Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a közeljövőben megjelenő vidékfejlesztési pályázati felhívásokról 1 Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság 2016.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a közeljövőben megjelenő vidékfejlesztési pályázati felhívásokról 1 Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság 2016."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a közeljövőben megjelenő vidékfejlesztési pályázati felhívásokról 1 Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság 2016. szeptember 1.

2 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése A pályázati felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18,4 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban: 1. célterület: 14,7 milliárd forint (külterületi helyi közutak fejlesztése) 2. célterület: 3,7 milliárd forint (önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése) 2 7.2 – 7.4 alintézkedés

3 Önállóan támogatható tevékenységek: 1. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható): Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő földutak: a) mechanikai stabilizálása; b) fejlesztése szélesítéssel; c) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása. 2. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható): Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító: a) vontatott és függesztett munkagépek, b) erőgépek, c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek, d) ágaprító gépek beszerzése. Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható, a pályázati felhívásban jelölt megkötésekkel. A felhívás feltételeinek megfelelő projektek az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesíthetőek a rendelkezésre álló forrás erejéig. 3 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 7.2 – 7.4 alintézkedés

4 Önállóan nem támogatható tevékenységek: Mindkét célterület esetében: Projekt előkészítés: - szakmai előkészítés, - közbeszerzés; Mérnöki feladatok; Projektmenedzsment; Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét; 1. célterület esetében: a) szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet stb.); b) szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek; c) balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója; d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása; e) árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése; f) zöldterület-építési, átalakítási munkák. 2. célterület esetében: a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek. 4 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 7.2 – 7.4 alintézkedés

5 A pályázati felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának a támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10,6 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban: 1. célterület: 3,5 milliárd forint (helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése) 2. célterület: 7,1 milliárd forint (közétkeztetés fejlesztése) A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. célterület esetében maximum 50 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 5 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 7.2 – 7.4 alintézkedés

6 Támogatható tevékenységek: 1 célterület: a.fedett és fedetlen elárusítóhelyek kialakítása; b.piaci szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek kialakítása; c.szociális és hatósági helyiségek kialakítása; d.szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése e.szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, meglévők fejlesztése; f.a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése; 2. célterület: a.étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; b.étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; c.raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása; d.étkezőbútorok beszerzése; e.konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése. 6 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 7.2 – 7.4 alintézkedés

7 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 7 7.2 – 7.4 alintézkedés Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztéseit célozza. 1.célterület: Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára 2.célterület: Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára. A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 1. célterület esetében maximálisan 6, 2 millió forint, illetve 2. célterület esetében maximálisan 50 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 1.célterület: 1 milliárd forint; 2.célterület: 4,2 milliárd forint;

8 8 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 7.2 – 7.4 alintézkedés Támogatható tevékenységek (mindkét célterület esetében): – háztartási léptékű szennyvíz-kezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése: – háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: – háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése Területi korlátozás: – A felhívás keretében az alábbi tanyás települések külterületein fekvő tanyák támogathatóak: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú- Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései; – A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

9 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság Cél: a mezőgazdasági termelői tevékenységek diverzifikálása egészségügyi ellátással, a szociális integrációval, a közösség által támogatott mezőgazdasággal és a környezeti és élelmiszerügyi oktatással kapcsolatos tevékenységek által. Már működő mezőgazdasági tevékenységre épülő együttműködés, mely legalább két tagból áll: mezőgazdasági mikrovállalkozás vagy gazdálkodó magánszemély és a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló szakemberek (intézményei) Az együttműködés szervezési, működtetési költségeire adható támogatási keret, 90 %-os intenzitás mellett: max. 25.000 euró Az együttműködés keretében megvalósuló egyedi projektre adható támogatás, 50-60%-os intenzitással: max. 80.000 euró 9 16.9. alintézkedés

10 A Vidékfejlesztési Program LEADER intézkedésének felépítése 19. LEADER 19.1 Előkészítés (HFS) 0,96 Mrd Ft 19.2 Fejlesztési források 47,67 Mrd Ft 19.3 Együttműködések 1,92 Mrd Ft 19.4 Működési források 8,92 Mrd Ft

11 LEADER pályázatok 2014-2020 1. Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Teljes keret: 0,96 Mrd Ft Projektidőszak: 2015.11.01 – 2016.06.10. Kedvezményezettek: o előzetes elismeréssel rendelkező Helyi Akciócsoportok Támogatási forma: 100% vissza nem térítendő támogatás – egyösszegű átalány elszámolással két részletben (60-40%) o HFS tervezet benyújtása és elfogadása o Útmutatásoknak megfelelő, végleges HFS benyújtása és IH általi elfogadása Támogatási összeg: Helyi Akciócsoport méretétől (lakosságszám, településszám) és fejlettségétől függően: 7,2 – 10,0 millió Ft Elszámolható költségek köre: o Adminisztrációs és igazgatási tevékenység o Képzés szervezése, megtartása a helyiek számára o HFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése o Konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása. A projekt költségvetésének terhére 2016. június 10-ig elszámolható, illetve a végleges HFS közgyűlés általi elfogadása utáni költségek nem számolhatók el!

12 2. Működési és animációs költségek Teljes keret: 8,92 Mrd Ft A Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása című pályázat kiegészítéseként fog megjelenni, nem készül külön felhívás. Projektidőszak: 2016.06.10. – 2020.12.31. Kedvezményezettek: o IH által elfogadott HFS-t elkészítő Helyi Akciócsoportok Támogatási forma: o vissza nem térítendő támogatás – flat rate módon elszámolva (15%) o Elszámolási időszakok várhatóan negyedévente, az elszámolási időszak alatt lineárisan, figyelembe véve a megalapozó időszakot. Támogatási összeg: Helyi Akciócsoport méretétől és fejlettségétől függően: 42 – 169 millió Ft Ellátandó feladatok köre: o a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve projektirányítási képességeik fejlesztését is o pályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását o támogatási kérelmek befogadása és értékelése o műveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá – adott esetben – a jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a felelős hatósághoz a támogathatóság végső ellenőrzése céljából o A HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és az adott stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek végrehajtása o Iroda fenntartása – nyitva tartási kötelezettség o Munkaszervezet fenntartása, adminisztrációs tevékenységek o Honlap üzemeltetése, 2014-2020. arculati elemek és kommunikáció használata

13 3. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Teljes keret: 47,67 Mrd Ft Projektidőszak: 2016.06.10. – 2020.12.31. Kedvezményezettek: o a HFS-ban meghatározott kedvezményezetti kör Támogatási forma: o a HFS-ban meghatározott támogatási forma o Pályáztatási időszakok a HFS-ban meghatározott módon, amelyet véglegesít az Irányító Hatósággal kötött Együttműködési Megállapodás. Támogatási összeg: o Helyi Akciócsoport méretétől (lakosságszám, településszám) és fejlettségétől függően, a HACS rendelkezésére álló fejlesztési keret: 242 – 960 millió Ft Célok: o a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások); o a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása; o a térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése; o a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése; o a többi VP intézkedéssel, illetve más OP intézkedésekkel nem átfedésben, hanem azokkal összhangban. Célok: o a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások); o a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása; o a térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése; o a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése; o a többi VP intézkedéssel, illetve más OP intézkedésekkel nem átfedésben, hanem azokkal összhangban.

14 LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 19.3.1. alintézkedés 1. célterület: - Térségek közötti együttműködések 2. célterület: - Nemzetközi együttműködések

15 Térségek közötti és nemzetközi együttműködési projektek Kedvezményezettek köre:  IH által elismert HACS-ok  vidéki térségben működő mikro- és kisvállalkozás;  a HFS megvalósításában partner közjogi és magánjogi szervezet;  a HFS megvalósításában partner magánszemély; Támogatás formája és mértéke:  Vissza nem térítendő támogatás.  Előleg igénybe vehető a beruházásokhoz (max. 50% - 1305/2013/EU rendelet 45. cikk 4. pont alapján ).  A pályázatok benyújtása folyamatosan nyitva álló pályázati rendszerben (IH értékel).  A pályázati felhívás tervezett keretösszege: 1,92 Mrd Ft  Max. 65 000 € / projekt (HACS-onként meghatározott pénzügyi keret) 19.3.1. alintézkedés

16 A tervezett támogatások céljai  közvetlen gazdálkodási együttműködési lehetőségek távolabbi térségek szereplőivel való kibővítése;  hasznos gazdálkodási, közszolgáltatás-szervezési, egyéb együttműködési modellek megismerése, meghonosítása, terjesztése;  a vidéki térségekben új megoldások alkalmazása a térség problémáira és fejlesztési lehetőségeire, továbbá a helyi szereplők térségen kívüli kapcsolatrendszerének és kompetenciáinak bővítése, új tudások becsatornázása; Fontos: az együttműködési projektek nem korlátozódhatnak kizárólag tapasztalatcserére, azoknak minden esetben olyan alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amelynek létrejöttéhez az együttműködésben résztvevő partnerek mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve eredményeiből minden partner részesül. 19.3.1. alintézkedés

17 LEADER HACS-ok helyi fejlesztési stratégiáiban tervezett együttműködések témák szerint (I.) 1/Tájjellegű, helyi termékek promóciója: -helyi termékpályák megteremtése, a kistérségi piacok támogatása és az ehhez kapcsolható térségi ízek bemutatása, helyi hagyományok és értékek feltárása, védjegyrendszer létrehozása, gasztronómiai jellegű programok 2/ Vidékturizmus fejlesztés: -turisztikai rendezvények, beleértve a közösen megtartott helyi fesztiválokat, vásárokat is -kerékpár, lovas, vízi, horgász és vadászturizmushoz kötődő, különleges tematikájú desztinációkat tartalmazó programok 3/ Agrár-gazdaságfejlesztés: -zöldség, gyümölcs, gyógy- és fűszernövény termesztés és feldolgozás támogatása -alternatív energiaforrások felhasználására épülő, innovatív projektek, határon átnyúló kereskedelmi és kamarai együttműködés 19.3.1. alintézkedés

18 4/ Képzés, tudástranszfer: -HACS Akadémia létrehozása, tanulási műhelyek - regionális tudásmenedzsment; Több témakörben továbbképzések: pl. stratégia, módszerek, eszközök, bevált gyakorlatok átadása.. 5/ Környezet és tájvédelem: -Naturapark létrehozása, nemzeti parkok együttműködése, szemléletformáló rendezvények stb. 6/ Egyéb (pl. kulturális és hagyományőrző együttműködések) : - nemzetiségi csoportok közötti együttműködések kulturális és tematikus együttműködések kidolgozása, összefogás határon túli magyarlakta településekkel a magyar nyelv és kultúra fennmaradásáért, LEADER Zenei Udvar stb.. LEADER HACS-ok helyi fejlesztési stratégiáiban tervezett együttműködések témák szerint (II.) 19.3.1. alintézkedés


Letölteni ppt "Tájékoztató a közeljövőben megjelenő vidékfejlesztési pályázati felhívásokról 1 Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság 2016."

Hasonló előadás


Google Hirdetések