Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektromágneses összeférhetőség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektromágneses összeférhetőség"— Előadás másolata:

1 Elektromágneses összeférhetőség
EMC Elektromágneses összeférhetőség

2 Az elektromágneses összeférhetőség definíciója
Valamely berendezésnek vagy rendszernek az a képessége, hogy a saját elektromágneses környezetében kielégítően működik anélkül, hogy a környezetében bármi számára elviselhetetlen elektromágneses zavarást idézne elő

3

4 Az elektromágneses zavarás általános modellje

5 A zavartatás csökkentése
-a kibocsátás csökkentése -a csatolás csökkentése -a zavartűrés növelése Az EMC tárgya a teljes elektromágneses környezet, ezért az elektromágneses összeférhetőség a zavarkibocsátás és zavartűrés összhangjának létrehozásán alapuló elektromágneses környezetvédelemnek is tekinthető.

6 Kompatibilitási rés

7 Az EMC biztosításának alapja

8 Összeférhetőségi szint
Az összeférhetőségi szint ismeretében úgy kell a kibocsátási és a védettségi határt megválasztani, hogy az elektromágneses összeférhetőség az adott környezetben nagy valószínűséggel megvalósuljon.

9 Direktívák, szabványok, előírások

10 Hová válasszuk az összeférhetőségi szintet?
nem választható tetszőlegesen mások készülékét is zavarhatjuk egységes szabályozás kell nemzetközi szervezetek, szabványok EU direktívák

11 Szabvány kidolgozó szervezetek

12 Szervezetek -International Electrotechnical Commission (IEC), which has several committees working full time on EMC issues. -Technical Committee 77 (TC77), working on electromagnetic compatibility between equipment including networks. -Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques (CISPR), or International Special Committee on Radio Interference. -The Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility (ACEC) co-ordinates the IEC's work on EMC between these committees. -International Organization for Standardization (ISO), which publishes standards for the automotive industry. Europe: Comité Européen de Normalisation (CEN) or European Committee for Standardization). Comité Européen de Normalisation Electrotechniques (CENELEC) or European Committee for Electrotechnical Standardisation. European Telecommunications Standards Institute (ETSI). United States: The Federal Communications Commission (FCC). The Society of Automotive Engineers (SAE).

13 EU jogi szabályozás

14 EMC direktívák A BIZOTTSÁG 2004/104/EK IRÁNYELVE (2004. október 14.) a gépjárművekben jelentkező rádiófrekvenciás interferenciára (elektromágneses kompatibilitásra) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez igazításáról, és a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/108/EK IRÁNYELVE (2004. december 15.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

15 Régi megközelítésű irányelvek
• Szabványokhoz hasonló „szektorális” irányelvek. •A cél az elvárandó műszaki paraméterek pontos és részletes leírása. • A legnagyobb használati kockázatú területeken (pl. vegyi áruk, élelmiszer, gyógyszer, felvonó- és emelő szerkezetek, járművek) • Nehéz elkészíteni és aktuálisan tartani a mindenre kiterjedő elvárás rendszert.(sok a termékváltozat, gyors a technikai fejlődés)

16 A BIZOTTSÁG 2004/104/EK IRÁNYELVE régi megközelítésű irányelv
Az alábbiakat szabályozza: Immunitás — A jármű közvetlen irányítását érintő,a működést befolyásoló, a vezető, az utas és más úthasználók védelmét érintő sugárzott és vezetett zavaroktól való mentesítésre vonatkozó követelményeket, valamint olyan zavaroktól való mentesítésre vonatkozó követelményeket, amelyek a vezető vagy más úthasználók megzavarását okozhatják; Emisszió — A nem kívánatos sugárzott vagy vezetett kibocsátások elnyomására vonatkozó követelményeket a saját vagy a közeli járművekben lévő elektromos vagy elektronikus berendezések tervezett használatának védelméhez, valamint az azokból a kiegészítő berendezésekből származó zavarok elnyomásához, amelyeket lehet, hogy utólag építettek be a járműbe.

17 Az "Immunitással összefüggő funkciók" a következők:
(a) A jármű közvetlen irányításával kapcsolatosak: (i) a következő részeket érintő teljesítmény-csökkenés vagy változás által: pl. motor, sebességváltó, fék, felfüggesztés, aktív kormányzás, sebességkorlátozó készülékek; (ii) a járművezető helyzetének befolyásolásával: pl. ülés vagy kormánykerék helyzetének beállítása; (iii) a láthatóság befolyásolásával: pl. tompított fény, szélvédő törlő. (b) A járművezető, az utas és a többi közlekedő védelmével kapcsolatos funkciók: (i) pl. légzsák és előrebukás-gátló biztonsági berendezések.

18 (d) Az adatbusz funkcionalitással összefüggő feladatok:
(c) Funkciók, amelyek zavar esetén megtévesztik a járművezetőt vagy a többi úthasználót: (i) optikai zavarok: helytelen működés például a következőknél: irányjelzők, féklámpák, hátsó körvonaljelző lámpák, hátsó helyzetjelző lámpa, vészjelző fénysáv, figyelmeztető jelzések hibás információi, olyan, az (a) és (b) al-bekezdésekhez kapcsolódó funkciók lámpái vagy kijelzései, amelyek a járművezető közvetlen látóteréből figyelemmel kísérhetők; (ii) akusztikai zavarok: hibás működés, pl. illetéktelen használat-riasztás, kürt. (d) Az adatbusz funkcionalitással összefüggő feladatok: (i) blokkolva a jármű azon adatbusz rendszereihez az adatátvitelt, amelyeket más, immunitással összefüggő funkciók helyes működését biztosító adatok továbbítására használnak. (e) Feladatok, amelyeket ha megzavarnak, befolyásolják a járműre törvény által elõírt adatrögzítést: pl. tachográf, kilométer-számláló."

19 Típus jóváhagyás AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/46/EK IRÁNYELVE
(2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”) EMC szabályozás: Regulation No Rev.4 - Approval of Vehicles with regard to electromagnetic stability Megegyezik 2004/104/EK előírásaival A BIZOTTSÁG 183/2011/EU RENDELETE (2011. február 22.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) IV. és VI. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

20 ”Elektromos/elektronikus rendszer"
olyan elektromos és/vagy elektronikus készülék(ek) vagy szerkezet(ek) együttese a csatlakozó elektromos vezetékekkel együtt, amelyek a jármű részét képezik, de amelyekre nem szándékoznak a járműtől elkülönítve külön típusjóváhagyást kérni. "Elektromos/elektronikus alegység" (ESA/ERE) olyan – a gépkocsi részét képező – elektromos és/vagy elektronikus készüléket vagy szerkezetek összességét jelenti, minden csatlakozó vezetékével együtt, amelynek egy vagy több meghatározott feladata van. Az ESA-t a gyártó vagy meghatalmazott képviselője kérésére, vagy mint "alkotóelemet" vagy mint "külön műszaki egységet (Separate Technical Unit = STU)" lehet jóváhagyni.”

21 Elektromos részegységek

22 Típus jóváhagyás jelzés

23 Új megközelítésű irányelvek
Új megközelítésű irányelvek (New approach) 1985-ben vezették be az új megközelítés elvét, lényege, hogy az irányelv az alapvető biztonsági, egészségvédelmi követelményeket írja elő jogszabályi szinten, a részletes követelményeket pedig az ún. harmonizált európai szabványok tartalmazzák, melyek alkalmazása nem kötelező.

24 CE jelölés A CE jelölés azt fejezi ki, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek Csak az új megközelítésű irányelvek alapján készült rendeletek hatálya alá tartozó termékek esetén (ha az irányelv elő írja) Ha a termék valamennyi rá vonatkozó új megközelítésű irányelv követelményeinek megfelel

25 EMC Zavarok

26 EMC zavarok forrásai

27 A zavarjelenségek osztályozása IEC TC 77 szerint
1. Vezetett kisfrekvenciás jelenségek: — harmonikusok és interharmonikusok; — feszültségingadozás; — feszültséglökés és – kimaradás stb.; 2. Kibocsátott kisfrekvenciás térhatások: — mágneses tér (folyamatos és tranziens); — villamos tér (folyamatos és tranziens); 3. Vezetett nagyfrekvenciás jelenségek: — nagyfrekvenciás szinuszos; — lökőhullám jellegű tranziens (surge); — rezgésekből álló tranziens (burst);

28 A zavarjelenségek osztályozása IEC TC 77 szerint
4. Sugárzott nagyfrekvenciás térhatások: — mágneses tér; — villamos tér; — elektromágneses tér; -folyamatos, szinuszos; -impulzus (egyszeri, vagy ismételt); 5, Elektrosztatikus kisülés (ESD – Electrostatic Discharge). 6, Villámcsapás (LP, PEMP – Lightning Elektromagnetic Pulse). 7. Nukleáris elektromágneses impulzus (NEMP – Nuclear Electromagnetic Pulse).

29 LFI zavarok

30 Harmonikusokat termelő berendezések típusai
A nemlineáris terhelések harmonikus áramokat keltenek. Fő típusai: Egyfázisú terhelések, mint • kapcsolóüzemű tápegységek, • elektronikus előtétű fénycsövek, • kis teljesítményű szünetmentes tápegységek. Háromfázisú terhelések, mint • változtatható fordulatszámú hajtások, • nagyteljesítményű szünetmentes tápegységek.

31 Nemlineáris terhelés árama

32 Harmonikus problémák Harmonikus áramok által okozott problémák:
• nullavezetők túlterhelése, • transzformátorok túlmelegedése, • megszakítók téves kikapcsolása, • fázisjavító kondenzátorok túlterhelése, • skin hatás. Harmonikus feszültségek által okozott problémák: • feszültség torzulás, • indukciós motorok veszteség növekedése • nullátmenet bizonytalanság. Transzformátorok túlmelegedése

33 Feszültségletörés feszültségnövekedés
Névleges effektív érték 90 %-a alá csökken a Növekedés Névleges effektív érték 110 %-át meghaladó feszültség Kiesés Névleges effektív érték 10 %-a alá csökken a feszültség

34 Feszültségletörés okai
laza vezetékkötések, amelyek az érintkezés - rossz érintkezés - nem érintkezés között változnak); nagy bekapcsolási áramlökéssel induló fogyasztók (pl. mikrohullámú sütő, porszívó, hőtárolós vízmelegítő, különböző világítótestek stb.)

35 Flicker, villódzás Időben ingadozó fényességű, vagy színképi eloszlású fényinger által létrehozott látásérzet-ingadozás hatása

36 Flicker keletkezése Nagy terhelések ki- és bekapcsolása:
• nagyteljesítményű motorok indítása (különösen, ha ciklikus), • ingadozó terhelések (pl. szabályozott nagyteljesítményű fűtések), • hegesztőkészülékek, • villamos ívkemencék • szélerőművek

37 LFI mágneses terek Nagyfeszültségű távvezetékek
Minden vezeték körül mágneses és elektromos tér is kialakul, ezek közül a mágneses tér a domináns. Mivel a tér a távolság négyzetével csökken, elektromos eszközök működését csak nagyon ritkán zavarhatják. Kisfeszültségű, de nagy áramú tápkábelek Egyes esetekben ez a tér meglehetősen nagy is lehet (néhány 10 mT). Ilyen tér jelenlétére utalhat például a monitor/TV színeinek elváltozása, esetleg a kép elgörbülése, ugyanis ezek az eszközök rendkívül érzékenyek a mágneses hatásokra. Transzformátorházak / transzformátorszobák Egy átlagos transzformátorban a tekercsek által létrehozott mágneses térnek kb. 0,2%-át teszi ki az a tér, ami nem a vasmagban záródik, hanem kilép abból. Egy kisebb üzemet, vagy irodaházat ellátó transzformátornál, amelynek szekunder oldalán akár ezer amperes áramok is folyhatnak, már nem elhanyagolható (néhány 10 mT.

38 Egy hajszárító tere >10 mT

39 RFI zavarok

40 Rádiófrekvenciás vezetett és sugárzott zavarok
Frekvencia spektrum szerint: Keskenysávú Fésűs Szélessávú Folytonos Tranziens Zavarkicsatolás módja szerint: Vezetett Sugárzott

41 Keskenysávú zavarok Rádió, TV adók Rf hevítők Rádiótelefonok stb.

42

43 A térerősség meghatározása szabadtérben, közvetlen hullám esetén
Az adóantennába teljesítményt betáplálva az antenna által a szabad térben elôállított teljesítménysűrűség az antennától r távolságban Mivel az antenna távolterében a hullám síkhullámnak tekinthető, ezért az elektromos és mágneses térerősség vektorai itt egymásra és a terjedés irányára merőlegesek és fázisban vannak. Ekkor a teljesítménysűrűség a következőképpen írható fel A képletekből az elektromos térerősség amplitudója

44 EIRP Effective Isotropic Radiated Rower
Tényleges izotóp kisugárzott teljesítmény Az a látszólagos energia, amelyet az adó egy megadott vételi jelerősség esetén kibocsátana, ha minden irányba egyenletesen sugározna. (Izotóp sugárzó) Az antennanyereség és az adóteljesítmény szorzata. Mértkegysége: watt (W)

45 Közeltér , távoltér

46 Sugárzott rádiófrekvenciás zavarok
Néhány tipikus forrás által előállított zavartérerősség ZAVARFORRÁS TÁVOLSÁG TÉRERŐSSÉG KH műsorszóró adó (Pki=300kW) 500 m 15 V/m KH műsorszóró adó 2 km 1 Vm Impulzusradar 1 km 100 Vm CB rádió 5 m 10 V/m Mobil telefon 10 – 20 cm Rossz árnyékolású PC 1 m 10 mV/m Ha R > l/2p, a térerősség: E = kP1/2/R [V/m], ahol k – antenna alaktényező P – adóteljesítmény [W] RFI

47 Szélessávú zavarok Folytonos spektrum
Sávkorlátozott sztohasztikus folyamatok Pl .: beszéd villamos szikra

48 Szélessávú vagy keskenysávú zavarok
Fésűs spektrum Periódikus kapcsolók Digitális berendezések

49

50 Tranziens zavarok Gyors, de ritka impulzusok T t t / T< 10-5 RFI

51 Zavarok terjedése

52 Zavarok kijutási módjai
Sugárzott zavarok elektromos térerő mágneses térerő AUDI Vezetett zavarok feszültség áram

53 Zavarok bejutási módjai
Sugárzott zavarok elektromos térerő mágneses térerő audi Vezetett zavarok feszültség áram

54 Ellenfázisú- azonosfázisú zavar

55 A csatolás általános modellje

56 Csatolás 1. Galvanikus csatolás

57 Csatolás 2. Galvanikus csatolás közös vezetéken Megszüntetése:
Zcs0, vagyis a közös vezeték impedanciájának csökkentése

58

59 Impedancia értékek PCB fóliákon

60 H E Csatolás 3 Közeltéri csatolások: kapacitív csatolás
induktív csatolás d1,d2,d12<<lzavar/4 H E d1 d2 d12

61 Csatolás 4. A Kapacitív csatolás:
Az A adó és a V vevő fémfelületein a potenciál egyenletes pl többerű vezetékek érzékelő elektródák Csökkentése: -árnyékolás -szimmetria

62 Digitális áramkörök kapacitív csatolása
Két végtelen hosszú párhuzamos vezető

63 Csatolás 5. Kapacitív csatolás csökkentése szimmetrikus elhelyezéssel
A szimmetria feltétele: C13:C23=C14:C24

64 Csatolás 6. Induktív csatolás:
Az A adó és a V vevő fémfelületein az áram egyenletes pl. többerű vezetékek kisméretű tekercsek Csökkentése: -árnyékolás -vezetékek sodrása -szimmetrizálás

65 Digitális áramkörök induktív csatolása
Két hosszú vezeték a föld felett

66 Csatolás 7. Induktív csatolás csökkentése :
vezetékek sodrása szimmetrikus elhelyezés

67 Csavart érpár előnye

68 Kapacitív és induktív csatolás egyszerre

69 Csatolás 8. Hullámcsatolás: Hosszú vezetékek között alakul ki
-elektromos csatolás -mágneses csatolás Csökkentése: -árnyékolás -vezetékek sodrása l >l /10

70 Csatolás 9. Hullámzavarás jellemző adatai: Rendszer Max zavar frek.
Tipikus áramkör Vezeték hossz Analóg szabályozás 100 kHz Op. amp 300 m Lassú digitális vezérlés 70 MHz TTL 0,4 m Gyors számító-gép rendszer 350 MHz Mikroprocesszor 0,08 m

71 E H Csatolás 10. Távoltéri csatolás: -síkhullám d1 d2 d12
d12>>lzavar/4 Távoltéri csatolás: -síkhullám E H d1 d2 d12

72 Elektromágneses sugárzások frekvenciatartománya
Nem ionizáló Ionizáló Energiaátvitel (50 Hz) Mobiltelefon 900 Mhz Mikrohullámú sütő 2,45 Ghz Földmágnesesség Infravörös 760 nm 1,7 Látható fény 380 nm 3,1 Frekven-cia (Hz) Hullámhossz Foton energia (eV) 105 km ELF 102 km 3100 3103 1,2x10-11 RF 1 m 1 km 3105 3108 1,2x10-6 1,2x10-9 Mikro-hullám 1 mm 31011 1,2x10-3 UV 10 nm 1,2x102 31016 Statikus Röntgen

73 Elektromágneses spektrum
Wikimedia Commons

74 Árnyékolás

75 Az elektromos és a mágneses tér változása

76 EMC-ben előforduló antennák
Rövid dipól: Rövid dipól max térerőssége

77 1.25 lambda dipól ANTENNA THEORY ANALYSIS AND DESIGN Constantine A. Balanis

78 Dipól föld felett ANTENNA THEORY ANALYSIS AND DESIGN Constantine A. Balanis

79 Hurokantenna Kisméretű hurok max. térerőssége

80 Direkt és reflektált térkomponensek eredőjeként kialakuló interferenciakép egy szobában

81 Elektrosztatikus kisülés

82

83 Sztatikus feltöltődések

84 Sztatikus feltöltődés okai
•érintkezés utáni szétválás; •hasítás, darabolás vagy porlasztás; •elektrosztatikus megosztás; •fotoionozás, hőionozás; •nagyfeszültségű kisülés; •halmazállapot változás; •mozgás, dörzsölés, •ütés, nyomás.

85 ESD feszültségszintek
· szőnyegen való járás közben max kV, · PVC padlón való járás közben max kV, · ülés közben max kV, · habanyaggal párnázott széken max. 18 kV, · fóliával végzett munka során max kV.

86 Védelem az ESD ellen

87 Töltésfelhalmozás korlátozása földeléssel

88 A töltések semlegesítése

89 A töltések semlegesítése

90 A kisülés keletkezése A nagy térerősség hatására felgyorsuló elektronok ütközési ionozás útján újabb és újabb töltéshordozókat hoznak létre, így alakul ki az ún. elektronlavina. Az elektronlavina megindulásának alapfeltétele egy ún. startelektron keletkezése, amit fotoionozás,kozmikus háttérsugárzás stb. hozhat létre. Az ütközési ionozás hatásosságát döntően befolyásolja az elektronok átlagos szabad úthossza, vagyis az a távolság, amelyen a villamos térerősség az elektront gyorsítja, neki mozgási energiát ad. Az ütközés pillanatában akkor keletkezhet új töltéshordozó, ha az elektron mozgási energiája már meghaladja az adott molekula ionizációs energiáját. Az elektronlavinából alakul ki a halvány fényszálakat formáló pamatos kisülés, majd ha a pamatok árama meghalad egy kritikus értéket (hőionozási határáram), a kisülés jellege megváltozik, a töltéshordozók létrehozásában már a hőionozás is részt vesz és kialakul az átütési csatorna. A teljes átütési folyamatot tehát az határozza meg, hogy van-e startelektron, majd ezt követően a különböző ionozási folyamatok képesek-e hirtelen nagy mennyiségű töltéshordozó létrehozására. Az átütést követően - elegendően nagy tápteljesítmény esetén - villamos ív jön létre, amelyet jó vezetőképesség és nagy áram jellemez, a töltéshordozók pedig az ívcsatornában hő ill. fotoionozás révén jönnek létre.

91 Pamatos és szikra kisülés

92 Félvezetők terhelhetősége

93 ESD roncsolás

94 Kerék feltöltődés keletkezés

95 Kerék feltöltődés

96 Kerék feltöltődés

97 ESD modell

98 Használt ESD modellek 1. Az emberi test modell (The Human Body Model)
Egy feltöltött személy vagy tárgy hozzáér a készülékhez vagy annak alkatrészéhez, aminek hatására a tárolt töltések ezen keresztül kisülnek, esetleg a földbe távoznak. 2. Gép modell (The Machine Model) Egy feltöltött nagyméretű gép hozzáér az alkatrészhez, aminek hatására a tárolt töltések ezen keresztül kisülnek, esetleg a földbe távoznak . 3. A feltöltött eszköz modell (The Charged Device Model) Egy készülék vezető anyagú összetevői, p1. az áramköri vezetékek is tárolhatnak töltést. Ha ez egy hatásos földponttal érintkezik, a lefolyó töltések okozta impulzus az alkatrész sérülését okozhatja.

99 Emberi test modell ESD áram
Component and System ESD sensitivity test

100 Gép modell ESD áram Component ESD sensitivity test

101 Feltöltött eszköz modell ESD áram
Component ESD sensitivity test

102 Elektromágneses impulzusok

103 Villám

104 Külső villámvédelem Az épületek villámhárító berendezése, feladatát tekintve, három részből áll. felfogó: a védendő épület tetején van és feladata az, hogy a villámcsapást magához vonzza, és ezáltal megóvja az épületet a közvetlen villámcsapástól. levezető: feladata az, hogy a felfogót érő villámcsapást levezesse a földelőhöz anélkül, hogy az kárt okozna. földelő: feladata az, hogy a villámáramot kár okozása nélkül szétossza a földben.

105 Túlfeszültségek Légköri eredetű túlfeszültségek
Függetlenek a berendezés feszültség alatt lévő vagy feszültségmentes állapotától. Kiváltó oka a villámcsapás Közvetlen villámcsapás: a villám a fázisvezetőt éri. Visszacsapás:a szabadvezeték földelt oszlopába vagy a védővezetőbe csap a villám. A földben folyó villámáram a földelés ellenállásán olyan nagy feszültséget hoz létre, hogy megnő a földelt részek potenciálja, az oszlopról a fázisvezetőhöz következik be az átívelés.Ennek veszélye csökkenthető az oszlop kis földelési ellenállásával. Indukált túlfeszültségek: a villám a távvezeték közelébe csap. A villámcsatornán lefolyó töltés által létrehozott erőtér hirtelen megváltozása indukál a fázisvezetőben túlfeszültséget.

106 Villámvédelmi zóna koncepció

107 Túlfeszültség védelem

108 Lépcsős túlfeszültségvédelem
Az 1 kV/µs meredekségu, és 10 kV csúcs-értéku zavarfeszültséget a bemeneten egy gáztöltésű túlfeszültséglevezetővel kb V-ra lehet korlátozni. A második fokozat,amelynek az elsőtől való közvetlen csatolását egy induktivitás segítségével megszüntették, ezt az értéket kb. 100V-ranyomja le. Ezt a feszültségimpulzust aztán az elnyomó dióda kb. 35 V-ra csökkenti

109 ISO 7637/1 Standard test pulse 1
Induktív jellegű, a vizsgált készülékkel párhuzamosan kapcsolt eszköz leszakadása a tápról (ISO 7637, part1)

110 ISO 7637/2 Standard test pulse 2
Induktív jellegű, a vizsgált készülékkel sorosan kapcsolt eszköz leszakadása a tápról (ISO 7637, part1)

111 Standard test pulses 3a and 3b
A kapcsolási folyamatok hatására a vezetékezés elosztott kapacitásán és induktiviásán előálló tranziensek (ISO 7637, part1)

112 EMC a nyomtatott áramköri lapon

113 Földelések Egypont földelés Többpont földelés Hibrid földelés

114 GND maximalizálás

115 Részegségek elválasztása

116 Layer sorrend

117 Digitális busz helyes nyomvonala

118 Árnyékolások bekötése
10 MHz alatt 10 MHz felett

119 Zavarszűrők

120 Beiktatási csillapítás

121 Táphálózat impedancia értékei

122 Zavarszűrő kapcsolások
Reflexiós szűrők: LC szűrők Abszorpciós szűrők RC szűrők Veszteséges vezetékek Ferrit gyűrűk

123 Zavarszűrő kapcsolások

124 Zavarszűrő kapcsolások

125 Háromfázisú zavarszűrők

126 Mérőlabor zavarszűrők
Áram: A Frekvencia: GHz Csillapítás: dB

127 Kondenzátorok L=Lt+Lh+Lv Kondenzátor nagyfrekvenciás helyettesitôképe

128 Kondenzátorok

129 Kondenzátorok beiktatási csillapítása

130 Kondenzátorok X kondenzátoroknak nevezik azokat, amelyek esetleges tönkremenetelük esetén sem okoznak a berendezés üzemeltetőjére áramütési veszélyt. Ezeket a kondenzátorokat a fázisvezető és a nullvezető kapcsolják. Az Y kondenzátorok helye a szűrőkapcsolásban a tápvezeték és a földvezeték között van. Az esetleges átütésük az elektronikus berendezés üzemeltetőjére áramütési veszélyt okozhat. Az Y kondenzátorok kapacitása életvédelmi okok miatt nem lehet tetszőlegesen nagy . Minősítés: IEC IEC IEC

131 Tekercsek Légmagos: Nagy terhelhetőség Kis induktivitás Vasmagos:
Kis terhelhetőség Nagy induktivitás

132 Tekercsek

133 Tekercsek beiktatási csillapítása

134 Zavarszűrő kapcsolások korlátai
Korlátozó tényezők: Max. feszültségesés Max. szivárgási áram Átütési szilárdság Vasmag telítés Max. teljesítmény

135 Kompenzált fojtótekercs
A kompenzált tekercsben az üzemi áramok terei kompenzálják egymást. Következmény: asz0

136 Szimmetrikus beiktatási csillapítás

137 Aszimmetrikus beiktatási csillapítás

138 Több fokozatú szűrő Kevésbé érzékeny a lezárásokra
Tranziens védelmet is tartalmazhat

139 Hogyan válasszunk szűrőt ?

140 Veszteséges vezeték Beiktatási csillapítás Sodrott vezeték Emc borítás
PVC köpeny Beiktatási csillapítás

141 Veszteséges vezeték RFI Szimmetrikus zavarok ellen hatásos
Sodrott vezeték Emc borítás PVC köpeny Fémezett fólia Beiktatási csillapítás Szimmetrikus zavarok ellen hatásos RFI

142 Veszteséges vezeték Jelvezeték zajos környezetben
Beiktatási csillapítás Jelvezeték zajos környezetben

143 Veszteséges vezeték Aszimmetrikus zavarokat is csillapítja
Drain huzal Sodrott vezeték PVC köpeny Emc borítás Fémezett fólia Beiktatási csillapítás Aszimmetrikus zavarokat is csillapítja

144 Árnyékolt vezeték Előnye :
A vezetett zavarok nem okoznak sugárzott zavarokat Alkalmazása : Gyors kapcsoló jelek esetén

145 EMC mérések

146 Hogyan mérjünk zavar kibocsátást?
Külső zavar szűrés Mérendő eszköz Zavar szenzor Zavar mérő műszer Külső zavarok

147 Hogyan mérjünk zavartűrést?
Külső zavar szűrés Mérendő eszköz Zavar becsatoló Zavar forrás Külső készülékek

148 Biológiai hatások

149 Elektromágneses sugárzások foton energiái

150 Alacsonyfrekvenciás (<10 kHz) elektromos és mágneses tér által indukált áram behatolása az emberbe

151 Nagyfrekvenciás EM tér behatolási mélysége

152 GSM expozíciók

153 Biológiai hatások

154 Az IARC rákkeltő hatás szerinti besorolás csoportjai

155 Egészségügyi határértékek 63/2004. (VII. 26
Egészségügyi határértékek 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről Alapfogalmak: alapkorlátok: olyan korlátozások az időben változó elektromos, mágneses és elektromágneses terek expozíciójára, amelyek közvetlenül a megállapított egészségi hatásokon alapulnak. A tér frekvenciájától függően ezeknek a korlátoknak a meghatározására szolgáló fizikai mennyiség lehet mágneses indukció (B), áramsűrűség (J), fajlagosan elnyelt teljesítmény (SAR), illetve a teljesítménysűrűség(S); mágneses indukció (B): a térvektor nagysága, amely egyenlő a H mágneses térerősségnek és a közeg permeabilitásának (µ) szorzatával [B =µ H]. Mértékegysége: tesla (T). áramsűrűség (J): valamely vezetőben, például az emberi testben vagy annak egy részében, az áram irányára merőlegesen elhelyezkedő egységnyi keresztmetszeten átfolyó áram. Mértékegysége: amper per négyzetméter (A/m2); teljesítménysűrűség (S): a felületre merőlegesen beeső sugárzott teljesítmény osztva a felület területével.Mértékegysége: watt per négyzetméter (W/m2); fajlagosan elnyelt teljesítmény (SAR): az egész testre vagy a test egy részére átlagolva annak kifejezése, hogy egységnyi tömegű testszövet mekkora teljesítményt nyel el. Mértékegysége: watt per kilogramm (W/kg). Az egész test SAR mellett a helyi SAR értékekre is szükség van a test kis részeiben különleges sugárterhelési feltételek között létrejövő túlzott energiaelnyelés korlátozásához;

156 Alapkorlátok : Vonatkoztatási határértékek: a gyakorlatban végzett expozíció mérések céljaira az alapkorlátokból származtatott határértékek, annak eldöntésére, hogy valószínűsíthető-e az alapkorlátok túllépése. A származtatott mennyiségek közé tartozik az elektromos térerősség, a mágneses térerősség, a mágneses indukció (B) és a teljesítménysűrűség (S), valamint a végtagáram (IL). A közvetett hatásokkal kapcsolatos mennyiségek közé tartozik az (érintési) áram (IC), valamint az impulzusos terek esetében a fajlagos energiaelnyelés (SA). Ezeknek a mennyiségeknek bármely sugárterhelési helyzetben mért vagy számított értékeit össze lehet hasonlítani a megfelelő vonatkoztatási határértékkel.

157 Vonatkoztatási határértékek


Letölteni ppt "Elektromágneses összeférhetőség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések