Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU ismeretek MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU ismeretek MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSEK."— Előadás másolata:

1 EU ismeretek MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSEK

2 Magyarország és az EU

3 Tények Magyarország május 1. óta tagja az Európai Uniónak Magyarország tagja a Schengeni övezetnek Magyarország még nem tagja az euró- zónának

4 EK és Magyarország kapcsolatai II. világháború után keleti és nyugati blokk kialakulása Vasfüggöny => átjárhatatlan határok Magyarország a KGST tagja lett KGST kvázi „ellen EK” létre A két szervezet hivatalosan nem ismeri el egymás létezését

5 Kezdetben Magyarország rendkívül kevés olyan cikket állított elő, amit nyugaton megvásároltak Nyugatról főleg hiánypótlásként érkeztek árucikkek –Nehezítés: COCOM lista Fő gond: ha Magyarországa valamelyik EK tagállammal kereskedik, akkor a közös piac miatt az EK-val kell felvennie a kapcsolatot

6 Kapcsolatfelvétel fokozatosan, először un. technikai megállapodások kötése –Lényege: biztosítja a magyar exportot –Magyarország vállalja, hogy bizonyos árnál alacsonyabban nem szállít az EK-ba –Cserébe az EK bizonyos mentességet nyújt a büntető pótvámok alól Büntetővámot a nem piacgazdasági berendezkedésű országokkal szemben alkalmaztak

7 1967. hasított fél sertésre vonatkozó technikai megállapodás megállapodás borra megállapodás kaskavál sajtra

8 1973. Magyarország csatlakozik a GATT-hoz (amiben EK tagok is részt vesznek) Helsinki zárónyilatkozat aláírása KGST-EGK közeledés első szakasza – sikertelen technikai megállapodások acélipari és textilipari termékekre, juh-és kecskehús kivitelére első átfogó kereskedelmi és gazdasági megállapodás az EGK-val

9 1989. rendszerváltás Új magyar kormány (és minden rendszerváltó kormány) célja az EU-hoz való csatlakozás EU erre nincs felkészülve – teljesen váratlanul érték a kelet-közép-európai fejlemények PHARE program létrehozása

10 PHARE = Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy (és egyébként világítótorony ) –Segélyek –Kereskedelempolitikai intézkedések –Preferenciális elbánás

11 Társulási egyezmény = Európa Megállapodások – december: tárgyalások –Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország –Szabadkereskedelmi övezet, távlatilag a négy alapszabadság –„aszimmetrikus” liberalizálás –Elsőszámú kereskedelmi partner az EU lett –Jogrendszerek közelítése –Folyamatos politikai dialógus –Csehszlovákia szétesése miatt február 1.-jén lép életbe

12 Régió nemzetközi pozíciói javulnak NEM tartalmazta az EU ígéretét a teljes jogú tagságra De! aláírók a megállapodás ünnepélyes bevezetőjébe foglalták, hogy céljuk a teljes jogú tagság elérése

13 Az EU felkészülése az új tagokra Koppenhágai kritériumok –Csatlakozás feltételei 1.Stabilan működő demokratikus intézmények (jogállamiság, kisebbségek védelme stb.) 2.Működő piacgazdaság 3.Képesnek kell lennie eleget tenni a tagságból származó kötelezettségek teljesítésére 4.EU képes legyen befogadni az újakat

14 1994. április 1. Magyarország beadja csatlakozási kérelmét Cannes-i csúcstalálkozó: Fehér Könyv – 1100 intézkedési javaslat Madrid: az EB készítsen országvéleményeket a jelöltekről + vizsgálja meg, milyen hatással lenne a bővítés a KAP-ra és a regionális politikára 1997 AGENDA 2000: anyagi feltételek megteremtése a bővítéshez, javaslat 5+1 tagállammal a csatlakozási tárgyalások megkezdésére

15 országgal megkezdik a tényleges csatlakozási tárgyalásokat = Luxemburgi csoport –Magyarország, Lengyelország, Csehország, Észtország, Szlovénia + Ciprus De a többieknek is van lehetősége felzárkózni a folyamathoz Új támogatási formák –SAPARD ~ EMOGA –ISPA ~ Kohéziós Alap

16 Csatlakozási tárgyalások menete Átvilágítás 1.EU 29 fejezetbe csoportosítja joganyagát 2.Bemutatja, hogy melyik területen mit vár el, mire kell figyelni 3.Ezek után külön-külön tárgyalják az egyes fejezeteket 4.Tagállam elmondja, mit tud most teljesíteni és mire kér átmeneti mentességet = derogáció

17 Érdemi tárgyalások 1.Postition paper-ek elkészítése 2.Fejezetek ideiglenes lezárása 3.Végleges döntés mindenről A csatlakozni kívánó ország az ÖSSZES taggal találja magát szemben

18 Tárgyalási fejezetek 1.Áruk szabad mozgása 2.Személyek szabad mozgása 3.Szolgáltatásnyújtás szabadsága 4.Tőke szabad mozgása 5.Vállalati jog 6.Versenypolitika 7.Mezőgazdaság 8.Halászat 9.Közlekedés 10.Tudomány és kutatás 11.Oktatás és képzés 12.Távközlés és információs technológiák 13.Kultúra és audiovizuális politika 14.Regionális politika, strukturális eszközök 15.Környezetvédelem 16.Fogyasztóvédelem 17.Bel- és igazságügyi együttműködés 18.Vámunió 19.Adózás 20.Gazdasági és Monetáris Unió 21.Statisztika 22.Szociálpolitika és foglalkoztatás 23.Energia 24.Iparpolitika 25.Kis-és középvállalkozások 26.Külgazdasági kapcsolatok 27.Közös kül- és biztonságpolitika 28.Költségvetés 29.Intézményi kérdések 30.Egyebek

19 Magyarország első érdemi tárgyalási fordulója novemberében volt Helsinki csúcs: –a „maradék” országokkal is megkezdhetők a tárgyalások –2002-ig az Uniónak meg kell hoznia a bővítéshez szükséges intézményi döntéseket =>2003. január 1. lehet az első időpontja a csatlakozásnak

20 2000. Nizzai csúcs: intézményi reformok Laeken: megnevezik a 10 csatlakozó országot április 13. Athén: csatlakozási szerződés aláírása május 1. csatlakozás

21 Magyarország a csatlakozás után Legfontosabb derogációk: évig nincs szabad földvásárlás Magyarországon 2.Ugyanennyi ideig nincs szabad munkaerő- áramlás egyes országokba Egyéb derogációk pl.: 1.Gépjárműadók kötelező minimális szintjének meghatározása 2006-ig 2.0%-os ÁFA => 5% 3.12%-os ÁFA => 15% 4.Új villamosenergia- és gáztörvény ig megoldás a települések szennyvízkezelésére és tisztítására 6.Csomagolási hulladék 50%-át újra kell hasznosítani bizonyos határidővel

22 Merre tovább Európai Unió? Bővítések a jövőben

23 Bővítés „Bármely olyan európai állam kérheti felvételét az Unióba, amely tiszteletben tartja a 2. cikkben említett értékeket, és elkötelezett azok érvényesítése mellett. A kérelemről értesíteni kell az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket. A kérelmező államnak a kérelmet a Tanácshoz kell benyújtania, amely a Bizottsággal folytatott konzultációt és az Európai Parlament tagjainak többségével elfogadott egyetértését követően arról egyhangúlag határoz. Az Európai Tanács által megállapított feltételeket figyelembe kell venni. A felvétel feltételeit és az Unió alapját képező szerződéseknek a felvétel miatt szükségessé váló kiigazításait a tagállamok és a felvételét kérő állam közötti megállapodás rendezi. Ezt a megállapodást alkotmányos követelményeinek megfelelően valamennyi szerződő államnak meg kell erősítenie.” (EUSz. 49. cikk)

24 Eddig bővítések Nagy Britannia, Dánia, Írország Görögország Portugália, Spanyolország Ausztria, Svédország, Finnország Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Málta, Ciprus Románia, Bulgária Horvátország ??? FOLYTATÁS ???

25 Lehetséges szereplők Törökország Macedónia FYR Albánia Szerbia Montenegró Izland Bosznia-Hercegovina Koszovó (ENSZ 1244/99 szerint) Ukrajna Oroszország Fehéroroszország (Svájc, Norvégia, mini államok stb.)

26 Nyugat-Balkán

27 Dél-szláv válság rendezésében EU szerepe PHARE támogatás CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization) Célok: –Rekonstrukció –Demokratikus stabilitás –Menekültek visszatérése –Jogi és alkotmányos reform, intézményfejlesztés (jogharmonizáció) –Demokrácia, jog uralma, civil társ. –Média, szabad piac –Fenntartható gazdasági és szociális fejlődés –Emberi jogok és kisebbségvédelem alkotmányos keretek között –Regionális kooperáció IPA (Instument for Pre-accession Assiostance)

28 Nyugat-Balkán SAP – Stabilization and Association Process – Stabilizációs és Társulási Folyamat –SAA – Stabilizációs és Társulási Megállapodások ~ Európa Megállapodások Folyamat lépcsői: 1.SAA tárgyalás 2.SAA aláírása 3.SAA életbelépése 4.Tagsági kérelem benyújtása 5.Tagjelölti státusz 6.EU döntése a csatlakozás lehetőségéről 7.Csatlakozási tárgyalások kezdete 8.Tárgyalások lezárása 9.EU döntése a tagságról 10.Csatlakozás

29 Nyugat-Balkán MacedóniaAlbániaSzerbiaMontenegró SAA tárgyalás kezdete november január október 10., de május 3. felfüggesztik 2006, július 24. SAA aláírása április június április október 15. SAA életbe lép április április szeptember május 1. Tagsági kérelem március április december december 15. Tagjelölti státusz december június március december 17. Csatlakozási tárgyalások kezdete EB javaslata: október január június 29

30 Bosznia és Koszovó Bosznia- Hercegovina november 25. SAA tárgyalások kezdete június 16. SAA aláírása június 27. első ‘High Level Dialogue’ a csatlakozásra való felkészülés támogatása érdekében Koszovó február 18. A Tanács tudomásul vesz Koszovó függetlenségét és kijelenti, hogy ezeegy sui generis helyzet december 9. EULEX misszó megkezdi működését Nincs egyértelmű álláspont Koszovóról, de technikai segítség július 25. SAA parafálása

31 Törökország február NATO tagság szeptember 12. Ankarai Szerződés – társulási megállapodás, benne van a teljes jogú tagság igénye –1964. január 1. hatályba lépés Ciprusi konfliktus Görög csatlakozási kérelem május → február török csatlakozási szándék bejelentése

32 Törökország szept. 12. katonai puccs → kapcsolatok befagyasztása kapcsolatok normalizálása április 14. csatlakozási kérelem benyújtása EU elutasítja a kérelmet → Törökország újabb lépéseket tesz a megfelelés érdekében vámunió

33 Törökország helsinki csúcs – tagjelölt december 13. koppenhágai csúcs – a kritériumok teljesítése esetén megkezdhetik a tárgyalásokat – török parlament reformjai – alkotmánymódosítások –2004. január halálbüntetés eltörlése Bizottság javaslata a tárgyalások megkezdésére

34 Törökország október 5. osztrák tiltakozás, de a csatlakozási tárgyalások megkezdődhetnek screening után kezdődhetnek az érdemi tárgyalások is, az első tárgyalási fejezetek megnyitása (tudomány és kutatás)

35 Törökország Azóta megnyitott fejezetek: a tőke szabad áramlása, társasági jog, szellemi tulajdonjogok, információs társadalom és média, élelmiszer-biztonság, állat-és növény-egészségügyi politika, adózás, statisztika, vállalkozás és iparpolitika, transzeurópai hálózatok, környezetvédelem, egészségügyi és fogyasztóvédelem, pénzügyi ellenőrzés regionális politika és a strukturális politikai eszközök összehangolása

36 Törökország Lezárt fejezet: tudomány és kutatás DE! 2006-ban a Tanács úgy dönt, hogy nyolc fejezet esetében addig nem nyitja meg a tárgyalásokat, illetve a megnyitott fejezetek ideiglenes lezárására addig nem kerít sort, amíg Törökország eleget nem tesz kötelezettségének.

37 Törökország A szóban forgó nyolc fejezet a következő: 1.Az áruk szabad mozgása, 2.A letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága, 3.Pénzügyi szolgáltatások, 4.Mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 5.Halászat, 6.Közlekedéspolitika, 7.Vámunió 8.Külkapcsolatok;

38 Törökország A török csatlakozás mérlege: –gazdasági elmaradottság –politikai kritériumok teljesítése – emberi és kisebbségi jogok –félelem a munkavállalóktól –Demokrácia kérdése –Ciprusi probléma –EU teherbírásának kérdése a csatlakozás támogatásában –Öregedő európai társadalmak felfrissítése –Energiapolitika – Törökország. tranzit szerepe –CFSP – katonai potenciál, stratégiai elhelyez- kedés, biztonságpolitikai megfontolások –Kulturális sokszínűség - +

39 Izland január 1. EGT (Európai Gazdasági Térség) tag – jelenleg EU + Norvégia, Izland, Lichtenstein Schengeni megállapodás társult tagja –Állampolgárai szabadon utazhatnak és vállalatnak munkát az egész EU-ban –Részt vesz az egységes piac működésében –Szavazati jog nélkül részt vesz számos EU ügynökség munkájában és uniós programok végrehajtásában

40 Izland Csatlakozás indoka: gazdasági vállság –Recesszió, bankrendszer összeomlása július 16. Csatlakozási kérelem benyújtása a Tanácsnak június 17. az Európai Tanács dönt a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről május az izlandi kormány jegeli a tárgyalásokat Jól állnak: 27 fejezet van megnyitva, amiből 11-et ideiglenesen éle is zártak Folytatás kérdéses

41 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


Letölteni ppt "EU ismeretek MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések