Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megyei könyvtárat 1952-ben alapították a korábbi körzeti és a városi könyvtár összevonásával, 7758 kötetes induló állománnyal. 1957-ben a műemlékekben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megyei könyvtárat 1952-ben alapították a korábbi körzeti és a városi könyvtár összevonásával, 7758 kötetes induló állománnyal. 1957-ben a műemlékekben."— Előadás másolata:

1

2 A megyei könyvtárat 1952-ben alapították a korábbi körzeti és a városi könyvtár összevonásával, 7758 kötetes induló állománnyal. 1957-ben a műemlékekben gazdag belváros egyik legszebb épületében, a Nagypréposti palotában kapott otthont. A 60-as évek végén felújították, 1970. április 25-én nyílt meg a felújított könyvtár - most már szabadpolcos szolgáltatással - 829 négyzetméter alapterületen. A gyermek-könyvtár 1957-től lett önálló részleg. 1958-tól új szolgáltatásként működik a könyvkötészet. A korszerűsített épületben az országos szakmai törekvésekkel összhangban kialakult a zenei részleg és az évek óta folytatott sajátos gyűjtés, feltárás alapján a helyismereti gyűjtemény. 1976-ban a Megyeháza épületében külön-gyűjteményként létesült a közigazgatási szakkönyvtár, 1983-ban pedig az Művészetek Háza épületében nyílt meg az idegen nyelvi szakrészleg. Az intézmény alapterülete a gyűjtemény nagyságához, illetve a megyei könyvtári szintnek megfelelő szolgáltatásokhoz, az ellátandó feladatokhoz képest nagyon alacsony. A város részletes rendezési tervében elfogadott bővítési terv oldaná meg hosszú távra a korszerű nyilvános könyvtári ellátás problémáját.

3 Bródy Sándor író, drámaíró, publicista 1863. július 23-án Egerben született. Szegény, zsidó kereskedő családból származott. Első irodalmi sikerét Nyomor című novelláskötetével aratta 1884-ben. Újszerűnek számított írásaiban a nagyvárosi tematika. Színpadi műveivel romantikus kezdet után - mint a Hófehérke 1901-ből, Királyidillek 1902-ből - a naturalisztikus ábrázolás kezdeményezője a magyar polgári drámában. Legérettebb színműveiben a prózájából már ismert társadalmi konfliktusokat élezte ki. Jelentősebb színművei közé számít A medikus (1911). Számos novellája a magyar próza klasszikus alkotásainak sorába tartozik. Stílusérzéke példaként állt a művész kortársak előtt. Remekmű utolsó alkotása, a Rembrandt (1925) című filozófikus novellaciklusa, amely egyben művészi önvallomásának megfogalmazása is. Kritikusai szerint Bródy Sándornak nem egyik vagy másik műve igazán jelentős, hanem az egész munkássága, amellyel az irodalmi életre hatott. Rendkívül lelkes, ötletgazdag, vitára mindig kész, a fiatal írók vezéralakja, aki képes volt arra is, hogy utat mutasson a nála jelentősebb szerzőknek. 1924. augusztus 12-én Budapesten hunyt el.

4 A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár települési és megyei felada- tokat is ellátó nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata az, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz. Könyvtárunk küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. Ezek segítségével támogatni kívánja: az oktatás különböző szintjein tanulókat, az életen át tartó tanulást, a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermekek olvasóvá nevelését, a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását, a megye természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatását, bemutatását, a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését, a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését, a megyében dolgozó könyvtárosok képzését, továbbképzését, a könyvtárkép társadalmi megítélésének javítását

5 … 7.1/ A könyvtár alaptevékenysége: A könyvtár az 1997.évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat. Eger városban ellátja a települési könyvtári feladatokat, Heves megye egész területére vonatkozóan pedig a megyei könyvtári feladatokat … gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében, gyüjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyüjt, szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, ellátja a köteles példányokkal és könyvtárközi dokumentum ellátással kapcsolatos feladatokat, szervezi a megyében működő könyvtárak együttmüködését, végzi, illetőleg szervezi a megyei nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segitő szolgáltatásokat nyújt, szervezi a megyében müködő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, együttműködik más könyvtári hálózatokkal és egyéb kulturális intézményekkel, szervezetekkel.

6 A könyvtárnak otthont adó Nagypréposti palota a barokk építészet remeke. Az épület színösszeállítása adta az ötletet a Könyvtár arculati színeinek kiválasztásához. Ezek: barna és beige.

7 Az érdeklődőt a földszinten hangulatos kiállítóterem fogadja, amely időszaki tárlatoknak ad otthont. Mivel csak ezen a termen keresztül juthatunk fel a könyvtárba, minden könyvtárlátogató előtt adott a lehetőség. Az egyszerű megközelíthetőség jobban vonzza a nem kifejezetten könyvtárba igyekvő közönséget is.

8 Az olvasószolgálati pultnál történik többek között a beiratkozás, amely a beírás időpontjától számított egy évre szól és a kölcsönzőpultnál gépi rendszerrrel történik. A beiratkozáshoz szükséges iratok: érvényes személyi igazolvány. Kedvezményre jogosító érvényes igazolványok: diák-, pedagógus-, nyugdíjas igazolvány, MVGYOSZ tagság

9 napijeggyel igénybe vehető (ingyenes) szolgáltatások: Helyben használat Elektronikus katalógusok, állományfeltáró eszközök használata Tájékoztatás Információ a könyvtár szolgáltatásairól Beiratkozással igénybe vehető ingyenes szolgáltatások: Kölcsönzés Előjegyzés Könyvtárközi kölcsönzés Hangoskönyvtár Házhozszállítás Szofi Pont használata Internethasználat Térítéses szolgáltatások: Video kölcsönzés Fénymásolás, nyomtatás a szerzői jog szabályainak betartása szerint

10 Az olvasószolgálat a könyvtári tagokat a könytár logójával, pontos címével ellátott és az egységes arculat elvárásainak megfelelő nyomtatványokkal látja el. Ezek egy része hivatalos, adminisztratív jellegű, míg mások tájékoztató, PR erősítő jellegű tartalommal bírnak. Az alábbiak- ban láthatók a lényegesebb nyomtatvá- nyok

11 A nyomtatványok egyszerű, könnyen át- látható tervezése megkönnyíti az admi- nisztratív munkát

12 Az olvasószolgálati pultnál találhatók a tájékoztató nyomtatványok, amelyek a hasznos tudnivalókon, praktikusságokon kívül, megpróbálják kiterjeszteni a könyvtár hangulatát… a Tájékozató leporelló előoldala...

13 .. és a hátoldal.

14 Hasznos lehet a könyvjelző is, amely szinte emléktárgyként ke- zelhető. A hátoldalon könyvtár szlogenje látható.

15 A kölcsönözhető könyvek közötti eligazodást célszerű módon szak- könyvtáros kezelésében lévő információs terminállal, illetve egyértelmű polcjelzésekkel, és keresőterminálokkal látták el. A Szikla elnevezésű keresőben helyi, vagy országos adatbázisban kereshetnek a látogatók.

16 Munkában az ügyeletes könyvtárosok az információs terminálnál.

17 A polcok oldalán egyértelmű eligazító táblák biztosítják a keresés hatékonyságát. Az arculat követése itt megkérdőjelezhető...

18 A könyvtár területén egyénileg is lehetőség nyílik keresésre, terminálokon keresztül. Itt éppen Jánosi Margit csoport- társam kutakodik...

19 Az olvasótermen belül külön információs terminál gondoskodik az igények maradéktalan kiszolgálásáról. Dobi Istvánné és Pánczél Titanilla csoporttársaim akcióban...

20 Rendkívül népszerű a könyvtár Internet-szekciója. Folyama- tosan indítanak ingyenes internetfelhasználói tanfolyamokat, teljes létszámmal.

21 A Szofi Pont a könyvtár olvasótermében elhelyezett, internetes kapcsolattal, jegyze- tekkel, tankönyvekkel ellátott tanulósarok. A regisztrált könyv-tárhasználók számára biztosítják egyéni felkészülés formájában amerikai /CIT/, magyar állami /OKJ/ és európai uniós /ECDL/ alap-, közép- és felsőfokú informatikai szakképesítések megszerzését. A Szofi Ponton felkészülő és a könyvtárból vizsgára jelentkező vizsgadíj- kedvezményben részesül.

22 Az újság nyomtatott formában, és online is elérhető a könyvtár honlapjáról. A lap címe magáért beszél.

23 A könyvtár honlapjának főoldala. Itt már világosan felismerhető az arculat követése.

24 A zenei részleg 1971 óta gyűjt hanglemezeket, hangkazettákat, CD-ket, videokazettákat, zenei tárgyú szakkönyveket és kottákat. A dokumentumok nagy része kölcsönözhető, a többi helyben használható. A zenei műfajok szinte mindegyike megtalálható gyűjteményünkben a komolyzenétől a könnyűzenén át a nép- zenéig, de rendelkeznek prózai és különleges (pl. madárhangok, harangok) hangfelvételekkel is. Sokszínű könyvtári szolgáltatást biztosítunk: az egyes dokumentumokat lehet kölcsönözni, hely- ben használni, vállalunk irodalomkutatást, adatkeresést, műsor- szerkesztést. A szerzői jogról rendelkező 1999. évi LXXXVI. törvény értelmé- ben MÁSOLÁST NEM VÉGEZNEK!

25 I. sz. Városi Könyvtár Cím: 3300 Eger, Kolozsvári u. 25. Telefon: - Nyitva tartás: H-K 10-17 Sze 10-18 Cs ZÁRVA P 10-16 Könyvtáros: Pintérné Pordány Mária II. sz. Városi Könyvtár Cím: Eger - Felnémet, Kovács Jakab u. 35. Telefon: (36) 431-127 Nyitva tartás: H-Sze 9-12, 13-17 Cs ZÁRVA P 13-18 Könyvtáros: Vitkóczi Jánosné III. sz. Városi Könyvtár Új helyre költözik a III. sz. Fiókkönyvtár Fiókkönyvtárunk 2004 áprilisától a Kallómalom u. 88. sz. alatt várja olvasóit. Könyvtáros: Benyovszki Pál

26 A népszerű gyermekkönyvtári részleg a Forrás Szabidőközpont épületében működik.

27

28 A nyelvtanulók dolgozószobája Gyűjteményük az idegen nyelveket tanulók, a nyelvtanárok, a nyelvek iránt érdeklők számára nyújt könyvtári hátteret. Jelenleg már 50 európai és Európán kívüli nyelven rendelkeznek dokumentu- mokkal, azaz: könyvekkel, napilapokkal, folyóiratokkal, térképekkel, prospektu- sokkal, hangkazettákkal, videokazettákkal, CD-ROM-okkal. A nyelvórák hasznos kiegészítője lehet plakát, poszter, oktatókártya és képgyűjte- ményük. Milyen jellegű dokumentumokat vehet igénybe, ha felkeresi részlegünket és meg- ismerkedik gyűjteményünkkel? Kurzuskönyveket, a négy nyelvi készség (írás, olvasás, szövegértés, beszéd) kialakítását és fejlesztését elősegítő dokumentumokat, nyelvtankönyveket, feladatgyűjteményeket különböző nyelvvizsgákra felkészítő anyagokat, szótárakat. Gyűjtőkörükbe tartozik a nyelvoktatás elméleti és gyakorlati módszertana, a nép-, és országismeret. Kiinduló tájékoztatást tudnak nyújtani a nyelvészet és az irodalomtörténet terén. Gyűjtik a napjainkban egyre fontosabbá váló szakmai szókincset és nyelvhasz- nálatot oktató dokumentumokat elsősorban a gazdaság, kereskedelem, turizmus, idegenforgalom szakterületen.

29 A közigazgatási szakkönyvtár gyűjtőkörébe elsősorban a közigazgatási, jogi és közgazdasági témájú könyvek tartoznak, de a közel 14000 kötetes állományban megtalálható az adózás, a pénzügy, és a statisztika irodalma is. A társadalmi változásokra reagálva néhány szakterülettel bővült állományunk, pl. marketing- menedzsment, szervezés-vezetés, EU, számvitel, szociológia. Új területek irodalmát is gyűjtjük: logisztika, településfejlesztés, minőségbiztosítás, régiókra vonatkozó irodalom. DOKUMENTUMTÍPUSOK: könyvek, napilapok, folyóiratok, közlönyök (kb. 150 féle), CD-ROM-ok (Corpus Juris Hungarici, Cégközlöny, Országgyűlési Napló, Bank és Tőzsde stb.) A könyvtár elsősorban a közigazgatási szakemberek számára igyekszik a legfrissebb dokumentumokat, információkat rendelkezésre bocsátani, valamint a gazdasági és jogi felsőoktatásban tanulók munkáját segíteni. SZOLGÁLTATÁSOK: tájékoztatás, helybenhasználat, fénymásolás, nyomtatás, Internet-használat, komplex CD-jogtár használat, naprakész jogszabály-nyilvántartás (Kódexpress)

30 Hamarosan elkezdődik a Bródy Sándor könyvtár bővítése az épület mögötti volt Kertmozi területének felhasználásával. Így méltóbb helyre kerül majd a gyűjtemény, és az idáig például bérleményben működő zenei részleg is saját helyre költözhet. Az új épület jellege, s az új koncepciós elgondolások – információs központ létesítése – következtében módosulni fog a könyvtárról kialakult eddigi kép, amely többek között az arculat, és a PR folyamatok jellegének változását is magával vonja. Átgondolt koncepcióval, a lehetőségek kihasználásával hatékonnyá lehet tenni az intézmény - látogató kapcsolatot a megújuló intézményben.

31 THX a könyvtár dolgozóinak türelmükért, és a csoporttársaknak az együttműködésért!


Letölteni ppt "A megyei könyvtárat 1952-ben alapították a korábbi körzeti és a városi könyvtár összevonásával, 7758 kötetes induló állománnyal. 1957-ben a műemlékekben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések