Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozás alapjai Csernoch Mária. Feladat megoldása számítógéppel 1.Feladat elemzése a)Mi adott a feladatban? Bemenő adatok b)Mit kell kiszámolni, meghatározni?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozás alapjai Csernoch Mária. Feladat megoldása számítógéppel 1.Feladat elemzése a)Mi adott a feladatban? Bemenő adatok b)Mit kell kiszámolni, meghatározni?"— Előadás másolata:

1 Programozás alapjai Csernoch Mária

2 Feladat megoldása számítógéppel 1.Feladat elemzése a)Mi adott a feladatban? Bemenő adatok b)Mit kell kiszámolni, meghatározni? Eredmények c)Melyik az a számítógép szintjén megfogalmazott műveletsor, amelyet ha végrehajt, lépésről, lépésre elvezet a bemenő adatoktól a megoldáshoz? Ennek a meghatározása a feladat megoldása. Algoritmus

3 Feladat megoldása számítógéppel 2.Kódolás (szövegszerkesztő) –Algoritmus átírása C nyelvre –Eredmény: Forráskód –.c 3.Fordítás (compiler) –előfordítás (preprocessor) + belső fordítás (compiler) –Eredmény: Tárgykód –.obj 4.Összeszerkesztés (linkage editor, linker) –modulok (fordítási egységek) összeszerkesztése –a futtatható állomány előállítása a lefordított kódrészletekből –Eredmény: Futtatható kód –.exe

4 Forráskód előállítása Szintakszis (nyelv szintakszisa) –azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek a nyelven írható összes lehetséges, formailag helyes programot (jelsorozatot) definiálják Szemantika (nyelv szemantikája) –a nyelv programjainak jelentését leíró szabályok összessége

5 Ajánlott irodalom Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven Kátai Zoltán: C-nyelv és programozás Tóth Bertalan: Programozzunk C++ nyelven Juhász István, Kósa Márk, Pánovics János: C példatár Programming languages – C –http://www.open- std.org/JTC1/SC22/WG14/www/docs/n1256.pdfhttp://www.open- std.org/JTC1/SC22/WG14/www/docs/n1256.pdf

6 C alapelemei A fordító program a nyelv tokenjeit (szövegszó) dolgozza fel. –token: két elhatárolójel közé eső jelsorozat A nyelv jelkészlete –betűk –számok –különleges karakterek

7 Tokens identifier, azonosító keyword, kulcsszó constant, konstans string-literal, string-konstans punctuator, operátor és írásjel

8 Konstansok Egész konstansok –decimális (10-es számrendszerbeli, nem 0-val kezdődő egész számok) 0, …, 9 –oktális (8-as számrendszerbeli egész konstansok, első jegy 0) 0, …, 7 –hexadecimális (16-os számrendszerbeli egész konstansok, 0x, 0X előtaggal) 0, …, 9, a/A, b/B, c/C, d/D, e/E, f/F

9 Konstansok Karakter konstansok –egyszeres idézőjelek közé zárt egy vagy több karaktert tartalmazó karaktersorozatok pl. ‘a’, ‘@’, ’01’, ‘ab’ –escape szekvenciák nem megjeleníthető karakterekre hivatkozás a nekik megfelelő karakter (1 byte) kerül tárolásra –‘\n’LFúj sor –‘\t‘HTvízszintes tabulátor –‘\b’BSvisszalépés –‘\\’\backslash –‘\”’”idézőjel –‘\?’?kérdőjel

10 Konstansok Lebegőpontos konstansok –valós számok (előjeles, decimális) –pl. 32.45, 0.003, 67E-2, 15e-1, -3.12458

11 Sztring literálok (konstansok) Kettős idézőjelek közé zárt karaktersorozat –pl. ”Ezt szeretném kiíratni.” zárókarakter ”\0”

12 Kulcsszavak auto break case char const continue default do double else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct switch typedef union unsigned void volatile while

13 Megjegyzések /* …*/ // (sor végéig)

14 A C nyelv azonosítói alkalmazás –változók, függvények, új adattípusok, makrók szabályok –első karakter betű vagy _ –második karaktertől kezdve betűk, számok, _ –case sensitive

15 Változócím Az & operátor segítségével hivatkozhatunk egy változó címére –pl. &nev egy nev nevű változó címe

16 Változótípusok A változó típusa határozza meg –méretét, a memóriában elfoglalt helyét –milyen értéktartományból tárolhat értékeket

17 A változó értéke a benne tárolt érték program futása alatt változhat

18 A változó definiálása helyfoglalás a memóriában defináláskor meg kell adni –változó nevét, –típusát definiáláskor adható –érték definiáláskor nem adunk értéket –tartalma bizonytalan, „memóriaszemét”

19 Kifejezések operátorok operandusok Az operátor azt írja elő, hogy milyen műveleteket kell elvégezni a megfelelő operandusokon. A műveletek végrehajtásának sorrendjét az operátorok prioritása (elsőbbsége, precedenciája) adja meg.

20 Precedenciatáblázat Operátorok Sorrend azonos prioritás esetén ( ) [ ] →.balról jobbra ! ~ ++ −− − (típus) * & sizeofjobbról balra * / %balról jobbra + −balról jobbra >balról jobbra >=balról jobbra == !=balról jobbra & ^ | &&balról jobbra ||balról jobbra ?:jobbról balra = += −= /= %= >= &= |= ^=jobbról balra,balról jobbra

21 Üres C program main(){ }

22 Kiíratás képernyőre main(){ printf("Elso"); } #include main(){ printf("Elso"); }

23 Formatált kiíratás FormázókarakterKimenetPélda ccharactera d vagy isigned decimal integer392 e vagy Escientific notation using e/E character 3.9265e+2 3.9265E+2 fdecimal floating point392.65 g vagy Guse the shorter of %e or %f osigned octal610 x vagy Xunsigned hexadecimal int7fa, 7FA sstring of characterssample ppointer addressB800:0000 uunsigned decimal integer7235


Letölteni ppt "Programozás alapjai Csernoch Mária. Feladat megoldása számítógéppel 1.Feladat elemzése a)Mi adott a feladatban? Bemenő adatok b)Mit kell kiszámolni, meghatározni?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések