Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kis- és középvállalkozások finanszírozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kis- és középvállalkozások finanszírozása"— Előadás másolata:

1 Kis- és középvállalkozások finanszírozása
Oderszky Petra - Tarcsi Ádám BMF KGK, 2005. április 18.

2 Tartalomjegyzék Kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon - Petra Problematikájuk - Ádám Finanszírozási lehetőségek – Ádám Bankok szempontjából Állami lehetőségek A kis- és középvállalkozásoknak fontos szerepe van a gazdasági növekedésben, ezért a piacgazdaságok alapvető szektorai. Helyzetük mégis hátrányos, ezért támogatásra szorulnak. A nagyvállalatok nagyságrendi előnyeinek ellensúlyozására összefogással kellene válaszolniuk. A kis- és középvállalatok megerősítése, versenyképességének javítása az egyik sürgető feladat. A kisvállalatok termelékenysége az alkalmazott technológiák elavultsága miatt messze elmarad a nagyvállalatokétól, a nyugati cégekétől. A fejlesztéseknek nem szabadna háttérbe szorulniuk! A kisvállalatok továbbra is versenyhátrányban vannak, rossz az információkkal való ellátottságuk, magasak az adó- és adminisztrációs terheik, a tőkéhez jutás pedig a kisvállalatok számára rendkívül nehéz, forrásai korlátozottak. Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

3 KKV-k besorolása Foglalkoz-tatottak száma Éves nettó bevétel
(millió Ft) Mérlegfő-összeg Mikrovállalkozás 10 alatt max. 700 max. 500 Kisvállalkozás 10-49 Középvállalkozás 50-250 max. 4000 max. 2700 + Nagyvállalati részesedés max. 25%! A kis és mikrovállakozások jellemző vállalkozási formái - egyéni vállalkozás - a gazdasági társulások közül a személyi egyesülés jellegű közkereseti társaságok és betéti társaságok - ritkábban Kft., szövetkezeti vállalkozások Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

4 Vállalkozások jellemző mutatói (%)
Alkal-mazott nélküli Mikro Kis Közepes KKV összes Nagy Össz. Darabszám 64,3 32 3 0,6 99,9 0,1 100 Foglalkozta-tottak száma 11,6 26,9 13,8 15,1 67,4 32,6 Nettó árbevétel 1,6 11,7 7,9 17,8 39 61 Hozzáadott érték 1,2 9,3 8,7 16,5 35,7 Saját tőke 1,3 4,2 9 17,5 82,5 Export 0,3 2,7 2,6 11 16,6 83,4 Jóval nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint az árbevételből vagy a jövedelemtermelésből. Ez a tény önmagában természetes, de nemzetközi összehasonlításban a kis- és a nagyvállalkozások közötti különbség meglehetősen nagynak tűnik. Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

5 Kis- és középvállalkozások szerepe
A kis- és középvállalkozások jelentősen befolyásolják az ország gazdaságának versenyképességét. - az összes vállalkozás 99,9%-a a kis- és középvállalkozások körébe tartozik, - az alkalmazottak több mint 69%-át a kis- és középvállalkozások foglalkoztatják, - a bruttó hozzáadott értéknek mintegy 50%-át állítják elő. A jelenleg működő mintegy háromnegyedmillió vállalkozás 96,5 százaléka a tíz főnél kevesebbet foglalkoztató mikro-vállalkozás, •a főt foglalkoztató kisvállalkozások részaránya 2,7 százalék, •a 250 főnél kevesebbet foglalkoztató középvállalkozásoké 0,67 százalék, •és az összes vállalkozás mindössze 0,2 százaléka tartozik a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalati körbe. Forrás: APEH (Mo-i adatok); Observatory of European SMEs (EU-19 tagállamában) * European Network of SMEs research 2003. évi adatok Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

6 KKV-k helyzete (2004) Ágazat Vállalkozások száma (ezer)
Ágazati részesedés a GDP-ből (%) Ipar 150 40 Kereskedelem és szolgáltatás 400 80 Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

7 Problémák Sok vállalkozás: Ezer aktív lakosra jutó vállalkozások száma
Magyarország: 128 Európai Unió: 95 Közép- és kelet-Európa: 65 Ismeretek hiánya Gazdasági ismeretek Információ hiány Nem tudnak pályázni Vezető, tulajdonos személyétől, adottságaitól sok függ Előnyük ugyanakkor a rugalmasság Magyarországon a vállalkozás szerkezetre a szétaprózottság jellemző. Az ezer aktív lakosra jutó vállalkozások száma 128, e mutató sokkal magasabb mind a közép- és kelet-európai országokban (65), mind az Európai Unió tagországaiban (95) tapasztaltaknál. - Vezető betegségét, stb. az üzletmenet megszenvedheti Alacsony pénzügyi tartalék miatt a hullámvölgyet nehezen élik túl Méretüknél fogva nincs jó alkupozíciójuk a szállítókkal szemben Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

8 Forrásteremtés Saját források Idegen Kölcsön (baráti), Vevői előleg
Szállítói hitelek Üzletrész értékesítésével Bankhitel Állami, EU-s támogatások Faktoring Lízing Rossz alkupozíció  a források drágábbak, mint a nagyvállalatok esetén Méretgazdasági okokból a tőkepiacokon keresztül nem tudnak forrás bevonni: nyilvános kötvénykibocsátás nem jöhet szóba Szállítói hitel, vevőelőleg: esetleges, alkupozíciótól függ, Banki hitel: drágább (magasabb kamatok) Magas működési kockázat Pénzügyi, gazdasági helyzetet nehéz felmérni Faktoring: Áruszállításból és szolgáltatás nyújtásából származó rövid lejáratú követelések megvásárlása és kezelése. Ha nem bíznak a fizetőképességben Pénzügyi forráshiány esetén – pl. bankhitelhez jutás miatt Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

9 Bankok szempontjából Magasabb kockázat, mint a nagyvállalkozások
Forgótőke hitel ritkábban Üzleti és pénzügyi terv Ne legyen hitel-, köztartozása a vállalkozásnak BAR adóslista Több éve működjön Gyakran a tulajdonos korábbi cégeit is vizsgálják Szállítók, vevők vizsgálata Ne legyen negatív saját tőkéje Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

10 A hitelezés folyamata: hitelkérelem
összeállítása Befogadás, előszűrés Hitelbírálat Kérelem szöveges indoklása, ezen belül bemutatja a hitel: Célját, fajtáját Összegét Igénybevételének tervezett időpontját Törlesztésének ütemét A hiteligénylő által felajánlott biztosítékokat A vállalkozás maga is bemutatásra kerül Részletes értékelést ad a társaság eddigi, és jövőben várható gazdálkodásáról. Szokásos mellékletei: A vállalkozás létét, működését igazoló okmányok Utolsó két-három év beszámolója Tulajdonosokra vonatkozó információk Üzleti (de legalább pénzügyi) terv a kért hitel időtartamára Vevők és szállítók bemutatása Megvalósíthatósági tanulmány Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

11 Hitelezés: befogadás, hitelbírálat
Anyag teljességének ellenőrzése Előszűrés, hogy az eleve esélytelen igénylőket (pl. tetemes adóhátralékkal rendelkezők, jogszabályi tilalom alá esők, „fekete listán” szereplők stb.) Az előszűréshez ma már a Bankközi Adósnyilvántartó Rendszer (BAR) adatait is felhasználják. Hitelbírálat szokásos elemei az ügyfélminősítés, a biztosítékok értékelése és az ügyletminősítés Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

12 Állami, EU források Állami garancia, kezességvállalás Kamattámogatások
Beruházási hitelek Vállalkozói környezet fejlesztése Szaktanácsadás és képzés Informatikai infrastruktúra fejlesztés Ágazatonként eltérő Politika függvényében változnak a lehetőségek Szintén gyakori eset Szélesebb, tágabb lehetőségek EU-s pályázatok esetén 50% önrész Politika függvényében változhatnak a lehetőségek Iparáganként más-más minisztériumhoz tartozik Mit várnak el egy pályázattól Gyakran nem jutnak el a lehetőségek az érintettekhez: Sokunk fog ilyen helyen dolgozni  Figyelni kell: az állam nem keresi meg az érintetteket Gyakran pályázható pénzek maradnak bent: kevés, vagy nem megfelelő pályázat miatt Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

13 Európai Unió és a KKV 2000: Kisvállalkozások Európai Chartája
KKV-k nemzetközi együttműködésének segítése Részvételük elősegítése a kutatás-fejlesztésben Erősítésük regionális szinten Pályázati úton Nem likviditási gondokra Ötlet nem elég  önrész, pályázat menedzselés is kell Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

14 Fejlesztési politika célkitűzései
Elmaradott rétegek felzárkóztatása Speciális helyzetű rétegek (fiatalok, nők, kisebbségek, stb.) integrációjának előmozdítása Foglalkoztatottság növelése Versenyképesség javítása Termelékenység javítása KKV-k működőképességének javítása Ismereteik bővítése Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

15 Finanszírozási programok
Econova hitelprogram: Versenyképesség növelését szolgáló modernizációt, technológiafejlesztést végrehajtó KKV-k számára, beruházásaik finanszírozását célozza. Telephely létesítésére, bővítésére. Lánchíd faktoring program: célja faktoring-szolgáltatás megismertetése, megkedveltetése. Faktordíj-támogatás: 5% pont  60 m Ft faktorálására van lehetőség. 20 faktor cég, ban. célja: hitelhez juttatás Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

16 A hitelprogram eredményei (2003-2004)
Vállalkozások száma Hitel felvett összege Mikrohitel 1 530 4,6 mrd Ft 2. Széchenyi kártya 19 500 62,5 mrd Ft 3. Midihitel 70 468 m Ft 4. Európa Hitel 1 316 75,2 mrd Ft Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

17 Felhasznált irodalom Pongorné dr. Csákvári Marianna, GKM helyettes államtitkár: A vállalkozások versenyképességének alakulása. Piac&Profit KKV konferencia, 2005 április Csubák Tibor Krisztián: Kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. Ph.D. értekezés, BKÁE, 2003. Dr. Darabos Éva – Grasselli Norbert: Vállalkozások finanszírozása. Campus kiadó, 2003 GKM APEH, KSH Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak

18 KKV-k a növekedés útján
Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Oderszky Petra, Tarcsi Ádám, BMF-KGK, Gazdasági Informatika szak


Letölteni ppt "Kis- és középvállalkozások finanszírozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések