Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZIME XVII. Nemzetközi Konferenciája Debrecen, 2015. szeptember 16-17. Daniel Lemoine – Social Sans Frontières Egyesület elnöke Strasbourg Nemzetközi és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZIME XVII. Nemzetközi Konferenciája Debrecen, 2015. szeptember 16-17. Daniel Lemoine – Social Sans Frontières Egyesület elnöke Strasbourg Nemzetközi és."— Előadás másolata:

1 SZIME XVII. Nemzetközi Konferenciája Debrecen, 2015. szeptember 16-17. Daniel Lemoine – Social Sans Frontières Egyesület elnöke Strasbourg Nemzetközi és kultúrák közötti párbeszéd : amit az SSF megosztott

2 2 - A párbeszéd nemzetközi és kultúrák közötti dimenziójáról szeretnék beszélni, ahogy azt az SSF már több mint 15 éve gyakorolja. Az SSF valójában a nemzetközi párbeszéd eredménye. A Strabsourgi ESTES Főiskola, amely a szociális munkásokat és a szociális ellátás felelős vezetőit képezi, 1990-ben felkérést kapott a magyar szociális ellátás szakembereitől a szociális munkások és a szociális ellátás felelős vezetői részére új képzés kidolgozásában való együttműködésre.

3 3 - Képzést együtt kidolgozni nem azt jelenti, hogy egyszerűen átültetünk egy modellt egyik országból a másikba, hanem inkább a helyzetek, az elvárások, a projektek összevetését, amiből eredeti és egyedi terv születik. Amikor az együttműködést kísérő európai finanszírozás megszűnt, a legtöbb a cserékben résztvett szakember valamilyen formában folytatni kívánta az együttműködést, így született meg a párbeszéd folytatását biztosító egyesület létrehozásának terve.

4 4 – A Social Sans Frontières Egyesületet 1998-ban alapították francia, magyar és német kollégák, a lengyelek, románok és olaszok később csatlakoztak. A személyes kapcsolatok fontossága : szakmai, intézményi találkozókon túl kapcsolat jött létre a személyek között, akik tisztelték, értékelték egymást, felfedezték egymás értékeit vagy közös irányultságukat és örültek a rendszeres találkozásoknak.

5 5 – A cserekapcsolatok interkulturális dimenziója is fontos elem a nemzetközi együttműködésben : más országban született és élő személyekkel találkozni azt jelenti, hogy felfedezzük egy más kultúra elemeit, amit megtanulunk értékelni.

6 6 - A nemzetközi párbeszéd különböző formái Együttműködés az SSF hálózata valamennyi partnerországával SSF minden évben szervez egy nemzetközi kollokviumot egy, az összes partnert érdeklő témában, ahol egyrészt a delegációk tagjai előadásokat tartanak màsrészt bemutatják a vizsgált témakörben a működési területükön, intézményeikben megvalósított munkát, kísérleteket.

7 7 - Íme néhány az utóbbi években tartott nemzetközi kollokviumok témái közül : 2010-ben : A házastársak közötti erőszaktól a családon belüli erőszakig ; hármas ügy : « áldozat, elkövető, gyermek tanu » 2011-ben : Generációk közötti szolidaritás 2014-ben : A hátrányos helyzetűek szakmai beilleszkedése 2015-ben :Társadalmi elszigetelődés folyamata : mik a lehetséges válaszok?

8 8 - Számos más, egy közös nyelvet - legtöbbször az angolt - beszélő nemzetközi intézménnyel szemben mi jobban szeretjük, ha mindenki az anyanyelvén fejezheti ki magát. Számos nemzetközi találkozóval és kollokviummal a hátunk mögött úgy tűnik, hogy a nyelvi akadályok, bár valósak, nem akadályozzák meg a párbeszédet, eszmecserét, amit a résztvevők gyümölcsözőnek tartanak.

9 9 - Párbeszéd a kétoldali kapcsolatokban Érdekes példa a lengyel Szilézia régióval több éven keresztül folytatott kapcsolat. Ez a régió az elzászi Alsó-Rajna megyével kötött együttműködési egyezményt. A különböző partnerintézményekkel számos és változatos projekteket valósítottunk meg : az éves nemzetközi kollokviumokon való részvétel tanulmányutak mindkét irányban hallgatók csoportos gyakorlata az elzászi szociális ellátásban több országgal közös kutatási projekt kidolgozása az generációk közötti szolidaritás témájában, euróapai projektek (Grundtvig)* keretében

10 10 – Egy másik figyelemre méltó eleme a kétoldalú partnerkapcsolatnak a hálózatunkhoz tartozó országok döntéshozói és szakértői strasbourgi tanulmányútja. Az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2014. márciusában tett látogatást Strasbourgban a fogyatékkal élők szakmai beilleszkedését, munkahelyi foglalkoztatását tanulmányozandó.

11 11 – SSF hozzájárult ahhoz, hogy Budapest Főváros és Strasbourg Város önkormányzatai között kapcsolatok alakuljanak ki a szociális ellátás területén. A két önkormányzat képviselői többször találkoztak Budapesten és Strasbourgban.

12 12 – Az ellátottakra irányuló nemzetközi párbeszéd SSF-nek mindig is szándékában állt tevékenységét az ellátottakra is irányítani. Ez az akció az « Európa a miénk is ! » elnevezést kapta, ahol a « mi », az ellátottak, akik sokszor láthatatlanok a rendszerben, de ebben egy kis időre szintén részesei lettek a különböző országok európai összemérettetésének.

13 13 – Továbbra is az « Európa a miénk is ! » szellemében : a különböző országok intézményei közötti testvérkapcsolat létrehozása, amelynek fő célja, hogy az ellátottak a határokon átnyúlva, a soknyelvűségben, egymással tudjanak kommunikálni

14 14 – Az intézményeknak kínáljuk ezt a csererkapcsolatot, az egymással való érintkezés módját teljesen szabadon választhatják meg ; nem verbális csere : a személyekről, a tevékenységükről, a lakóhelyükről, környezetükről, életterükről fotók ; hasonló céllal készített, vagy egy előadást, egy eseményt megörökítő videók ; gyűjtött, vagy készített tárgyak : festmények, rajzok, meglepetés-dobozok cseréje ; vagy olyan kapcsolat, ahol a szó is szerepet kap : levelezés, történetek elmondása, hangos videók, stb.

15 15 – Amennyiben szeretnének ebben a cserében résztvenni, szívesen látjuk jelentkezésüket. Rendelkezésükre bocsátok egy kis magyar nyelvű dokumentumot, amely részletesebben ismerteti ajánlatunkat és lehetővé teszi, hogy elvárásaikat, javaslataikat közöljék velünk.

16 16 – Nem fejezhetem be nemzetközi és kultúrák közötti párbeszédről szóló, az egymással való megosztást előtérbe helyező előadásomat anélkül, hogy felidézném az eseményt, amit az utóbbi hetekben, hónapokban a bevándorló- vagy a menekültválságnak neveznek. Ez a bevándorló-válság minket is arra késztet, hogy felmérjük a párbeszédre és a befogadásra való képességünket a másik emberi méltóságának tiszteletben tartásával és hogy a párbeszédet Európa határain túl is folytassuk.

17 17 - « …Az kultúrák közötti párbeszéd célja megtanulni békében és konstruktív módon együtt élni egy multikulturális világban és fejleszteni a közösség iránti érzéket és az összetartozás érzését. A kultúrák közötti párbeszéd a konfliktusok megelőzésének és megoldàsànak eszköze lehet amennyiben az emberi jogok, a demokrácia és a jogállam tiszteletben tartására ösztönöz. » (Európa Tanàcs)

18 Köszönöm figyelmüket


Letölteni ppt "SZIME XVII. Nemzetközi Konferenciája Debrecen, 2015. szeptember 16-17. Daniel Lemoine – Social Sans Frontières Egyesület elnöke Strasbourg Nemzetközi és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések