Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖKO-ŐSZ Gondolkodjunk közösen! Környezetvédelmi konferencia Szombathely, 2015. szeptember 29-30. Simon József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖKO-ŐSZ Gondolkodjunk közösen! Környezetvédelmi konferencia Szombathely, 2015. szeptember 29-30. Simon József."— Előadás másolata:

1 ÖKO-ŐSZ Gondolkodjunk közösen! Környezetvédelmi konferencia Szombathely, 2015. szeptember 29-30. Simon József

2  2020  2020 -ra :  20 százalékos megújuló energiaforrás-részarányt  20 százalékos megújuló energiaforrás-részarányt álmodott  10 közlekedés i  10 százalékos közlekedés i felhasználást,  plusz 20 százalékos energiahatékonyság-növe l ést. Összességében 20 Összességében az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20 százalékra való mérséklését tűzte ki célul. A megújuló és alternatív energia hasznosításának elsődleges célja Európa gáz- és kőolajimport-függőségének csökkentése (Import-alternatívák rendre felmerülnek, de ki tudja miért - elbuknak.)

3 Az uniós célok eléréséhez szükséges Nemzeti Cselekvési Terv megalkotása nekünk is feladatuk – EU előírás. 2020-ra minimum 13 százalék az előírt megújuló energiaforrásból részarány. megújuló energiaforrásból részarány.  az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott zöldgazdaság fejlesztési elképzelések szerint pedig ez a „megújuló Magyarország” gazdaságának egyik kitörési iránya.

4  a kötelező 13 százalékot meghaladva, 14,65 százalék elérését tűzi ki 2020-ra, 150–200 ezer új munkahely,  legalább 150–200 ezer új munkahely,  ezen belül  a megújuló energia iparágban 70 ezer munkahely  a megújuló energia iparágban 70 ezer munkahely létrehozását!

5 zöldipar A kiépülő hazai zöldipar alappillérei:  az erdészetből és mezőgazdaságból származó biomassza  a biogáz  a földhő és a napenergia  a szélerőművek  a kis vízierőművek  a bio- és alternatív üzemanyagok

6 t ámogatási előnyt élvező beruházások : munkahely-teremtési potenciál  a legnagyobb munkahely-teremtési potenciál  helyi erőforrásokhozalkalmazkodók  helyi erőforrásokhoz és igényekhez alkalmazkodók  kis- és közepes  kis- és közepes termelőegységek,  magasabb hatásfokú  magasabb hatásfokú energia-előállításra alkalmasak,  fenntartható környezethasználat  fenntartható környezethasználat mellett üzemeltethetők. „A fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy azok minden állampolgár számára a lehető legnagyobb gazdasági, társadalmi és környezeti előnnyel járjanak.”

7 Közfeladatot nem ír elő, intézkedései azonban többet is érintenek: Példák : támogatási program  energetikai támogatási program kötelező átvételi  zöldáram kötelező átvételi rendszer; ( támogatási  zöldhő ( támogatási lehetőségek vizsgálata ) ; ösztönzők  épületenergetikai ösztönzők felülvizsgálata;  területrendezési tervek  területrendezési tervek áttekintése;  térségi energiakoncepciók  térségi energiakoncepciók kialakítása;  zöld finanszírozásprogramok  zöld finanszírozás ( programok kialakítása zöld bank zöld bank létrehozása);

8 További p éldák : engedélyezési eljárások  szabályozási, engedélyezési eljárások egyszerűsítése; tudatformálási programok  szemlélet- és tudatformálási programok indítása,  kapcsolódó iparágak  kapcsolódó iparágak fejlesztése;  kutatás-fejlesztésiinnovációt ösztönző programok  kutatás-fejlesztési és innovációt ösztönző programok ; bio- és az alternatív üzemanyagok elterjesztését  második generációs bio- és az alternatív üzemanyagok elterjesztését szolgáló intézkedések;  agrárenergetikai program  agrárenergetikai program kidolgozása;

9 biomassza 81%-os  a biomassza részaránya 2010-ben 81%-os volt, a többi 19 százalékot  a többi megújuló energiaforrás 19 százalékot képviselt  ez utóbbiak 39 százalékra növelése a cél. „ Hazánkban minden megújuló energiaforrás felhasználása megkülönböztetés nélkül indokolt! ”

10 A MEGÚJULÓK áttekintése Szilárd biomassza legkönnyebben elérhető, olcsó energiaforrás; fontos agrár- és vidékfejlesztési fontos agrár- és vidékfejlesztési eszköz; jelentős munkahely-teremtési potenciállal bír; a legnagyobb mértékbennő a legnagyobb mértékben nő a felhasználása Elmozdulás lesz: a termesztett energianövények a melléktermékek hulladékoka hulladékok irányába. elérheti az 50 százalékot Utóbbiak részaránya elérheti az 50 százalékot is.

11 A MEGÚJULÓK áttekintése Bio-üzemanyag cellulózt és lignocellulózt kiemelten cellulózt és lignocellulózt hasznosító rendszerek; (olyan a cseppfolyós alapanyagokat használnak, melyek nem jelentenek versenyt az élelmiszer-termelés számára) kisméretű üzemek kisméretű üzemek (5–10 ezer tonna kapacitás) alapanyagot helyiból legfeljebb 40 km-es távolságból ( alapanyagot helyi forrás ból, legfeljebb 40 km-es távolságból biztosítani lehet ); a 10 százalékos bio-üzemanyag-bekeverési előírás teljesítése Cél: a 10 százalékos bio-üzemanyag-bekeverési előírás teljesítése hazai hazai alapanyagok felhasználásával> Feltétel:e Feltétel: a zöld tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztés e a járműállomány megújítása zöld közbeszerzéssel

12 A MEGÚJULÓK áttekintése Biogáz termelésmegduplázódik A termelés 2020-ra megduplázódik termelési hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek kezelése - egyéb szerves anyagok kezelése - környezetvédelmi célok hozzájárul a környezetvédelmi célok teljesítéséhez. bio-metántermelő üzemek A biogáz üzemek bázisán bio-metántermelő üzemek épülnek földgázzal egyenértékű gázt táplálnak gázvezeték-hálózatba, közlekedési célú felhasználás is lehetővé válik

13 A MEGÚJULÓK áttekintése Geotermikus energia geotermikus gradiensmásfélszerese a magyar geotermikus gradiens közel másfélszerese a világátlagnak. általában víz visszasajtolás szükséges elsősorban hőenergia elsősorban hőenergia előállítását szolgálhatja háromszorosára nőhet a fűtési célú hasznosítása Több mint háromszorosára nőhet a fűtési célú hasznosítása. Villamosenergia-termelésre mintegy 57 MWe teljesítménnyel számolunk.

14 A MEGÚJULÓK áttekintése Hőszivattyú fűtésre és hűtésre univerzálisan hasznosítható fűtésre és hűtésre, urbanizált területeken is urbanizált területeken is jól alkalmazható. alkalmas a talajhő, hidrotermikus energia és légtermikus energia hasznosítására; Gyors fejlődés várható Gyors fejlődés várható, a beépített teljesítmény 2020-ra a jelenlegi értékharmincnyolcszorosára a beépített teljesítmény 2020-ra a jelenlegi érték harmincnyolcszorosára növekedhet. A hőszivattyús hűtés növekedése is várható.

15 A MEGÚJULÓK áttekintése Szélenergia időjárásfüggők a szélerőművek időjárásfüggők, függ a szélsebességtől villamos teljesítményük függ a szélsebességtől, bizonyos érték alatt a szolgáltatott teljesítmény zérus. korlátja a befogadó hálózat A fejlődés korlátja a befogadó hálózat (legfeljebb 740 MWe szélenergia- teljesítményt tud befogadni).

16 A MEGÚJULÓK áttekintése Napenergia termikus napkollektorok termikus hasznosításának elterjedt eszközei a napkollektorok leggazdaságosabban használati meleg víz (HMV) előállításra alkalmasak, éves átlagban 30–50%-os hatásfokkal éves átlagban 30–50%-os hatásfokkal hasznosítják a napenergiát, a szezonális hasznosítás hatásfoka elérheti a 90%-ot is; távhő-szolgáltatóki lehet egészíteni A távhő-szolgáltató rendszereket ki lehet egészíteni napkollektoros alrendszerekkel. családi házak, a közintézmények A támogatásban családi házak, a közintézmények és önkormányzati melegvíz-ellátása fog előnyt élvezni létesítmények melegvíz-ellátása fog előnyt élvezni. A hazai beépített fotovillamos -kapacitás nagyon alacsony, az elméleti potenciál jelentős növekedést tesz lehetővé. Várható, hogy a berendezések ára csökken, teljesítményük és hatásfokuk növekszik.

17 A MEGÚJULÓK áttekintése Vízenergia n kis esésűek n agy vízhozamú folyóink kis esésűek hegyes területünk kevés eltérő a csapadék eloszlása nagyon eltérő a csapadék eloszlása térben és időben. duzzasztóművekpolitikailag duzzasztóművek létesítésére lenne szükség - politikailag kényes kiserőművek kapacitásfejlesztése kis kapacitású erőművek kapacitásfejlesztése van napirenden meglévő duzzasztóművekbetörpe vízerőművek telepített átáramlásos turbinák 5 MW alatti, már meglévő duzzasztóművekbe beépíthető törpe vízerőművek folyómedrekbe telepített átáramlásos turbinák Összességében 66 MW beépített teljesítményt kívánunk elérni 29 százalékos növekedést jelent. 29 százalékos növekedést jelent.

18 Foglalkoztatási tervek A kormányzat által megcélzott – 10 év alatt 1 millió munkahely – programban zöldfoglalkoztatás a zöldfoglalkoztatás eredményeképpen 150–200 ezer új 150–200 ezer új megújuló iparban70–80 ezer, és ezen belül a megújuló iparban mintegy 70–80 ezer, tartós tartós munkahely Összességében: szelíd energia programjaink szerények szelíd energia programjaink szerények nem veszélyeztetik nem veszélyeztetik Amerikát!

19  gazdasági világkorszak végén járunk  egy emberöltő áll rendelkezésünkre  új gazdasági modell  új gazdasági modell energetikai alap ja  a szelíd energiák használata fontos haladékot jelenthetne

20  az új energetika rendszerbeállítására kellene fordítanunk minden csepp olajat,  ha hét milliárd embert akarnánk az új technológiával kiszolgálni. (Ennyire méltányos és emberséges jövőről már csak fantaszták álmodoznak.) Van még egy kis idő:  ha csak magunkra gondolunk, (mintegy három-milliárdnyi emberre, akiknek ma még van elegendő energiája, biztonsága, élelme és vize;)  ezt a haladékot is gyorsan felemésztheti az utolsó olaj- háború, (amit egyelőre még csak migrációs válságként érzékelünk.)

21 A fejlett világ vezetőinek kellene választ adni arra, hogyan lehetne megelőzni a globális összeomlást  kezelni a klíma-válságot  változtatni a fenntarthatatlan gazdasági modellünkön  megállítani a természet-rombolást De nem ez a kérdés van napirenden !

22 és vásárolni ! csak amerikai dollárért lehessen olajat eladni és vásárolni !  ez az „olajfedezet” teszi első számú tartalék-valutává a dollárt  ez biztosítja, hogy bármennyi fedezetlen pénzt bocsátanak ki az USA-ban, bocsátanak ki az USA-ban, azért világ minden részén értékes alapanyagokat azért világ minden részén értékes alapanyagokat ( élelmiszert, fegyvert ) ( élelmiszert, fegyvert )  életet és halált – lehet vásárolni.  e llenség mindenki aki az olajdollár alternatíváján munkálkodik.  a megújuló energiák használata sem lehet olyan mérvű, hogy veszélybe sodorja

23 KÖSZÖNÖM MEGTISZTEL Ő FIGYELM Ű KET !


Letölteni ppt "ÖKO-ŐSZ Gondolkodjunk közösen! Környezetvédelmi konferencia Szombathely, 2015. szeptember 29-30. Simon József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések