Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LFP A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium bemutatja a Lánchíd Faktoring Programot.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LFP A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium bemutatja a Lánchíd Faktoring Programot."— Előadás másolata:

1 LFP A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium bemutatja a Lánchíd Faktoring Programot

2 LFP Faktoring termék KKV támogatási program Népszerűsítés (éven belüli vállalati hiteleken belüli részesedés Mo: 0,7%, EU:2,5%)

3 az áru eladója (Vállalkozás, támogatott) Faktor (közreműködő) az áru vevője (Kötelezett) áruszállítás (t1) követelés vételára (t2) követelés értékesít ése (t2) a követelés (az áru vételárának) kiegyenlítése (t3) GKM nettó kamat és díjfizetés kamattámogatás átutalása kamattámogatás

4 Az áru eladója (támogatottak) egyéni vállalkozók (kivéve mg), gazdasági társaságok (kkt, bt, kft, rt), szövetkezetek, mikro- vagy kisvállalkozások (max. 49 fő foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forint árbevétel vagy mérlegfőösszeg, és max. 25% állami vagy nem kis- és középvállalkozási tulajdon) devizabelföldi, rendezett jogi helyzet (nincs csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási eljárás folyamatban, cégnyilvántartásba be van jegyezve) rendezett pénzügyi helyzet (nincs 60 napon túl lejárt köztartozás, nincs lejárt hitel-, kölcsön, bankgarancia szerződésből eredő tartozás, támogatási szerződést korábban nem szegett) “de minimis” típusú támogatás igénybevételére jogosultak (a belföldi közúti szállítás kivételével nem végez szállítási tevékenységet, 3 év alatt kapott de minimis támogatás összege nem éri el a 100.000 eurót)

5 A támogatás igénybevételének alapfeltétele Faktoring szerződés kötése

6 Kötelezettek egyéni vállalkozók, egyéb jogszabályok alapján működő vállalkozók, gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, költségvetési szervek székhely Magyarországon Nem lehetnek: pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások, árutőzsdei szolgáltatók és befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, illetőleg árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet végzők, biztosítási, biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói tevékenységet végzők „A” „B” „C” kategóriák

7 Az eladó és a Kötelezett közötti szerződés szállítási szerződés vállalkozási szerződés (építési, szerelési, tervezési, kutatási, utazási) megbízási szerződés fuvarozási szerződés és a Vállalkozás és a Kötelezett között fennálló alapszerződés legalább 1 (egy) év határozott időre vagy határozatlan időtartamra jött létre fizetési határidő legfeljebb a számla kiállításától számított 90. naptári nap

8 Az áru nem lehet a.0101-0106 élő állatok b.a 0401 (tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítő anyag hozzáadása nélkül) árucsoportból a nem feldolgozott, kiskereskedelmi forgalom céljára nem csomagolt áruk; c.0407 madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve; d.0511 Másutt nem említett állati termék, az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat; e.5. árucsoport: élő fa és egyéb növény, hagyma, gumó, gyökér és hasonló, vágott virág és díszítő lombozat; f.7. árucsoport: élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók, kivéve: 0710 zöldség fagyasztva; g.8. árucsoport: élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió, citrusfélék és a dinnyefélék héja, kivéve: 0811 gyümölcs és dió fagyasztva, cukor és más édesítő anyag hozzáadásával is; h.9. árucsoport: kávé, tea, matétea és fűszerek;

9 Az áru nem lehet (2) i.10. árucsoport: gabonafélék; j.12. árucsoport: olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány; k.13. árucsoport: sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat; 14. árucsoport: növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termék; m.XIX. áruosztály: fegyver és lőszer, ezek alkatrésze és tartozéka. Szállítás (vasúti, belvízi, szárazföldi személy, tengeri:TEÁOR’03 I 60.10, 60.23, 61.1, 61.2, 62.1, 62.2), Export

10 Díjak, költségek Előleg: min 70% Faktordíj: maximum a számla bruttó értékének 1,5%-a Kamat

11 Díjak, költségek

12 Biztosítékok azonnali beszedési megbízás visszkereseti jogot hitelbiztosítási szerződés egyéb biztosíték (“C”) nyilvánosságra hozatal

13 Ügyintézés A Lánchíd Faktoring Programmal kapcsolatos ügyintézést teljes egészében a Faktorok végzik. nyilatkozat a Lánchíd Faktoring Programban való részvételhez, adatlap, vállalkozói igazolvány, társasági szerződés, 30 napnál nem régebbi cégkivonat APEH igazolás (60 napos) aláírási címpéldány, személyazonosító okirat, adókártya, személyi jövedelemadó bevallás (ev), beszámoló

14 Állami támogatás 5 százalékpont 365 nap maximum 3 millió Ft/ügyfél köztartozás-mentesség ! normatív, piaci alapú

15 Érvényesség A Program Felhívás 2005. december 31. napjáig érvényes. A 2005. december 31-ig megkötendő támogatási szerződések alapján folyósítandó támogatásra rendelkezésre álló összeg: 600 millió Ft.

16 Elérhetőségek, faktor www.gkm.hu/ Kis- és Középvállalkozások/ Programok/ Lánchíd Faktoring Program A térségben a Program keretén is tevékenykedő faktor: RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Részvénytársaság 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9. (32) 422-901, 422-902 Köszönöm a figyelmüket! Pintér-Kovács Enikő


Letölteni ppt "LFP A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium bemutatja a Lánchíd Faktoring Programot."

Hasonló előadás


Google Hirdetések