcsolódó sztorik V. István: „Tehetséges volt, de meghalt” Kun László négy órában: Vancsó Gábor III. András: január 14.

38 Összegzés, konklúzió Statisztika Megítélések 11 törvénykönyv
8 feleség, 25 gyerek Számolatlan ütközet Megítélések Egyre negatívabb Fikció: pl. XIV. László alias csatornapatkány, IX. András alias tengeri uborka

39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "És bemutatja :."

Hasonló előadás


Google Hirdetések