Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jelenkori társadalmi problémák és konfliktusok Tantárgyfelelős: Dr

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jelenkori társadalmi problémák és konfliktusok Tantárgyfelelős: Dr"— Előadás másolata:

1 Jelenkori társadalmi problémák és konfliktusok Tantárgyfelelős: Dr
Jelenkori társadalmi problémák és konfliktusok Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Ernő egyetemi docens, az előadást készítette: Péter Erzsébet

2 Alapfogalmak Faj: Az emberek azon csoportja, amely biológiailag örökölt testi jellemzők elsősorban a bőrszín alapján különül el. Rassz: Több testi jellemző alapján három nagy emberi rasszt különböztetünk meg: -kaukázoid -mongolid -negroid Ezen belül nincsenek nagy biológiai különbségek, vérminta alapján nem lehet elkülöníteni őket.

3 Alapfogalmak II. Nemzet: A nemzet azokból áll, akik egy nemzet tagjának tartják magukat és akiknek közös a nemzeti identitásuk. A nemzeti identitás ideáltípusa magába foglalja a közös nyelvet vagy nyelvjárást, a közös kultúrát, a szokásokat, a közös történelemre vonatkozó emlékeket, továbbá a közös lakóterületet. A nemzethez hozzá tartozik, hogy létezik egy állam, amely ennek a nemzetnek az állama. -állampolgárságon alapuló „francia” nemzetfogalom -”német” kulturális nemzetfogalom

4 Nemzeti kisebbség: Egy adott társadalom azon tagjainak csoportja, akik nem a többségi nemzettel identifikálódtak, hanem egy olyan másik nemzettel, amelynek van állama, vagy olyan nemzet tagjainak tartják magukat, amelynek ugyan nincs állama, de saját állam létrehozására törekszik. Etnikai csoport: Az adott társadalmon belül azoknak a csoportja, akik olyan közös kulturális identitás tudattal rendelkeznek, amely elkülöníti őket a többségtől vagy a többi etnikai csoporttól. -Vallási kisebbség -Több identitás

5 Rasszizmus, etnocentrizmus, nacionalizmus
Rasszizmusnak nevezzük azt a felfogást, amely szerint az a faj, amelyhez az adott ember tartozik, vagy tartozónak vallja magát. Magasabb rendű, mint a többi faj, például intelligensebb, erkölcsösebb. Etnocentrizmus: Azt a felfogást értik alatta, hogy a saját etnikai csoport vagy nemzet magasabb rendű, mint a többiek. Nacionalizmus:-csoporton belüli (in- groups), - csoporton kívüli (out-groups) -agresszív nacionalizmus

6 Előítélet, sztereotípia, diszkrimináció
Előítélet: A csoport tagjaival szembeni negatív érzelmi viszonyulás, amely azon alapul, hogy ezek az emberek a csoport tagjai. Lehet pozitív előítéletről is beszélni. Sztereotípia: Torzításon, túlzáson és leegyszerűsítésen alapuló negatív elképzelések előítéletek együttese valamely csoporttal szemben. Diszkrimináció: Egyes emberek hátrányos megkülönböztetése azon az alapon, hogy azok valamely meghatározott csoport tagjai.

7 A nemek közötti egyenlőtlenségek
A nő státuszának hátrányai a férfiakéval szemben Az egyenlőtlenségek gyökerei a makrotársadalmi struktúrákban találhatók illetve az adott ország kultúrájában keresendők. Skandináv országok kultúrája a mohamedán kultúrával szemben.

8 A nemek közti egyenlőtlenség csökkenésének az okai
Iparosodás Urbanizáció Romantikus szerelem eszménye A nők iskolai végzettségének a növekedése

9 Etnikai és vallási konfliktusok
Kisebbségek helyzete Agresszív nacionalizmus A nemzet definíciója Az agresszív nacionalizmus okai Autoritárius személyiség Etnikai konfliktusok gyakorisága és intenzitását magyarázó érvrendszerek Kemény- féle vizsgálatok (1971, )

10 Zsidók és az antiszemitizmus
Zsidóság helyzete a világháború előtt és után Asszimiláció fogalma Olvasztótégely-modell Kulturális pluralizmus: sokféle szubkultúra teljesen egyenlő helyzetben van


Letölteni ppt "Jelenkori társadalmi problémák és konfliktusok Tantárgyfelelős: Dr"

Hasonló előadás


Google Hirdetések