Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 2005. évi Baross Gábor pályázati rendszerhez kapcsolódó tapasztalatai, a 2006. évi innovációs pályázatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 2005. évi Baross Gábor pályázati rendszerhez kapcsolódó tapasztalatai, a 2006. évi innovációs pályázatok."— Előadás másolata:

1 Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 2005. évi Baross Gábor pályázati rendszerhez kapcsolódó tapasztalatai, a 2006. évi innovációs pályázatok tervezete Antal Dénes projektmenedzser ÉMRIÜ 2006. február 22.

2 A 2005. évi Baross Gábor program tapasztalatai Előzmények: Javaslatok a régió részéről (2005. február) Javaslatok az NKTH részéről (2005. március) A KTIT változtatás nélkül jóváhagyja a pályázati javaslatokat, rögzíti a 2005. évben a régió számára rendelkezésre álló keretösszeg nagyságát (2005. május 18.) Hosszas előkészítést követően 2005. november közepén jelenik meg a pályázati kiírás 2005. november 30-i beadási határidővel

3 A 2005. évi Baross Gábor program tapasztalatai Pályázati ablakok: 1.Regionális mérési-és minőségbiztosítási hálózat kialakítása 2.A régió vállalkozásainál, intézményeiben, kutatóhelyein meglévő műszerpark innovációs célú kihasználásának ösztönzése 3.A közép-és felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok K+F és innovációs célú gyakorlati oktatásának fejlesztése 4.A KKV-k szintjén meglévő emberi erőforrás-és menedzsment módszerek K+F és innováció orientált fejlesztése felnőttképzési programok keretében 5.A régió vállalatainak hálózatba szerveződését elősegítő tevékenységek támogatása 6.A régió innovációs tevékenységének nemzetközi konferenciákon történő népszerűsítése 7.A vállalkozások és K+F intézmények alkalmazásorientált kutatási, fejlesztési tevékenységének támogatása, melynek célja innovatív, exportképes termékek előállítása

4 A 2005. évi Baross Gábor program tapasztalatai A beérkezett pályázatok területi megoszlása : Darab%Pályázott támogatási összeg (eFt) % B-A-Z4760,31.027.65563,3 Heves2734,6495.77430,5 Nógrád45,1100.7216,2

5 A 2005. évi Baross Gábor program tapasztalatai A támogatásra javasolt pályázatok területi megoszlása: Darab%Odaítélt támogatási összeg (eFt) % B-A-Z1850450.08464,1 Heves1541,6189.52327 Nógrád38,462.3938,9

6 Pályázati rendszeren kívüli források Regionális Innovációs Díjak (8 millió Ft) Az innováció finanszírozási háttérrendszeréhez kapcsolódó kísérleti program elindítása (40 millió Ft) A kísérleti program a régió vállalkozásainak nagyobb arányú hitel, garancia, ill. egyéb visszatérítendő források felhasználását kell szolgálnia Alapvető cél az országos alapok felhasználásának hatékonyságnövelése, de kívánatos lenne egy önálló, regionális pénzügyi alap megteremtése is

7 Tanulságok, következtetések a 2006. évi Baross Gábor pályázatra vonatkozóan a legnagyobb jelentőségű pályázati ablak az N-7-es volt az N-7-es jogcímre pályázó vállalkozások esetében a klasszikus értelemben vett K+F tevékenység helyett inkább a technológiai innovációs feladatok megoldására jelentkezett igény az N1-N6 pályázati kiírások esetében a stratégiailag szükséges kínálati és támogatási elemek az elkövetkezendő időszakban megvalósulnak az Innovációs Alap felhasználása tekintetében a jelenlegi jogszabályi háttér nem tisztázza egyértelműen a technológiai innováció támogatási mértékét, támogatható tevékenységelemeit

8 Tanulságok, következtetések a 2006. évi Baross Gábor pályázatra vonatkozóan a decentralizált, regionális pályázati rendszer lehetőséget teremt az országos pályáztatási rendszerek által kevésbé preferált nagyvállalati és intézményi kör számára lehetőséget kínál az alacsonyabb tőkeellátottságú regionális vállalkozói kör számára

9 Az É-Mo-i régió innovációs rendszerének elemei Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET) Ipari parkok, logisztikai központok Inkubátorházak Együttműködés, hálózatosodás Források koncentrálása Tudomány-és technológiapolitikák koordinálása

10 A 2006. évre javasolt innovációs pályázati rendszer javasolható hangsúlyai hálózatban való gondolkodás (kutatási helyekkel, felsőoktatási intézményekkel, tudásközpontokkal, KKK-kal, nagyvállalatokkal) olyan kísérleti programok melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetű kistérségek gazdasági élénkítéséhez, humánerőforrás-fejlesztéséhez azon termelő vállalkozások fejlesztése, melyek új termék, szolgáltatás, korszerű technológia bevezetését segítik elő pozitív preferenciát élveznek az anyagtudományok, nanotechnológia, megújuló energiaforrások, környezeti technológiák, vegyipar, mechatronika, gép-és járműipar területén tevékenykedő vállalkozások

11 A 2006. évi Baross Gábor innovációs pályázati program (tervezet )

12 EMITEN-1: A program leírása: Ágazati, szakági integrátori szerepet ellátó kutatóhelyek, alkalmazott kutatást folytató kutatóhelyek létrehozása, fejlesztése tudásintenzív szolgáltatói centrumok létrehozása, fiatal szakemberek, felsőoktatásban tanuló végzős hallgatók, doktoranduszok hazai és nemzetközi tapasztalatszerzése érdekében ösztöndíj-, csereprogram(ok) működtetése Támogatásra jogosultak:: a régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű v. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társulások, kht-k, közép-vagy felsőfokú oktatási-, vagy költségvetési intézmények, jogi személyiséggel rendelkező non-profit kutatóhelyek, alapítványok

13 EMITEN-2 A program leírása: a termelő-vállalkozások alkalmazás-orientált K+F és technológiai innovációs tevékenységének támogatása, amely új, innovatív, magas hozzáadott-értéket biztosító verseny-és /vagy piacképes termékek kialakítását, vagy a termékek előállításához kapcsolódó technológiák kidolgozását, K+F eredmények megvásárlását, technológia-intenzív szolgáltató centrum létrehozását, prototípusok előállítását v. előállíttatását, innovációs szolgáltatások megrendelését, az innovációs tevékenységhez szükséges eszközök, immaterális javak beszerzésének támogatását jelenti. Támogatásra jogosultak: a régióban bejegyzett székhellyel v. telephellyel rendelkező jogi személyiségű v. jogi személyiséggel nem rendelkező KKV-k, Kht-k, non-profit kutatóhelyek vagy ezek konzorciumai. Felsőoktatási intézmények abban az esetben jogosultak önálló támogatásra pályázni, ha vállalják a projekt megvalósításához kapcsolódó spin-off vállalkozások alapítását is.

14 Támogatás minimális összege (eFt) Támogatás maximális összege (eFt) Rendelke- Zésre álló keretösszeg (eFt) EMITEN-1400020.00089.200 EMITEN-2800060.000500.000 A támogatás minimális és maximális összege

15 Támogatható tevékenységek (EMITEN-1) 1.Kutatói munkakörhöz kapcsolható tárgyi feltételrendszerek megteremtése 2.Kísérleti eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése 3.Hálózati kapcsolódási feltételek megteremtése 4.Infrastrukturális feltételek megteremtése 5.A kiküldő szervezet által biztosított ösztöndíj 6.Helyi, helyközi, nemzetközi utazási, szállás, -étkezési költségek

16 Támogatható tevékenységek (NORITEN-2 ) 1.Új, innovatív verseny-és piacképes termék-, technológia-, és rendszer fejlesztése, technológia-intenzív szolgáltatások létrehozása 2.Prototípusok előállítása, 3.Új szimulációs, tesztmódszerek kifejlesztése, alkalmazása 4.Csúcstechnológiai eljárások átvétele, alkalmazása 5.Termék-és technológiafejlesztéshez kapcsolódó mérőeszközök beszerzése, üzembe állítása 6.Know-how megszerzése 7.K+F szolgáltatások igénybevétele 8.A tudás-és technológiaintenzív kezdő (start-up) és hasznosító(spin-off) vállalkozások létrehozásának, innovációs feladatainak támogatása

17 nyiry.attila@norda.hu antal.denes@norda.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 2005. évi Baross Gábor pályázati rendszerhez kapcsolódó tapasztalatai, a 2006. évi innovációs pályázatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések