Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Együtt a roma diszkrimináció ellen (A Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának tapasztalatai) Készítette: Dr. Wirth Károly mb. igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Együtt a roma diszkrimináció ellen (A Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának tapasztalatai) Készítette: Dr. Wirth Károly mb. igazgató."— Előadás másolata:

1 Együtt a roma diszkrimináció ellen (A Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának tapasztalatai) Készítette: Dr. Wirth Károly mb. igazgató Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

2 A Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat tevékenységi köre
Pártfogó felügyelői tevékenységek Büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás (mediáció) Áldozatsegítő tevékenység Jogi segítségnyújtó tevékenység

3 A pártfogó felügyelői tevékenységek
Környezettanulmány készítése Pártfogó felügyelői vélemény készítése Pártfogó felügyelet Közérdekű munkabüntetés letöltésének szervezése, ellenőrzése Börtönpártfogolás és utógondozás

4 Környezettanulmány készítése
A környezettanulmányban a pártfogó felügyelő a terhelt életviszonyaira és életvitelére jellemző tényeket és körülményeket írja le.

5 Pártfogó felügyelői vélemény készítése
A pártfogó felügyelő az ügyész vagy a bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási bíró elrendelésére kvázi szakértői véleményt készít, amelyben a környezettanulmányban is megjelenő információkon túl értékeli az elkövetői magatartás személyes vonatkozásait A pártfogó felügyelő javaslatot tehet egyedi magatartási szabály elrendelésére Az elrendelő felkérésére vizsgálni kell, hogy az elkövető hajlandó-e a sértett számára jóvátételt nyújtani, és azt a sértett elfogadja-e

6 Pártfogó felügyelet Célja:
A pártfogó felügyelő segítségével csökkentse az elkövetőnél a bűnismétlés veszélyét, és fokozza az elkövető társadalmi reintegrációjának esélyét Az elterelés, az alternatív szankciók és az utógondozás alkalmazásával hosszú távon tegye lehetővé a börtönnépesség csökkenését

7 Az elkövető reintegrációja biztosításának fő elemei
A dinamikus helyzetfelmérés: az elkövető magatartásánál a megváltoztatható tényezők vizsgálata, feltárása A bűnmegelőzési programok kiválasztása: a rendelkezésre álló tréningek közül (pl. szociális készségfejlesztő, személyiségfejlesztő, agressziókezelő, szenvedély betegségeket kezelő tréning)

8 Pártfogó felügyelői szolgálat diszkriminációs tapasztalatai
A pártfogó felügyelet alá kerülők többsége már az elrendelést megelőzően valamilyen szintű társadalmi kirekesztést él meg A hátrányos megkülönböztetést a büntetett előélet fokozza, az egyén marginalizálódását növeli Reszocializációjukat nehezíti a társadalom tagjai, olykor intézményei felől fellépő ellenséges, negatív, elutasító attitűdök >> bűnismétléshez vezethet

9 Beavatkozásaink a roma diszkrimináció csökkentésére I.
Munkához jutás elősegítése, foglalkoztathatóság fejlesztése (munkaerő-piaci képzéssel kapcsolatos pályázatokban részvétel) Együttműködések kialakítása intézményekkel, szolgáltatást nyújtó szervezetekkel >> elfogadóbbá, befogadóbbá válnak Diszkriminációs problémával való találkozás esetén jelzéssel élés a szakmai kompetenciával rendelkező intézmény felé

10 Beavatkozásaink a roma diszkrimináció csökkentésére II.
Önismereti csoportfoglalkozásaink különös hangsúlyt helyeznek a különböző társadalmi csoportokból érkező pártfogó felügyelet alatt állók közötti kooperatív technikákra >> a kisközösségi szocializáció során előítéletekkel ellentétes tudattartalmakat sajátítanak el Kerekasztal-megbeszélések szervezése, melyekre meghívást kapnak a térség hátrányos helyzetű, roma származású emberekkel foglalkozó civil szervezetei

11 Beavatkozásaink a roma diszkrimináció csökkentésére III.
Pártfogó felügyelői szolgálatunknál roma származású dolgozó is van, segítségével lehetőséget teremtünk a pártfogó felügyelet alatt állók részére beás nyelven történő kommunikációra Két másik pártfogó felügyelő munkatársunk is kommunikál beás nyelven

12 Közérdekű munkabüntetés letöltésének szervezése, ellenőrzése
A pártfogó felügyelő feladata a lehetséges munkahelyek felkutatása, együttműködésbe vonása, és a büntetés letöltésének szervezése, valamint a végrehajtás folyamatos ellenőrzése.

13 Börtönpártfogolás és utógondozás
A büntetés-végrehajtási intézetből való szabadulás előtti pártfogó felügyelői beavatkozás a szabadulás előkészítése céljából. Utógondozás: A szabadságvesztésből szabadulónak a bűnismétlés megelőzése céljából segítség nyújtása a reintegrációhoz és az ehhez szükséges szociális feltételek megteremtéséhez.

14 Pártfogó felügyelő diszkriminációs tapasztalatai és beavatkozásai
A fogva tartottak és a szabadultak a társadalom nagyon marginalizálódott részéből kerülnek ki A büntetés-végrehajtási intézetben a fogva tartottakra ható negatív tényezők még tovább erősödnek A pártfogó felügyelő a fogva tartottakkal az egyéni interjú, illetve a csoportos foglalkozás során elfogadó, toleráns attitűdöt alkalmaz >> segítő funkció hatékonyságát növeli

15 Büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás (2007. január 1-től)
Bűncselekmény elkövetésével kiváltott konfliktust kezelő eljárás. Célja: Bíróságtól, illetve ügyésztől független közvetítő bevonásával –a sértett és az elkövető közötti konfliktus rendezésének megoldását tartalmazó, a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a terhelt jövőbeni jogkövető magatartását elősegítő- írásbeli megállapodás jöjjön létre.

16 Áldozatsegítő tevékenység (2006. január 1-től)
Felvilágosítás adása Érdekérvényesítés elősegítése Azonnali pénzügyi segély adása Szakjogászi segítségnyújtás biztosítása A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítés nyújtása támogató hatóságként

17 Áldozatsegítő szolgálat roma diszkrimináció elleni tevékenysége
Az általános jogi tájékoztatás keretében az ügyfél igénye esetén részletesen ismerteti az általános diszkrimináció tilalma mellett a roma diszkrimináció esetén felkereshető intézmények tevékenységét és elérhetőségét

18 Jogi segítségnyújtó tevékenység
A jogi segítségnyújtásról szóló évi LXXX. törvény alapján a rászorulók számára biztosítja: 2004. április 1-től a peren kívüli ügyekben a jogi tanácsadást, illetve beadvány-, okiratszerkesztést 2008. január 1-től a bíróság előtti polgári peres és nemperes, valamint a büntetőeljárásokban a pártfogó ügyvéd igénybevételét

19 Mely ügyekben nyújtható támogatás
1. Peren kívüli ügyekben: Minden jogvitás ügyben, melyben perre kerülhet sor Mindennapi megélhetést érintő kérdésekben Közigazgatási eljárásban Bűncselekmény áldozata számára Rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészítéséhez 2. Peres ügyekben: Polgári peres és nemperes eljárásokban Büntető ügyekben a sértett, a magánvádló, a magánfél, egyéb érdekelt, valamint a pótmagánvádló számára

20 Ki tekinthető rászorultnak
1. A jogi szolgáltatás díját az állam viseli: Ha az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimál nyugdíjat, egyedülálló esetében annak 150 %-át Akinél a jogszabály vélelmezi a rászorultságot Bűncselekmény áldozata esetében, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a tárgyévet megelőző nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 86 %-át 2. A jogi szolgáltatás díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi: Ha az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a tárgyévet megelőző nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 43 %-át

21 Kik nyújtják a jogi szolgáltatást (Nép Ügyvédje Hálózat)
1. Peren kívüli ügyekben: Jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek) 2. Peres eljárásokban: Pártfogó ügyvéd (ügyvéd, ügyvédi iroda, társadalmi szervezet, ha van ügyvéd megbízottja) 3. Egyszerűbb megítélésű ügyekben: Jogi segítségnyújtó szolgálat ügyintézői

22 Jogi segítségnyújtó szolgálat roma diszkrimináció elleni tevékenysége I.
Diszkriminációs ügyekben lehetősége van jogi tanácsot adni, illetve rászorultság alapján jogi segítőt, pártfogó ügyvédet biztosítani jogi viták rendezése érdekében Kihelyezett ügyfélszolgálati tevékenységét a megye mikrotérségi központjaiban együttműködési szerződés alapján az Egy Hajóban Alapítvány végzi. A szervezet jogi segítségnyújtást biztosít a hátrányos településeken, nehéz körülmények között élő roma lakosság számára is.

23 Jogi segítségnyújtó szolgálat roma diszkrimináció elleni tevékenysége II.
A Szigetvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Mohácsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat szerződéses partnerként, jogi segítőként fejti ki tevékenységét a Szolgálatunknál A Szent Márton Caritas Alapítvány, aki a többségében romák lakta Alsószentmártonban végzi a tevékenységét, is segíti a Szolgálatunk munkáját Szolgálatunk együttműködik az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referensével, tájékoztató anyagai ügyfélvárónkban megtalálhatók

24 A Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat segítségnyújtási terve a diszkrimináció elleni tevékenységhez Az Igazságügyi Szolgálatunk felajánlotta a szakmai irányító szerve és a felügyeletét ellátó minisztériumnak, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense számára rendszeres ügyfélfogadási lehetőséget biztosít a Jogi segítségnyújtó szolgálat ügyfélfogadó helyiségében A diszkriminációs jogsérelmet szenvedő ügyfelei számára megfelelő elérési és várakozási körülményeket biztosítunk

25 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Együtt a roma diszkrimináció ellen (A Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának tapasztalatai) Készítette: Dr. Wirth Károly mb. igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések