Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖSZÖNTJÜK NYÍLT NAPUNK RÉSZTVEVŐIT! PTE-BTK, 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖSZÖNTJÜK NYÍLT NAPUNK RÉSZTVEVŐIT! PTE-BTK, 2015."— Előadás másolata:

1 KÖSZÖNTJÜK NYÍLT NAPUNK RÉSZTVEVŐIT! PTE-BTK, 2015.

2

3 MIRŐL LESZ SZÓ? Képzések a pécsi bölcsészkaron Osztatlan tanárképzés Felvételi információk

4 A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR a PTE legnagyobb hallgatói létszámmal (3506 fő) és a legszélesebb szakválasztékkal 2 FOKSZ, 24 BA, 36 MA (21D+15T), 7/18 PhD és több mint 90 O szakpár rendelkező kara. BÖLCSÉSZ, TÁRSADALOM- TUDOMÁNYOS és osztatlan tanár szakok BÖLCSÉSZ, TÁRSADALOM- TUDOMÁNYOS és osztatlan tanár szakok

5 Két ciklusú, OSZTOTT képzés: 2. szint: MA/MSc szakok (nem tanári 4 félév, tanári 5 félév) 1. szint: BA/BSc szakok (6 félév) Felsőoktatási szakképzések (FOKSZ) Doktori képzések (PhD) Fontos változás 2013- tól!

6 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK Kiknek ajánljuk? Akiket elmélet és gyakorlat egyaránt érdekel kiemelten gyakorlatorientált képzést keresnek (képzési idő 4 félév, melyből egy félév összefüggő szakmai gyakorlat nem biztosak benne,hogy pontszám alapján bekerülnek a kívánt BA-szakra (ekkor érdemes rokon szakképzést választani) tovább is szeretnének tanulni: a lehetőségek nyitottak a besorolási szakokon (BA szak) 90 kredit beszámítására; ezzel nagy mértékben lerövidül az alapszakra fordítandó félévek száma. 2015-től a záróvizsga eredményétől függően 10-30 többletpont jár a felvételi során, besorolási szakra történő jelentkezéskor.

7 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEINK kommunikáció és média (kommunikáció és médiatudomány BA-ra számítható be) Kommunikátor asszisztens és moderátor asszisztens szakirányok szociális és ifjúsági munka (szociális munka BA-ra számítható be) Szociális munka szakirány 2 éves, szakmát adó képzések

8 ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA) 24 alapszak, ebből 4 olyan, amelyek esetében szakirányra kell jelentkezni. Ilyen a romanisztika (olasz, francia, spanyol), a germanisztika (német és nemzetiségi német), a szlavisztika (orosz és horvát) vagy a történelem (régészet) Bölcsészettudományi alapszakok (18): anglisztika, germanisztika, magyar, néprajz, ókori nyelvek és kultúrák, pedagógia, pszichológia (angol nyelven is), romanisztika, romológia, szabad bölcsészet, szlavisztika, történelem, történelem-régészet Társadalomtudományi alapszakok (6): kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociológia, társadalmi tanulmányok 24

9 EGY BÖLCSÉSZ ALAPSZAK STRUKTÚRÁJA

10 EGY TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPSZAK STRUKTÚRÁJA

11 DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOK A PTE-BTK-N anglisztika esztétika filozófia francia nyelv, irodalom és kultúra horvát nyelv, irodalom és kultúra klasszika-filológia kommunikáció és médiatudomány magyar nyelv és irodalom német nemzetiségi nyelv és irodalom német nyelv, irodalom és kultúra néprajz nemzetközi tanulmányok neveléstudományi politikatudomány pszichológia régészet romológia szociális munka szociálpolitika szociológia történelem 21

12 II. EGYCIKLUSÚ, azaz OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Új fogalom: osztatlan tanárképzés szakpáros rendszerű általános iskolai (4+1 év) vagy középiskolai tanári (5+1 év) diplomát a megfelelő érettségi eredmény mellett alkalmassági vizsgát is kell tenni a felvételért – találkozunk május végén

13 KÖZÉPISKOLA KÖZÖS TANÁRKÉPZÉS 180 kredit 3 év KÖZÖS TANÁRKÉPZÉS 180 kredit 3 év Egyik tanári szak Szakterületi ismeretek Szakmódszertan Pedagógia és pszichológia Egyik tanári szak Szakterületi ismeretek Másik tanári szak Szakterületi ismeretek Szakmódszertan 1 éves szakmai gyakorlat Szakirányú továbbképzések 1-2 év Doktori programok 3 év Szakirányú továbbképzések 1-2 év Doktori programok 3 év Másik tanári szak Szakterületi ismeretek Szakmódszertan Pedagó gia és pszicho lógia Általános és szakiskolai tanárok képzése +120 kredit, + (1+1) év Általános és szakiskolai tanárok képzése +120 kredit, + (1+1) év Középiskolai tanárok képzése +180 kredit, + (2+1) év Középiskolai tanárok képzése +180 kredit, + (2+1) év Egyik tanári szak Szakterületi ismeretek Másik tanári szak Szakterületi ismeretek Szakmódszertan 1 éves szakmai gyakorlat

14 OSZTATLAN TANÁRSZAKOK A PTE-BTK-N/ 1 angol nyelv és kultúra tanára francia nyelv és kultúra tanára hon- és népismerettanár horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára latin nyelv és kultúra tanára magyartanár média- mozgókép- és kommunikációtanár német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára 13 német nyelv és kultúra tanára olasz nyelv és kultúra tanára romológiatanár (romani nyelv és kultúra) romológiatanár (beás nyelv és kultúra) történelem és állampolgári ismeretek tanára

15 Egyes szakjainkat társítjuk még a Művészeti Kar ének-zene tanár szakjával, a Felnőttképzési Kar könyvtárostanár szakjával és a Természettudományi Kar biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, informatikatanár, kémiatanár, matematikatanár, testnevelőtanár szakjaival, valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hittanár-nevelőtanár szakjával. OSZTATLAN TANÁRSZAKOK A PTE-BTK-N/ 2 >90

16 Képzési rendszer:OsztottOsztatlan Mit jelent?3 éves alapképzés után 2 éves mesterképzés. A kettő között van egy új felvételi, eltelhet több év is, sőt a mesterképzés akár ki is maradhat. 5-6 éves tanulmányok, melyek mesteroklevéllel zárulnak. Szakpáros képzés, két egyenrangú szakkal. BA Egyszakos, de a 3. félévtől választható mellé egy másik szak. A főszakot 6, a másikat (minor) 4 félévig tanulod. MADiszciplináris, egyszakos, 4 féléves Milyen végzettséget ad? A BA nem ad tanári képesítést (az MA sem). Tanári képesítést ad. Hogyan lehet felvételt nyerni? Az adott BA-ra meghatározott két érettségi tárgy eredménye alapján. Egy emelt szint kötelező! Az adott szakpárra meghatározott két érettségi tárgy eredménye alapján (médiatanár szakon az egyik helyett gyakorlati vizsga van). Egy emelt szint kötelező! + egy alkalmassági vizsga Kiknek javasolható?Akik nem akarnak tanárok lenni.Akik tanárok akarnak lenni. Oklevélszerzés után lehetőségek: MA, PhD, szakirányú továbbképzés, munkavállalás BA és osztatlan tanárszakok: néhány alapvető különbség A két rendszer között van átmenet: 2 teljesített félév után át lehet jelentkezni, de csúszásra kell számítani a tanulmányokban.

17 III. FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A finanszírozás Állami ösztöndíjas képzések Önköltséges képzések 12 állami ösztöndíjas félévvel lehet gazdálkodni a felsőoktatásban! Több szakon előre megszabott, a zömtől eltérő minimum ponthatárok! ÁLTALÁBAN: alapképzésben 280 felsőoktatási szakképzésben 240 KIVÉTELEK: anglisztika310 kommunikáció és médiatudomány455 magyar310 nemzetközi tanulmányok465 ókori nyelvek-klasszika filológia310 politológia300 pszichológia420 szabad bölcsészet310 szociológia300 társadalmi tanulmányok300 történelem310 történelem-régészet 300 osztatlan tanárképzés305

18 Az állami ösztöndíjas hely fejében hallgatói nyilatkozatot kell aláírni. A hallgató vállalja, hogy: legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül megszerzi az oklevelét. (Ha mégsem, akkor az ösztöndíj felét vissza kell fizetni.) az oklevél megszerzését követő 20 éven belül a tanulmányi idővel megegyező időtartamban magyar munkáltatónál fog dolgozni (Ha mégsem, akkor inflációkövetéssel számolva vissza kell fizetnie az ösztöndíjat.) Hallgatói nyilatkozat

19 Diákhitel I. megmarad, nem kamattámogatott hitel (max. 8%): Szabad felhasználás: havi 50ezer a hallgatói léttel kapcsolatos költségekre. Diákhitel II. (2% a hallgatót terheli, a többit az állam vállalja át) : Kamattámogatott hitel, kötött felhasználásra, azaz önköltség fizetésére. A 35. életév betöltését követő félévtől nem jár. A diákhitelek nem igényelnek sem kezest, sem hitelbírálatot. átsorolás Szalmaszálak Klebelsberg-ösztöndíj: 2014- ben kb. 400 fő kapta meg. 25-75ezer Ft/hó összeg Kötelezettségvállalás!

20 Változások a felvételi eljárásban 2015 500 (400+100) pontos rendszer (már 2012-től) Többletpontok súlyának eltolódása az emelt szint felé 30 helyett 45 %-os emelt szintért jár a többletpont Új sport-többletpontok (Diákolimpia) Jogszabályi minimum alapképzésben 280 pont, FOKSZ- képzésben 240 pont (ÚJ!) Kötelező természettudományos tárgy a tanulmányi pontokban: biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány (már 2012- től) Kötelezően előírt emelt szintű érettségi a szakok egy részén (2013-tól) 5 helyre lehet csak jelentkezni (2013-tól) – az ár változatlan

21 JELENTKEZÉSI TUDNIVALÓK Jelentkezési időszak: december 15- február 15-ig! Jelentkezési lap: www.felvi.hu E-jelentkezéswww.felvi.hu Csatolandó dokumentumok: 11. év végi bizonyítvány nyelvvizsgabizonyítvány egyéb többletpontra jogosító dokumentum egyszerű fénymásolata Értesítési cím, e-mail cím: működő legyen augusztus első napjaiban is (értesítés felvételről, gólyatáborról, kollégium- és, szoctám-igénylésről)! Dokumentumpótlás, sorrendmódosítás: július 9. Ponthatárok: július 24.

22

23

24 ELÉRHETŐSÉGEINK WEB: www.felvi.btk.pte.hu E-MAIL: btkfelvi@pte.hu HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PTEBTK HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PTEBTK HTTPS://TWITTER.COM/PECSIBTK

25 BTK-kóstoló, azaz előadások 12.30-tól Nyelvészet: Wolosz Robert: Magyar-szláv nyelvi kapcsolatok (kari tanácsterem) szlavisztikára és magyarra pályázóknak Nemzetközi tanulmányok / politológia: Tarrósy István: „Régi és új játékosok a nagy sakktáblán„ - nemzetközi kapcsolatok és a világ 2015- ben(H előadó) történelem szakra pályázóknak is és közélet iránt érdeklődőknek Pszichológia: Csókási Krisztina: Stresszel vagy anélkül? (Vargha Damján konferenciaterem) pszichológia szakra pályázóknak és stresszeseknek


Letölteni ppt "KÖSZÖNTJÜK NYÍLT NAPUNK RÉSZTVEVŐIT! PTE-BTK, 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések