Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ezerarcú szénhidrátok Ezerarcú szénhidrátok MTA Kémiai Tudományok Osztályának tudományos ülése ZÁRSZÓ Pintér István ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ezerarcú szénhidrátok Ezerarcú szénhidrátok MTA Kémiai Tudományok Osztályának tudományos ülése ZÁRSZÓ Pintér István ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium."— Előadás másolata:

1 Ezerarcú szénhidrátok Ezerarcú szénhidrátok MTA Kémiai Tudományok Osztályának tudományos ülése ZÁRSZÓ Pintér István ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium MTA 2014.11.05.

2 Ezerarcú szénhidrátok MTA 2014.11.05. A Magyar Tudom á ny Ü nnepe rendezv é nysorozat keret é ben a K é miai Tudom á nyok Oszt á lya Ezerarc ú sz é nhidr á tok c í mmel ü nnepi tudom á nyos ü l é sszakot rendez Levezető eln ö k: Soms á k L á szl ó, az MTA doktora 10.30Bevezető – Sz é nhidr á tok minden ü tt Soms á k L á szl ó, az MTA doktora 10.40Feh é rj é k glikozil á ci ó ja, a cukorl á ncok heterogenit á sa é s ennek t ö megspektrometria alap ú vizsg á lata V é key K á roly, az MTA doktora, Drahos L á szl ó, PhD 11.00 Transzl á ci ó s glikomika Guttman Andr á s, az MTA k ü lső tagja 11.20Glikoenzimek az é lő szervezetben é s a lombikban Gy é m á nt Gy ö ngyi, PhD habil. 11.40Az á ltal á nos sztereoszelekt í v glikozilez é s probl é m á ja F ü gedi P é ter, a k é miai tudom á ny kandid á tusa 12.00K é rd é sek Sz ü net Levezető eln ö k: Pint é r Istv á n, a k é miai tudom á ny doktora 12.30Gy ó gyhat á s ú sz é nhidr á tok - a v é ralvad á sg á tl á st ó l a g é ncsendes í t é sig Borb á s Anik ó, az MTA doktora 12.50Antidiabetikus cukorsz á rmaz é kok Bokor É va, PhD 13.10Ciklodextrinek: nanom é retű kont é nerektől a ter á pi á s eszk ö z ö kig Szente Lajos, az MTA doktora 13.30Sz é nhidr á tokkal gyermekeink eg é szs é g éé rt? Bajza Istv á n, PhD 13.50K é rd é sek Z á rsz ó : Pint é r Istv á n, a k é miai tudom á ny doktora

3 Cukorkémia Így kezdődött… MTA 2014.11.05. Ezerarcú szénhidrátok Hermann Emil Fischer (1852-1919) München-Erlangen-Würzburg-Berlin cukrok – proteinek (Nobel díj 1902) Zemplén Géza (1883-1956) Berlin (1907-1910) – Budapest (1911-1956) cukorkémia Magyarországon (Kossuth díj 1948)

4 Cukorkémia Egyszerű és összetett cukrok: összetétel (C n H 2n O n ) szerkezet (polihidroxi-aldehid, -keton) sztereokémia (D-, L-, diasztereomerek) reakciók származékok (szubsztitúciók…) glikozilezések (Fischer, Koenigs-Knorr…) oligo- és poliszacharidok lebontás monoszacharid összetétel nevezéktan formulázás (Fischer, Haworth, Reeves) Hermann Emil Fischer (1852-1919) München-Erlangen-Würzburg-Berlin cukrok – proteinek (Nobel díj 1902) ARANYKORARANYKOR feltárás Így kezdődött… Zemplén Géza (1883-1956) Berlin (1907-1910) – Budapest (1911-1956) cukorkémia Magyarországon (Kossuth díj 1948) MTA 2014.11.05. Ezerarcú szénhidrátok

5 Cukorkémia Egyszerű és összetett cukrok: összetétel (C n H 2n O n ) szerkezet (polihidroxi-aldehid, -keton) sztereokémia (D-, L-, diasztereomerek) reakciók származékok (szubsztitúciók…) glikozilezések (Fischer, Koenigs-Knorr…) oligo- és poliszacharidok lebontás monoszacharid összetétel nevezéktan formulázás (Fischer, Haworth, Reeves) ARANYKORARANYKOR EZÜSTKOREZÜSTKOR feltárás rendszerezés Szénhidrátkémia Így kezdődött… MTA 2014.11.05. Ezerarcú szénhidrátok Hermann Emil Fischer (1852-1919) München-Erlangen-Würzburg-Berlin cukrok – proteinek (Nobel díj 1902) Zemplén Géza (1883-1956) Berlin (1907-1910) – Budapest (1911-1956) cukorkémia Magyarországon (Kossuth díj 1948)

6 A magyar szénhidrátkémia családfája Tóth Marietta Juhász László Czifrák Katalin Bokor Éva Somsák László Ágoston Károly Jakab Zsolt Csíki Zsuzsanna Jablonkai István Borbás Anikó Csávás Magdolna Herczeg Mihály Lázár László (Fekete Anikó) Szente Lajos Jicsinszky László Fenyvesi Éva Puskás István Milo Malanga Kerékgyártó János Szurmai Zoltán Farkas István Lipták András Herczegh Pál Sztaricskai Ferenc Nánási Pál Bognár Rezső Antus Sándor Farkas Loránd Zemplén Géza Emil Fischer Vargha László Kuszmann János Gerecs Árpád Bozó Éva Merész Magdolna Nógrádi Mihály Pallos László Györgydeák Zoltán Csűrös Zoltán Deák Gyula Messmer András Pintér István ZsoldosnéMády Virág Kovács József Mészáros Péter Csordás Barbara Gőz Viktória Kapros Anita Szaniszló Sebestyén Nagy Adrienn Mester László Müller Sándor szenior Budapest Debrecen aktív Fügedi Péter Szejtli József Sohár Pál Neszmélyi András Tóth Gábor Csámpai Antal Szilágyi László Illyés Tünde Batta Gyula Tamás József Vékey Károly Mák Marianna MTA 2014.11.05. Ezerarcú szénhidrátok Pelyvás István Kandra Lili Gyémánt Gyöngyi Kövér Katalin Szeged Veszprém Pécs Bajza István Kovács Lajos Agócs Attila Guttman András Nagy Veronika Somogyi László

7 Szénhidrát kutatások Magyarországon (2012) Az MTA VII. Kémiai Tudományok Osztálya számára készült előterjesztés * kivonata * (Összeállították: Antus Sándor az MTA r. tagja, Borbás Anikó Dr. habil., Fügedi Péter a kém. tud. kandidátusa, Kuszmann János a kém. tud. doktora, Pintér István a kém. tud. doktora, Somsák László az MTA doktora, Szente Lajos az MTA doktora) 16-20 kutatóhely “ A glikomika területén az alap- és alkalmazott tudományok új szakaszba léptek. A glikánok, mint “harmadik biológiai nyelv” jelentősége általánosan elfogadottá vált, alapvető felismerések és felfedezések kövezik ki az utat új termékek és innovatív alkalmazások felé. Erősödő versenyt láthatunk a vezető nemzetközi kutatóintézetek között, és növekszik a finanszírozás, valamint a politikai támogatás. Meghökkentő sokféleségben jelennek meg a különböző piacokat várhatóan erősen befolyásoló és nagy társadalmi hasznot hozó új technológiák és prototípusok. A komplex szénhidrátok tudománya stratégiai értékké fejlődött, amely képes befolyásolni és formálni a jövő gazdaságának fontos szektorait. Mindezek megváltoztatják az egészségügyről, a mezőgazdaságról, az energiaiparról és az intelligens anyagokról ma alkotott képet.” Idézet a 2013-ban Berlinben rendezendő 7 th Glycan Forum beköszöntőjéből.7 th Glycan Forum 7-8 kutatóhely 2002-2012: 320 cikk 2013: 25 cikk Ezerarcú szénhidrátok MTA 2014.11.05.

8 Szénhidrátok mindenütt Cukrot találtak egy fiatal csillag körül 2012. szeptember 11., kedd 17:05 Az ESO ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) antennarendszerével cukormolekulákat észleltek egy fiatal kettőscsillag, az IRAS 16293-2422 körül. Ez az első alkalom, hogy egy kialakuló bolygórendszerben azonosították az élet egyik fontos alkotóelemét. Glikolaldehid (C 2 H 4 O 2 ) molekulát, vagyis egyszerű cukrot észleltek… Ezerarcú szénhidrátok MTA 2014.11.05.

9 Szénhidrátok mindenütt Cukrot találtak egy fiatal csillag körül 2012. szeptember 11., kedd 17:05 Az ESO ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) antennarendszerével cukormolekulákat észleltek egy fiatal kettőscsillag, az IRAS 16293-2422 körül. Ez az első alkalom, hogy egy kialakuló bolygórendszerben azonosították az élet egyik fontos alkotóelemét. Glikolaldehid (C 2 H 4 O 2 ) molekulát, vagyis egyszerű cukrot észleltek… Ezerarcú szénhidrátok MTA 2014.11.05.

10 Glikobiológia (Glycobiology) Glikokémia (Glycochemistry) Glikotudomány Szénhidráttudomány (Glycoscience) Szénhidrátok és származékaik kémiája: összetétel, szerkezet, sztereokémia, tulajdonságok, reakciók… Szénhidrátok, glikokonjugátok biokémiája, biológiája: összetétel, szerkezet, sztereokémia, kapcsolódás, tulajdonságok, reakciók… Új koncepció (80-as évek) Varki A, Cummings R, Esko J, Freeze H, Stanley P, Bertozzi C, Hart G, Etzler M (2008). Essentials of glycobiology. Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2nd edition. Glycobiology (1997-) Carbohydrate Research J. Carbohydrate Chemistry etc Szénhidrátok mindenütt Cukrot találtak egy fiatal csillag körül 2012. szeptember 11., kedd 17:05 Az ESO ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) antennarendszerével cukormolekulákat észleltek egy fiatal kettőscsillag, az IRAS 16293-2422 körül. Ez az első alkalom, hogy egy kialakuló bolygórendszerben azonosították az élet egyik fontos alkotóelemét. Glikolaldehid (C 2 H 4 O 2 ) molekulát, vagyis egyszerű cukrot észleltek… Ezerarcú szénhidrátok MTA 2014.11.05.

11 Glikokonjugátok: glikopeptidek, glikoproteinek, glikolipidek, glikoszteroidok, glikozid antibiotikumok… Glikopeptidek, glikoproteinek Sejtfolyamatokban megjelenő glikokonjugátok Varki A, etc Ezerarcú szénhidrátok MTA 2014.11.05.

12 Ezerarcú szénhidrátok MTA 2014.11.05. Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Ezerarcú szénhidrátok Ezerarcú szénhidrátok MTA Kémiai Tudományok Osztályának tudományos ülése ZÁRSZÓ Pintér István ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések