Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3. ELŐADÁS ▼ Zsaluzatok tervezésére, építésére és bontására vonatkozó előírások, beton és vasbeton munkák, előregyártott elemek készítése és összerelése,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3. ELŐADÁS ▼ Zsaluzatok tervezésére, építésére és bontására vonatkozó előírások, beton és vasbeton munkák, előregyártott elemek készítése és összerelése,"— Előadás másolata:

1 3. ELŐADÁS ▼ Zsaluzatok tervezésére, építésére és bontására vonatkozó előírások, beton és vasbeton munkák, előregyártott elemek készítése és összerelése, bontási munkák elsődleges munkavédelmi előírásai 2015 BME.-KJK. MTK. 2015

2 Zsaluzási munkák Zsaluzatokat tervezni kell az állékonyságuk biztosítása érdekében Zsaluzatok tervezése: Az egyedi szerkezetű zsaluzatokat és alátámasztásokat minden esetben tervezni és méretezni kell a várható igénybevételre. Zsaluzati rendszerek használata esetén(pl DOKA, PERRI, stb.) a rendszergazda méretezési, felhasználási programot ad, amellyel közvetlenül készíthető el a szükséges dokumentáció. BME.-KJK. MTK. 2015

3 Zsaluzatok építése Teherviselésre alkalmas talajra, vagy szerkezetre lehet felépíteni. A dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. A táblás és nagy méretű zsaluelemeket a gyártói utasítás szerint szabad használni Nagy méretű zsaluelemeket az előírások betartásával szabad tárolni. BME.-KJK. MTK. 2015

4 Zsaluzási módok Falzsalu készítése: összeépített táblák elhelyezése rögzítése oldal támasztó dúcokkal és összefogó (anker,) csavarral. Pillérzsalu készítésekor: elhelyezés után két egymásra merőleges irányba kell rögzíteni a zsaluzatot. Födém és térbeli zsalu összeszerelésekor, eldőlés ellen rögzített dúcot, gerendát és zsalu táblákat kell felhasználni. BME.-KJK. MTK. 2015

5 Zsaluzatok bontása Csak szilárd és állékony vasbeton szerkezetek esetén végezhető a zsaluzat bontása. Munkahelyi vezető utasítására végezhető a művelet. Térbeli szerkezet, zsaluzat bontása: - 7.0m fesztáv alatt: szóbeli utasítás. - 7.0m fesztáv felett: irányító helyszínen van - teljes szilárdulás előtt írásos engedély alapján feltételek meghatározásával. BME.-KJK. MTK. 2015

6 Általános előírások(1) Zsalubordákon nem szabad közlekedni, támasztólétrát kell igénybe venni. Térbeli VB. Szerkezeteket zsaluzatának bontását, két ütemben kell elvégezni: - kismértékű leengedés (3-5cm méretben) -állékonyság ellenőrzése és bontás. BME.-KJK. MTK. 2015

7 Általános előírások(2) Elemeket csak erre a célra alkalmas eszközökkel és módon szabad mozgatni. Csak eldőlés ellen biztosított zsalu szerkezetre szabad felmenni. Zsaluelemek építéshez, szétbontásához 0,5m széles munkaállványt, vagy szabad teret kell biztosítani. BME.-KJK. MTK. 2015

8

9

10 Építési munkahely hibáinak bemutatása Leesés elleni védelem hibái Betonozó járda követelményei Zsaluzaton közlekedés tilalma BME.-KJK. MTK. 2015

11 Zsaluzási munkák szabályszegései, példákon bemutatva Zsaluzatot a daruhorogról, csak akkor lehet leválasztani, ha elmozdulás elleni rögzítését biztosították. Ez vonatkozik a belső oldali dúcos és a külső oldali anker csavaros rögzítésre is. Betonozási munkát csak a leesés védelemmel ellátott teljes szélességű betonozó járdáról szabad végezni. BME.-KJK. MTK. 2015

12

13

14

15

16

17 Beton vasbeton munkák Betonacél megmunkálás: -betonacélok egyengetése -méretre vágás -hajlítás -betonacél szerelése, armatúra kialakítása. Beton keverése: -ejtődobos géppel. -kényszerkeverő géppel. BME.-KJK. MTK. 2015

18

19 Bedolgozás és szállítás Szállítás:keverőtelepről járművel (mixer autóval) Munkaterületen: betonszivattyúval és beton szállító konténerrel. Bedolgozáskor a leesés elleni védelmet biztosítani kell. A beton lúgos kémhatása miatt, egyéni védőfelszerelést kell használni. BME.-KJK. MTK. 2015

20

21

22 Általános előírások Betonozási munkák végzéséhez legalább 0,8m széles, vagy a zsaluzati rendszerben meghatározott mozgási tér szükséges. Betonozás megkezdése előtt a zsaluzatot és vasszerelést meg kell vizsgálni és csak ezután engedélyezhető a betonozás. BME.-KJK. MTK. 2015

23 Bontási munkák Fokozottan veszélyes munkák csoportjába tartozik Épületek, szerkezetek bontása előtt –Bontási terv készítés –Biztonsági követelmények meghatározása –Személyi feltételek BME.-KJK. MTK. 2015

24 Bontási munkák megkezdésének feltétele Bontandó épület –anyagának előzetes vizsgálata Célja: az azbeszt vagy más veszélyes anyag tartalmú épületszerkezetek keresése –Épület állapotának, állékonyságának feltárása –Csatlakozó közművek leválasztása –Bontási terv –Területi elhatárolás, veszélyzóna meghatározása –Illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása, figyelő személy alkalmazása BME.-KJK. MTK. 2015

25 Bontási terv Tartalmi követelménye –Bontás sorrendjének meghatározása (általában az építés fordított sorrendjében) –Technológia meghatározása –Elvégzéséhez szükséges eszközök meghatározása –Alkalmazandó segédszerkezetek BME.-KJK. MTK. 2015

26 Bontási módok A bontási művelet történhet Kézi erővel Bontó kalapács Légkalapács, vésőgép Munkagéppel Kotrógép (markolókanállal, betontörő szerszámmal) Falhúzás csörlővel (géppel) Súllyal történő bontás Robbantással BME.-KJK. MTK. 2015

27

28

29

30

31

32 Általános előírások Személyi feltétel: –Szakképesítéshez kötött –Kellő tapasztalat –Gyakorlat Bontási munka szakképzett irányító jelenlétében végezhető BME.-KJK. MTK. 2015

33 Általános előírások A bontás során a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell Tilos az épületek –összefüggő szerkezetek több szinten egyszerre történő bontása –bizonytalan teherbírású szerkezetekre állvány vagy dúcolás elhelyezése –aláásással, vagy stabilitásának veszélyeztető módszerrel dönteni BME.-KJK. MTK. 2015

34 Általános előírások Közlekedési, menekülési utakat bontási törmeléktől tisztán kell tartani Bontás során a kiporzást minimalizálni kell Épületek döntéssel történő bontás esetén a környezetben lakókat értesíteni kell Veszélyzóna a falmagasság kétszerese Falelhúzásnál csak sodronykötél alkalmazható Kötélvisszacsapás ellen védelem védőállással BME.-KJK. MTK. 2015

35 Bontás munkagéppel Markolóval történő bontás esetén 0,5 m-rel nyúljon túl a bontandó épület fölé Súllyal történő bontáskor a gém csúcsa és a bontandó épület legmagasabb pontja fölött 1,5 m szabad távolság legyen BME.-KJK. MTK. 2015

36 Előregyártott nehéz szerkezetek beemelése, összeépítése 4/2002 (II.20.) SzCSM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklet alapján a fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények közé tartozik. BME.-KJK. MTK. 2015

37 Előregyártott elemek –Acélszerkezetek (rácsos tartók, szerelvények) –Vasbeton elemek (pl.: körüreges födémpalló, vb. gerenda, pillérek, falpanelek, felülvilágítók) BME.-KJK. MTK. 2015

38

39 Szállítás, emelés, mozgatás Nagy tömegük (0,5-25 t) és hosszuk miatt (lehet akár 32 m is) speciális szállító járművet és nagy teherbírású darut igényelnek: –toronydaru az építési munkahelyen használt: 1,5-3,0 tonnás teherbírású általában nem alkalmas előregyártott elemek emeléséhez –nehéz elemekhez nagy teherbírású (600 t) autódaru –Tervezéskor meghatározásra, beépítésre kerülnek a szállításhoz, tároláshoz és beemeléshez szükséges biztonságos emelési pontok –Hosszú elemek emeléséhez emelőhimba használata szükséges. BME.-KJK. MTK. 2015

40

41

42

43 Általános követelmények Az építés során biztosítani kell az állékonyságot Emelést legfeljebb 36 km/h-ás szélsebességig lehet végezni Összeszerelési munkák csak szakképzet, munka elvégzésére megbízott szerelésvezető helyszíni irányítása mellett végezhető Előregyártott elemeket beemelésük után rögzíteni kell elmozdulás, eldőlés ellen. Szerelési utasítás megléte BME.-KJK. MTK. 2015

44 Szerelési utasításnak tartalmazni a kell –Elemek tömegét –Tárolás módját (állított, fektetett) –Szállítási követelmények –Beépítéshez, szereléshez szükséges segédeszközök –Szerelés sorrendjét –Személyek, tárgyak leesés elleni védelmének módját –Biztonsági intézkedéseket BME.-KJK. MTK. 2015


Letölteni ppt "3. ELŐADÁS ▼ Zsaluzatok tervezésére, építésére és bontására vonatkozó előírások, beton és vasbeton munkák, előregyártott elemek készítése és összerelése,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések