Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA PROJEKT MENEDZSMENT SZÖVETSÉG 2015.06.17. Szoboszlai Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA PROJEKT MENEDZSMENT SZÖVETSÉG 2015.06.17. Szoboszlai Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium."— Előadás másolata:

1 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA PROJEKT MENEDZSMENT SZÖVETSÉG 2015.06.17. Szoboszlai Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

2 Kötött célrendszer:  A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie  Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani  Energia/klíma:  Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése  Energiahatékonyság 20%-os növelése  Megújuló energia részarányának 20%-os növelése  Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %  A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 40 %  A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 20 millióval kell csökkenteni Hazai célkitűzések 2020 Foglalkoztatási ráta 75%-ra emelkedik K+F szintje a GDP 1,8%-ra nő Megújuló energia- források részaránya 14,6%- ra nő Energia- hatékonyság 10%-os növelése ÜHG- kibocsátás legfeljebb 10%- os növelése 2005- höz képest Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a 30-34 éves népességen belül 30,3%-ra nő A korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken a 18-24 évesek között A szegény- ségben élő népesség száma 450.000 fővel csökken EU 2020 célkitűzések

3 Operatív Programmillió EuróMrd Ft Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)8 7632 717 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)920285 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)3 9711 231 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)3 9201 216 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)3 7851 174 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)3 069952 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)935290 összesen25 3637 865 Operatív programok áttekintése Átváltási árfolyam: 310,5 Ft /euró

4 Középpontban a gazdaságfejlesztés GINOP 2 717 milliárd Ft Kevésbé fejlett régiók TOP 1231 milliárd Ft Megyék, MJV-k VEKOP 285 milliárd Ft Budapest, Pest megye NGM

5 A GINOP prioritásai Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása Alap: ERFA Forrás: 490,6 milliárd Ft Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció Alap: ERFA Forrás: 523,3 milliárd Ft Infokommunikációs fejlesztések Alap: ERFA Forrás: 141 milliárd Ft Energia Alap: ERFA Forrás: 69,9 milliárd Ft Foglalkoztatás Alap: ESZA Forrás: 515,6 milliárd Ft Versenyképes munkaerő Alap: ESZA Forrás: 135,6 milliárd Ft Turizmus Alap: ERFA Forrás: 111,8 milliárd Ft Pénzügyi eszközök Alap: ERFA Forrás: 729,6 milliárd Ft 1.2. 3.4. 5. 6. 7. 8.

6 A kkv szektor külső finanszírozáshoz jutásának támogatása - 225 Mrd Ft vállalati K+I programok külső finanszírozáshoz jutásának támogatása – 202 Mrd Ft IKT szolgáltatások és szélessávú hálózatfejlesztések támogatása – 95 Mrd Ft IKT szolgáltatások és szélessávú hálózatfejlesztések támogatása – 95 Mrd Ft lakossági és vállalati energiahatékonyság és megújuló energiafelhasználás arányának növelése a termelési folyamatokban – 176 Mrd Ft Pénzügyi eszközök a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javításával – 31 Mrd Ft 2. Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 3. Prioritás 1. Prioritás

7 GINOP 2015 - Éves Fejlesztési Keret Közel 70 kiírás, több mint 800 Mrd Ft értékben 2015-ben  egy része kiemelt projekt, „címzett” támogatások  többnyire vállalkozásoknak szóló kiírások  Induló vállalkozásoknak is vannak/lesznek lehetőségek  Sokféle tématerület Éves Fejlesztési Keret  1173/2015. (III.24.) A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról  a www.magyarkozlony.hu oldalon megtalálható, 2015. március 24-i közlönyben Pénzügyi eszközök (vissza térítendő támogatások) a második félévtől érhetők el a vállalkozások számára Kizárólag a Közép-Magyarországi Régión kívül megvalósuló projektekre vonatkoznak a pályázatok Elindultak a meghirdetések, fokozatosan egyre több felhívás jelenik meg

8 Gazdaságfejlesztési „örökzöld”: vállalati kapacitásbővítés Erős kötöttségek  Kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások részére elérhető  Szabad vállalkozási zónákon kívül kizárólag a feldolgozóipari projektek támogathatók (építőipart kivéve)  SZVZ-n kívül csak visszatérítendő támogatást kaphat: szolgáltató és kereskedelmi szektor  Kizárt ágazatok: mezőgazdaság, bányászat, építőipar A beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítjaa technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.A beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot. A projektnek az alábbi feltételek valamelyikét teljesíteni kell:A projektnek az alábbi feltételek valamelyikét teljesíteni kell:  A beruházás jelentős növekedési/export/innovatív potenciállal rendelkezik a további bővüléshez  A beruházás új vagy fejlettebb termék előállítására irányul  A beruházás korábban K+F tevékenységhez köthető fejlesztés gyártását valósítja meg  A beruházás hosszú távú üzleti együttműködéshez és/vagy a nemzetközi termelési láncba történő mélyebb integrációhoz kötődik (beleértve a közvetlen beszállítóvá válást és a klaszterekben, együttműködésekben való részvételt)  A beruházás (közvetlenül vagy közvetve megújuló energia felhasználáshoz kapcsolódik  A beruházást alulreprezentált vállalkozó (fiatal vagy női vállalkozó), vagy kezdő vállalkozás hajtja végre  Szabad Vállalkozási Zónában kerül sor a beruházásra A beruházási projekt előnyt élvez, ha:A beruházási projekt előnyt élvez, ha:  a beruházásnak pozitív és közvetlen hatása van a foglalkoztatásra  a beruházás (S3 stratégiában rögzített) nemzeti és regionális szakosodási prioritásokhoz kapcsolódik

9 Mikro-, kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése – utolsó tervezet alapján (GINOP-1.2.1-15) Rendelkezésre álló keretösszeg: 65 mrd Ft Pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások  1 lezárt üzleti évvel és legalább 1 fő éves átlagos statisztikai létszámmal kell rendelkezni Igényelhető támogatás: 50-500 millió Ft Támogatás mértéke: max. 50% Ágazati fókusz: feldolgozóipar Támogatható tevékenységek:  eszközbeszerzés,  Infrastrukturális és ingatlan beruházás,  IT-fejlesztés, online megjelenés,  gyártási licenc/know-how beszerzés  (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódóan is) Előleg: támogatás 50%-a, max. 100 millió Ft Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 18 hónap

10 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 mrd Ft Pályázók köre: mikro, kis- és középvállalkozások Igényelhető támogatás: min. 1,5 M Ft – 20 M Ft Projekt összköltsége: max. 150 M Ft Támogatás mértéke: max. 50 % Támogatható tevékenységek köre:  Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel  Külföldi árubemutató szervezése  Piacra jutás támogatása  Információs technológia-fejlesztés  Tanácsadás igénybevétele  Piackutatás elkészítésének költsége  Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége  Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap

11 Mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása – utolsó tervezet alapján (GINOP-1.2.2-15) Rendelkezésre álló keretösszeg:  Szabad Vállalkozási Zónákban (SZVZ): 10 mrd Ft  SZVZ-n kívül: 10 mrd Ft Pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások  1 lezárt üzleti évvel és legalább 1 fő éves átlagos statisztikai létszámmal kell rendelkezni  bizonyos esetekben induló vállalkozások is támogathatóak Igényelhető támogatás: 5-50 millió Ft Projekt összköltség: max. 150 millió Ft Támogatás mértéke:  max. 50%,  Szabad Vállalkozási Zónában megvalósuló feldolgozóipari fejlesztés esetén: max. 70% Támogatható tevékenységek:  eszközbeszerzés,  Infrastrukturális és ingatlan beruházás,  IT-fejlesztés, online megjelenés,  gyártási licenc/know-how beszerzés  (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódóan is) Előleg: támogatás 50%-a, max. 25 millió Ft Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 12 hónap

12 GINOP 2. prioritás, tervezett K+F+I felhívások Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretössze ge (Mrd Ft) Felhívás meghirdeté sének tervezett ideje Tám. Int. Kedvezményezet tek GINOP- 2.1.1 és 2.1.2 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 50július60% Vállalkozások, kutatóhelyek, és ezek konzorciumai GINOP- 2.1.3 Iparjog1július80% KKV-k, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek GINOP- 2.2.1 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések 40július80% Vállalkozások, kutatóhelyek konzorciumai GINOP- 2.3.2 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 10július100% Felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek GINOP- 2.3.3 K+F infrastruktúra megerősítése 25július100%

13 4. Prioritás, tervezett energetikai felhívások Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) Felhívás meghirdet ésének tervezett ideje Tám. Int. Kedvezmé nyezettek GINOP-4.1.1Épületenergetikai fejlesztések6,00június40% Mikro-, kis- és közép- vállalkozás ok GINOP-4.1.2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 6,00június40-50% GINOP-4.1.3 Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 6,00június40-50% Várható támogatható tevékenységek:  Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése,  Épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése,  Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása,  Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek,

14 KisvállalatKözépvállalat Észak-Magyarország 50% Észak-Alföld 50% Dél-Alföld 50% Dél-Dunántúl 50% Közép-Dunántúl 50%45% Nyugat-Dunántúl 45%35% Budapest BÁCS- KISKUN Békés Csongrád TolnaSomogy Zala Vas GYŐR-MOSON- SOPRON Veszprém KOMÁROM- ESZTERGOM Fejér Pest Nógrád Heves BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG Hajdú-Bihar JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK Győr Szombathely Pécs Szekszárd Kaposvár Zalaegerszeg Tatabánya Veszprém Székesfehérvár Kecskemét Szeged Békéscsaba Debrecen Nyíregyháza Miskolc Szolnok Eger Salgótarján Baranya A projekt megvalósításának helyszíne számít! Középvállalat +10% Kisvállalat + 20% K+I és közszféra lehet 100% 255/2014 Korm. Rendelet - Támogatási térkép

15 A döntéssel és végrehajtással kapcsolatos kérdések 1.KKV vs. Nagyvállalat 2.Az ÉFK mint kotta 3.Az első értékelések tapasztalatai 4.EPTK - finanszírozásdni érdemes

16 Amit még tudni érdemes A pályázatok beadása legkorábban a közzétételtől számított 30 nap után nyílhat meg Nagyvállalatok esetében a kutatás-fejlesztési, innovációs pályázatokra és a pü.-i eszközökre érdemes koncentrálni Pályázáshoz előzetes regisztráció szükséges (gyakran használt e-mail címmel érdemes regisztrálni) E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás helyett  KIVÉTEL: a támogatási kérelemben szereplő adatok hitelességét igazoló Nyilatkozat – 3 napon belül postán is be kell adni! Jellemző hibák:  elektronikus kitöltőprogram nehézségei  sok pályázat esetében hibásan kerül beadásra a pályázati nyilatkozat,  3 árajánlat kötelező 3 független ajánlatadótól  sok a hiányos, pontatlan, a feltételeknek meg nem felelő árajánlat,  rosszul kerülnek a besorolásra a költségek,  olyan tevékenységet szeretne fejleszteni, amire az adott pályázatban nincs lehetőség.

17 2014 - 2020 - Széchenyi 2020 Irányadó jogszabályok, rendelkezések:  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet – Eljárási rendelet  255/2014. (X. 10.) Korm. Rendelet – Jogcímrendelet  1173/2015. (III.24.) A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi re szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról A felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége: www.palyazat.gov.hu

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA PROJEKT MENEDZSMENT SZÖVETSÉG 2015.06.17. Szoboszlai Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések