Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetgazdasági Minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetgazdasági Minisztérium"— Előadás másolata:

1 Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program bemutatása Projekt Menedzsment Szövetség Szoboszlai Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

2 Kötött célrendszer: EU 2020 célkitűzések Hazai célkitűzések
Foglalkoztatási ráta 75%-ra emelkedik K+F szintje a GDP 1,8%-ra nő Megújuló energia-források részaránya 14,6%-ra nő Energia-hatékonyság 10%-os növelése ÜHG- kibocsátás legfeljebb 10%-os növelése 2005-höz képest Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a éves népességen belül 30,3%-ra nő A korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken a évesek között A szegény-ségben élő népesség száma fővel csökken A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani Energia/klíma: Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése Energiahatékonyság 20%-os növelése Megújuló energia részarányának 20%-os növelése Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 % A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 40 % A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 20 millióval kell csökkenteni

3 Operatív programok áttekintése
millió Euró Mrd Ft Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 8 763 2 717 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 920 285 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3 971 1 231 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 3 920 1 216 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 3 785 1 174 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 3 069 952 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 935 290 összesen 25 363 7 865 Átváltási árfolyam: 310,5 Ft /euró

4 Középpontban a gazdaságfejlesztés
GINOP 2 717 milliárd Ft Kevésbé fejlett régiók TOP 1231 milliárd Ft Megyék, MJV-k VEKOP 285 milliárd Ft Budapest, Pest megye NGM

5 A GINOP prioritásai Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása Alap: ERFA Forrás: 490,6 milliárd Ft Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció Forrás: 523,3 milliárd Ft Infokommunikációs fejlesztések Forrás: 141 milliárd Ft Energia Forrás: 69,9 milliárd Ft Foglalkoztatás Alap: ESZA Forrás: 515,6 milliárd Ft Versenyképes munkaerő Forrás: 135,6 milliárd Ft Turizmus Forrás: 111,8 milliárd Ft Pénzügyi eszközök Forrás: 729,6 milliárd Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

6 Pénzügyi eszközök 1. Prioritás 2. Prioritás 3. Prioritás 4. Prioritás
A kkv szektor külső finanszírozáshoz jutásának támogatása Mrd Ft vállalati K+I programok külső finanszírozáshoz jutásának támogatása – 202 Mrd Ft IKT szolgáltatások és szélessávú hálózatfejlesztések támogatása – 95 Mrd Ft lakossági és vállalati energiahatékonyság és megújuló energiafelhasználás arányának növelése a termelési folyamatokban – 176 Mrd Ft Pénzügyi eszközök 1. Prioritás 2. Prioritás 3. Prioritás 4. Prioritás a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javításával – 31 Mrd Ft 5. Prioritás

7 GINOP 2015 - Éves Fejlesztési Keret
Közel 70 kiírás, több mint 800 Mrd Ft értékben 2015-ben egy része kiemelt projekt, „címzett” támogatások többnyire vállalkozásoknak szóló kiírások Induló vállalkozásoknak is vannak/lesznek lehetőségek Sokféle tématerület Éves Fejlesztési Keret 1173/2015. (III.24.) A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról a oldalon megtalálható, március 24-i közlönyben Pénzügyi eszközök (vissza térítendő támogatások) a második félévtől érhetők el a vállalkozások számára Kizárólag a Közép-Magyarországi Régión kívül megvalósuló projektekre vonatkoznak a pályázatok Elindultak a meghirdetések, fokozatosan egyre több felhívás jelenik meg

8 Gazdaságfejlesztési „örökzöld”: vállalati kapacitásbővítés
Erős kötöttségek Kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások részére elérhető Szabad vállalkozási zónákon kívül kizárólag a feldolgozóipari projektek támogathatók (építőipart kivéve) SZVZ-n kívül csak visszatérítendő támogatást kaphat: szolgáltató és kereskedelmi szektor Kizárt ágazatok: mezőgazdaság, bányászat, építőipar A beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot. A projektnek az alábbi feltételek valamelyikét teljesíteni kell: A beruházás jelentős növekedési/export/innovatív potenciállal rendelkezik a további bővüléshez A beruházás új vagy fejlettebb termék előállítására irányul A beruházás korábban K+F tevékenységhez köthető fejlesztés gyártását valósítja meg A beruházás hosszú távú üzleti együttműködéshez és/vagy a nemzetközi termelési láncba történő mélyebb integrációhoz kötődik (beleértve a közvetlen beszállítóvá válást és a klaszterekben, együttműködésekben való részvételt) A beruházás (közvetlenül vagy közvetve megújuló energia felhasználáshoz kapcsolódik A beruházást alulreprezentált vállalkozó (fiatal vagy női vállalkozó), vagy kezdő vállalkozás hajtja végre Szabad Vállalkozási Zónában kerül sor a beruházásra A beruházási projekt előnyt élvez, ha: a beruházásnak pozitív és közvetlen hatása van a foglalkoztatásra a beruházás (S3 stratégiában rögzített) nemzeti és regionális szakosodási prioritásokhoz kapcsolódik

9 Mikro-, kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése – utolsó tervezet alapján (GINOP ) Rendelkezésre álló keretösszeg: 65 mrd Ft Pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások 1 lezárt üzleti évvel és legalább 1 fő éves átlagos statisztikai létszámmal kell rendelkezni Igényelhető támogatás: millió Ft Támogatás mértéke: max. 50% Ágazati fókusz: feldolgozóipar Támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, Infrastrukturális és ingatlan beruházás, IT-fejlesztés, online megjelenés, gyártási licenc/know-how beszerzés (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódóan is) Előleg: támogatás 50%-a, max. 100 millió Ft Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 18 hónap

10 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása   (GINOP-1.3.1-15)
Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 mrd Ft Pályázók köre: mikro, kis- és középvállalkozások Igényelhető támogatás: min. 1,5 M Ft – 20 M Ft Projekt összköltsége: max. 150 M Ft Támogatás mértéke: max. 50 % Támogatható tevékenységek köre: Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel Külföldi árubemutató szervezése Piacra jutás támogatása Információs technológia-fejlesztés Tanácsadás igénybevétele Piackutatás elkészítésének költsége Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap

11 Mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása – utolsó tervezet alapján (GINOP ) Rendelkezésre álló keretösszeg: Szabad Vállalkozási Zónákban (SZVZ): 10 mrd Ft SZVZ-n kívül: 10 mrd Ft Pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások 1 lezárt üzleti évvel és legalább 1 fő éves átlagos statisztikai létszámmal kell rendelkezni bizonyos esetekben induló vállalkozások is támogathatóak Igényelhető támogatás: 5-50 millió Ft Projekt összköltség: max. 150 millió Ft Támogatás mértéke: max. 50%, Szabad Vállalkozási Zónában megvalósuló feldolgozóipari fejlesztés esetén: max. 70% Támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, Infrastrukturális és ingatlan beruházás, IT-fejlesztés, online megjelenés, gyártási licenc/know-how beszerzés (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódóan is) Előleg: támogatás 50%-a, max. 25 millió Ft Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 12 hónap

12 GINOP 2. prioritás, tervezett K+F+I felhívások
Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretössze ge (Mrd Ft) Felhívás meghirdeté sének tervezett ideje Tám. Int. Kedvezményezet tek GINOP és Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 50 július 60% Vállalkozások, kutatóhelyek, és ezek konzorciumai GINOP Iparjog 1 80% KKV-k, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek GINOP K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések 40 Vállalkozások, kutatóhelyek konzorciumai GINOP Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 10 100% Felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek GINOP K+F infrastruktúra megerősítése 25

13 4. Prioritás, tervezett energetikai felhívások
Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) Felhívás meghirdet ésének tervezett ideje Tám. Int. Kedvezmé nyezettek GINOP-4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések 6,00 június 40% Mikro-, kis- és közép- vállalkozás ok GINOP-4.1.2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 40-50% GINOP-4.1.3 Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Várható támogatható tevékenységek: Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, Épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása, Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek,

14 255/2014 Korm. Rendelet - Támogatási térkép
Budapest Bács- Kiskun Békés Csongrád Tolna Somogy Zala Vas Győr-Moson- Sopron Veszprém Komárom- Esztergom Fejér Pest Nógrád Heves Borsod-Abaúj- Zemplén Szabolcs- Szatmár-Bereg Hajdú-Bihar Jász-Nagykun- Szolnok Győr Szombathely Pécs Szekszárd Kaposvár Zalaegerszeg Tatabánya Székesfehérvár Kecskemét Szeged Békéscsaba Debrecen Nyíregyháza Miskolc Eger Salgótarján Baranya A projekt megvalósításának helyszíne számít! Kisvállalat Középvállalat Észak-Magyarország 50% Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl 45% Nyugat-Dunántúl 35% Középvállalat +10% Kisvállalat + 20% K+I és közszféra lehet 100%

15 A döntéssel és végrehajtással kapcsolatos kérdések
KKV vs. Nagyvállalat Az ÉFK mint kotta Az első értékelések tapasztalatai EPTK - finanszírozásdni érdemes

16 Amit még tudni érdemes A pályázatok beadása legkorábban a közzétételtől számított 30 nap után nyílhat meg Nagyvállalatok esetében a kutatás-fejlesztési, innovációs pályázatokra és a pü.-i eszközökre érdemes koncentrálni Pályázáshoz előzetes regisztráció szükséges (gyakran használt címmel érdemes regisztrálni) E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás helyett KIVÉTEL: a támogatási kérelemben szereplő adatok hitelességét igazoló Nyilatkozat – 3 napon belül postán is be kell adni! Jellemző hibák: elektronikus kitöltőprogram nehézségei sok pályázat esetében hibásan kerül beadásra a pályázati nyilatkozat,   3 árajánlat kötelező 3 független ajánlatadótól sok a hiányos, pontatlan, a feltételeknek meg nem felelő árajánlat, rosszul kerülnek a besorolásra a költségek, olyan tevékenységet szeretne fejleszteni, amire az adott pályázatban nincs lehetőség.

17 A felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége:
Széchenyi 2020 Irányadó jogszabályok, rendelkezések: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet – Eljárási rendelet 255/2014. (X. 10.) Korm. Rendelet – Jogcímrendelet 1173/2015. (III.24.) A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évi re szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról A felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége: 17

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Nemzetgazdasági Minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések