Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kállay Miklós miniszterelnöksége. Háborúellenes törekvések (pl. Magyar Történelmi Emlék­bizottság, szárszói találkozó). Történelem 6 (Herber, Martos, Moss,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kállay Miklós miniszterelnöksége. Háborúellenes törekvések (pl. Magyar Történelmi Emlék­bizottság, szárszói találkozó). Történelem 6 (Herber, Martos, Moss,"— Előadás másolata:

1 Kállay Miklós miniszterelnöksége. Háborúellenes törekvések (pl. Magyar Történelmi Emlék­bizottság, szárszói találkozó). Történelem 6 (Herber, Martos, Moss, Tisza)- Tk 6 Történelem 4(Száray Miklós)- Tk 4 (Sz) 9.5 Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban

2 Teleki Pál Kárpátalja Fegyveres semlegesség 1940.aug.30. Erdély Kassa 1941. Június 26 Bárdossy László Második zsidótörvény „Hintapolitika” „Kállay-kettős” Kállay Miklós harmadik zsidótörvények 1939. Március 15 1943. január Don-kanyarban Voronyezstől német megszállás 1944 márc.19 Adolf Eichmann deportálás gettó kiugrási kísérlet 1944.okt.15 Dálnoki Miklós Béla nyilas uralom Sztójay Döme Lakatos Géza Revízió Háborúba sodródás (Tk. (Sz)-132.old 1938.nov.2

3 REVÍZIÓ Háborúba sodródás KÁLLAY HINTAPOLIIKÁJA KIUGRÁSI KÍSÉRLET

4 Magyarország 1914-től 1945-ig

5 Darányi Kálmán miniszterelnök (1936-1938) Győri fegyverkezési program Imrédy Béla miniszterelnök (1938 májustól-1939. februárig) Horthy és Imrédy Béla miniszterelnök ugyanis 1938 augusztusában hivatalos látogatáson járt Hitlernél, aki tudatta velük Csehszlovákia elleni terveit. A jelen lévő Kánya Kálmán szerint a náci vezér azt akarta, hogy Magyarország robbantsa ki a konfliktust, cserébe Szlovákia teljes területét ígérte. A kormányzó visszautasította.. A müncheni kézfogás. Chamberlain angol miniszterelnö k és Hitler A magyar külpolitika megpróbált távolodnia a német befolyástól. Felújították a tárgyalásokat a Kisantanttal. Augusztus végére elismerték Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát, cserébe Magyarország lemondott az erőszak alkalmazásáról. Viszont az egyezmény életbelépése a kisebbségi kérdés kétoldalú rendezésétől függött, ami megoldatlan maradt. Ebbe a helyzetbe robbant bele München

6 I. bécsi döntés 1938. nov.2 Felvidék Első zsidó törvény. Imrédy viszont, akarva-akaratlan, egyre inkább német bűvkörbe került. Horthy leváltotta, s egy közismerten mérsékelt politikust, a tragikus sorsú Teleki Pált nevezte ki helyére. Ünneplő tömeg fogadja a bevonuló magyar katonákat Kassán. Ciano és Ribbentrop aláírja az

7 a tragikus sorsú miniszterelnök és utódja; Bárdossy László, aki ekkor még külügyminiszter volt Teleki Pál Tk (SZ-132.old. 1938-ban visszatér a politikába, először kultuszminiszterként. Az első bécsi döntés tárgyalásánál a magyar delegáció egyik vezetője volt. Az elvesztett területek visszaszerzése érdekében Németország és Olaszország, más szóval a tengelyhatalmak felé forduló Imrédy-kormánnyal szemben a meggyőződéses angolbarát volt. http://www.huszadikszazad.hu/1939-februar/politika/imredy-lemondasa-utan-teleki-pal-az-uj-miniszterelnok Imrédy lemondása után Teleki Pál az új miniszterelnök

8 Harckocsi század vonul be Husztra 1939. Március 15 Kárpátalja

9 70% kormány párt, legerősebb ellenzék19% szélsőjobboldal, 5% kisgazda, 2% szocdem Választások 1939 második zsidótörvény

10 Fegyveres semlegesség 1940.aug.30. Erdély. Tk.6-167. old : 1940 júniusában a szovjet kormány ultimátumban követelte Romániától Besszarábia és Észak- Bukovina átadását……. Magyarország felhasználva a kínálkozó lehetőségeket- a szovjet követelés keltette román válságot- és mintegy 500 ezer fős hadsereg tiszántúli összevonásával gyakorolt nyomást Romániára, hogy elismertesse revíziós igényeit Erdélyre. Németország ellenezte a Romániával szembeni magyar fellépést, ez ugyanis zavarhatta volna az angol garanciákat felmondó Károly királyt az ország stabilizálásában. A németek tudtul adták, hogy fegyveres konfliktus esetén Magyarország nem számíthat rájuk, de a békés területi revíziót Olaszországgal együtt támogatják. Mivel a magyar-román erőviszonyok még a kezdeti magyar sikereket is kétségessé tették, a magyar kormány hazardírozni kezdett. A mozgósítás fenntartása mellett tárgyalásokat kezdtek a román kormánnyal. Amikor ezek eredménytelenül megszakadtak, közölték a németekkel, hogy Magyarország fegyveres beavatkozásra szánta el magát. Ekkor a román kormány német-olasz döntőbíráskodást kért. 1940. augusztus 30.-án hirdették a második bécsi döntést. Magyarország visszakapta Észak-Erdélyt és Székelyföldet. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00012/pdf/08forrasok.pdf Ablonczy Balázs /A kegyelmes úr napjai*

11 http://www.mult-kor.hu/20120924_konyv_a_magyarorszagi_lengyel_menekultekrol Lengyel menekültek Magyarországon 1939-1946 címmel megjelent a témát feldolgozó, két évvel ezelőtt kiadott könyv második kötete. Grzegorz és Krystyna Lubczyk a II. világháború alatt Magyarországon menedéket találó lengyelek sorsát kutatja. A 2010 áprilisában megjelent első kötet után most a másodikat adták közre - mondta Felvidéki Eszter, a Lengyel Intézet sajtótitkára.

12 http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/006Szavari%20Attila.pdf Szavári Attila / Teleki Pál Erdély-politikájáról:

13

14

15 Háromhatalmi- egyezmény 1940.nov. Jugoszlávia 1941.ápr.3-án 1940. november 20-án a magyar kormány csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez, hogy kifogja a szelet kormánya külső és belső ellenzékének vitorlájából. Ezzel feladta a fegyveres semlegességet, de továbbra is azt remélte, hogy kimaradhat, egy esetleleges balkáni konfliktusból. Két napon belül Románia és Szlovákia, majd 1941 márciusában Bulgária és Jugoszlávia széthullása után Horvátország is csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez. Magyarország, hogy rést haggyjon a német „élettérből” az angolszász világ felé, 1940 decemberében örökbarátsági szerződést kötött Jugoszláviával. … Teleki Pál búcsúlevelei http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/teleki_pal_bucsulevelei.html ….Látva, hogy Hitler Jugoszlávia elleni háborújától nem tudja távol tartani Magyarországot Teleki Pál öngyilkos lett

16 Kassa 1941áprilisában a németek magyar segítséggel rohanták le Jugoszláviát harmadik zsidótörvények (1941. augusztus) Szovjetunió Nagy- Brittania USA 1941. Június 26 Bárdossy László Tk (Sz)-143.old Tk.4 Répánszky 148old.): A hatóságok 1941-ben 23600 magyar állampolgársággal nem rendelkező zsidót kitoloncoltak Ukrajnába, ahol a németek -Kamenyec- Podolszkij térségében – lemészárolták http://www.mult-kor.hu/20110825_kamenyecpodolszkij_egy_elfelejtett_tragedia

17 Kamenyec - Podolszkij Kozma Miklós az MTI elnöke, rövid ideig honvédelmi miniszter a Gömbös-kormányban, valamint belügyminiszter a Gömbös- és Darányi-kormányban. 1940-től kinevezték a trianoni békeszerződéssel 1920-ban Csehszlovákiához csatolt, majd 1939-ben a magyar honvédség által visszafoglalt Kárpátalja kormányzói biztosának. Arra törekedett, hogy részleges, nyelvi és kulturális autonómiát hozzon létre a többségében ruszinok által lakott területen. Ragaszkodott a ruszin nyelv oktatásához is a kárpátaljai magyar iskolákban. Kozma Miklós a Kárpátaljára a zöldhatáron át bemenekült, hivatalos iratokkal nem rendelkező úgynevezett hontalan zsidókat - mintegy 15 ezer embert - azonban a határon túlra visszatoloncoltatta. Jelentős részüket a német SS Einsatzgruppe az ott élő zsidókkal együtt később Kamenyec Podolszkijban (a mai ukrajnai Kamjanec-Pogyilszkijban) leöldöste. Ehhez a tömeggyilkossághoz a rágalmakkal szemben Kozmának semmi köze nem volt, a kitelepítés nem a zsidók kiirtásának céljával történt, és a németekkel sem volt egyeztetve. 1941-ben, 57 éves korában bekövetkezett korai halálában közrejátszhatott az a lelkifurdalás, amelyet a zsidók sorsa miatt érzett, amikor tudomást szerzett a tömegmészárlásról.MTI elnöke http://mtdaportal.extra.hu/books/kozma_miklos_egy_csapattiszt_naploja.pdf Kozma Miklós: Egy csapat tiszt naplója 1914-18 Ormos Mária: „Szent István-i gondolat toleráns szellemét komolyan vette. Mint új hivatalának elfoglalásakor kinyilatkoztatta: "A rutén néppel rövid időn belül anyanyelvén fogok beszélni, ugyanezt megkívánom a tisztviselőkartól is..." ….annak a 17-18 ezer kárpátaljai és részben menekült zsidónak a kitelepítését, akiknek a többsége azután Kamenyec Podolszkij térségében a németek áldozatává vált, maga is helyeselte. Hangsúlyozni kell azonban, hogy - mint a szerző bizonyítja - Kozma a kitelepítést helyeselte, s nem az augusztus végi mészárlást, amelyről nem volt előzetes tudomása. http://www.karpataljalap.net/2010/04/16/kozma-miklos-visszacsatolt-karpatalja Kozma Miklós: A visszacsatolt Kárpátalja http://epa.oszk.hu/00700/00775/00033/1010-1012.html Ormos M: Egy magyar médiavezér

18 "Az utolsó zsidó Vinnicijában" A II. világháború során rengeteg ikonikus fotó készült, melyek a kegyetlenséggel való szembenézés örök mementói maradtak az utókor számára. Ezek közé tartozik egy, az Einzatsgruppe náci 'munkacsoport' egyik tagjának 1941-es felvétele, amikor is az egyik tiszt éppen lelőni készül az utolsó életben maradt zsidó férfit az ukrajnai Vinnicijában. …Az ismeretlen nevű német fotós később ennyit írt a fotográfia hátlapjára: "Az utolsó zsidó Vinnicijában„„ Az SS Kamenyec-Podolszkij közelében, 1941. augusztus 27-28-án, az ukrán milicistákkal együtt közvetlen közelről leadott tarkólövéssel végezte ki a védtelen áldozatokat. A meggyilkolt áldozatok számát Franz Jaeckeln SS-tábornok 23600-ra becsülte, ebből a magyarországi áldozatok számát 10-14 ezerre teszik. …a megmenekültek közül néhány túlélő sikeresen visszajutott Budapestre, ahol értesítették a zsidó szervezeteket. A hír hamarosan Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszterhez is eljutott, aki augusztus 15-én leállíttatta a kitelepítési akciót.

19 Ellenállás, tüntetések: 1941.okt.6.Batthány-örökmécses 1941.nov.Telki Pál sírjánál széles, népfront jellegű a Népszava karácsonyi száma, Magyar Történelmi Emlékbizottság létrehozása – legjelentősebb háború ellenes tüntetés 1942. márc.15.-én Petőfi - szobornál http://www.varad.ro/?q=node/896 Németh László küzdelme a magyar jövőért Pomogáts Béla

20 1942 Kállay Miklós Tk 4 Salamon- 151.old.)- 1942 októberében Berlin követelte, hogy Magyarországon távolítsák el a zsidókat a gazdasági és kulturális életből, tegyék kötelezővé számukra a sárga csillag viselését és kezdjék meg munkatáborokba szállításukat. Ezt annál is inkább szorgalmazták, mert a szomszédos országokban- Szlovákiában, Romániában, Horvátországban mindez már megtörtént, s ezekből az országokból mintegy 100 ezer zsidó menekült hazánkba. A Kállay-kormány visszautasította a német követeléseket, ez azonban nem jelentette a magyarországi zsidóság háborítatlanságát. „Hintapolitika” „Kállay- kettős” Titokban a szövetségesekkel kötendő fegyverszünetre törekedett, miközben kiszolgálta a németeket Tk 6- 179.old. : 1942 januárjában Ribbentrop német külügyminiszter…….látogatásán Bárdossy megigérte, hogy Magyarország egy hadsereget küld a keleti frontra. …az új miniszterelnök Kállay küldte ki júliusban, a főleg idősebb tartalékosokból és tartalékos tisztekből álló 2. magyar hadsereget, 200 ezer katonát és 50 ezer munkaszolgálatost a Don-kanyarba.

21 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, ahol pár napok alatt óriási veszteségeket szenvedett el a kétszázezres 2. magyar hadsereg. http://www.youtube.com/watch?v=RMgGmkKNSFQ http://www.youtube.com/watch?v=fZJ1WEp-2gs Miért? – A 2. magyar hadsereg Cseh Tamás – Táborilap Karádi Katalinnak

22 Egy több mint 200 kilométeres arcvonalszakasz jutott Jány Gusztáv hadseregére, ami irreális volt, különösen ha hozzávesszük ehhez a fegyverzetben, különösen a harckocsikban és a páncéltörő ágyúkban mutatkozó hiányt. Ráadásul ezen az arcvonalszakaszon két jelentős - és néhány kisebb - hídfőt is a kezükben tartottak a szovjetek a Don innenső partján, később ezekből, konkrétan Urivból és Scsucsjéből indították a támadásukat január 12-én, illetve január 14-én. Szakály Sándor Jány Gusztáv

23 „A doni magyar vereség csupán egy apró epizód volt a keleti hadműveleti területen, egy nagyobb szovjet támadási terv kisebb mozaikdarabja. Az már más kérdés, hogy a magyaroknak mit jelentett az, amikor elveszítették a legerősebb hadseregük negyven százalékát. De legalább ekkora veszteség érte később, 1944. nyarán a Kárpátok előterében a magyar 1. hadsereget, s ha a százalékokban kifejezhető arányokat tekintjük, akkor kimagaslóan magasnak látjuk a Budapestet védő honvédegységek veszteségeit is!” Szakály Sándor http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/01/12/17/_Ott_a_messzi_Donnal____2013_.aspx „Ott a messzi Donnál” / MTV videótár/

24 „Nemeskürty műve első megjelenése óta jelentős példányszámban hat kiadásban jelent meg (legutoljára 1999-ben), ezért mind a mai napig befolyásolja a témáról folytatott közbeszédet. Mindezt azért is ki kell emelni, mert a progresszív mondanivaló mellett Nemeskürty sok valótlanságot is elterjesztett és ezekből mind a mai napig semmit sem vont vissza” „Nemeskürty Istvánnak komoly érdemei vannak abban, hogy a II. világháború magyar áldozatait meg lehetett egyáltalán siratni.” http://mek.oszk.hu/08500/08575/08575.htm Ungváry Krisztián Requiem egy hadseregért http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/01/17/mitoszok_a_don-kanyarrol/ Ungváry Krisztián – Mítoszok a Don-kanyarról

25 „….. a legtöbb visszaemlékező harci élményeit eltorzítva, csonkán adta elő és elsősorban arra helyezte a hangsúlyt, hogy a hadsereg felbomlását, az özönlésszerű visszavonulást mutassa be. Ha azonban közelebbről vizsgáljuk meg az eseményeket, nyilvánvalóvá válik, hogy ez a kép a valóságnak egy felnagyított szelete csupán. Ha a magyar katonák csakugyan komolyabb harc nélkül özönlöttek hátra, akkor hogyan lehetséges, hogy a támadás első három napja alatt az urivi hídfőből támadó 132 szovjet harckocsiból 83 megsemmisült? Ha nem volt néven nevezhető ellenállás, akkor egyáltalán miért menekült meg bárki is a hadsereg katonái közül?” „Az az érdem, hogy a 2. magyar hadsereg szenvedéstörténete generációk számára kézzel foghatóvá is vált, Sára Sándoré és munkatársaié, akik közül a rövidség kedvéért most csak Csoóri Sándort, Hanák Gábort és Marx Józsefet említem. Krónika című 1982-es huszonöt részes tévésorozatukat már az első néhány rész levetítése után is cenzúrázták, majd a tizenötödik rész után betiltották. http://www.youtube.com/watch?v=ECjf54VGXv4 Ungváry Krisztián Krónika a Második magyar hadseregről bevezető Sára Sándor

26 Miért? Veiszer Alinda Ungváry Krisztián Szakály Sándor http://www.youtube.com/watch?v=4PI2rYrI4IQ Miért? – 2. magyar hadsereg http://www.youtube.com/watch?v=uI8d-GXzfbM 2. magyar hadsereg (4. rész) http://www.youtube.com/watch?v=4PI2rYrI4IQ http://www.youtube.com/watch?v=H0TfBcZ-ugU 2. magyar hadsereg (3. rész) 2. magyar hadsereg (5. rész)

27 A II. hadsereg pusztulása – bár a veszteségek valós mértékéről a hivatalos közleményekből nem, hanem csak a londoni és a moszkvai rádió adásából lehetett értesülni – az egész ország lakosságát megrázta. Szinte minden család gyászolta vagy aggódva várta vissza valakijét: apját, fiát, testvérét, rokonát, férjét vagy vőlegényét.

28 Német megszállás 1944 márc.19 deportálások 440000 Sztójay Döme Adolf Eichmann Budapesti zsidóság deportálását A polgári pártokat, a kisgazdapártot feloszlatták, a baloldali és demokratikus lapokat betiltották. Baloldali és ellenzéki politikusokat letartoztattak, köztük a fegyveres ellenállást tanúsító Bajcsy-Zsilinszki Endrét 1944 június elején a kormányzó leállítatta

29 Kiugrási kísérlet már Magyarországon zajlottak a harcok Lakatos Géza 1944.okt.15 1944. szept. Dálnoki Miklós Béla Németek hívei A kormány és a tisztek többsége A városparancsnok, Horthy fia Elrabolják a németek

30 Tk 6 -200. old) 1944 decemberének utolsó napjaiban a 2. és 3. Ukrán Front (Malinovszkij és Tolbuhin marsall) csapatai bezárták az ostromgyűrűt a fővárosban maradt 50 ezer német és 30 ezer magyar katona körül. Miután Hitler Budapestet „erőddé” (Budapest-Festung) nyilvánította, melyet „ háztól-házig” kell védeni, a második világháború befejező szakaszának egyik legdrámaibb, időben és térben is a legkiterjedtebb csatája zajlott le a következő hat hétben. A németek felmentő támadásai sorra kudarcot vallottak, és a szovjet csapatok január 18-ra elfoglalták Pestet. Február 10-én már csak a várat és a Citadellát tartották a németek, mikor – Hitler határozott tiltása ellenére- Pfeffer Wildenbruch tábornok a védseregéből megmaradt 43.900 katonájával a kitörés mellett döntött, de csak kevesebb mint 800-an érték el közülük a német vonalakat. Február 13-án befejeződött a Budapestért vívott csata.

31 Néhány hetes erőgyűjtés után március elején a Balaton és a Velencei-tó között a németek megindították a világháború utolsó jelentős ellentámadását (Frühlingserwachen- Tavaszi ébredés). Az offenzíva hamarosan elakadt, a 68 tonnás Királytigrisek megrekedtek a sárban, de arra is volt példa hogy üzemanyaghiány miatt leállt páncélosaikat maguk a németek robbantották fel, nehogy azok a szovjetek kezére kerüljenek. A német támadás tizedik napján Tolbuhin marsall megindította a nagy offenzíváját Bécs ellen. Április 4-én Nemesmedves elfoglalásakor a szovjetek bejelentették „ Magyarország fasiszta iga alóli felszabadítását”, bár az ország csak április 13-e és 15-e között jutott teljes egészében a Vörös Hadsereg kezére. Ekkor már Bécs fölött is vörös lobogót fújt a szél. http://www.youtube.com/watch?v=1BRC_mwpMcs Sára Sándor- A vád

32 1944. Október 15 Szálasi Ferenc 1945. április Veszteségek SZEB Ember veszteség Kb. 1 millió fő Szovjet hadifogság emigráltak Horthy Miklós Felszabadítás/megszállás Jóvátételi szállítások Hadsereg ellátása Katonák fosztogatásai Háborús pusztítás ANYAGI KÁROK

33 Érettségi feladatok

34 2007/május 20. A feladat Magyarország II. világháborús történetéhez kapcsolódik. (hosszú) Mutassa be Magyarország felszabadításának hadműveleteit és a szovjet megszállás körülményeit 1944-45-ben! Térjen ki a Vörös Hadsereg politikai szerepére, és mutassa be a lakossághoz való viszonyát! Használja a történelmi atlaszt!

35 „A németek valóban varázslók. Sikerült megvalósítaniuk a csodát, hogy minden tisztességes ember őszintén és forró reménykedéssel várja az oroszokat, a bolsevistákat, akik valóságosan mint felszabadítók érkeznek. Én is így vártam az oroszokat.” (Márai Sándor: Napló; 1944. október 17.)„ „A nyilas hatalomátvétel után és a visszavonulások során az országot a Wehrmacht szisztematikusan kifosztotta. Ennek során számos erőszakoskodás és egyéni rablás is történt. A magyar államvasutak guruló állományának 70%-a, az iparkészleteinek és gépparkjának jelentős része a Birodalomba került [...]. A háború utolsó hat hónapjában a szarvasmarha-állomány 44%-a, a lóállomány 56%-a, a juhállomány 80%-a és a nemzeti vagyon 40%-a semmisült meg vagy került elhurcolásra.” (Ungváry Krisztián történész)

36 A Magyarország területén szembenálló szovjet és német erők 1944 végén Élő erők és eszközök Szovjet csapatok Német-magyar csapatok (Wehrmacht és Magyar Királyi Honvédség Arány Személyi állomány 528 000127 0004 : 1 Lövegek10 8672 8003 : 1 Aknavetők3 9748809 : 2 Harckocsik565 kb1404 : 1

37 „A három csatorna, melyeken át a magyar nemzeti vagyon nagy része ezekben az években elszivárgott a Szovjetunióba – a harcokat követő helyi zsákmányolás, aztán a jóvátétel és a potsdami határozat alapján »közös« német-magyar javakból a szovjetnek juttatott gyárak, kisajátított iparvállalatok, ez volt a három csatorna -, azokban a hetekben még szervezetlen volt, csak a »zabra«, a zsákmányolás ipara működött tökéletesen… Mindent vittek, amit láttak. A szomszédos villaházat szemem láttára, fényes nappal ürítették ki; elvitték, teherautóra rakták a bútorokat, a berendezési tárgyakat, még a parkettát is felszedték és a Bergmann-csöveket is kiszakították a falakból: csak a könyveket hagyták a polcokon… A falu, a környék lakóhelyei hamarosan hangos, siránkozó panaszkodástól visszhangzottak. A parasztság mentette értékeit, ahogy tudta; elásták a búzát, a bort, a burgonyát, erdőbe rejtették a tehenet, a disznót, a lovat, bekormozták a lányok arcát, »stary babá«-nak, öregasszonynak álcázták, kendőzték a fiatalabb, szemrevaló személyeket, ahogy a fiatal férfiak ijedtükben szakállt növesztettek, »stary papá«-nak, öregembernek mutatták magukat, mert híre járt, hogy az oroszok összeszedik és elviszik a fiatalabb férfiakat. [...] A parasztok […] hamarosan észrevették, hogy a legtöbb orosz nemcsak kapzsi és harácsoló martalóc, hanem korrupt is: tehát trafikálni kezdettek velük. Az orosz elvitte a lovakat, de másnap új karaván érkezett, zsákmányolt lovak ezreit hajtották pálinkára szomjas muszkák, és a parasztok egy liter pálinkáért – ez volt az ára – vásároltak egy másik lovat.” (Márai Sándor: Föld, föld!...)

38 A budai Alagút bejárata 1945 februárjában

39 Egyéb

40 Werth Henrik és Szombathelyi Ferenc

41

42 Jány Gusztáv

43 Teleki Pál Kárpátalja Fegyveres semlegesség 1940.aug.30. Erdély Kassa 1941. Június 26 Bárdossy László Második zsidótörvény „Hintapolitika” „Kállay-kettős” Kállay Miklós harmadik zsidótörvények 1939. Március 15 1943. január Don-kanyarban Voronyezstől német megszállás 1944 márc.19 Adolf Eichmann deportálás gettó kiugrási kísérlet 1944.okt.15 Dálnoki Miklós Béla nyilas uralom Sztójay Döme Lakatos Géza Revízió Háborúba sodródás (Tk. (Sz)-132.old 1938.nov.2

44 Teleki Pál Kárpátalja Fegyveres semlegesség 1940.aug.30. Erdély Kassa 1941. Június 26 Bárdossy László Második zsidótörvény „Hintapolitika” „Kállay-kettős” Kállay Miklós harmadik zsidótörvények 1939. Március 15 1943. január Don-kanyar Voronyezs német megszállás 1944 márc.19 Adolf Eichmann deportálás gettó kiugrási kísérlet 1944.okt.15 Dálnoki Miklós Béla nyilas uralom Sztójay Döme Lakatos Géza Revízió Háborúba sodródás (Tk. (Sz)-132.old 1938.nov.2

45 http://tortenelemportal.hu/2011/12/karacsony-az-ostromlott-budapesten/ http://mult- kor.hu/20110609_lengyel_kozepiskola_balaton boglaron_a_masodik_vilaghaboru_alatt http://www.youtube.com/watch?v=APb8lrDJCJw A halálra ítélt zászlóalj


Letölteni ppt "Kállay Miklós miniszterelnöksége. Háborúellenes törekvések (pl. Magyar Történelmi Emlék­bizottság, szárszói találkozó). Történelem 6 (Herber, Martos, Moss,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések