Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Digitális könyvtárak, digitális gyűjtemények Virágos Márta Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Digitális könyvtárak, digitális gyűjtemények Virágos Márta Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár."— Előadás másolata:

1 Digitális könyvtárak, digitális gyűjtemények Virágos Márta Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

2 Bevezetés A digitális könyvtárak digitális objektumok menedzselt gyűjteményei. A digitális könyvtárak a digitális objektumokat koherens módon teszik elérhetővé, olyan szolgáltatásokkal támogatva, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók más könyvtári anyagokhoz hasonlóan visszakereshessék és felhasználhassák ezeket a forrásokat. A digitális könyvtárak úgy kezelik a digitális objektumokat, mint hosszú távra szánt, stabil forrásokat, ennek érdekében megfelelő folyamatokat alkalmaznak, hogy minőségüket és megőrzésüket biztosítsák.

3 Nemzetközi kitekintés 2001:UNESCO határozat a digitális örökség megőrzéséről (UNESCO Resolution on the Preservation of the Digital Heritage): a digitális tájékoztatás problematikája, dokumentumok hosszútávú elérhetőségének biztosítása hosszú távú kötelezettségekkel is jár. a Memory of the World (A világ emlékezete) címet viselő projekt : 40 ország (Digicol: Directory of Digitized Collections)

4

5

6 Lundi alapelvek: Cselekvési terv 1/a tevékenység: A digitalizálási koncepciók és programok nemzeti webhelyeinek kialakítása 1/b tevékenység: A koncepciók és programok összevetési (benchmarking) keretrendszerének meghatározása 1/c tevékenység: Mutatószámok kidolgozása és adatgyűjtés 1/d tevékenység: A koordinációs tevékenységek támogatása

7 Cselekvési terv 2/a tevékenység: Országos nyilvántartások készítése 2/b tevékenység: A digitalizált tartalom felderítése 3/a tevékenység: Példák és irányelvek az ajánlott gyakorlatra (good practice) 3/b tevékenység: Kompetenciaközpontok létrehozása 4/a tevékenység: Közös cselekvési terv az európai digitalizált tartalomhoz való hozzáférés érdekében 4/b tevékenység: A tartalom hosszú távú elérésének biztosítása

8 MINERVA Plus projekt: WP3 - katalógusok munkacsoporton belül indul: a többnyelvű tezauruszok témája. Ennek vezetését Magyarország vállalta Minerva vezetője: Franciaország, WP4 - átjárhatóság, közös kereshetőség munkacsoporton belül indul: a digitalizációs programok üzleti modelljeinek témája Minerva vezető: Egyesült Királyság WP5 - a minőségi keretrendszer munkacsoporton belül indul: a kisebb kulturális intézmények igényeinek témája Megvalósítás: önértékelő kérdőív készítése kisebb kulturális intézmények számára, melyek weblapot szerkesztettek, vagy fognak Minerva vezető: Belgium WP6 - a jó példák munkacsoporton belül indul: a kulturális digitalizálás költségeinek csökkentését célzó program. Minerva vezető: Svédország, Megvalósítás: a "jó példák" kézikönyv frissítése, különös tekintettel a költségcsökkentő programokra

9

10 Digitális Könyvtárak Szövetsége 1995: 14 nagy egyetemi/kutató könyvtár, az LC, New York Public Library, Nemzeti Archívum, Council on Library and Information Resources * gyűjtemények digitalizálása egy nyilvános, az interneten elérhető digitális könyvtár részére; * közös adatkezelési struktúra létrehozása; * koordinált finanszírozási stratégia kidolgozása; * a válogatási irányelvek meghatározása; * a közös szabványok és a „legjobb gyakorlat” elfogadása; * a nyilvánosság számára korlátozott hozzáférésű témák megvitatása; * a digitális könyvtár használatának értékelése.

11

12

13 Országos előzmények Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) 1994 tavaszán tartott „Pocok workshop” Az NIIF fejlesztési tervébe bekerül a MEK 1995-2003 között önkéntes tevékenység 2003 óta az OSZK keretében szervezett Több mint 4700 dokumentum Neumann-Ház Digitalizálás Digitális könyvtári szolgáltatások Metaadatbázis építés Koordinálás, képzés, kutatás, kiadói tevékenység

14 Telematikai pályázatok NKÖM telematikai pályázatai Első lépések a tervszerű digitalizálásra 3 éves digitalizálási terv készítése Állományvédelmi célok Kulturális értékek hozzáférhetővé tétele Hungarológiai alapkönyvtár összeállítása

15 Nemzeti Digitális Adattár A Magyar Információs Társadalom Stratégiája Információs társadalom eEurope, eEurope 2005 Folyamatok korszerűsítése, a szolgáltatások modernizálása Sor került a kultúra önálló szerepeltetésére A magyar nyelv és kultúra gazdagítása, a határon inneni és túli magyarság kultúrájának erőteljes támogatása

16 eEurope akcióterv E-Content program A közszfrérába tartozó információk elérhetőségének javítása és felhasználásának bővítése A digitális tartalmak megjelenésének elősegítése a többnyelvű és többkultúrájú környezetben Nemzeti Fejlesztési terv Gazdasági és Operatív Programja: a digitális tartalom iparág ösztönzése A kulturális tartalomszolgáltatás fejlesztése, Az audiovizuális anyagok megőrzését, digitalizálását és széles körű hozzáférhetővé tételét biztosító rendszerek

17 Az NDA és a digitális magyar kultúra A MITS-ben a kultúra önálló megjelenésének kettős feladata van: Állagmegóvás Kultúraterjesztés kötelezettsége Alapvető cél: a kulturális értékek számbavétele, majd a katalógusrendszerek teljessé tétele és összehangolása

18 A folyamat lépcsőfokai Az NDA létrehozása A Nemzeti Audiovizuális Archívum létrehozása A kulturális örökség meghatározott elemeinek digitalizálása A Kortárs Képzőművészeti Dokumentumtár létrehozása A kulturális területet érintő, digitálisan létrejövő dokumentumok összegyűjtése, archiválása és katalogizálása és Ágazati ajánlások és szabványok kidolgozása a digitalizálás, archiválás és szolgáltatás terén

19 Az NDA kiemelt programjai Az NDA rendszere az Open Archive Initiative (OAI) elveire épül A Protocol for Metadata Harvesting (PHM) technológiára épül A metaadatok tárolására egy átmeneti tárolót alakít ki Az intézmények önállóságát tiszteletben tartja Együttműködési rendszer kialakítása a cél A jelenleg futó digitalizálási projektek felkutatása

20 Kulturális örökség digitalizálása Virtuális múzeumok kialakítása OSZK könyvkatalógusának retrospektív konverziója és digitális sajtórepertóriuma Súlyosan veszélyeztetett, pusztulóban lévő kulturális javak digitalizálása (kulturális, javak, muzeális emlékek, műtárgyak) Speciális témájú digitalizálások ( hagyatékok, hungarológiai alapkönyvtár, népi iparművészet oktatás

21 Országos Könyvtári Digitalizálási Terv 2007-2013 NKÖM felkérésére Bizottság (tagok OSZK, MKE, MTA, Egyházi Könyvtárak, KI, Neumann Ház, EKK) A Terv szorosan összefügg és kapcsolódik az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciónak az információs társadalom kiteljesítésére vonatkozó fejezetéhez A Terv a könyvtári digitalizálás fogalmát a lehető legtágabb értelemben kezeli A Terv a digitális objektumokat (kép, hang, szöveg, mozgókép) új információhordozónak tekinti, amelyeknek speciális tulajdonságaik vannak

22 A tudományos kommunikáció új paradigmája A tudományos eredményekhez való nyílt hozzáférés mozgalma: Nyílt Archívum Kezdeményezés Santa Fe (1999): OAI Metadata Harvesting Protocol (OAI- PMH) Budapesti Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés 1) Saját archiválás: ennek előfeltétele az intézményi archívum, azaz a teljes szövegű anyagok helyi dokumentumtára (repozitóriuma) 2)Alternatív folyóiratok: ezek az orgánumok ingyenes, nyílt hozzáférést biztosítanak, eltekintenek a szerzői jog átruházásáról.

23

24

25 Összegzés A digitalizálás a könyvtári hozzáférés, a tárolás, elosztás és megőrzés forradalmasítását ígéri. A jó példák és a hozzá kapcsolódó szabványok intézményenként változnak, és a hangsúly a digitális könyvtárak esetében a hozzáférésről a biztonságos megőrzésre tevődik. A legtöbb projekt elsődleges célja a kulturális/tudományos/történelmi emlékek megőrzése, a végső cél számos gyűjtemény esetében a hozzáférés megoldása, a megismertetés, az oktatás és a kutatás további elősegítése


Letölteni ppt "Digitális könyvtárak, digitális gyűjtemények Virágos Márta Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések