Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozás alapjai Csernoch Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozás alapjai Csernoch Mária."— Előadás másolata:

1 Programozás alapjai Csernoch Mária

2 Feladat megoldása számítógéppel
Feladat elemzése Mi adott a feladatban? Bemenő adatok Mit kell kiszámolni, meghatározni? Eredmények Melyik az a számítógép szintjén megfogalmazott műveletsor, amelyet ha végrehajt, lépésről, lépésre elvezet a bemenő adatoktól a megoldáshoz? Ennek a meghatározása a feladat megoldása. Algoritmus

3 Feladat megoldása számítógéppel
Kódolás (szövegszerkesztő) Algoritmus átírása C nyelvre Eredmény: Forráskód .c Fordítás (compiler) előfordítás (preprocessor) + belső fordítás (compiler) Eredmény: Tárgykód .obj Összeszerkesztés (linkage editor, linker) modulok (fordítási egységek) összeszerkesztése a futtatható állomány előállítása a lefordított kódrészletekből Eredmény: Futtatható kód .exe

4 Forráskód előállítása
Szintakszis (nyelv szintakszisa) azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek a nyelven írható összes lehetséges, formailag helyes programot (jelsorozatot) definiálják Szemantika (nyelv szemantikája) a nyelv programjainak jelentését leíró szabályok összessége

5 Ajánlott irodalom Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven Kátai Zoltán: C-nyelv és programozás Tóth Bertalan: Programozzunk C++ nyelven Juhász István, Kósa Márk, Pánovics János: C példatár Programming languages – C

6 C alapelemei A fordító program a nyelv tokenjeit (szövegszó) dolgozza fel. token: két elhatárolójel közé eső jelsorozat A nyelv jelkészlete betűk számok különleges karakterek

7 Tokens identifier, azonosító keyword, kulcsszó constant, konstans
string-literal, string-konstans punctuator, operátor és írásjel

8 Konstansok Egész konstansok
decimális (10-es számrendszerbeli, nem 0-val kezdődő egész számok) 0, …, 9 oktális (8-as számrendszerbeli egész konstansok, első jegy 0) 0, …, 7 hexadecimális (16-os számrendszerbeli egész konstansok, 0x, 0X előtaggal) 0, …, 9, a/A, b/B, c/C, d/D, e/E, f/F

9 Konstansok Karakter konstansok
egyszeres idézőjelek közé zárt egy vagy több karaktert tartalmazó karaktersorozatok pl. ‘a’, ’01’, ‘ab’ escape szekvenciák nem megjeleníthető karakterekre hivatkozás a nekik megfelelő karakter (1 byte) kerül tárolásra ‘\n’ LF új sor ‘\t ‘ HT vízszintes tabulátor ‘\b’ BS visszalépés ‘\\’ \ backslash ‘\”’ ” idézőjel ‘\?’ ? kérdőjel

10 Konstansok Lebegőpontos konstansok valós számok (előjeles, decimális)
pl , 0.003, 67E-2, 15e-1,

11 Sztring literálok (konstansok)
Kettős idézőjelek közé zárt karaktersorozat pl. ”Ezt szeretném kiíratni.” zárókarakter ”\0”

12 Kulcsszavak auto break case char const continue default do double else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct switch typedef union unsigned void volatile while

13 Megjegyzések /* …*/ // (sor végéig)

14 A C nyelv azonosítói alkalmazás szabályok
változók, függvények, új adattípusok, makrók szabályok első karakter betű vagy _ második karaktertől kezdve betűk, számok, _ case sensitive

15 Változócím Az & operátor segítségével hivatkozhatunk egy változó címére pl. &nev egy nev nevű változó címe

16 Változótípusok A változó típusa határozza meg
méretét, a memóriában elfoglalt helyét milyen értéktartományból tárolhat értékeket

17 A változó értéke a benne tárolt érték program futása alatt változhat

18 A változó definiálása helyfoglalás a memóriában
defináláskor meg kell adni változó nevét, típusát definiáláskor adható érték definiáláskor nem adunk értéket tartalma bizonytalan, „memóriaszemét”

19 Kifejezések operátorok operandusok
Az operátor azt írja elő, hogy milyen műveleteket kell elvégezni a megfelelő operandusokon. A műveletek végrehajtásának sorrendjét az operátorok prioritása (elsőbbsége, precedenciája) adja meg.

20 Sorrend azonos prioritás esetén
Precedenciatáblázat Operátorok Sorrend azonos prioritás esetén ( ) [ ] → . balról jobbra ! ~ ++ −− − (típus) * & sizeof jobbról balra * / % + − << >> < <= > >= == != & ^ | && || ?: = += −= /= %= <<= >>= &= |= ^= ,

21 Üres C program main(){ }

22 Kiíratás képernyőre main(){ printf("Elso"); } #include <stdio.h>

23 Formatált kiíratás Formázókarakter Kimenet Példa c character a
d vagy i signed decimal integer 392 e vagy E scientific notation using e/E character 3.9265e E+2 f decimal floating point 392.65 g vagy G use the shorter of %e or %f o signed octal 610 x vagy X unsigned hexadecimal int 7fa, 7FA s string of characters sample p pointer address B800:0000 u unsigned decimal integer 7235


Letölteni ppt "Programozás alapjai Csernoch Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések