Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F OGLALKOZTATÁST ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK 2015. Készítette: Pelyhéné Barta Hajnalka EKF-GTK emberi erőforrás szak, II. évfolyam, levelező tagozat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F OGLALKOZTATÁST ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK 2015. Készítette: Pelyhéné Barta Hajnalka EKF-GTK emberi erőforrás szak, II. évfolyam, levelező tagozat."— Előadás másolata:

1 F OGLALKOZTATÁST ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK 2015. Készítette: Pelyhéné Barta Hajnalka EKF-GTK emberi erőforrás szak, II. évfolyam, levelező tagozat MQVD3L

2 U NIÓS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

3 A Z E URÓPAI U NIÓ Jogi eszközei Az Európai Unió jogszabályok segítségével határozza meg azokat a minimumkövetelményeket, amelyeket a tagállamoknak teljesíteni kell. Az uniós jog átültetését és végrehajtását az Európai Bizottság ellenőrzi. Szociális védelem Fontos szerepet játszik a tagállami szociális biztonsági rendszerek működésének összehangolásában. Szakpolitikai eszközök „európai szemeszter” – 2010-től minden év első felében Feladata a tagállamok gazdaságpolitikájának uniós szintű együttes elemzése, ország specifikus uniós ajánlások elfogadása

4 E URÓPA 2020 STRATÉGIA Kiemelt céljai közé tartozik: a munkaerőpiac tekintetében: a 20 és 64 év közötti lakosság munkaerő-piaci részvételének 75%-ra való emelése 2020-ig; társadalmi integráció és szegénység elleni küzdelem: legalább 20 millió ember kiemelése a szegénység és a társadalmi kirekesztés helyzetéből; az oktatási és a képzési rendszerek minőségének és teljesítményének javítása

5 E URÓPA 2020 STRATÉGIA Végrehajtandó iránymutatásai a tagállamok részére: a munkaerő-piaci részvétel növelése, a strukturális munkanélküliség csökkentése, a munkahelyek minőségének javítása; a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése; az oktatási és képzési rendszerek minőségének és teljesítményének javítása minden szinten, valamint a felsőoktatásban vagy azzal megegyező oktatási formában részt vevők számának növelése; a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem.

6 E URÓPA 2020 STRATÉGIA Az Európai Bizottság által 2012-ben elfogadott intézkedés- és javaslatcsomag több lehetőséget vázol fel azzal kapcsolatban, hogy az uniós országok miként ösztönözhetik a munkaerő- felvételt a munkát terhelő adók csökkentése, illetve az új vállalkozások támogatásának növelése révén. 2013 áprilisában az EU- országok elfogadták az „ifjúsági garancia” elnevezésű intézkedéscsomagot, mely biztosítani kívánja az iskolapadból kikerülő, munkanélkülivé váló 25 éven aluli fiataloknak, hogy négy hónapon belül állásajánlatot, vagy lehetőséget kapjanak a tanulmányok folytatására, tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülésre, vagy szakmai gyakorlat szerezésére. Út a munkahelyteremtő fellendülés felé Fiatalok foglalkoztatása

7 A Z U NIÓ PÉNZÜGYI ESZKÖZEI Alapításának célja: csökkentsék az uniós tagállamok és régiók közötti jóléti és életszínvonalbeli különbségeket A teljes uniós költségvetés mintegy 10%-ával gazdálkodik Segítséget nyújt a szükséges és meghatározott nemzeti szakpolitikai reformok, munkaerő-piaci intézkedések végrehajtásában Társfinanszírozóként segíti az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítását Személyre szabott támogatást nyújt a létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalóknak Hatásköre a válság miatt elbocsátott, a határozott idejű szerződéssel alkalmazott dolgozók és az önfoglalkoztatók támogatására is kiterjed magas ifjúsági munkanélküli- séggel küzdő régiókban a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok támogatását finanszírozhatja Európai Szociális Alap (ESZA) Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)

8 M AGYARORSZÁG F OGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJA

9 „Magyarország számos foglalkoztatási problémával küzd: a magas – és nagy regionális különbségekkel súlyosbított – munkanélküliség mellett nagyon jelentős az inaktívak száma, és az Európai Unióban a foglalkoztatási rátánkkal is a sereghajtók közé tartozunk. Ma a magyar munkaerőpiacról hiányzik egymillió munkahely, amely után adót, járulékot fizetnek. Ezért a kormány programjában azt az igen ambiciózus vállalást tette, hogy a következő tíz évben egymillió új munkahely jöjjön létre. A munkahelyeket nem az állam, hanem a vállalkozások teremtik, melyeket támogatni kell. Ehhez a foglalkoztatáspolitika megfelelő stratégiák kialakításával és jogalkotással tud hozzájárulni.” Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

10 M UNKAHELYVÉDELMI A KCIÓTERV

11 Jogszabályi háttér: Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény Hatályos: 2013. január 1-étől A gazdasági fellendülést célozza hatékony adópolitikai eszközök alkalmazásával, melyek a munkahelyek megvédésével és újak teremtésével, továbbá az adórendszerben a kiszámíthatóság és az egyszerűség szerepének erősítésével járulnak hozzá a kitűzött célok eléréséhez.

12 M UNKAHELYVÉDELMI A KCIÓTERV Az akciótervben megfogalmazott intézkedés- csomagot három fő csoportra lehet osztani: I. A munkáltatóknak a foglalkoztatásra tekintettel nyújtott adókedvezmények II. Vállalkozások számára biztosított új, választható adózási formák III. Vállalkozások finanszírozását, adminisztrációját segítő intézkedések

13 I. A MUNKÁLTATÓKNAK A FOGLALKOZTATÁSRA TEKINTETTEL NYÚJTOTT ADÓKEDVEZMÉNYEK A Munkahelyvédelmi Akciótervvel kapcsolatos törvénymódosítások a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatóinak a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létesítése érdekében jelentős mértékű szociális hozzájárulási adókedvezményt nyújtanak. Az akcióterv nemcsak az új alkalmazottakra, hanem a többi foglalkoztatottra is kiterjed, így a módosítások a foglalkoztatottak megtartását és új dolgozók felvételét egyaránt segíti

14 I. A MUNKÁLTATÓKNAK A FOGLALKOZTATÁSRA TEKINTETTEL NYÚJTOTT ADÓKEDVEZMÉNYEK A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból 2013. január 1-jétől igénybe vehető új kedvezmények az alábbiak: 25 év alatti munkavállalók 55 év feletti munkavállalók szakképzetlen munka- vállalók Tartósan álláskeresők Kisgyermekes munka- vállalók Kutatók A szabad vállalkozási zónában működő vállalko- zások által foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény

15 A KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE 1. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 27 % helyett 12.5%-ra csökken: a 25 év alatti az 55 év feletti a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén. 2. A bér utáni szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás a foglalkoztatás első két évében 28,5 %-os együttes összege 0%-ra csökken: a 25 év alatti, legfeljebb 180 nap munka- viszonnyal rendelkező pályakezdő munka- vállaló foglalkoztatása esetén

16 A KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE 3. A szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes összege a foglalkoztatás első két évében 28,5% helyett 0%, a harmadik évben 14 %-ra csökken: a tartós  foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott  munkanélküliséget követően elhelyezkedő a gyermekgondozási díj folyósítását követően, illetve a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén.

17 A KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE 4. Kutató, fejlesztő foglalkoztatása után igénybe vehető adókedvezmény: az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállaló esetében a kedvezmény egyenlő az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 27 százalékával. a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató (doktorandusz) vagy doktorjelölt munkavállaló után a kedvezmény az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 200 ezer forint 14,5 százaléka

18 A KEDVEZMÉNY ALAPJA A kedvezmény alapja az első három esetben a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér összegéig, de legfeljebb 100 ezer forintig terjedhet.

19 A KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 25 év alatti természetes személy esetében: a munkavállalónak az állami adóhatóság által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolásával a munkáltató részére igazolnia kell, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik Tartósan álláskereső személy akit az állami foglalkoztatás szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott, mely státuszt a munkaügyi kirendeltség hatósági bizonyítvány kiállításával igazol Szakképzetlen munkavállalók utáni kedvezmény A Foglalkoztatási Egységes Osztályozási Rendszeréről (FEOR) szóló 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben történő alkalmazás esetében vehető igénybe

20 A KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Kisgyermekes munkavállalók esetében Gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy a folyósítás meg- szűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig Aki legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül; aki gyermeknevelési támogatásban részesül vagy részesült a folyósítás megszűnését követő hónaptól számított 69. hónap végéig, de legfeljebb 5 évig érvényesíthető

21 II. V ÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ÚJ, VÁLASZTHATÓ ADÓZÁSI FORMÁK A Munkavédelmi Akcióterv a kis- és közepes vállalkozások adózási feltételeinek javítása, a foglalkoztatás növelése és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében két új, szabadon választható adónemet vezetett be: a kisadózó vállalkozások tételes adóját, amely a legfeljebb 6 millió forint árbevételű mikrovállalkozások számára ajánl egyszerűbb adózási módot és a kisvállalati adót, melynek újdonsága, hogy kiváltja a vállalkozás profitját terhelő adókat és a bérek után fizetendő közterheket.

22 III. A VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁT, ADMINISZTRÁCIÓJÁT SEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK Az akcióterv harmadik csoportját a vállalkozások finanszírozását illetve az egyéb számviteli elszámolást segítő intézkedések alkotják: A devizaárfolyam-veszteségek miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítése Pénzforgalmi szemléletű általános forgalmi adózás Házipénztárra vonatkozó adminisztráció- egyszerűsítés

23 I FJÚSÁGI G ARANCIA P ROGRAM M AGYARORSZÁGON

24 Magyarország Kormánya az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok foglalkoztatásának növelését. Cél: a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához 2015. márciusában a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós forrásból a Kormány elindította a 25 év alatti munkanélküliek foglalkoztathatóságát segítő ifjúsági garancia programot az ország hat konvergencia-régiójában A program több lépcsőben valósul meg. Első lépésben a már legalább 6 hónapja munkanélküli fiataloknak kell lehetőséget kínálni, ezt követően lépésről lépésre megoldást találva valamennyi 25 év alatti, tanulmányait befejező vagy félbehagyó, elhelyezkedni nem tudó vagy állását vesztő és segítséget kérő fiatal számára

25 A MUNKAERŐ - PIACI PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK Képzési költség támogatása Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás Képzéshez kapcsolódó utazás költségtámogatása Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás  legfeljebb 8+4 Bérköltség támogatás  „legfeljebb 90 nap”  „legfeljebb 10+5”  „legfeljebb 6+3” Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása Lakhatási támogatás Vállalkozóvá válás támogatása

26 A MUNKAERŐ - PIACI PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK Munkaerő-piaci szolgáltatások:  egyéni munkatanácsadás,  motivációs csoportos foglalkozás,  pályaválasztási tanácsadás,  egyéni álláskeresési tanácsadás,  álláskeresési technikák oktatása,  pályamódosítási csoportos foglalkozás,  pszichológiai, rehabilitációs tanácsadás,  foglalkoztatási információs tanácsadás Szolgáltatás díjának megtérítése Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése

27 S TATISZTIKAI ADATOK 2014. november–2015. januári időszakban az egy évvel korábbihoz képest: A foglalkoztatottak létszáma 3,5%-kal magasabb, közülük a 15–64 évesek korcsoportjába tartozók aránya 2,8 százalékponttal, 62,5%-ra emelkedett. A 15–64 éves férfiak foglalkoztatási rátája 2,7 százalékponttal, 68,3%-ra nőtt. A 15–64 éves foglalkoztatott nők foglalkoztatási rátája 2,8 százalékponttal, 56,8%-ra javult. A 15–24 éves korosztály 24,6%-os foglalkoztatási rátája 2,9 százalékponttal emelkedett. Az ún. legjobb munkavállalási korú, 25–54 éves, valamint az idősebb, 55–64 éves foglalkoztatottak száma egyaránt nőtt, előbbiek foglalkoztatási rátája 2,3 százalékponttal, 79,6%-ra, utóbbiaké 3,0 százalékponttal, 42,6%-ra.

28 F ORRÁS JEGYZÉK http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/employment_hu.pdfhttp://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/employment_hu.pdf; www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU 5.10.3.pdf http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi- miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-elelos-allamtitkarsag/felelossegi- teruletek/foglalkoztataspolitika-munkahelyteremtes http://www.nav.gov.hu/data/cms279554/Tajekoztato_a_szocialis_hozzajarulasi_ adobol_ervenyesitheto_uj_adokedvezmenyekrol.pdf http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=ma_tamogatas_m helyvedelmiakcioterv http://www.nav.gov.hu/data/cms321537/Tajek__a_szocho__k__v.pdf http://palyazat.gov.hu/doc/4394 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/munkaeropiaci-es- kepzesi-allamtitkarsag/hirek/elindult-az-ifjusagi-garancia-program http://bkmkh.hu/kiskunmajsai_jarasi_hivatal/jarasi_hirek/tajekoztato_munkalt atok_reszere_az http://gyor-moson- sopron.munka.hu/engine.aspx?page=gyor_palyazatok_ifjusagi_garancia http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1409.pdf Statisztikai tükör 2014/131 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog1501.html

29 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "F OGLALKOZTATÁST ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK 2015. Készítette: Pelyhéné Barta Hajnalka EKF-GTK emberi erőforrás szak, II. évfolyam, levelező tagozat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések