Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IV. Szenvedélybetegek lelkigondozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IV. Szenvedélybetegek lelkigondozása"— Előadás másolata:

1 IV. Szenvedélybetegek lelkigondozása
Teológiai nézőpont

2 Római Katolikus Egyház véleménye
„Szabó János…. a magyar katolikus egyházban elsőként foglalkozott hivatásszerűen a drogfüggőkkel. Ő súlyos szeretetsérülteknek nevezte a drogosokat… II. János Pál pápa pedig az emberi méltóság elvesztésének veszélyeire hívta fel a figyelmet.” (Bodnár Dániel, Vigilia, ),

3 Római Katolikus karizmatikusok véleménye
„A kábítószer bűn. Két okból. Először, mert lassú öngyilkosság. Senkinek sincs joga pusztán az élvezet kedvéért tönkre tenni saját szervezetét. Másodszor mert mágia. Elváltozott tudatállapotot idéz elő, ami ismeretlen szellemi befolyások előtt nyitja meg az emberi lelket.” (A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele, 2010.III.szám)

4 Freud a bűnről A pszichológia nagy igazságokat fedezett fel kutatásai során, de mint tudomány nem áll közös alapon a teológiával. Sigmund Freud tagadta azt, hogy az ember bűnös és problémáinak gyökere a bűnre lenne visszavezethető.

5 Freud a bűnről (folyt.) Az összes bűnt csak egy kóros érzéssé redukálja. Ez azt jelentené, hogy az ember nem igazán felelős tetteiért? A teológia viszont azt hangsúlyozza, hogy az ember eredendően bűnös és felelős a cselekedeteiért.

6 A Kék Kereszt A Magyar Kékkereszt Egyesület célja az alkoholizmusban és más szenvedély-betegségekben szenvedők, lelki és testi gyógyulást keresők segítése úgy, hogy a keresztyén hitben Isten szabadító erejét megismerjék.

7 Carl Jung felfogása A híres svájci pszichiáter, aki az AA* egyik alapítójának, Bill Wilsonnak alkoholizáló barátját kezelte, azt vallotta, hogy „…az alkoholizmusnak csak szellemi vagy vallásos élmény vethet véget – vagyis őszinte megtérés.

8 Carl Jung felfogása (folyt.)
Wilsont voltaképpen Jung e felfogása vezette el a szellemi kijózanodáshoz.” (Reader’s Digest válogatás: A lélek és az értelem ABC-je, o.) (*Anonim Alkoholisták)

9 Egy pszichiáter véleménye
„A megtérésélmény pedig még súlyos személyiségzavarok esetén is képes fordulatot hozni a személyiség motivációs rendszerében. A vallásos szemlélet általában hangsúlyozza a személyes felelősség, szabad választás szerepét.

10 Egy pszichiáter véleménye (folyt.)
Az önpusztítás, drogozás ebből a szempontból nem betegség, hanem bűn, mely azonban a vallásos eszmerendszerben jól kezelhető. ” (Dr. Rácz József: A drogfogyasztó magatartás, Medicina, Budapest, o.)

11 A Biblia az alkoholról és egyéb szerekről
A Biblia általában Isten ajándékaként beszél a borról. Pl.: Gyógyszer ként is használták. „Ezután ne csak vizet igyál, hanem - gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel - élj egy kevés borral is.” (1 Tim. 5,23)

12 A Biblia az alkoholról és egyéb szerekről (folyt.)
A Biblia ugyanakkor óv a bor veszélyeitől. Méregnek is nevezi. „Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárban. Bizony simán lecsúszik az! De végül megcsíp, mint a kígyó, megmar, mint a vipera.” (Péld. 23,31)

13 Noé esete A Biblia ír Noé lerészegedéséről. Nem vált alkoholistává, de éktelen állapotba került. „Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészege-dett, és mezítelenre vetkőzött a sátrában. (1 Móz. 9, 20-21)

14 Lót és lányai Lót részeg állapotában kiszolgáltatottá vált, lányai vérfertőzésbe vitték. „Gyere, itassuk le apánkat borral, háljunk vele, és támasszunk apánktól utódot. Leitatták tehát az apjukat borral még azon az éjszakán, és bement a nagyobbik, és az apjával hált.” (1 Móz. 19,32-33)

15 Teljes méretű kép - Azonos méretx nagyobb
                      Kép webhelye or-zse.hu Teljes méretű kép - Azonos méretx nagyobb Előfordulhat, hogy a képet szerzői jogok védik. Méret: 234 × 187 Típus: 18KB JPG

16 A Biblia az alkoholról és egyéb szerekről (folyt.)
A mirha borhoz keverve kábító hatású. Jézus a megváltással járó szenvedés elöl nem menekült, tiszta tudattal vállalta, ezért utasította vissza a kábítószert, mellyel megkínálták. „…mirhás bort adtak neki; de ő nem fogadta el.” (Márk 15,23)

17 Teljes méretű kép - Azonos méretx nagyobb
                      Kép webhelye archiv.magyarszo.com Teljes méretű kép - Azonos méretx nagyobb Előfordulhat, hogy a képet szerzői jogok védik. Méret: 400 × 291 Típus: 26KB JPG

18 A Biblia az alkoholról és egyéb szerekről (folyt.)
A pogány kultuszok prófétái tudatmódosító szereket használtak, melytől tudati állapotuk megváltozott. Így ismeretlen szellemi befolyás alá kerültek. A sámánok tevékenységében is fontos kellékek voltak a „házilag” előállított tudatmódosító szerek, melyek víziókat, hallucinációkat váltottak ki.

19 A Biblia az alkoholról és egyéb szerekről (folyt.)
Feltehető, hogy a Baál-papok tudatmódosító szereket is használtak „…elkezdtek hangosan kiabálni és az ő szokásuk szerint késekkel és borotvákkal metélték magokat, míg csak ki nem csordult a vérök. Mikor pedig a dél elmúlt, prófétálni kezdtek egész az esteli áldozatig; de akkor sem lett se szó, se felelet, se meghallgattatás.” (1 Kir. 18,28-29)

20 A Biblia az alkoholról és egyéb szerekről (folyt.)
A sört is ismerték Babilóniában és Egyiptomban, amelyet a Misna szerint (Peszah III,1) húsvétkor tilos volt inni, a Bibliában szerepel egy szó, a „sekar” (héb.) mint alkohol tartalmú ital, valószínűen a sörre vonatkozik.

21 A Biblia a józanságot hangsúlyozza
A részegség kerülése már az Ószövetségben etikai követelmény volt. A részegség nyomasztó teher, elítélt állapot (Ésaiás 5,11), a bálványimádás kísérő jelensége (Ámós 2,8) és annak képe (Hóseás 4,11). S aki egészen Istennek szenteli magát (nazir), annak teljesen tartózkodnia kell a szeszes italoktól (4 Mózes 6,3).

22 A Biblia a józanságot hangsúlyozza (folyt.)
Az Újszövetség hasonló értelemben gondolkodik a józanságról. Feltétele a bűn elleni küzdelemnek (1 Kor. 15,34), elengedhetetlen a Sátán elleni harcban (1 Pét. 5,8), ugyanakkor a világosság gyermekeihez illő magatartást jellemzi (1 Thessz. 5,5 kk.)

23 A Biblia a józanságot hangsúlyozza (folyt.)
Pál tanításában a pneuma és a részegség egymást kizáró fogalmak. „Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel.” (Efézus 5,18)

24 Betegség vagy bűn? A teológia a részegeskedést, a drogozást, a szerencsejátékot bűnnek ítéli. „Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” (Jak. 1,14-15)

25 A halálba vezető út A bűn halálba visz kívánság bűn
A meg nem harcolt kívánság bűnbe ejt. bűn A bűn = részegeskedés, drogozás, szerencsejáték megbetegít betegség A bűn halálba visz

26 Milyen kivezető út található a szenvedélybetegségből?
1. A megtérés – újjászületés – szocializáció – megszentelődés 2. Ördögűzés A kísértés lévő ember lelkigondozása Megcsúszott ember lelkigondozása Megkötözött ember lelkigondozása Megszállott ember szabadulása 3. A komplex rehabilitáció

27 1. A megtérés – bibliai szóhasználat
1. שׁוּב „Súb” (héber) /„túb”(arám): megfordul, odafordul (Istenhez!) „De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. (Jóel 2,12-13)

28 A megtérés – bibliai szóhasználat (folyt.)
2. ἐπιστρέφω [episztrefó] (görög): megfordul, odafordul vagyis elfordulás a bűntől, és odafordulás a megfeszített és feltámadott Krisztushoz, Akit az Atya küldött. „Bánjátok meg (μετανοέω [metanoeó]) azért és térjetek meg (ἐπιστρέφω [episztrefó]), hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.” (Apostolok cs. 3,19-20)

29 A megtérés – bibliai szóhasználat (folyt.)
3. μετανοέω [metanoeó]: „A magamról alkotott eddigi véleményem teljes megváltoztatása.” Erkölcsi megfordulás. „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.” (Máté 3,2)

30 A megtérés – bibliai szóhasználat (folyt.)
Paenitentiam agite (Vulgata): „tartsatok bűnbánatot!” (lásd: Máté 3,2) Tut Buße (Luther) „tartsatok bűnbánatot!” A megtérés magyar nyelven két irányú fogalom (valahonnan valahová való megérkezés)

31 Megtérés A megtérés nem csupán a meggyőző bizonyságtételen alapszik, hanem a kijelentésen. Csak az tér meg valóságosan, akinek az Úr kijelenti magát. Sault sem tudta meggyőzni az emberi szó, csak az Úr kijelentése.

32 Megtérés (folyt.) „De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel.” (Galata 1,15-16)

33 Megtérés (folyt.) A bűnből, a kárhozat állapotából, a világból, az ördög hatalmából való megtérés, önmagában nem mindig hozza magával a fizikai vagy pszichiátriai betegségekből való gyógyulást is. Például: ha megtér egy tüdőbeteg, nem biztos, hogy a betegsége is elmúlik. Mindenestre új módon fog viszonyulni a betegségéhez.

34 Megtérés (folyt.) Ha egy szenvedélybeteg megtér, nem valószínű, hogy a szenvedélybetegségből is azonnal teljesen felépül. Általában háromféle változásra számíthatunk: Rövid távú változás (1- 6 hónap) Hosszú tává változás (1-7 év) Élethosszig tartó szabadulás (teljes absztinencia)

35 Megtérés (folyt.) Nem zárjuk ki a teljes szabadulás lehetőségét, az Úrnak van hatalma a szenvedélybetegségből is megszabadítani. Néhány bibliai példát gondolunk át ezzel kapcsolatban.

36 Megtérés (folyt.) Péter és Pál apostol is ír alkoholisták szabadu-lásáról: „Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujál-kodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nye-részkedők, sem részegesek, sem rágalma-zók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten or-szágát. Pedig ilyenek voltak közületek néme-lyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.” (1 Kor. 6,9-11)

37 Megtérés (folyt.) „Bizony, elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézo-lásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapon-gásnak ugyanabba a posványába.” (1 Pét. 4,3-4)

38 Megtérés (folyt.) A megtérés egyszeri esemény az életünkben, de mindenkor például szolgálhat. A kierőszakolt „megtérés”, az érzelmek felajzásával kiváltott „megtérés” kárt okoz az egyénben. Lehet, hogy Isten országának a közelében marad, de oly módon, hogy kívül marad Isten országának erőterén. Nem következik be nála az újjászületés.

39 Megtérés (folyt.) Ha egy sikerorientált lelkigondozó „bekínál” egy szenvedélybeteget „olcsó” kegyelemmel, „olcsó”’ megtéréssel, akkor az azt hiszi, hogy a megtérés olyan mint egy „varázsszer”, mellyel könnyen bármit is elérhet. Úgy gondolja, hogy mond egy imádságot, és attól minden megváltozik.

40 Megtérés (folyt.) Ha megkérdezünk egy szenvedélybeteget, hogy miért akar megtérni, gyakran az a válasza, hogy könnyebb legyen az élete. Megnyugodjon. Öröme legyen. Ne igyak stb. Önmagában az absztinencia kevés. Azért kell megtérnie, hogy Jézus Krisztussal közössége legyen, és elnyerje az üdvösséget, az örök életet.

41 Megtérés (folyt.) Egy szenvedélybeteg esetében „az olcsó megtérés” végzetes lehet. A hamarosan bekövetkező kudarcokat úgy éli meg, hogy neki semmi sem sikerül, sem a leállás, sem a megtérés. Csalódottan hátat fordít az evangéliumnak. Ha újra megtérésre hívjuk, üldözöttnek érzi magát.

42 Megtérés (folyt.) A Szentlélek támaszt vágyat a szenvedély-betegben, hogy felkészüljön és megtérjen. Mi ne sürgessük őt, hanem imádkozzuk azért, hogy bűnbánatra jusson, és az Úr jelentse ki magát neki. Amikor megérik, komoly döntést tud hozni. Még egy egészséges embernek is nehéz lépés a megtérés, nem szólva egy beteg emberről!

43 Megtérés (folyt.) Az egyén felelős a megtéréséért. (Ám az is kegyelemből van!) A megtéréskor a bűnbánatra jutott bűnöst az Atya Krisztus golgotai áldozatában való hite alapján bűnbocsánatban és megtisztulásban részesíti.

44 Megtérés (folyt.) „Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” (Jelenések 7,14) Így szabadul ki az Ördög igézetéből. Lezárul a múltja.

45 A megtérés és az újjászületés úgy összetartozik, mint a pénz két oldala
                      Kép webhelye 1apro.hu Teljes méretű kép - Azonos méretx nagyobb Előfordulhat, hogy a képet szerzői jogok védik. Méret: 640 × 325 Típus: 36KB JPG

46 Újjászületés Az Úrral való közösség a megtéréssel és újjá-születéssel kezdődik el. E kettő elválaszt-hatatlanul összetartozik. Mi tehát az újjászületés? A megtérőt a Szentlélek új életre szüli újjá. Abban a pillanatban, amelyben megbántuk bűneinket, és élő hittel Jézus Krisztushoz fordulunk, a Szentlélek által újjászületünk.

47 Újjászületés (folyt.) „Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek; A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.” (János 1,12-13)

48 Félút Megtörténhet az, hogy a szenvedély-beteg csak fél utat tesz meg, „megtér”, de nem születik újjá. Egy ilyen negatív példát találunk az Újszövetségében, Simon, a varázsló esetét. Hitre jutott, megkeresztelkedett, de nem született újjá. (L. Apostolok cs. 8)

49 Félút (folyt) Ha a szenvedélybeteg csak a „megtérésig” jut el, de nem születik újjá, és életében nem lesz Jézus Krisztus Úr, erő nélkül marad, nem fejlődik, nem jár a megszentelődés útján.

50 Félút (folyt) Ha a szenvedélybeteg megtérése nem jár együtt újjászületéssel, akkor vele is az történhet, amit Jézus mond az üresen maradt, kitakarított, felékesített, de gazda nélküli házról:

51 Félúton – Gazda nélkül „Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Aztán elmegy, vesz maga mellé még másik hét, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél.” (Lukács 11,24-26)

52 Az újjászületés jelei Isteni természet részesei vagyunk (2 Péter 1,4)
Új látásmód ( 2 Korinthus 4,6), új gondolkodásmód. Új érzések, gyűlölet helyét elfoglalja a szeretet. Kedélyünk, hajlamunk, életmódunk megváltozik.

53 Az újjászületés jelei (folyt.)
Új természetünk meghajlik Isten akarata előtt, Isten szerinti motivációink lesz-nek. Döntéseinket imádkozva hozzuk meg. A társas kapcsolatunk, az emberekhez való viszonyunk is megváltozik. A Lélek gyümölcse jelen lesz az életünkben. (Galata 5, 22)

54 Megtérés – újjászületés – megszentelődés
A megtérés és az újjászületés egyszeri esemény az életünkben, a megszentelődés vagy más szóval a növekedés élethossziglan tartó folyamat. A megszentelődés, helyesebben a megszenteltetés (Krisztus műve bennünk!) folyamatában többre jutunk, és kilépünk a kiskorúság állapotából.

55 Szocializáció és megszentelődés
A szocializáció mindig kölcsönhatás, ahol a környezet hat az egyénre és fordítva, az egyén is mindig visszahat a környezetére. Az ember lényegében azokat a normákat, értékeket, hagyományokat, nézeteket, attitűdöket sajátítja el, amelyek az adott kultúrában, környezetében használatosak.

56 Szocializáció és megszentelődés (folyt.)
A szocializáció színterei: A családi szocializáció (A motivációt és az értelmi képességeket a család alapozza meg.) Az iskolai szocializáció (A beilleszkedés szempontjából fontos szerepe van az iskolai kortárs csoportoknak.)

57 Szocializáció és megszentelődés (folyt.)
A kortársi szocializáció (Ekkor a csoporthoz tartozás erősebbé válik mint a felnőttekhez való viszony) A szakmai szocializáció (A folyamat során az egyén belép egy szakma képviselőinek sorába, majd egyre magasabb szinten látja el szakmai szerepét. )

58 Szocializáció és megszentelődés (folyt.)
A szenvedélybetegeknél nagy hiányosságok mutatkoznak a szocializációt illetően. A rossz családi háttér, az alkoholista szülők csak rossz mintát adtak gyermekeik elé. Az alacsony iskolai végzettség is hátrány. Hiányoznak az erkölcsi értékek. Negatív viselkedés: agresszió, tolvajlelkület, verekedés stb. jellemzi őket.

59 Szocializáció és megszentelődés (folyt.)
Meg kell tanítani őket a legelemibb dolgokra (pontosság, helyes kommunikáció stb.) Ha a megtérés csak egy kézfeltartással történik, akkor a szocializációs hiányosságok nem rendeződnek el. A szenvedélybeteg így nem tud beilleszkedni a gyülekezetbe.

60 Szocializáció és megszentelődés (folyt.)
„Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1 Thesszalonika 5,23 „Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.” (2 Korinthus 7,1)

61 Szocializáció és megszentelődés (folyt.)
A megszentelődés az Úr Igéjének és Lelkének a formáló munkája bennünk. Krisztus a mi megszentelőnk, nem a mi erőfeszítésünk eredménye! Ez azonban nem ment fel minket a felelősség alól. Az újjászületésünkkor elkötelezzük magunkat, hogy egész életünkben harcolni fogunk a Sátán, a bűn és a világ szennye ellen, vagyis Isten iránti félelemmel visszük véghez a mi megszentelődésünket. )

62 Szocializáció és megszentelődés (folyt.)
Az újjászületett ember nem lesz hibátlan, megmarad benne a bűnre való hajlam. Ha meg is botlik, elesik, de nem marad fekve, elterülve a bűneiben, hanem felkel újra, ragaszkodik az Úrhoz.

63 Szocializáció és megszentelődés (folyt.)
„Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom! Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene; mindaddig, a míg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát.” (Mikeás 7,8-9)

64 Összegzés A megtéréssel és újjászületéssel radikális változás következhet be egy szenvedély-betegnél: Tiszta lappal indulhat. Az antiszociális személyiségzavart illetően komoly változás következhet be. Motivációs rendszere is átalakul, a Szentlélektől nyert motivációja is érvényesülhet.

65 Összegzés (folyt.) Megváltozik az erőviszonya: Krisztus ereje benne működik, eddig gonosz erők irányították. Megtanul egyedül is harcolni, imádkozni Jézus nevében a váratlanul feléledő craving, mohó vágyak, sóvárgások, késztetések ellen.

66 Összegzés (folyt.) Nem lesz gyökértelen, mert hite az Úrba gyökerezik, megbízható társakat, segítséget kaphat a közösségben. A megcsúszás esetében nem az önvádnak adja át magát, ami tovább ront állapotán, hanem bűnbánatot tarthat, a Bárány vérében megtisztulhat és így nem kerül a gonosz sötét útvesztőjébe.

67 Összegzés (folyt.) A megszentelődés lelki karbantartás is, a megújulásban segít. A szenvedélybeteg szocializációs hiányosságai csökkeni fognak, ha a hiteles példaképeket talál a közösségben. A bibliai értékrendet megismeri, magáévá teszi és feladja azt az életmódot, amit a szubkutútában folytatott.

68 2. Ördögűzés „Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” (Márk 16,17-18)

69 2. Ördögűzés (folyt.) Jézus ördögűzésével kapcsolatban két fontos szempontot figyelhetünk meg: az egyik, amikor a személye ellen irányul a gonosz támadása, és elűzi a Sátánt: „Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (Máté 4,10)

70 2. Ördögűzés (folyt.) „Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: „Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.” (Máté 16,23) A másik figyelemre méltó dolog pedig az, amikor másokból űz ki démonokat: „Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.” (Máté 12,28)

71 2. Ördögűzés (folyt.) Az ördögűzés spirituális hadviselés a minket ostromló szellemi világgal szemben, és harc azokért, akiket már a gonosz bekerített, nyomorgat, fogságban tart, pszichiátriai és szomatikus, testi betegségekkel is megterhel. Ebből nem vonhatunk le általános szabályokat, mert nem minden betegség mögött van démoni megkötözöttség vagy megszállottság.

72 2.a. A kísértésben lévő ember lelkigondozása
A kísértéseket az Úr megengedi, hogy megtanuld „a Kánaánért való harcot”, amikor azonban megerősödtél, a konkrét kísértés megszűnik.

73 A kísértés erő-megnyilvánulás
A kísértés nemcsak egy idegen gondolat, hanem támadás ellenünk. Belső konfliktus(oka)t indít el bennünk. (Megtegyem? Ne tegyem?) Ekkor a belső fékek vagy működnek vagy rosszul fognak vagy egyáltalán nem működnek bennünk!

74 A kísértés erő-megnyilvánulás (folyt.)
A kísértések különböző fokú erősséggel jelentkezhetnek: gyenge, közepes, erős. Eredete: Sátántól, saját szívemből, körülményekből, emberektől erednek

75 A kísértés megjelenési formái
Rejtett és nyilvánvaló módon tűnik fel. Szélvihar a Mester vádolása Ordító oroszlán félelem Róka-holló barátság megfosztás Kígyó észrevétlenség Csapdák a szolgálat gyengítése Koldus alacsony igényszint

76 A kísértés céljai Elbizonytalanítás (látásmód)
A Szentlélek vezetésének elhanyagolása Saját ötleteink, vágyaink előtérbe kerülése Kockázat megítélésének zavara Kompromisszumok a világgal A kívánság bűnné válása

77 Az egyén tennivalói Az Úr Jézus Krisztus nevének a segítségül hívása
Erős kísértésben a harcos imádság választása (tusakodás= öldököljétek meg… Kol 3,5) Harcmód: Védekezés (az áldozati vér oltalmát keressük) Támadás (a vágynak, gonosz gondolatnak az Úr Jézus Krisztus nevében hittel történő megtagadása, Titusz 2,11-14)

78 Az egyén tennivalói (folyt.)
Böjtölés Nagyon erős kísértések között! Ez nem érdemszerző böjt, nem Isten kényszerítése, hanem elmélyítheti az Urra figyelésünket.

79 A lelkigondozó tennivalói
Vizsgálja meg először is a saját szívét! Győződjön meg az illető motiváltságáról, bűnbánatáról! Ne sürgesse, ne akarja rávenni arra, aminek megtételére még nem képes! Ne kínálja meg az „olcsó” kegyelemmel! Buzdítsa a kitartó harcra!

80 A lelkigondozó tennivalói (folyt.)
Kérjen tanácsot az Úrtól, hogyan segítsen a kísértésben lévőnek! A kísértésbe esett illető „kificamodott tagját” kell helyretennie! A Szentlélek erejével kell harcolnia a bajban lévőért! Törődjön vele a visszatérő kísértés miatt!

81 2.b. A megcsúszott ember lelkigondozása
A megcsúszás azt jelenti, hogy már a szermentesen élő beteg egy-két alkalommal visszatér a szerhez vagy játékhoz, de ismét talpra áll belső vagy külső motivációval. A visszaesés viszont tartós állapotot jelent, amikor a már felépült beteg ismét folyamatosan szert fogyaszt, játszik, függőségi állapotba kerül.

82 „Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom. Az ÚR haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában.”(Mik 7,8-9)

83 Teljes méretű kép - 1.7x nagyobb
              Kép webhelye westernhorse.mindenkilapja.hu Teljes méretű kép - 1.7x nagyobb Előfordulhat, hogy a képet szerzői jogok védik. Méret: 665 × 606 Típus: 106KB JPG

84 Teljes méretű kép - 1.4x nagyobb
              Kép webhelye repulomuzeum.hu Teljes méretű kép - 1.4x nagyobb Előfordulhat, hogy a képet szerzői jogok védik. Méret: 640 × 480 Típus: 100KB JPG

85 A megcsúszott ember lelkigondozása (folyt.)
A megcsúszás és a visszaesés közötti különbség nagy. Dávid elesett – Saul visszaesett. Péter elesett – más hívők visszaestek 2 Péter 2,20-22

86 A megcsúszott ember lelkigondozása (folyt.)
Amikor a megcsúszást kudarcnak vesszük Kié ekkor a felelősség? Amikor a megcsúszást nem rendezzük el az Úrral. Hová vezet ez? Amikor elbagatellizáljuk a megbotlást. Mást hibáztatunk?

87 A megcsúszott ember lelkigondozása (folyt.)
Amikor megaláznak minket a megcsúszásunkért. Hogyan fogadjuk? Mekkora veszteség ér a megcsúszás miatt? Hogyan rendezzük?

88 „Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára.” (Fil 1,10)

89 A megcsúszott ember lelkigondozása (folyt.)
A megcsúszásokat is megítéli az Úr? Hogyan fogadom? A világosság visszanyerése? Hogyan segíthetünk? Felkelsz vagy fekszel? A mi felelősségünk?

90 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása
A megkötözöttség egy dologra való beszűkülést jelent. Pl.: Egy fiatal nő (félelem, hogy örökölte a rákbetegséget) A kacérkodással.

91 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)
A szabadság elvesztése: Gondolati szabadság Érzelmi szabadság Akarati szabadság

92 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)
Miből eredhet a megkötözöttség? A neveléssel is összefüggésben hozható Az ember olyan nevelést kap, amely egy fajta megkötöttséget eredményez, mely fixálódik, rögzül. Itt egy példát veszünk alapul: az anális fixációt.

93 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)
Anális fixáció: „nem adja azt, ami az övé…” pl. képtelen bármitől megválni (zsugori, gyűjtögető) vagy túlzott tisztaságszeretet (rendmániás, kényszeres) 2-3 éves kor: a túlságosan szigorú szoba-tisztaságra nevelés anális fixációt eredményezhet (Freud)

94 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)
2. A bennünk rejlő vágyak. A testies vágyak a szelektáló képességünk zavarát idézhetik elő. Fellép a porszívó effektus, a fogyasztói társadalom szellemisége: válogatás nélkül mindent befogadunk. Ezért mi felelősek vagyunk.

95 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)
Kételkedő szavaink is megkötöző erőt hordoznak: „Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.” (Példab. 6,2)

96 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)
3. A Sátán műve. Pók módjára megkötözi azt, aki a hálójába kerül. Gulliver utazásai. Életünk bizonyos területein megkötöz

97 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)
Megkötöz pl.: betegséggel „Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött ímé tizennyolcz esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?” (Luk. 13,16) 18 éve gerincbeteg asszony.

98 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)
A Sátán módszere: kifáraszt és elaltat, hogy megkötözzön Felhasználhatja a nyüglődő „hívőket” is mások megkötözésére.

99 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)
A megkötözöttség pszichiátriai betegségbe is átmehet. Pl. kényszeres vásárlás, testedzés-addikció stb. Egy bizonyos függőség alakul ki: a Sátánnak éppen ez a célja, az ember ne Istentől függjön egészséges módon, hanem beteges módon a teremtett dolgoktól.

100 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)
Mi a tennivaló? A motiváció megléte a szabadulást illetően. Hit Jézus Krisztus szabadító erejében. A szolgáló testvér felkenetése egy adott helyzetben, a megkötözöttel való egységben harc a szabadulásért, ördögűzés.

101 2.d. Megszállott ember szabadulása
Megszállottság? A gonosz lélek, lelkek betörése a személyiségbe Az emberben való lakozása

102 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
A démonok ember feletti erőt kölcsönöznek a megszállottnak A megszállott viselkedése idegenné válik Életének a teljes irányítása a gonosz kezében van

103 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Hogyan alakul ki? Megy az utcán a járókelő, és a bokorból ráugrik egy démon? Fokozatosan alakul ki, ha az ember időnként mindig enged egy kicsit a Gonosznak.

104 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
M. Scott Peck keresztyén pszichiáter szemtanúja volt 2 megszállott szabadulsának. Két megszállott esetében kiderült, hogy elsődleges ok a magányosság volt. Egyik betegnél akkor kezdődött, amikor 12 éves korban intenzíven érdeklődött az okkultizmus iránt. Forrás:M.Scott Peck: Ördögi emberek

105 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
A másiknál 5 éves korban kezdődött megszállottság (félelem, indulat-áttétel, téves elképzelés stb.) Nemcsak a démoni gonoszság áldozatai voltak, hanem az emberinek is.

106 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Elmebetegség vagy megszállottság? Mentális betegekre utaló tüneteket mutathat: depresszió, hisztéria, gondolatfűzés meglazulása. Megszállott vagy elmebeteg?

107 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Miben különbözik? Jelen kell lenni valamilyen jelentős érzelmi problémának is, hogy a megszállottság fellépjen. Nem egyetlen esemény alapján mondható megszállottnak, hanem a sorozatos megnyilvánulások összessége alapján.

108 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Példa. Két megszállott felismerte magában, hogy van egy önpusztító rész bennük, mely önálló és tőlük idegen személyiséggel rendelkezik. Az egyiknek második személyisége olyan volt, mint egy megtestesült ellenállás.

109 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Példa. A másodlagos személyiség a szajha, az agresszív, a független szerepét játssza. A másodlagos személyiség gonosznak mutatkozott.

110 Gonoszság? A megszállottság ritka jelenség, annál általánosabb az emberi gonoszság előfordulása. Az ember azzal a gonoszsággal, amit magában hordoz, másoknak is nagy kárt okoz.

111 „Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket.” (Máté 10,8)

112 Ördögűzés ördögűzés kísértés megkötözöttség megszállottság

113 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Az ördögűzők Az ördögűzés esetében célszerűbb, ha nem egyedül végezzük.

114 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Az ördögűzés eltarthat 3-12 óráig is, ahol konfrontálják a megszállottat a tényekkel. Az Úr nevének és erejének segítségül hívása, az Úr jelenlétébe kell jutni.

115 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Az ördögűzéskor nem a szolgák érik el a sikert, hanem az Úr végzi el a gyógyítást. Az alkalmatlan eszköz viszont kárt okoz.

116 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Az ördögűzők szolgálatukat spirituális hadviselésnek tekintik. A hadvezérek a háború idején minden durva eszközt bevetnek a győzelem érdekében, az ördögűzés esetében azonban a szeretet az egyetlen fegyver!

117 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Az ördögűzés radikális műtéthez hasonlítható, ami nemcsak gyógyító, hanem életmentő is lehet. Az ördögűzés egyfajta „agymosás.”

118 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Az ördögűzéskor a szolgáló testvérek magasfeszültséggel dolgoznak. Fel kell ismerniük mindenekelőtt, hogy milyen ördögi erőkkel van dolguk.

119 „A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban.” (Apcs 8,7-8)”

120 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
A démoni erők óriási energiákkal rendelkeznek. Hatalmas károkat okozhatnak fizikailag és lelkileg (pl. disznónyáj)

121 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
A szolgáló testvéreknek fel kell mérniük, hogy itt és most elbírnak-e a jelenlévő ördögi erőkkel. Be vannak-e töltve az „itt és most”-ra Szentlélekkel?!

122 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)
Az ördögűzéshez kevés az, hogy elhallelujázgatunk az Úr nagyságán és fenségén, ha nem vagyunk olyan állapotban, hogy átáradjon rajtunk keresztül az Úr hatalmas ereje. Ugyanis az ördögűzés nem nélkülünk történik!!

123 2.d. Megszállott ember szabadulása(folyt)
Előfordulhat, hogy az illető nem is akar megszabadulni a démoni erőktől. (Az erőltetés rosszabb állapotot vált ki.)

124 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt)
A kontár ördögűzés fizikai és lelki veszélyekkel is járhat. Alapos felkészülés, a közösség imádsága, böjtje nélkülözhetetlen. Ha nem jön létre a lelki atmoszféra, ha nem tapasztalható az Úr kézzel fogható jelenléte, kudarcot vallunk a „túlerővel” szemben.

125 „Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.” (Máté 12,28)

126 3. Komplex rehabilitáció
Ha a lelkigondozó felismeri, hogy súlyos függő, akit gondoz, célszerű, ha őt kórházba, reha-bilitációs intézetbe tanácsolja. A kapcsolatot továbbra is tartsa vele, és látogassa meg, törődjön vele! A leépült betegnek feltétlenül orvosi segítségre is szüksége van. A lelkigondozó soha ne lépjen túl kompetenciája határain.

127 3. Komplex rehabilitáció (folyt.)
A lelkigondozó, ha módjában áll, feltétlenül tartsa a kapcsolatot a beteg hozzátartozóival, hiszen nagy szükségük van a lelki támogatásra, ők maguk is testi-lelki kárt szenvednek.

128 Összefoglalás A lelkigondozói beszélgetés sajátos módja
Lelkigondozásra csak az alkalmas, akinek küldetése is van erre az Úrtól. A lelkigondozói beszélgetés alapja Isten Igéje.

129 A lelkigondozói beszélgetés sajátos módja (folyt.)
A lelkigondozó meghallgatja a szenvedély-beteget és imádkozik azért, hogy a valós problémáját felismerje. A lelkigondozó időkeretben végzi a beszélgetést. A lelkigondozó ittas, droghatás alatt lévővel nem kezdeményez beszélgetést.

130 A lelkigondozói beszélgetés sajátos módja (folyt.)
A lekigondozói beszélgetés nem fegyelme-ző, moralizáló beszélgetés, hanem segíti a szenvedélybeteg motivációs készségének kibontakozását. Érvényes itt is Ézsaiás 40,11: „Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.” (Kizárva a kényszer, erőltetés!)

131 A lelkigondozói beszélgetés sajátos módja (folyt.)
A lelkigondozásnak nem csak verbális része van, hanem nonverbális is, szeretetközlés is. A szenvedélybeteg ambivalens módon fogadja a szeretetet, mert tart a bekebelezéstől, de ha megismeri a lelkigondozó őszinteségét, megnyílik.

132 A lelkigondozói beszélgetés sajátos módja (folyt.)
A lelkigondozói beszélgetés csúcspontja az, ha a szenvedélybeteg felismeri, hogy egy Harmadik Személy is jelen van, és Ő is szóhoz jut. Ha „van vevőkészüléke”, és meghallja szavát, akkor hajlandó lesz a változtatásra, meg is fog térni.

133 A lelkigondozói beszélgetés sajátos módja (folyt.)
A lelkigondozói szolgálatban nélkülöz-hetetlen az Isten Igéje, az imádság, a világos látás, a Szentlélekkel való betöltetés a konkrét helyzetben, amikor a szenvedély-beteg szabadulásáért imádkoznak. Nem könnyű feladat a szenvedélybetegek lelkigondozása, de az Úrral áldásos lesz munkánk!


Letölteni ppt "IV. Szenvedélybetegek lelkigondozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések