Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető,"— Előadás másolata:

1 MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető,
Nemzetgazdasági minisztérium a as fejlesztési időszak első felhívásai MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

2 Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Új intézményi rendszer – április 15-től Kettős kihívás: fejlesztési időszak lezárása GOP fejlesztési időszak indítása GINOP Kettős kihívások: közötti időszak lezárása 64 ezer támogatott pályázat Kb Mrd Ft kötelezettségvállalás (10% túlvállalással) 6 400 Mrd Ft kifizetése megtörtént Cél: 100%-ban le kell hívni a keretet!  elszámolási időszak vége december 31. közötti időszak indítása 712 ezer Ft/fő támogatás  Második legjobb érték Európában  34 milliárd eur támogatás  abszolút mértékben a harmadik hely a tagállamok között (25 mrd a kohéziós politika keretében, 9 mrd a közvetlen kifizetések révén)

3 Széchenyi 2020 10 OPERATÍV PROGRAM
Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Hazánk 10 Operatív Program keretében fogja meghirdetni az uniós forrásokat, amely programok illeszkednek a korábban már bemutatott EU2020 stratégiához. A tervezés során fontos elkerülni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a források elaprózódjanak, e helyett a támogatásoknak célzottan kell eljutni arra a területre, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Sok helyen, sokaktól hallhatták már, hogy a kormány legfontosabb célkitűzése, hogy a as uniós költségvetési periódusban rendelkezésünkre álló fejlesztési források jelentős részét, 60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítsuk. De miért is olyan fontos ez a célkitűzés? A ma Magyarországon megvalósuló fejlesztések 97%-a uniós forrásból valósul meg. Ez azt jelenti, hogy ha a gazdaság növekedését akarjuk segíteni, óhatatlanul több pénzt kell elsősorban a kis- és középvállalkozásokba invesztálni. Már korábban említettem a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakítását – az, hogy a minisztériumokhoz kerülnek az irányító hatóságok, eredményezi majd a hatékonyabb, valódi tartalommal megtöltött forráselosztás. A források koncentrációja mellett egyszerűbb eljárásrend kialakítására törekszünk. A következő időszakban az e-ügyintézés teljesen átveszi a papíralapú pályázatbenyújtás helyét és sok esetben egyszerűsítjük az eljárásrendeket is. Miután az Európai Unió egyáltalán nem követeli meg, hogy minden forrás odaítélésének feltétlenül pályázatokat írjunk ki, így a közszféra esetében több területen is kiváltjuk a pályáztatási folyamatot és bizonyos esetekben automatikusan támogatni fogunk egyes beruházásokat. A KMR fejlettségi besorolása miatt sajnos jóval kevesebb uniós támogatásban részesülhet, mint a konvergencia régiók. Ezt a problémát a kormány úgy szeretné orvosolni, hogy hazai forrásból több támogatást juttat majd a KMR térség vállalkozásainak.

4 Széchenyi 2020 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a támogatások felhasználásának rendjéről E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás helyett Eljárásrend egyszerűsítés Közszféra esetében pályáztatási folyamat kiváltása Nagyobb hangsúly a visszatérítendő támogatásokra 4

5 Megjelentek az új pályázatok
Ebből 5 GINOP: Ifjúsági Garancia Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Munka és magánélet összehangolásának elősegítése érdekében → Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése érdekében → KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében → KKV-k piaci megjelenésének támogatása Felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége: 2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, as fejlesztési időszak. Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel.

6 Ifjúsági Garancia – Kiemelt projekt
A felhívás célja, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, illetve hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A év közötti fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. A program első szakaszában legalább 36 ezer fiatal részvételét kell biztosítani a kevésbé fejlett régiókban. A foglalkoztatási szolgálat tanácsadás és mentorálás mellett az alábbi lehetőségeket kínálhatja fel a fiataloknak: Munkáltató által bejelentett ÚJ munkahely Munkatapasztalat-szerzés Támogatott foglalkoztatás Alapfokú iskolai végzettség megszerzése Szakképzés különféle formái

7 Ifjúsági Garancia – Kiemelt projekt
Mikortól adható be a pályázat? Támogatás formája, mértéke vissza nem térítendő, 100 % Mekkora a forrás összege? 36 mrd. Ft, ebből 14,7 mrd. Ft YEI forrás Mekkora a támogatás mértéke? Kik pályázhatnak? Nemzetgazdasági Minisztérium, kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására kijelölt szakigazgatási szerveivel együttesen Támogatható tevékenységek? Projekt előkészítés; Foglalkoztatást elősegítő képzés; Elhelyezkedést, munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költségek; Megvalósításhoz szükséges szakmai, IT, módszertani fejlesztések.

8 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
A felhívás célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg. Az első kör (A komponens): Üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) kiválasztása, a támogató háttér kialakítása és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetése. A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. Segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

9 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
A második kör (B komponens): A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett. Jelen támogatási kérelem a konstrukció első komponensének feltételeit rögzíti.

10 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
Mikortól adható be a pályázat? Támogatás formája, mértéke vissza nem térítendő; 100 % Mekkora a forrás összege? 1,1 Mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke? A támogatás összege legfeljebb a Felhívás 1.2. alfejezetben bemutatott regionális bontás szerint igényelhető támogatási összegek. Kik pályázhatnak? Önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek pályázhatnak Támogatható tevékenységek? Nem támogatható a KMR területén megvalósuló projekt Projekt előkészítés; projekt menedzsment; szakmai tevékenységek (tanácsadás, képzés); eszközbeszerzés

11 Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
A felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése. A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg. Az első kör (A komponens): A felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását. A második kör (B komponens): Az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a B komponens esetében csak azon vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek az A komponens keretében átvilágításra kerülnek! Célok: A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás → Magyarországon ennek aránya alacsony A Munka Törvénykönyve alapján a részmunkaidőn kívül pl. az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunkavégzés, a munkaidőkeret alkalmazása is megjelenik. Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók számára olyan szolgáltatások biztosítása, illetve pályázati csomag megjelentetése indokolt, mely a munkáltató előzetes átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is magában foglalja. A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás. Magyarországon ennek aránya annak ellenére alacsony, hogy a jogszabályok tág lehetőséget adnak annak alkalmazására. A Munka Törvénykönyve alapján a (gyermekgondozási szabadságról visszatérő szülő számára a gyermek 3 éves koráig kötelezően biztosítandó) részmunkaidőn kívül pl. az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunkavégzés, a munkaidőkeret alkalmazása is megjelenik. Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók számára olyan szolgáltatások biztosítása, illetve pályázati csomag megjelentetése indokolt, mely a munkáltató előzetes átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is magában foglalja.

12 Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
Mikortól adható be a pályázat? Támogatás formája, mértéke vissza nem térítendő, 100 % Mekkora a forrás összege? 1 Mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke? – Ft Kik pályázhatnak? önállóan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (beleértve a nonprofit gazdasági társaságokat); legfeljebb 5 fős konzorciumok, amelyek tagjai lehetnek: vállalkozások, nonprofit és egyéb nem nyereség érdekelt szervezetek Honnan pályázhatnak? Az átvilágított munkavállalók munkavégzés helye NEM LEHET a Közép-Magyarországi régióban! Támogatható tevékenységek? Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása; projektmenedzsment és együttműködés a nyertes szervezetekkel; műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése és lebonyolítása; tájékoztatás, nyilvánosság; előkészítési tevékenység A szervezetfejlesztő pályázónak rendelkeznie kell:  et követően min. 5 referenciával a területen (alátámasztva szerződéssel, számlával, bankszámlakivonattal v. uniós támogatási szerződéssel) Min. 5 műhelymunka szervezéséről igazolással Min. 5 fő a szakmai tevékenységgel összefüggő foglalkoztatotti létszámmal (konzorcium esetén tagonként átlagosan) A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK A projekt kiválasztása során előnyben részesülnek azon támogatást igénylők, amelyek: · szolgáltatási palettája széles körű (tréning, munkajogi tanácsadás, coaching, mentorálás, HR-tanácsadás, technikai bevezetésre tanácsadás, műhelymunka); · tapasztalata kiterjed a felhívás kiemelt célcsoportjára (a 6 éven aluli gyereket nevelő (korábban/jelenleg) gyermekgondozási szabadságon lévő szülő foglalkoztatott); · ha a támogatást igénylő a támogatási kérelem szempontjából releváns szakmai szervezet tagja. Pályázóra vonatkozó általános kizáró feltételek:  amely esetében az előző lezárt pénzügyi évben a bevétel/árbevétel összege nem éri el a támogatás összegének legalább 50%-át;  amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában; Csatolandó mellékletek: a)Nyilatkozat b) Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására (aláírt,szkennelt – pdf/tif – formátum) c) Jogi státusz igazolása (alapító okirat, társasági szerződés másolata) d) Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló, amennyiben az nem került feltöltésre a oldalra, illetve a közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum e) Árajánlat a Felhívás 3.3.c) pontja alapján. f) A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya/vagy ügyvédi által hitelesített aláírásminta a „Támogatási kérelem kitöltési útmutató” című dokumentumban foglaltak szerint. g) A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben az NAV-nak (APEHnak) kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartása h) Megvalósíthatósági tanulmány i) Cselekvési ütemterv – negyedéves bontásban (Projekt szinten és Részprojektenként) j) Cash-flow k) Önéletrajzok (aláírt, szkennelt – pdf/tif – formátum) l) Referenciák alátámasztva szerződéssel, számlával és bankkivonattal (aláírt, szkennelt –pdf/tif formátum). Uniós pályázati szerződés esetén az adatlapon a hasonló célterületen megvalósuló projekt bemutatása szükséges.

13 KKV-k termelési kapacitásainak bővítése
A felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék- vagy szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének céljából, lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. A projektben kötelező elem a gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése. A projektek keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek fejleszthetőek. Figyelem! A pénzügyi elszámolás végső határideje: december 31.

14 KKV-k termelési kapacitásainak bővítése
Mikortól adható be a pályázat? Támogatás formája, mértéke vissza nem térítendő; maximum 50 % (régiónként eltérő) Mekkora a forrás összege? 8,5 mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke? Ft Kik pályázhatnak? mikro-, kis- és középvállalkozások Honnan pályázhatnak? Nem támogatható a KMR területén megvalósuló projekt Támogatható tevékenységek? Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése; anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése; infrastrukturális és ingatlan beruházás; IT fejlesztés; gyártási lincenc, gyártási know-how

15 KKV-k piaci megjelenésének támogatása
A felhívás célja a KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek támogatása külföldi kiállításon, vásáron való részvételen, a piacra jutáshoz kapcsolódóan végzett marketingtevékenységen, illetve igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokon keresztül. A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon és fejlesztésük az „Ágazati fókusz” mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik. Elvárás, hogy a vállalkozás alakítsa ki a szervezeten belül a külkereskedelmi tevékenységért felelő munkatárs munkakörét, és köteles a Nemzeti Kereskedőház Zrt.-vel kapcsolatot tartani.

16 KKV-k piaci megjelenésének támogatása
Mikortól adható be a pályázat? Támogatás formája, mértéke vissza nem térítendő; maximum 50 % (régiónként eltérő) Mekkora a forrás összege? 1,5 mrd. Ft Mekkora a támogatás mértéke? Ft Kik pályázhatnak? mikro-, kis- és középvállalkozások Honnan pályázhatnak? Nem támogatható a KMR területén megvalósuló projekt Támogatható tevékenységek? Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel; külföldi árubemutató szervezése; piacra jutás támogatás; IT fejlesztés; tanácsadás; piackutatás; szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének költsége, innováció tanácsadás és támogató szolgáltatás költsége

17 GINOP pályázatok benyújtásának módja
Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül a honlapon. Online benyújtást követően (max 3 napon belül) a kérelem adattartalmát hitelesítő cégszerűen aláírt igazoló nyilatkozatot postai úton is szükséges elküldeni a következő címre: Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 1539 Budapest Postafiók 684. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás[1/futárposta-szolgáltatás[2 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével szükséges postázni.

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MILOS KATALIN - Pályázatkezelési Főosztályvezető,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések