Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DIOO digitális fejlesztő eszköz az óvodai nevelés szolgálatában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DIOO digitális fejlesztő eszköz az óvodai nevelés szolgálatában."— Előadás másolata:

1 A DIOO digitális fejlesztő eszköz az óvodai nevelés szolgálatában

2 DIOO-csónakban evezni…..

3 Egy új dimenzió megismerése Ismeretek, tapasztalatok szerzése, Magyarázat, gyakorlás, Készségek, képességek fejlesztése Spontán helyzetben adekvát alkalmazás:  ÚJ DIMENZIÓ – A KÉPESSÉGEK DIGITÁLIS ALKALMAZÁSA

4 Digitális képességek megalapozása Az óvodapedagógusok felelőssége  Sok (túl sok) kevés (semmi)  Mikor? Versenyképes tudásátadás  Gyorsabb feladatmegoldás  Hatékonyabb, gyorsabb problémamegoldás Mást és máshogyan Felkészíteni gyermekeinket a jövőre A „beavatkozás” eredményei ( általában 10 év)

5 Képességek fejlesztése A gyermekek életkorának és egyéni képességeinek tiszteletben tartása Egymásra épülés Fokozatosság Gyakorlás Interiorizál (a digitális tájékozottságot/írástudást, annak szabályait elsajátítja a gyermek, belsővé válik) Tudatosság (az alkalmazásban érhető tetten) JÁTÉKOSSÁG

6 Képességek fejlesztése, fokozatosság Beszédértés, hallási figyelem fejlesztése Koszorú, koszorú, … - Kipp-kopp kopogok … Állathangok utánzása, zörejhangok felismerése Saját hang (anya, társ, stb.) felismerése magnóról Játék a beszédhangokkal Hallási memória fejlesztése Stb. …. DIOO feladatai: Bűvészinas játéka Labirintus játék Szófaló bálnajáték

7 Képességek fejlesztése, fokozatosság Szerialitás Előkészítés: térben, tapasztalati úton DIOO: pl. Gyöngyfűzés Iskolai hasznosítás: Matematika: 5-2 2-5 Írás-olvasás: 2 betű: A és B AABB vagy BABA

8 A DIOO által kínált fejlesztési területek Hallási figyelem Számlálás Ok-okozati összefüggések Analóg gondolkodás fejlesztése Becslések, mérések, összehasonlítás Alak-forma megkülönböztetés Azonosság, különbözőség felismerése Szerialitás Finommotorika (szem-kéz koordináció) írás-előkészítés Analízis-szintézis Rész-egész viszonya Téri tájékozódás Stb.

9 Ütemezés Időben  Az eszköz használatának időtartama  Az eszköz használatának beillesztése a fejlesztő folyamatba Térben  Hol van az eszköz csoportszoba hangzavar Tanulásszervezési mód  Egyéni vagy páros foglalkoztatás és fejlesztés

10 Tervezés Illeszkedés: Köznevelési törvény elvárásaihoz Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához Pedagógiai Programhoz Éves munkatervhez Tematikus tervhez Foglalkozástervekhez Egyéni fejlesztési tervekhez

11 Pedagóguskompetenciák 1.6. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. Képességek felmérése DIOO Ismeretanyag tervezése

12 Pedagóguskompetenciák 2.4. Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. Megfelelő Előkészítés Eszköz Idő a gyakorlásra Differenciálás: Képességek szerint Érdeklődés szerint Életkor szerint

13 3.8. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. Okos tervezés + bizalom + önbizalom + ellenőrzés + segítségnyújtás + önellenőrzés = önállóság, önálló ismeretszerzés Pedagóguskompetenciák

14 6.3. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérőeszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. A DIOO eszköz szakszerű támogatást ad a feladat végzésében Pedagóguskompetenciák

15 6.8. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. DIOO A klasszikus óvodai módszerek objektív kiegészítője Pedagóguskompetenciák

16 8.6. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. Együttműködés a fejlesztővel Pedagóguskompetenciák

17 Felelősség Digitális írás-előkészítés A megfelelően megalapozott képességek új dimenzióba helyezése Digitális tájékozottság Digitális képességek megalapozása A digitális eszközök kínálta lehetőségek kritikus alkalmazása

18 Köszönöm a figyelmet! Dr. Erdeiné Gergely Emőke 20/339-4879 emoke0819@gmail.com


Letölteni ppt "A DIOO digitális fejlesztő eszköz az óvodai nevelés szolgálatában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések