Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A várossá-nyilvánítás korlátai, lehetőségei Pest megyében Készítette: Mihálka Benedek, SZIE GTK BSc, GVAM, területfejlesztés (levelező), IV. évf. Konzulensek:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A várossá-nyilvánítás korlátai, lehetőségei Pest megyében Készítette: Mihálka Benedek, SZIE GTK BSc, GVAM, területfejlesztés (levelező), IV. évf. Konzulensek:"— Előadás másolata:

1 A várossá-nyilvánítás korlátai, lehetőségei Pest megyében Készítette: Mihálka Benedek, SZIE GTK BSc, GVAM, területfejlesztés (levelező), IV. évf. Konzulensek: Urbánné Malomsoki Mónika, tanszéki mérnök, SZIE GTK, RGVI Dr. Pitlik László, egyetemi docens, SZIE GTK, KJMI

2 Várossá-nyilvánítás általában, szakirodalmi áttekintés Jogi keretek, szempontrendszer a várossá- nyilvánításban Településgazdálkodási aspektusok A várossá-nyilvánítás számokban

3 Jogi keretek, szempontrendszer 1990. évi LXV. törvény 59. §. kritérium: fejlettség, térségi szerep 1992-es BM szempontrendszer 1999. évi XLI. törvény időbeli korlátozások szempontrendszer törvénybe emelése 2011. évi CLXXXIX. törvény, 321/2012. Korm. rendelet

4 Településgazdálkodási aspektusok átengedett SZJA jelentősége kisebb SZJA-kiegészítés – SZJA települést illető részének + iparűzési adóalap meghatározott részének kiegészítése – városok előnyben (lakosonként pár ezer forint) – megszűnt céltámogatások rendszere: városok hátrányban

5 A várossá-nyilvánítás számokban időszak194519711990199419982002200620102014 Pest megye 4614162030404854 Ország5481166196220253291330348 %7.41% 8.43%8.16%9.09%11.86 % 13.75 % 14.55 % 15,52 % http://varossanyilvanitas.hu/varossanyilvanitas_kronologia.html#_edn1 http://varossanyilvanitas.hu/varossanyilvanitas_kronologia.html#_edn1 adatai alapján saját szerkesztés

6 A várossá-nyilvánítás számokban 20. e. főnél népesebb városok aránya nő ← elnéptelenedés, kisebb települések várossá- nyilvánítása Közép-Magyarország: agglomerációs városok Dunántúl, Észak: aprófalvas településszerkezet népességnövekedés: új városokban ← dezurbanizáció?

7 A várossá-nyilvánítás Pest megyében, elemzés Kérdés: vannak-e még a megyében várossá- nyilvánítható települések? Amit nem vizsgálok: – A rendszerváltás utáni várossá-nyilvánítások eleve elhibázottak voltak-e? – Melyik az az időpont, amikor a városhálózat a leginkább egységes, indokolható kiterjedésű volt?

8 Felhasznált módszer Hasonlóságelemzés OAM, sorszámmá alakítás MY-X standard: Y=100, 200 MY-X Y0: Y=1500 Automatikus súlyozás ← objektivitás Inverz futtatások

9 Felhasznált adatok Elemzésbe vont települések köre (objektumok): – Legnagyobb népességű község, legkisebb népességű város közé eső települések – kivétel: Visegrád, Szob Elemzésbe vont tulajdonságok (attribútumok): – 2011-es népszámlálás, KSH területi statisztika településsoros adatai

10 Attribútumok Állandó népesség száma (fő) Népsűrűség (fő/km2) Az iparűzési adó a bevételek százalékában (%) Az idegenforgalmi adó a bevételek százalékában (%) Munkanélküliségi ráta (%) Csatorna hálózatba bekötött lakások aránya (%) Középiskola léte (igen-nem) Okmányiroda léte (igen-nem)

11 Eredmények A standard elemzés becsült értékei (Y) : városok

12 Eredmények Inverz standard futtatás eredményei 25-nél nagyobb inverz-direkt becslés eltérés

13 Y0 modell eredményei A standard és Y0 modellek eredményeinek összehasonlítása Y tény std Y becslés Y0

14 Összegző futtatás A standard és az összegző futtatás „lépcsőfokai” Y becslés település sorszáma

15 A települések és elhelyezkedésük 3 „top” város agglomerációs települések

16 A települések és elhelyezkedésük A 6 többi város

17 A települések és elhelyezkedésük A 2 „reményteli” község:

18 A várossá-nyilvánítás ideje A vizsgált települések várossá-nyilvánításának éve ezredforduló előtti várossá-nyilvánítás

19 Új városok Pest megyében 2013-as várossá-nyilvánítási hullám: Újhartyán, Őrbottyán, Piliscsaba, Diósd, Sülysáp és Kerepes indokolható várossá-nyilvánítás inverz eredmények alapkán esetlgesesn indokolható várossá- nyilvánítás

20 Összefoglalás További várossá nyilvánítások: nem indokoltak Agglomerációs városok: – Várossá nyilvánításuk lehetett indokolt ↔ Más szempontok alapján (fejlettség vs. központi szerep)

21 További elemzési lehetőségek Hasonló kérdésfeltevés mellett: – Települések körének kiszélesítése – Vizsgált tulajdonságok körének kiszélesítése – Több időmetszet vizsgálata Várossá-nyilvánításhoz kapcsolódó további kérdések – Várossá-nyilvánítás hatása a települések fejlődésére

22 Felhasznált források IRODALOM : BELUSZKY, Pál. „A magyar városhálózat funkcionális versenyképessége.” In Régiók és települések versenyképessége, szerző: Gyula Horváth, 236–293. Pécs, 2006. BELUSZKY, Pál. „A várossá nyilvánítás gyakorlata Magyarországon 1945 után.” Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv, 2010. HENCZ, Aurél. Területrendezési törekvések magyarországon. Budapest: NEMES NAGY, József. A tér a társadalomkutatásban. Bevezetés a regionális tudományba. Budapest, 1998. RÁCZ, Szilárd. „A várossá nyilvánítás aktuális kérdései és folyamata hetvenes évektől napjainkig.” Comitatus. Önkormányzati Szemle. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata, május 2008: 3–19. SZEPESI, Gábor. A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon. 2008. http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/1170/2336 (hozzáférés dátuma: 2014. 01 27). VALUCH, Tibor. Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest: Osiris, 2001. EGYÉB FELHASZNÁLT FORRÁSOK 1836. évi XX. törvénycikk. 1000 év törvényei. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3¶m=5165 (hozzáférés dátuma: 2014. 01 20). 1870. évi XLII. törvénycikk. 1000 év törvényei. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3¶m=5448 (hozzáférés dátuma: 2014. 01 20). 1871. évi XVIII. törvénycikk. 1000 év törvényei. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3¶m=5484 (hozzáférés dátuma: 2014. 01 20). 1954. évi X. törvény. 1000 év törvényei. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3¶m=8404 (hozzáférés dátuma: 2014. 01 22). 1999. évi. LXXXIX. törvénycikk. 1000 év törvényei. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3¶m=8942 (hozzáférés dátuma: 2014. 02 24). 1999. évi. XLI. törvénycikk. Nemzeti Jogszabálytár. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40530.208543#foot_25_place (hozzáférés dátuma: 2014. 02 06). 2011. évi CLXXXIX. törvény. Nemzeti Jogszabálytár. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.243471. 2013. évi CCXXX. törvény. Nemzeti Jogszabálytár. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165756.254377 (hozzáférés dátuma: 2014. 03 07). 321/2012. évi Korm. rendelet. Nemzeti jogszabálytár. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155826.238266 (hozzáférés dátuma: 2014. 03 07). A várossá nyilvánítás Magyarországon. http://varossanyilvanitas.hu/varossanyilvanitas_2009.html (hozzáférés dátuma: 2014. 03 07). Csapó, Tamás, és Zsolt Kocsis. A várossá nyilvánítás elvi kérdései, potenciális városok az Észak- Nyugat-Dunántúlon. 1997. http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/410/819 (hozzáférés dátuma: 2013. 02 05). Hasonlóságelemzés. Miau Wiki. https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Hasonl%C3%B3s%C3%A1gelemz%C3%A9s#Bibliai_me gk.C3.B6zel.C3.ADt.C3.A9s (hozzáférés dátuma: 2014. 08 27). A kutatásmódszertan matematikai alapjai. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_31_kutatasmodszertan_scorm_06/63 4_ktmints_tprba_s_az_fprba.html (hozzáférés dátuma: 2014. 10 12). http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_31_kutatasmodszertan_scorm_06/63 4_ktmints_tprba_s_az_fprba.html Közpotni Statisztikai Hivatal. Népszámlálás. Területi táblák. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13 (hozzáférés dátuma: 2014.. 06 25). KSH Statinfo v39. Témakör választó. http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=T (hozzáférés dátuma: 2014. 01 05).

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A várossá-nyilvánítás korlátai, lehetőségei Pest megyében Készítette: Mihálka Benedek, SZIE GTK BSc, GVAM, területfejlesztés (levelező), IV. évf. Konzulensek:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések