Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Dél-borsodi Akciócsoport LEADER programja Értékelési szempontok Tiszaújváros 2009. szeptember 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Dél-borsodi Akciócsoport LEADER programja Értékelési szempontok Tiszaújváros 2009. szeptember 30."— Előadás másolata:

1 A Dél-borsodi Akciócsoport LEADER programja Értékelési szempontok Tiszaújváros 2009. szeptember 30.

2 2 Pályázatok értékelési rendszere Pályázat összpontszáma = egységes értékelési (horizontális és pénzügyi) szempontok részpontszáma + célterületenkénti értékelési szempontok részpontszáma

3 3 Egységes értékelési szempontok 1. Horizontális szempontok (max. 10 pont) Esélyegyenlőség (célcsoportok: fogyatékkal élő, roma származású, 50 évnél idősebb munkavállaló, 25 év alatti pályakezdő)  esélyegyenlőségi szempontok nem jelennek meg a projektben;  legalább 1 célcsoport szempontjából bemutatott az esélyegyenlőség érvényesülése;  legalább 2 célcsoport szempontjából bemutatott az esélyegyenlőség érvényesülése 0 pont 3 pont 5 pont Újszerűség, innovativitás  új terméket és/vagy szolgáltatást nem hoz létre;  új megközelítés alkalmazása a térség humán, természeti és gazdasági erőforrásainak összekapcsolása érdekében;  a hagyományosan egymástól elkülönült szektorok kapcsolatainak erősítése jellemző 0 pont 3 pont 5 pont

4 4 Egységes értékelési szempontok 2. Pénzügyi szempontok (pénzügyi terv) KÖZHASZNÚ BERUHÁZÁS esetén (max. 20 pont) Kérelmező értékelése bázis évre vonatkozóan  Felhalmozási kiadások aránya meghaladja a(z) 5 %-ot 9 %-ot 13 %-ot  Saját bevételek aránya meghaladja a(z) 5 %-ot 9 %-ot 13 %-ot  Működési bevételek fedezik a működési kiadásokat 1 pont 2 pont 3 pont 1 pont 2 pont 3 pont Kérelmező értékelése a beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan  Felhalmozási kiadások aránya meghaladja a 10 %-ot 15 %-ot  Saját bevételek aránya meghaladja a 10 %-ot 15 %-ot  Működési bevételek fedezik a működési kiadásokat 1 pont 2 pont 1 pont 2 pont Üzemeltetési vizsgálat: amennyiben a személyi jellegű kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást követő 4. évre 5 % felett nőnek, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont, de maximum 5 pont adható. 5 pont

5 5 Egységes értékelési szempontok 2. Pénzügyi szempontok (pénzügyi terv) VÁLLALKOZÁS ALAPÚ BERUHÁZÁS esetén (max. 20 pont) A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája  Befektetett eszközök változása  Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt  Értékcsökkenés változása  Saját tőke változása a működtetési időszak alatt 2 pont 1 pont Vállalatértékelés  A vállalkozás 1 főre jutó árbevételének változása  Adózás előtti eredmény vizsgálata a benyújtást megelőző 2 évben 2 pont Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 főre jutó árbevételének változása 3 pont Üzemeltetési, hatékonysági vizsgálat 6 pont

6 6 Célterületenkénti értékelési szempontok 1. célterület: Elhagyott és kóbor állatok elhelyezésének támogatása A pályázó jelenléte bejegyzett szervezetként a térségben 10 pont 2009. szeptember 1-jén vagy az előtt jegyezték be.10 pont 2009. szeptember 1. után jegyezték be.5 pont A fejlesztésnek helyt adó település lélekszáma5 pont 1000 fő alatti5 pont 1000-2000 fő közötti3 pont 2000 fő feletti1 pont A fejlesztés a térségi civil, köz- vagy vállalkozói szféra együttműködésével valósul meg.5 pont Igen5 pont Nem0 pont Maximálisan elérhető összes pontszám: horizontális szempontok + pénzügyi terv+ működtetési és fenntarthatósági terv + célterület-specifikus szempontok = 10 + 20 + 40 + 20 = 90 pont

7 7 Célterületenkénti értékelési szempontok 2. célterület: Helyi közbiztonság erősítése 7. célterület: Helyi, megújuló energiaforrásokra épülő fejlesztések támogatása A fejlesztésnek helyt adó település lélekszáma5 pont 1000 fő alatti5 pont 1000-2000 fő közötti3 pont 2000 fő feletti1 pont A fejlesztés a térségi civil, köz- vagy vállalkozói szféra együttműködésével valósul meg.5 pont Igen5 pont Nem0 pont Maximálisan elérhető összes pontszám: horizontális szempontok + pénzügyi terv + célterület-specifikus szempontok = = 10 + 20 + 10 = 40 pont

8 8 Célterületenkénti értékelési szempontok 3. célterület: Akciócsoporton belüli partnerség fejlesztése 8. célterület: Társadalmi tőke erősítése Az együttműködés több, a Dél-borsodi Akciócsoporton belüli települést érint10 pont legalább 9 települést érint10 pont 3-8 települést érint5 pont 2 települést érint2 pont 1 települést érint0 pont A partnerséget több szféra alkotja5 pont A civil, vállalkozói és a közszféra közül legalább kettő megjelenik az együttműködésben5 pont Nem jelenik meg másik szféra partnerként az együttműködésben0 pont Maximálisan elérhető összes pontszám: horizontális szempontok + célterület-specifikus szempontok = = 10 + 15 = 25 pont

9 9 Célterületenkénti értékelési szempontok 4. célterület: Kulturális, sport- és gasztronómiai rendezvények szervezésének támogatása A rendezvény hatóköre10 pont országos vagy nemzetközi10 pont regionális6 pont kistérségi szintű3 pont helyi szintű1 pont A rendezvényen a Dél-borsodi Akciócsoport településeiről lépnek fel csoportok10 pont Legalább 3 fellépő csoport10 pont 1-2 fellépő csoport5 pont Nincs fellépő0 pont A rendezvény időtartama10 pont 2 vagy több napos rendezvény szervezése10 pont 1 napos rendezvény szervezése5 pont 1 napnál rövidebb rendezvény szervezése0 pont Maximálisan elérhető összes pontszám: horizontális szempontok + célterület-specifikus szempontok = = 10 + 30 = 40 pont

10 10 Célterületenkénti értékelési szempontok 5. célterület: Térségi telekommunikáció kialakítása és hasznosítása A fejlesztés a térségi civil, köz- vagy vállalkozói szféra együttműködésével valósul meg 5 pont Igen5 pont Nem0 pont Az információs pont akadálymentesítése3 pont Igen (részben vagy teljesen)3 pont Nem0 pont Maximálisan elérhető összes pontszám: horizontális szempontok + pénzügyi terv + célterület-specifikus szempontok = = 10 + 20 + 8 = 38 pont

11 11 Célterületenkénti értékelési szempontok 6. célterület: Határon átnyúló és szomszéd közösségek közötti együttműködés és kapcsolatok erősítése Az együttműködés térbeni kiterjedése5 pont Legalább 3 országot érint5 pont 2 országot érint2 pont 1 országot érint (térségek közötti)1 pont Az együttműködés típusa10 pont Új kapcsolat jön létre10 pont Már meglévő kapcsolatot ápol5 pont Maximálisan elérhető összes pontszám: horizontális szempontok + célterület-specifikus szempontok = = 10 + 15 = 25 pont

12 12 Célterületenkénti értékelési szempontok 9. célterület: Helyi és házi feldolgozású élelmiszer alapanyagú termékek előállításának és piacra jutásának támogatása 10. célterület: Helyi kézműves és népművészeti termékek előállításának és piacra jutásának támogatása A pályázó a településen még nem működő szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre5 pont Igen5 pont Nem0 pont A fejlesztés a térségi őstermelők, mikro-vállalkozások együttműködésével valósul meg5 pont Igen5 pont Nem0 pont Maximálisan elérhető összes pontszám: horizontális szempontok + pénzügyi terv + célterület-specifikus szempontok = 10 + 20 + 10 = 40 pont

13 13 Pályázati információk elérhetősége HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/b. CSIKÁSZ GÁBOR irodavezető Tel.: 06-70/333-7410 E-mail: tiszaujvarosi@vkszi.hu DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/b. FEKETE TAMÁS területi referens Tel.: 06-20/277-9121 E-mail:tiszaujvaros@dble.hu INTERNET: www.dble.hu,www.umvp.eu, www.kisterseg.tujvaros.hu


Letölteni ppt "A Dél-borsodi Akciócsoport LEADER programja Értékelési szempontok Tiszaújváros 2009. szeptember 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések