Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jó döntéseket támogatunk. Helyzetkép az innovatív 2015. évi adatfelvétel alapján foglalkoztatási kezdeményezésekről 2015. február 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jó döntéseket támogatunk. Helyzetkép az innovatív 2015. évi adatfelvétel alapján foglalkoztatási kezdeményezésekről 2015. február 24."— Előadás másolata:

1 Jó döntéseket támogatunk. Helyzetkép az innovatív 2015. évi adatfelvétel alapján foglalkoztatási kezdeményezésekről 2015. február 24.

2 Szakpolitikai dokumentumok elemzése Online kérdőíves adatfelvétel Szakértői interjúk stakeholder és SWOT elemzés Szakértői interjúk finanszírozás Adatbázis építés Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések - helyzetfeltáró kutatás2015. 02. 24.2 A helyzetfeltáró kutatás elemei INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEK

3 Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések - helyzetfeltáró kutatás2015. 02. 24.3 Adatbázis építés, primer adatfelvétel Vizsgálatba bevont programok megoszlása a projektek száma szerint ADATBÁZIS ÉPÍTÉS Az alábbi innovatív foglalkoztatási konstrukciók által támogatott innovatív foglalkoztatási kezdeményezések program és projektszintű vizsgálata: ÖSSZESEN 369 PROJEKT ONLINE ADATFELTÉTEL az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések körében Regionális eloszlás Településtípus szerinti eloszlás Bázis: vizsgált innovatív foglalkoztatási projektek, n=369

4 Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések - helyzetfeltáró kutatás2015. 02. 24.4 Szakértői interjúk 2 témakörben A foglalkoztatási innovációk jelenlegi és jövőbeli szereplőinek azonosítása A hazai és nemzetközi modellek finanszírozásának feltérképezése Finanszírozási formák, lehetséges pénzügyi források 10-10 DB SZAKÉRTŐI MÉLYINTERJÚ  támogató, közreműködő szervezetek képviselőivel, szakpolitika irányadóival  állami, nonprofit és üzleti szektor szakértői  Revita Alapítvány – Ötletmenedzsment folyamatára építve Az interjúk anyaga még feldolgozás alatt van, a következőkben bemutatott eredmények RÉSZEREDMÉNYEKNEK tekinthetőek, nem tartalmazzák az összes megkérdezett szakértő véleményét! A prezentáció során bemutatott eredmények a fejlesztői csapattal még nem kerültek egyeztetésre!

5 Probléma:  Nehezen átlátható az ötletbegyűjtési rendszer  Hosszú ügyintézési idő  Strukturálatlanság  Fő szereplők: állami szféra, civil szféra  Jelenleg az ötletek előszűrése nem válik el érdemben a begyűjtési fázistól  Ötletek megvalósíthatóságát általában egy lépésben vizsgálják, de van kivétel  Szakmai szempontok > pénzügyi szempontok  Az előszűrés során elvetett ötletek gazdáival általában nem tartja a kapcsolatot a támogatói oldal, ötletek és ötletgazdák további szakmai támogatása nem jellemző Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések - helyzetfeltáró kutatás2015. 02. 24.5 Szakértői vélemények – részeredmények Transzparencia hiánya Ötletek begyűjtése Ötletek előszűrése Ötletek kidolgozása Üzleti tervek szűrése Projekt megvalósítása Megvalósult projektek szűrése Fogl. innovációk elterjesztése Fejlődési lehetőség?  Átlátható, transzparens ötletbegyűjtési rendszer kialakítása?  ÖTLET: egyablakos elektronikus rendszer bevezetése?

6 Probléma:  Kidolgozáshoz szükséges kompetenciák sokszor hiányoznak a megvalósító szervezeten belül  Egy-egy konkrét pályázati kiírás vagy egyéb konkrét finanszírozási lehetőség megjelenéséhez köthető  Szakmai szempontok mellett meg kell jelennie az üzleti megvalósíthatóság és fenntarthatóság szempontjainak is! Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések - helyzetfeltáró kutatás2015. 02. 24.6 Szakértői vélemények – részeredmények Kompetencia hiánya Ötletek begyűjtése Ötletek előszűrése Ötletek kidolgozása Üzleti tervek szűrése Projekt megvalósítása Megvalósult projektek szűrése Fogl. innovációk elterjesztése Fejlődési lehetőség?  Szakértői segítség az ötletek kidolgozásához, üzleti tervek elkészítéséhez?  JÓ PÉLDA: pro bono tanácsadás, oktatás [pl. Nesst – Citi Bank])

7 Probléma:  Nehezen átlátható a bírálati rendszer  Nincs érdemi, részletes visszajelzés, indoklás a döntésről  Kettős szempontrendszer alapján: társadalmi cél, elérni kívánt társadalmi hatás relevanciája illetve üzleti megvalósíthatóság  A bírálat menete: szakértői bírálat  irányítóhatósági döntés  A bírálat főként „papír-alapon” történik  Az elutasított ötletek további pályája: csírájában elhal az ötlet vagy továbbfejlesztésre kerül  pozitívan hat rá: szervezet tapasztalata, nagy mérete, jó anyagi helyzete, elhivatottság, „helyi hősök” [pozitív példa: Bioszentandrás projekt] Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések - helyzetfeltáró kutatás2015. 02. 24.7 Szakértői vélemények – részeredmények Visszajelzés hiánya Ötletek begyűjtése Ötletek előszűrése Ötletek kidolgozása Üzleti tervek szűrése Projekt megvalósítása Megvalósult projektek szűrése Fogl. innovációk elterjesztése Fejlődési lehetőség?  „Papír-alapú” bírálat kiegészíthető lenne személyes interjúkkal, helyszíni látogatásokkal ? [NESsT, Önindító Program]  Részletes, személyre szabott visszajelzések, tanácsok?  Statisztikák ?(kik nyertek? kik nem nyertek?)

8 Probléma:  Pályázati források nélkül nem megy…  Támogatási összeg csökkentése profit esetén  kontraproduktív  Finanszírozók aktivitása eltérő: támogatás (ellenőrzés) vagy befektetés (aktív szerepvállalás, monitoring, ellenőrzés)  A projektgazdák tapasztalatcseréje egyelőre nem jellemző a megvalósítás alatt, bár vannak ilyen irányú kezdeményezések Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések - helyzetfeltáró kutatás2015. 02. 24.8 Szakértői vélemények – részeredmények Pályázat- függőség Ötletek begyűjtése Ötletek előszűrése Ötletek kidolgozása Üzleti tervek szűrése Projekt megvalósítása Megvalósult projektek szűrése Fogl. innovációk elterjesztése Fejlődési lehetőség?  „Mentorhálózatok” kiépítése?  Szakmai tanácsadás, konzultációs lehetőség biztosítása?  Motiváció a profitszerzésre, üzleti fenntarthatóságra?  Kommunikáció fejlesztése az állami, civil és üzleti szektor között?

9 Probléma:  Indikátorok hegemóniája  A pályázati indikátorok nem mindig megfelelőek az eredmények, hatások teljeskörű értékelésére  A „papír-alapú” értékelés sok esetben nem tükrözi a valós eredményeket, vagy azok hiányát  Egyre nagyobb igény mutatkozik a soft indikátorok, kvalitatív módszerek alkalmazására Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések - helyzetfeltáró kutatás2015. 02. 24.9 Szakértői vélemények – részeredmények Indikátorok hegemóniája Ötletek begyűjtése Ötletek előszűrése Ötletek kidolgozása Üzleti tervek szűrése Projekt megvalósítása Megvalósult projektek szűrése Fogl. innovációk elterjesztése Fejlődési lehetőség?  Input-output-outcome-impact mérése?  Soft indikátorok, kvalitatív módszerek alkalmazása?

10  A korábbi programokból rengeteg jó tapasztalat áll rendelkezésre  Konferenciák, tapasztalatcsere, fórumok, kiadványok [EQUAL – nemzetközi tapasztalatcsere lehetőség]  Licensz, social-franchise nagyon pozitív lenne [pl. Kék Madár Alapítvány étterme] Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések - helyzetfeltáró kutatás2015. 02. 24.10 Szakértői vélemények – részeredmények Ötletek begyűjtése Ötletek előszűrése Ötletek kidolgozása Üzleti tervek szűrése Projekt megvalósítása Megvalósult projektek szűrése Fogl. innovációk elterjesztése Őszinteség  Kulcselem: őszinteség, fel kell hívni a figyelmet a nehézségekre is

11 Finanszírozással kapcsolatos vélemények:  A befektetői aktivitás jelenleg nem túl jellemző Magyarországon  OKA lehet:  általános szkeptikus légkör  szociális érzékenység hiánya az üzleti szegmens részéről  az üzleti szempontok szinte kizárólagos dominanciája: túl nagy kockázat és lassú, kismértékű megtérülés  Motiválhatóság  pl. adó- illetve járulékkedvezmények nyújtásával  A finanszírozói oldal aktívan részt vehet a projektfolyamatban  Célszerű belépési pont: az üzleti tervek kidolgozásának fázisa  Diverz, alternatív, széles palettájú finanszírozási eszközök / piacok bevezetésére nagy igény lenne (a pályázati források mellé bevonni hiteleket, befektetői forrásokat, stb)  Adott finanszírozási forma  adott projekt éppen aktuális fázisának megfelelően Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések - helyzetfeltáró kutatás2015. 02. 24.11 Szakértői vélemények – részeredmények TÁMOGATÁSBEFEKTETÉS Vissza nem térítendő Állami, EU-s pályázati rendszer Alapítványok, magánadományozók Visszatérítendő, pl. hitelek Üzleti szféra

12 Jó döntéseket támogatunk. facebook.com/bellresearch twitter.com/bellresearch Pintér Éva ügyvezető igazgató eva.pinter@bellresearch.com Köszönjük Nagy Erna kutatásvezető erna.nagy@bellresearch.com a figyelmet! Kutatás, elemzések, tanácsadás: www.bellresearch.hu Noe Brigitta kutatási asszisztens brigitta.noe@bellresearch.com


Letölteni ppt "Jó döntéseket támogatunk. Helyzetkép az innovatív 2015. évi adatfelvétel alapján foglalkoztatási kezdeményezésekről 2015. február 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések