Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7. Dr. Alexin Zoltán, PhD., egyetemi adjunktus, Szegedi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7. Dr. Alexin Zoltán, PhD., egyetemi adjunktus, Szegedi."— Előadás másolata:

1 Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7. Dr. Alexin Zoltán, PhD., egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szoftverfejlesztés Tanszék

2  Költségvetés: ~37 mFt személyi költség és 3 mFt utazási költség (belföldi, külföldi)  Közreműködők:  SZTE, TTIK, Szoftverfejlesztés Tanszék  SZTE ÁJTK, Munkajogi és Szociális jogi Tanszék és munkatársak  PTE, Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet és munkatársak Felépítés Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

3  Dr. Alexin Zoltán (SZTE, TTIK ), egyetemi adjunktus Szoftverfejlesztés Tanszék  2004-től kezdve foglalkozik adatvédelemmel  EuroSOCAP FP6 projektben szakértő  The European Privacy Institute, member of scientific advisory committee  TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0008 “Sensor network based data collection and information processing” projektben közös munka University of Preston-nal  Dél-Magyarországi Regionális Kutatásetikai Bizottság tagja Személyek Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

4  Dr. Hajdú József (SZTE, ÁJTK), egyetemi tanár, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék  Szegeden indult adatvédelmi szakjogász és adatvédelmi szakértő posztgraduális képzés elindítása 2011-ben.  Az adatvédelmi hatóság elnöke melletti tanácsadó testület tagja  A MAT elnöke Személyek Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

5  Dr. Balogh Zsolt György, egyetemi docens, PTE Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet igazgatója  PAW – Privacy at Workplace (Munkahelyi adatvédelem) a Pécsi Tudományegyetem és a Göttingeni Georg-August Egyetem közös EU projektje  PTE, információs jogi doktori iskola vezetője  Az adatvédelmi hatóság elnöke melletti tanácsadó testület tagja Személyek Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

6  Dr. Könyves-Tóth Pál, egyetemi docens  Pázmány egyetemen dolgozott  EU 29. számú munkacsoport magyar delegáltja  Az adatvédelmi hatóság elnöke melletti tanácsadó testület tagja  A Magyar Adatvédelmi Társaság (MAT) örökös tiszteletbeli elnöke  Az első adatvédelmi törvény megalkotója Személyek Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

7 Célkitűzéseink  Alapvető jogi tájékozottságot nyújtó szakirányhoz tananyagfejlesztés  Az SZTE és a PTE oktatóinak segítségével definiálunk egy 30 kredites, 8 kurzusból álló csomagot, amely alapvető jogi ismereteket nyújt a hallgatóknak.  A tudományos kutatók adatvédelmi tudatosságát erősíteni  Adatvédelmi belső konferenciákat és fórumot szervezünk, illetve két kiválasztott alprojekt esetében hatástanulmányt szeretnénk készíteni. Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

8 Jogi ismeretek kurzusok 1. Jogi és államtudományi alapismeretek (SZTE) 2. Közigazgatási alapismeretek (SZTE) 3. Közigazgatási eljárásjogi ismeretek (SZTE, PTE) 4. Foglalkoztatási jog (SZTE) 5. Személyes adatok védelme és infokommunikáció (SZTE) 6. Polgári jogi és társasági jogi ismeretek (SZTE) 7. Informatikai szerződések joga (PTE) 8. Szellemi alkotások joga (PTE) Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

9 Adatvédelmi tudatosság (awareness)  Ismeretek átadása (fórumok, konferenciák alkalmával)  Kérésre adatvédelmi szakértés egy adott problémával kapcsolatban  EU adatvédelmi jogi ismeretek terjesztése  Magyar jogi szakértők rendelkezésre állnak  A tapasztalatok nyomán lehetséges a jogszabályok változtatása  Kapcsolat az adatvédelmi hatósággal, a MAT-tal Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

10 Európai adatvédelmi jog  A régi szabályozás 1995-ben készült és mára elavult  Formája ajánlás, minden tagállam köteles kompatibilis nemzeti törvényt alkotni  A kompatibilitás nehezen ellenőrizhető  Új EU adatvédelmi jogszabály kialakítása van folyamatban  A tervek szerint minden tagállamban közvetlenül hatályos EU jogszabály lesz, ami azt jelenti, hogy az adatvédelmi törvény esetleg azonnal hatályát veszti  2010-ben már volt közmeghallgatás és konferencia Brüsszelben  Még ma is csak „draft” verzió van Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

11 A hatástanulmány  PIA (privacy impact analysis, előzetes adatvédelmi hatástanulmány)  Az adatvédelmi hatóságnak kell jóváhagynia  Nemzetközi adatvédelmi szakértői csoport dolgozta ki University of Loughborough koordinálásával  2007-től kezdve az angol adatvédelmi biztos szorgalmazza  A hatástanulmány segít megtalálni azokat a kockázatokat, amelyek a veszélyt jelenthetnek a személyek magánéletére az adatgyűjtés és az információfeldolgozás során  A hatástanulmány segít a szervezeteknek előre látni a problémákat és enyhítő megoldásokat tud nyújtani  A tervek szerint bizonyos adatkezelések előtt kötelező lesz, és az adatvédelmi hatóságnak jóvá kell hagyni  Alkalmazási próbák folynak; az RFID alkalmazásoknál 2011 nyár óta kötelező Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

12 Adatvédelmi hatástanulmány  Az EU területén csak kevés példa van, ajánlások és kézikönyvek viszont már léteznek idegen nyelven  A PIA dokumentumok nem nyilvánosak  Magyarországon egy ilyen projekt az intelligens árammérőkre indult (smart metering)  Az új jogi eszköz kipróbálása és tapasztalat szerzés céljából  A terveink szerint, szeretnénk készíteni ilyen hatástanulmányt két alprojekt esetén  Okostelefon középréteg  Egészségügyi adatok feldolgozása Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

13 A hatástanulmány tartalma  Előzetes vizsgálat (az adatok kategóriái alapján 4 szint valamelyikébe sorolás)  Kockázatelemzés, a veszélyhelyzetek azonosítása  Preventív intézkedések a kockázatos folyamatok kiküszöbölésére  Váratlan események kezelésére kidolgozott beavatkozási terv  Az eredményként kapott adatkezelési folyamat leírása, a fennmaradó kockázatok felsorolása Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

14 Személyes adatokon végzett kutatás etikája  Az információs társadalom jelentős tömegű adattal rendelkezik  Az adatok kutatási célokra használhatók (akkor is, ha erről a törvény külön nem rendelkezik)  A személyes adatok feldolgozása sokszor beavatkozást jelent az érintettek magánéletébe  Kell legyen valamilyen határ, amely morális alapokon korlátozza a feldolgozás kiterjedését  Az orvosi kutatásoknál létezik független kutatásetikai bizottság, amely a felelősséget magára vállalja Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

15 Személyes adatokon végzett kutatás etikája  Orvosi adatok feldolgozásához is szükséges kutatásetikai szakhatósági véleményezés  Az orvosi adatokhoz hasonló módon kellene kezelni az egyéb különleges személyes adatokat  Más, (pl. telefon) adatoknál ilyen kötelezettség nem létezik, de az EU-s projektekben meg szokták követelni független etikai, adatvédelmi tanácsadó jelenlétét, aki jóváhagyja, véleményezi az adatfeldolgozási folyamatokat. Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.

16 Köszönöm a figyelmet! Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7.


Letölteni ppt "Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FutureICT.hu) kick-off meeting 2012. december 7. Dr. Alexin Zoltán, PhD., egyetemi adjunktus, Szegedi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések